Istanbul ZoneYüklə 155,44 Kb.
səhifə1/4
tarix26.08.2018
ölçüsü155,44 Kb.
#75121
  1   2   3   4


ISTANBUL ZONEGenel

Ainsworth, W., 1839, Notes on a journey from Constantinople, by Heraclea, to Angora, in the autumn of 1838. J. R. Geogr. Soc. London, 9, 216-276.

Akartuna, M., 1953, Çatalca-Karacaköy bölgesinin jeolojisi hakkında. İÜFFM B, 18, 183-204.p

Akartuna, M., 1953, Çatalca-Karacaköy bölgesinin jeolojisi. İÜFFMo, 13, 88p. p

Akartuna, M., 1963, Şile şariyajının İstanbul Boğazı kuzey yakalarında devamı. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, 61, 14-20

Akartuna, M., 1963, The Fortsetzung der Überschiebung von Şile an der Nordküste des Bosphorus. BMTA, 61, 11-21.

Aksay, A., Pehlivan, Ş., Gedik, İ., Bilginer E., Duru, M., Akbaş, B., Altun, İ., 2002, Geological map of Turkey, Zonguldak sheet 1. 500 000. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara.

Altınlı, İ.E., 1951, Ilıksu ve civarının jeolojisi (Zonguldak vilayeti). İÜFFM, 16, 301-324. p

Altınlı, İ.E., 1951, Filyos çayı batı kenarının jeolojisi. İÜFFM B, 16, 153-188. p

Altınlı, İ.E., 1951, Geology of the Kayışdağı region, İÜFFM B, 16, 189-205. p

Altınlı, İ.E., 1954, Are the Çamlıcas an overthrust sheet ? İÜFFM B, 19, 210-222.

Altınlı, İ.E., 1968, İzmit-Hereke-Kurucadağ alanının jeoloji incelemesi. MTAD, 71, 1-28.

Altınlı, İ.E., Soytürk, N., and Saka, K., 1970, Hereke-Tavşancıl-Tavşanlı-Tepecik alanının jeolojisi. İÜFFM B, 35, 69-76.

Arabu, N., 1925, Les nouvelles recherches sur l’Quest de l’Asie Mineure. C.R. 13. Cong. Geol. Int., 2, 1097-1110.

Arıç, C., 1955, Haliç-Küçükçekmece Gölü bölgesinin jeolojisi. Doktota Tezi, İTÜ Maden Fakültesi, 48 s. P

Aydın M., Serdar, H.S., Şahintürk, Ö., Yazman, M., Çokuğraş, R., Demir, O., Özçelik, Y., 1987, Çamdağ (Sakarya) Sünnicedağ (Bolu) yöresinin jeolojisi. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 30, 1-14. e

Baykal, A.F., 1942, La geologie de la region de Şile, Kocaeli, Bithynie, Anatolie. İÜFFMo, 12.

Baykal, A.F., 1942, La geologie de la region de Şile (Kocaeli,, Anatolie). İÜFFM B, 7, 149-176.

Baykal, A.F., 1943, La géologie de la région de Şile (Bithynie-Anatolie). İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Monografileri, 3, 233 p.

Baykal, A.F., 1943, Adapazarı-Kandıra bölgesinde jeolojik etüdler. İÜFFM, B8, 256-263. p

Baykal, A.F., 1953, Reponse a “Observations sur la tectonique de la region de Şile” de İ. Yalçınlar. CRSGF 1953, 157-159. p

Baykal, A.F. and Akartuna, M., 1953, Reponse a “Nouvelles observations sur la tectonique de la region de Sariyer-Zekeriyaköy (NW de la Turquie) de İ.Yalçınlar. CRSGF 1953, 250-253. p

Baykal, A.F. & Önalan, M., 1980, Şile sedimenter karişiği (Şile Olistostromu). Altınlı Sempozyumu Kitabı, Türkiye Jeoloji Kurumu, 15-25.

Bayramgil, O., 1947, Karadeniz Ereğlisi bölgesindeki bazı manganez madeni numunelerinin mineralojik etüdü. MTAD, 12, 134-137.

Bayramgil, O., 1952, Über ein Seladonitvorkommen im Gebiete von Zonguldak (Türkei). Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt., 32, 243-250. p

Bürküt, Y., 1961, Pendik kuzeyi Tavşantepe kuvars dioriti hakkında. MDM, 11, 15-29.

Cerit, O., 1983, Mengen (Bolu NE) yöresinin jeolojik incelenmesi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 156 s. p

Cerit, O., 1984, Mengen (Bolu kuzeydoğusu) yöresinin jeolojik incelenmesi I: litostratigrafi birimleri. Yerbilimleri, 11, 75-89. p

Cerit, O., 1985, Mengen (Bolu) yöresinin jeolojik incelenmesi II: tektonik ve jeolojik evrim. Yerbilimleri, 12, 93-101. p

Cerit, O., Sezen, T.F., ve Batman, B., 1987, Mengen-Pazarköy (Bolu NE) yöresi kataklazitleri. Yerbilimleri, 14, 245-252. p

Chaput, G., 1961, Quelques observations sur la sabliere de Kemer Burgas. Nouvelles Archives Museum HN Lyon, 6, 3-5.

Charles, F., 1930, Quelques observations sur la tectonique du Bosphore et des terrains du littoral SW de la Mer Noire. Association Française Avancement Sc., C.R., 54, session Alger 1930, 167-170.

de Tschihatcheff, P., 1853-1869, Asie Mineure, description physique de cette contree. 1. partie geographie. 2. Climatologie et zoologie. 3. Botanique. 4. Geologie, 8 cilt, Paris.

de Tschihatcheff, P., 1864, Le Bosphore et Constantinople avec perspectives des pays limitrophes. 589 p. 2nd edition Paris 1866, 3rd edition Paris 1877.1

de Tschihatcheff, P. (Ed.), 1866-1869, Asie Mineure. Description physique de cette contree. Paleontologie, Geologie. 614 p. Paris.

de Tschihatcheff, P., 1869, Carte geologique de l’Asie Mineure. BSGF, (2), 26, 737-744.

de Tschihatcheff, P., 1887, Klein-Asien. 188 p., Leibzig-Prag.

de Verneuil, E., 1837, Notice geologique sur les environs de Constantinople. BSGF (1), 8, 268-279.

de Verneuil, E., 1864, Note sur les fossiles recueillis en 1863 par M. de Tschihatcheff aux environs de Constantinople. BSGF (2) 21, 147-156.

de Wijkerlooth, P. and Egeran, N., 1940, Çamdağın şimalindeki Karasu-Sakarya mıntıkası kurşun çinko cevherinin etüdü. MTAD, 4, 513-526.

Douville, H., 1896, Sur la constitution geologique des environs d’Heraclee (Asie Mineure). CRAcSc, 122, 678-680.

Dubertret, L., Explanatory text of the geological map of Turkey 1:500 000, İstanbul sheet. MTAY, Ankara.

Duman, T.Y.keçer, M., Ateş, Ş., Emre, Ö., Gedik, İ., Karakaya, F., Durmaz, S., Olgun, Ş., Şahin, H., Gökmenoğlu, O., 2004, İstanbul Metropolu batısındaki (Küçükçekmece-Silivri-Çatalca yöresi) kentsel gelişme alanlarının yer bilim verileri. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, özel Yayın Serisi, no. 3, 249 sayfa + ekler.

Egeran, N., 1940, Kocaeli vilayeti dahilindeki Çamdağ rusubi demir cevherlerinin etüdü. MTAD, 5, 312-319.

Egeran, N., 1940, Çamdağ’ın şimalindeki Karasu-Sakarya mıntıkası kurşun-çinko cevherlerinin etüdü. MTAD, 5, 513-520.

Endriss, W., 1910, Quer durch die Bithynische Halbinsel. Petermann Geographische Mitteilungen (Gotha), 56 (II), 177-181, 236-240.

Endriss, W., 1926, Geologische Beobachtungen auf der Bithynishen Halbinsel. NJbGP, 54B, 347-410, Stuttgart.

Erentöz, C., 1949, Çatalca masifi ve dolaylarının jeolojisi hakkında. İÜFFM B, 14, 307-320.

Erentöz, C., 1953, Çatalca bölgesinde jeoloji tetkikleri. Maden Tetkik ve Arama MTAY, 1317.

Erguvanlı, K., 1947, Aydınlı-Mudarlı arasındaki bölgenin jeolojik etüdü (Kocaeli yarımadası). İTÜ Dergisi, 1-4. p

Erguvanlı, K., 1949, Hereke pudingleri ile Gebze taşlarının inşaat bakımından etüdü ve civarlarının jeolojisi. Doktota Tezi, İTÜ İnşaat Fakültesi, 89 s. p

Fouche, M. and Pınar, N., 1943, 28 Haziran 1943 Adapazarı depreminin jeolojik ve meteorolojik incelenmesi. İÜFFM A, 8, 80-92.

Gaudry, A., 1853, Sur les environs du Bosphore de Thrace. BSGF (2) 11, 13-21.

Gedik, İ., Timur, E., Duru, M., Pehlivan, Ş., 2005, Türkiye Jeoloji Haritaları 1: 50 000 ölçekli, İstanbul F22d paftası ve izahnamesi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 49 s.

Görmüş, S., 1980, Yığılca (Bolu NW) yöresinin jeolojik incelenmesi. Doktota Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 210 s. p

Görmüş, S., 1982, Yığılca (Bolu KB) yöresinin stratigrafisi. Yerbilimleri, 9, 91-110. p

Görmüş, S., 1982, Yığılca (Bolu KB) yöresinin tektoniği ve jeolojik evrimi. Yerbilimleri, 9, 133-140. p

Greber, E., 1996, Stratigraphic evolution and tectonics in an area of high seismicity: Akyazı/Adapazarı (Pontides, Northwestern Turkey). Turk. J. Earth Sc., 5, 63-79. p

Gunnerson, C.G. and Özturgut, E., 1974, The Bosphorus. E.T. Degens and D.A. Ross (eds), The Black Sea, geology, chemistry and biology, 99-114. Tulsa.

Gürer, A., 1996, Deep conductivity structure of the North Anatolian Fault Zone and the Istanbul and Sakarya zones along the Gölpazarı-Akçakoca profile, northwest Anatolia. International Geology Review, 38, 727-736. p

Hamilton, W.J., 1842, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia. 2 vol., 572 p., 516 p., London.

Hamilton, W.J., 1849, Observations on the geology of Asia Minor, refferiing more particularly to portions of Galatia, Pontus and Paphlagonia. QJGS, 5, 362-376.

Hommaire de Hell, .X., 1848, Lettre a M. Elie Beaumont sur les resultats d’un nivellement du Bosphore. CRAcSc, 26, 143-147.b

Hommaire de Hell, .X., 1854-1860, Voyage en Turquie et en Perse. 4 Vol., 1317 p., Paris.

Hörnes, R., 1909, Die Bildung des Bosporus und der Dardanellen. Sitzber. AkW Mathematische-Naturwissenschaftliche Klasse, I, 118, 693-758, Wien. .

Hörnes, R., 1911, Das Bosporuspoblem. Sitzber. AkW Mathematische-Naturwissenschaftliche Klasse, I, 120, 1087-1111, Wien.

Kalafatçıoğlu, A., 1968, 1967 Sakarya depremine ait kısa not. MTAD, 70, 129-136.

Karaca, M., Anteplioğlu, Ü., and Karsan, H., 1995, Detection of urban heat island in Istanbul, Turkey. Il Nuovo Cimento, 18, 49-55. p

Kessler, P., 1909, Zum geologischen Aufbau der bithynischen Halbinsel. Njb Centralbl., 1909, 653-659, Stuttgart.

Kessler, P., 1913, Zur jüngeren geologischen Geschichte der Bithynischen Halbinsel. Njb Centralbl., 1913, 1-13, Stuttgart.

Ketin, İ., 1941, Das Granitmassiv westlich von Alemdağ. İÜFFJEY,B 7, 1-13. p

Ketin, İ., 1955, Zonguldak doğusunda Ovacuma bölgesinin jeolojisi hakkında. İÜFFM B, 20, 147-160.

Kipman, E., 1974, Sakarya-Çamdağ (Kestanepınar-Yassıgeçit) köyleri arası deniz çökeltisi demir cevherinin jeolojisi. Ph.D. thesis, İÜFFMo, 25, 72 p.

Kozur, H., Göncüoğlu, M.C., 1998. Main features of the pre-Variscan development in Turkey. Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 42, 459–464.

McCallien, W.J., 1955, La structure de la cote occidentale du Bosphore et de la cote voisine de la Mer Noire. CRSGF 1955, 102-103.

Meriç, E. (editör), 1990, İstanbul Boğazı güneyi ve Haliç'in Geç Kuvaterner (Holosen) dip tortulları. 114 s. p

Matusek, O., 1923, Sur la geologie des environs du Bosphore. CRSGF 1923, 203-204.

Mayer, R., 1942, Die Meeresstrasse von Konstantinople als Durchgangslinie. Mitt. Geogr. Ges. Wien 85, 117-141.

Mosey, I., 1971, A visit to the Topkapı Museum and treasury, Istanbul, Turkey. J. Gemmology, 12, 214-218.

Nowack, E., 1932, Kreide-Entwicklung und Grosstektonik in Nord-Anatolien. Njb Centralbl. 1932 B, 286-299, Stuttgart.

Nowack, E., 1933, Die geologischen Verhaltnisse des Gebietes zwischen Ereğli und Bolu (Nordanatolien). Anzeiger AkW Mathem.-Naturw. Klasse 70, 30-33, Wien.

Okay, A.C., 1947, Alemdağ, Karlıdağ ve kayışdağ arasındaki bölgenin jeolojisi ve petrografisi (Geologische und petrographische Untersuchung des Gebietes zwischen Alemdağ, Karlıdağ und Kayışdağ in Kocaeli, Bithynien, Türkei). İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 12, 269-288.

Okay, A.C., 1948, Şile, Mudarlı, Kartal ve Riva arasındaki bölgenin jeolojik etüdü (Geologische Untersuchung des Gebietes zwischen Şile, Mudarlı, Kartal und Riva in Kocaeli, Bityhnien, Türkei). İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 13, 311-335. p

Okay, A.C.,1947, Şile, Riva, Alemdağ, Aydosdağı ve Mudarli arasındaki bölgenin jeolojisi, M.T.A Raporu, No: 2241, Ankara.

Okay, A.C., 1948, Geologische Untersuchung des Gebietes zwischen Şile, Mudarlı, Kartal und Riva in Kocaeli, Bityhnien, Türkei. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 13, 311-335. p

Özgül, N., 2011, İstanbul il alanının jeolojisi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 308 s.

Öztunalı, Ö., and Satır, M., 1975, Çavuşbaşı kristali karmaşığının petrografisi ve petrolojisi. Cumh. 50. Yılı Yerb. Kong. Tebl., 445-456. p

Öztunalı, Ö., and Satır, M., 1975, Rubidium-Strontium Altersbestimmungen an Tiefengesteinen aus Çavuşbaşı (İstanbul). İÜFFM B, 40, 1-8. p

Pamir, H.N., 1935, Structure geologique de l’Ouest d’Istanbul. Türk Fiz. tab. İlim. Sos. Yıl. Bild., İstanbul.

Pamir, H.N., 1938, İstanbul boğazının teşekkülü meselesi. MTAD, 3-4, 61-68.

Pamir, H.N., 1948, Une mise au point de la stratigraphie de la presquile de Çatalca. İÜFFM, 13, 123-134.

Parejas, E., and Baykal, A.F., 1937, Une lame de charriage a Şile (Kocaeli-Anatolie). İÜFFM B, 3, 44-49. p

Penck, W., 1918, Die tektonischen Grundzüge Westkleinasiens. 120 p., Stuttgart.

Penck, W., 1918, Das geologisch-mineralogische Institut der Universitat Konstantinople. Zeitschrift Ges. Erdkunde 1918, 344-345, Berlin.

Penck, W., 1919, Grundzüge der Geologie des Bosporus. Veröffentl. Institut für Meereskunde A4, 71 p., Berlin. p

Phillipson, A., 1898, Bosporus und Hellespont, Geogr. Zeitschrift, 4, 16-26.

Phillipson, A., 1910-1915, reisen und Forschungen im westlichen Kleinasien, I-V. Petermanns Geographische Mitteilungen Erganzungshefte 167, 104 p; 172, 100p., 177, 129 p., 180, 107 p.; 183, 158 p.

Phillipson, A., 1918, Kleinasien. In Steinmann, D. and Wilckens, O. (eds.). Handbuch der regionalen Geologie, 5, 183 p., Heidelberg.

Römer, F., 1863, Geognostische Bemerkungen auf einer Reise nach Constantinopel und in besonderen über die in den Umgebungen von Constantinopel verbreiteten devonischen Schichten. NJB 1863, 513-524, Stuttgart.

Sayar, A.M., 1949, İstanbul Boğazı ve civarının jeolojik haritası. Ölçek 1:100 000. İstanbul Teknik Üniversitesi Yayını. p

Sayar, C., 1950, İstanbul-Küçükçekmece arasındaki arazide jeolojik müşahedeler. İTÜ Dergisi, 8, 2-4. p

Sayar, C., 1960, İstanbul'un batısındaki arazide yeraltı suları ve arteziyen imkanları. İTÜ Hidrojeoloji Enstitüsü Yayını No. 6, 14 s. p

Sayar, A.M., and Sayar, C., 1962, İstanbulun surlar içimdeki kısmının jeolojisi. İTÜMFY, 23 p.

Scholten, R., 1960, Origin of the Bosporus. BSGSAm, 71 1967.

Scholten, R., 1974, Role of the Bosporus in Black Sea chemistry and sedimentation. In degens, E.T. and Ross, D.A. (Eds.), the Black Sea, geology, chemistry and biology, 115-126.

Strickland, H.E., 1838, A general sketch of the geology of the western part of Asia Minor. Proc. Geol. Soc. London, 2, 423-427.

Strickland, H.E., 1838, On the geology of the Thracian Bosphorus. Proc. Geol. Soc. London, 2, 437-438.

Strickland, H.E., 1840, On the geology of the Thracian Bosphorus. Trans. Geol. Soc. (2) 5, 393-402, London.

Strickland, H.E., 1848, On the present state of knowledge of the geology of Asia Minor. Philosophical magazine and J. Sc., (3) 32, 137-139.

Şengör, A.M.C., 1995, The larger tectonic framework of the Zonguldak coal basin in northern Turkey: an outsider's view. Zonguldak basin Research Wells-1: Kozlu-K20/G, Special Publ. TUBİTAK, eds. M.N. Yalçın and G. Gürdal., 1-26. p

Theveniaut, H., 1993, Evolution de la Tethys occidentale et de la Pangee au Trias: Ph.D. thesis, University of Paris VII. p

Tokay, M., 1952, Karadeniz Ereğlisi-Alaplı-Kızıltepe-Alacaağazı bölgesinin jeolojisi. MTAD, 42-43, 35-78.p

Tokay, M., 1954, Filyos çayı ağzı-Amasra-Bartın-Kozcağız-Çaycuma bölgesinin jeolojisi. MTAD, 46-47, 58-73.

Tokay, M., 1962, Amasra bölgesinin jeolojisi ve Karbonifer’de gravite yoluyla bazı kayma olayları. MTAD, 58, 1-20. p

Tokay, M., 1964, 1:500 000 ölçekli Türkiye jeoloji haritası açıklaması, Zonguldak paftası. p

Tokay, M., 1973, Kuzey Anadolu fay Zonunun Gerede ile Ilgaz arasındaki kısmında jeolojik gözlemler. Kuzey Anadolu fayı ve deprem Kuşağı Simpozyumu, 29-31.3.1972, Ankara, 12-29.

Toula, F. 1882, Geologische Übersichtskarte der Balkan-Halbinsel, 1:2 500 000. Petermanns Geographische, 28, 361-369, Gotha.

Toula, F. 1883, Materialien zu einer Geologie der Balkanhalbinsel. Jb der Geologische Reichsanstalt 33, 61-114, Wien.

Toula, F. 1891, der Stand der geologischen Kenntnis der Balkanlander. Verh. 9. Deutsch. Geographentag, 92-113, Berlin.82

Toula, F. 1895, Reise an der Südküste des Marmarameeres in Kleinasien und über das am Golf von İsmid entdeckte Auftreten von mediterranen Muschelkalk. ZDGG, 47, 567-570, Berlin.

Toula, F. 1899, Eine geologische Reise nach Kleinasien (Bosporus und Südküste des Marmarameeres). Beitrage Paleon. Geol. Österr.-Ung., 12, 1-26, Wien.82

Toula, F. 1899, Eine geologische Reise nach Kleinasien. Njb 1899, 63-70, Stuttgart.

Toula, F. 1904, Der gegenwartige Stand der geologischen Erforschung der balkanhalbinsel und des Orients..... C.R. 9. Congr. Geol. Int., I, 175-330.sd882

Toula, F. 1906, Zuzamenstellung der neuesten geologischen Literatur über die Balkanhalbinsel...... II. Jahresbericht Ges. Förderung Naturhistor. Erforschung des Orients, 37-75, Wien.ro

Tromp, S.W. and Ortinsky, İ., 1942, Boyabat-Ekinviran bölgesinin jeolojisi. MTAD, 28, 399-424.

Tüysüz, O., Aksay, A., Yiğitbaş, E., 2004, Batı Karadeniz bölgesi litostratigrafi birimleri. Stratigrafi Komitesi, Litostratigrafi Birimleri Serisi-1, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara, 92 s. p

Viquesnel, A., 1850, Notice sur la collection de roches recueillie en Asie par feu Hommaire de Hell, et sur divers travaux executes pendant le cours de son voyage. BSGF, (2), 7, 491-514.

Viquesnel, A., 1850, Premier a sixieme rapport sur la mission en Turquie. Archives Missions Scientifiques, I, 197-214, 313-363, Paris.

Viquesnel, A., 1850, Note sur l’emplacement du Bosphore a l’epoque du depot du terrain nummulitque. BSGF (2), 7, 514-520.

Viquesnel, A., 1851, Lettre sur les environs de Constantinople. BSGF, (2) 8, 508-515.

Viquesnel, A., 1851, Note sur la collection de roches recueillie en 1846, par feu Hommaire de Hell, sur le littoral europeen de la Mer Noire. BSGF (2) 8, 515-532.

Viquesnel, A., 1853, resume des observations geographiques et geologiques faites, en 1847, dans la Turquie d’Europe. BSGF (2) 10, 454-475.

Viquesnel, A., 1855, Sur la carte de Thrace. BSGF (2) 12, 36.

Viquesnel, A., 1868, Voyage dans la Turquie. Description physique et geologique de la Thrace. 2 vol. 1178 p., Paris.

Washburn, G., 1873, Geology of the Bosphorus. Amer. J. Sci. (3) 6, 186-194.

Yergök, A.F., Akman, Ü., İplikçi, E., Karabalık, N.N., Keskin, İ., Mengi, H., Umut, M., Armağan, F., Erdoğan, K., Kaymakçı, H., Çetinkaya, A., 1987, Batı Karadeniz bölgesinin jeolojisi (I). MTA Rapor No. 8273.

Yergök, A.F., Akman, Ü., Tekin, F., Karabalık, N.N., Arbas, A., Akat, U., Armağan, F., Erdoğan, K., Kaymakçı, H., Çetinkaya, A., 1987, Batı Karadeniz bölgesinin jeolojisi (II). MTA Rapor No. 8848.

Yalçın, H., ve Cerit, O., 1991, Bolu Masifi örtü kayaçlarında diyajenetik ve çok düşük dereceli metamorfik kil minerallerinin mineralojisi ve jeokimyası. C.Ü. Müh. Fak. Derg. Ser. A, Yerbilimleri, 8, 19-30. p

Yalçın, H., Cerit, O., Sezen, T.F., ve Batman, B., 1987, Memgen-Pazarköy yöresinin kil mineralojisi (Bolu KD). III. Ulusal Kil Sempoyzumu Bildirileri, 83-98. p

Yalçınlar, İ., 1944, İstanbul Boğazı batısında jeomorfolojik araştırmalar. Türk Coğrafya Dergisi, 2, 136. p

Yalçınlar, İ., 1953, Nouvelles observations sur la tectonique des regions de Sariyer-Zekeriyaköy et de Şile (NW de la Turquie). CRSGF 1953, 71-73. p

Yalçınlar, İ., 1955, Notes sur la structure de la region de Sariyer-Zekeriyaköy ( N d'Istanbul, Turquie). Review Geogr. Ins. Univ. Ist., 2, 176-181. p

Yiğitbaş, E., Elmas, A. and Yılmaz, Y., 1999. Pre-Cenozoic tectono-stratigraphic components of the western Pontides and their geological evolution. Geol. J., 34: 55-74. p

Yılmaz, İ., 1975, Determination de l’age d’un granite de Sancaktepe, dans la presquile de Kocaeli (Nord de la Mer de Marmara). CRAcSc D 281, 1563-1565, Paris.

Yılmaz, İ., 1977, Sancaktepe (Kocaeli yarımadası) granitinin mutlak yaşı ve jenezi. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 20, 17-20.

Yılmaz, Y., Gözübol, A.M., and Tüysüz, O., 1982, Geology of an area in and around the North Anatolian Transform fault Zone between Bolu and Akyazı. In "Multidisciplinary approach to earthquake prediction" eds. A.M. Işıkara and A. Vogel. Friedr. Vieweg & Sohn, 45-65. p

Yılmaz, Y., Tüysüz, O., Gözübol, A.M., ve Yiğitbaş, E., 1981, Abant (Bolu) - Dokurcun (Sakarya) arasında Kuzey Anadolu Fay Zonunun kuzey ve güneyinde kalan tektonik birliklerin jeolojik evrimi. Istanbul Yerbilimleri, 2, 239-261. p

Yüngül, S., 1954, Spontaneous potential survey of a copper deposit at Sariyer, Turquie. Geophysics 19, 455-458, Houston.


Yüklə 155,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə