İxtisas: Fizika müəllimliyi və Texnologiya müəllimliyi Tədris ili: 2016/2017-ci tədris ili, payız sessiyası Təhsil pilləsi: bakalavrYüklə 162,71 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü162,71 Kb.
#23
Fakültə: Fizika və texnologiya

İxtisas: Fizika müəllimliyi və Texnologiya müəllimliyi

Tədris ili: 2016/2017-ci tədris ili, payız sessiyası

Təhsil pilləsi: bakalavr

Şöbə: Əyani

Kurs: I

I NÖVBƏI
101

102

103

104

1

İnformatika və İKT (müh.)

b/m. Q. Bəşirova 503

Analitik həndəsə və ali cəbr (müh.)

dos. Z.Sadıqov 906

2

İnformatika və İKT (lab.)

b/m. Q. Bəşirova/ dos. Z.Tağıyeva 806

Mexanika (lab.) prof. E.Eyvazov / dos. N.Niftiyev 705

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (sem.) b/m. M.Nəzərova 502


Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (müh.)

prof. V.Əliyev 906

3

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (sem.)

b/m. M.Nəzərova 502

İnformatika və İKT (lab.) dos. S.Həmidov/ b/m. Q. Bəşirova 806

Mexanika (lab.) prof. E.Eyvazov / dos. N.Niftiyev 705

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (sem.) prof. V.Əliyev 906


II

1

Analitik həndəsə və ali cəbr (müh.)

dos. Ş.Abdullayev 607

İnformatika və İKT (müh.)

prof. A.Bünyadov 804

2

Analitik həndəsə və ali cəbr (sem.) 507

Mexanika (sem.)

dos. A.Abdullayev 502

Azərbaycan tarixi (sem.) b/m.S.Hüseynova 604

İnformatika və İKT (lab.)

prof. A.Bünyadov 804

3

Mexanika (sem.)

dos. A.Abdullayev 502
Analitik həndəsə və ali cəbr (sem.) dos. Ş.Abdullayev 507


Azərbaycan tarixi (müh.)

dos. G.Qayıbova 906


III

1


Analitik həndəsə və ali cəbr (sem.)

dos. Z.Sadıqov 906

2

Azərbaycan tarixi (müh.) dos. S.Hacıbabayev 607

Analitik həndəsə və ali cəbr (müh.) dos. Ş.Abdullayev 607

Mexanika (lab.)

prof. H.Seyidl 705

3

Azərbaycan tarixi (sem.)

b/m.S. Hüseynova 507

Analitik həndəsə və ali cəbr (sem.) dos. Ş.Abdullayev 502

İnformatika və İKT (lab.) b/m. Q. Bəşirova/ b/m. M.Musayeva 806

IV

1

Azərbaycan tarixi (müh.)

dos. S.Hacıbabayev 607
2

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (müh.)

b/m. M.Nəzərova 607

Azərbaycan tarixi (müh.)

dos. G.Qayıbova 906

3
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (sem.) b/m. M.Nəzərova 502
Azərbaycan tarixi (sem.)

dos. G.Qayıbova 906


V

1

Mexanika (mühazirə)

dos. A.Abdullayev 703

Analitik həndəsə və ali cəbr (müh.)

dos. Z.Sadıqov 906

2

Mexanika (lab.) dos. V.Hüseynov/

dos. Ş. Xəlilov 705

Azərbaycan tarixi (sem.) b/m.S.Hüseynova 507

Mexanika (sem.)

dos. A.Abdullayev 502

Mexanika (müh.)

prof. H.Seyidli 906

3


Mexanika(sem.)

prof. H.Seyidli 906

Fizika və texnologiya fakültəsinin dekanı: prof. M.İ.Murquzov

I NÖVBƏ


I
301

302

303

304

1

Atom fizikası (mühazirə)

2

Elektrodinamika (mühazirə)

3

Elektrodinamika (seminar)

Atom fizikası (laboratoriya)
Atom fizikası (seminar)

Fəlsəfə (seminar)II

1

Astronomiya (mühazirə)

2

Astronomiya (laboratoriya)

Elektrodinamika (seminar)

Bərk cisimlər fizikası

(seminar)
Bərk cisimlər fizikası (laboratoriya)
3

Atom fizikası (laboratoriya)
Elektrodinamika (seminar)

Bərk cisimlər fizikası

(seminar)

Bərk cisimlər fizikası (laboratoriya)


III

1
Atom fizikası (seminar)
Astronomiya (laboratoriya)

2

Bərk cisimlər fizikası

(seminar)

Astronomiya (laboratoriya)

Atom fizikası (seminar)

Atom fizikası (laboratoriya)

Bərk cisimlər fizikası (laboratoriya)

Fəlsəfə (seminar)

3

Atom fizikası (laboratoriya)

Bərk cisimlər fizikası (laboratoriya)

Astronomiya (laboratoriya)
Fəlsəfə (seminar)

Bərk cisimlər fizikası

(seminar)


IV

1


Atom fizikası (laboratoriya)

2
Riyazi fizika üsulları (seminar)

Atom fizikası (laboratoriya)

Elektrodinamika (seminar)
3

Bərk cisimlər fizikası (mühazirə)

Fəlsəfə (mühazirə)


V

1

Riyazi fizika üsulları (mühazirə)

Riyazi fizika üsulları (seminar)


2

Fəlsəfə (mühazirə)

3

Atom fizikası (seminar)


Fəlsəfə (seminar)

Atom fizikası

(laboratoriya)

Riyazi fizika üsulları (seminar)

Atom fizikası (laboratoriya)

Riyazi fizika üsulları (seminar)


II NÖVBƏ


I
201

202

203

204

0

Riyazi analiz-2 (seminar)


1

Elektrik və maqnetizm (mühazirə)

2

Elektrik və maqnetizm (laboratoriya)

Elektrik və maqnetizm

(seminar)

Elektrik və maqnetizm (seminar)

Xarici dil-2

3

Elektrik və maqnetizm (seminar)

Xarici dil-2
Elektrik və maqnetizm (laboratoriya)


II

1

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-1 (mühazirə)

2

Xarici dil-2

Riyazi analiz-2 (seminar)

Molekulyar köçürmə hadisələri (seminar)

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-1 (seminar)

Molekulyar köçürmə hadisələri (laboratoriya)

3Xarici dil-2

Molekulyar köçürmə hadisələri (laboratoriya)

Molekulyar köçürmə hadisələri (seminar)


III

1

Molekulyar köçürmə hadisələri (mühazirə)

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-1(mühazirə)

2

Molekulyar köçürmə hadisələri (laboratoriya)

Elektrik və maqnetizm (laboratoriya)

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-1 (seminar)

Xarici dil-2

Molekulyar köçürmə hadisələri (seminar)

3

Elektrik və maqnetizm (laboratoriya)

Xarici dil-2
Elektrik və maqnetizm (seminar)
Elektrik və maqnetizm (laboratoriya)


IV

0Riyazi analiz-2 (seminar)

Xarici dil-2

1
Molekulyar köçürmə hadisələri (seminar)

Xarici dil-2

Riyazi analiz-2 (seminar)

Molekulyar köçürmə hadisələri (laboratoriya)

2

Xarici dil-2

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-1 (seminar)

Elektrik və maqnetizm (laboratoriya)
3
Xarici dil-2
V

1

Riyazi analiz-2 (mühazirə)

2

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-1 (seminar)

Elektrik və maqnetizm (laboratoriya)

Xarici dil-2Elektrik və maqnetizm (laboratoriya)

3

Xarici dil-2
II NÖVBƏ


I
401

402

403

1

Termodinamika və statistik fizika (mühazirə)

2

Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları (mühazirə)

Radiofizika (mühazirə)

3

Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları (seminar)

Elementar zərrəciklər fizikası (seminar)

Radiofizika (seminar)

Termodinamika və statistik fizika (seminar)

Radiofizika (laboratoriya)


II

1

Mayelərin istilik fiziki xassələri (mühazirə)

2

Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları (seminar)

Mayelərin istilik fiziki xassələri (laboratoriya)

Elementar zərrəciklər fizikası (seminar)

Mayelərin istilik fiziki xassələri (laboratoriya)

Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları (seminar)

3

Termodinamika və statistik fizika (seminar)

Radiofizika (seminar)

Mayelərin istilik fiziki xassələri (laboratoriya)

Elementar zərrəciklər fizikası (seminar)

Radiofizika (laboratoriya)

Termodinamika və statistik fizika (seminar)


III

1

Termodinamika və statistik fizika (mühazirə)

2

Elementar zərrəciklər fizikası (mühazirə)

3

Elementar zərrəciklər fizikası (seminar)

Termodinamika və statistik fizika (seminar)

Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları (seminar)


IV

1

Radiofizika (mühazirə)

2

Radiofizika (seminar)

Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları (seminar)

Termodinamika və statistik fizika (seminar)

Radiofizika (laboratoriya)

3

Termodinamika və statistik fizika (seminar)
Elementar zərrəciklər fizikası (seminar)

V

1

Elementar zərrəciklər fizikası (mühazirə)

Mayelərin istilik fiziki xassələri (mühazirə)

2

Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları (mühazirə)

3
Elementar zərrəciklər fizikası (seminar)

Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları (seminar)


I
101T

102T

103T

104T

1

Eıektron tex. istifadə əsasları (m)

dos. İsmayılıov A. 207 Əmək mühafizəsi (m)

b.m. Sadıqova A. 207

Əmək mühafizəsi (m) b.m. Sadıqova A. 205

Eıektron tex. istifadə əsasları (m)

dos. İsmayılıov A. 205

2

Eıektron tex. istifadə əsasları (lab) dos. İsmayılıov A. b.m. Quliyev Ə. 303

Xarici dil 205

dos. Qaraxanov Y. m. Məmmədova G.

Əmək mühafizəsi (lab) b.m. Sadıqova A. Hacıyeva İ. 304

Rus dili s/h 201

3

Əmək mühafizəsi (lab) dos. Quliyev Ə

b.m. Quliyev Ə. 303

Ali riyaziyyat (s)

dos. Qəmərli R. 207


Xarici dil 205

dos. Qaraxanov Y. m. Məmmədova G.
Əmək

mühafizəsi (lab)

b.m. Sadıqova A. Hacıyeva İ. 304

II

1

Ali riyaziyyat (s) dos. Qəmərli R. 205

Xarici dil 201 dos. Qaraxanov Y. m. Məmmədova G.
Eıektron tex. istifadə əsasları (lab)

dos. İsmayılıov A. b.m. Quliyev Ə. 303


2

Xarici dil dos. Qaraxanov Y. m. Məmmədova G. 201

Ali riyaziyyat (s)

dos. Qəmərli R. 205

Eıektron tex. istifadə əsasları (lab)

dos. İsmayılıov A. b.m. Quliyev Ə. 303

Əmək mühafizəsi (lab)

b.m. Sadıqova A. Hacıyeva İ. 304

3

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları (s) b.m.Bəbirova S. 201


Eıektron tex. istifadə əsasları (lab) dos. İsmayılıov A. b.m. Quliyev Ə. 303

Ali riyaziyyat (s) 205

dos. Qəmərli R.

Əmək mühafizəsi (lab)

b.m. Sadıqova A. Hacıyeva İ. 304


Ali riyaziyyat (s)

dos. Qəmərli R. 205

III


1

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları (m) b.m.Bəbirova S. 607

2

Ali riyaziyyat (m) dos. Qəmərli R. 703


3

Sosiologiya (m) b.m. Əliyeva İ. 607
Ali riyaziyyat (s) 502 Sosiologiya (s) b.m. Əliyeva İ. 507IV


1

Ali riyaziyyat (m) dos. Qəmərli R. 607

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları (m) b.m.Bəbirova S. 607

2
Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları (s) b.m.Bəbirova S. 507

Xarici dil

dos. Qaraxanov Y. m. Məmmədova G. 706

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları (s)

b.m. Abdinova A. 604

3

Xarici dil dos. Qaraxanov Y. m. Məmmədova G. 601


Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları(s)

b.m.Bəbirova S. 507

Rus dili s/h 906V

1

Xarici dil dos. Qaraxanov Y. m. Məmmədova G. 205

Əmək mühafizəsi (lab)

dos. İsmayılıov A. b.m. Sadıqova A. 303Sosiologiya (s) b.m. Əliyeva İ. 507

Ali riyaziyyat (s) dos. Qəmərli R. 507

2

Sosiologiya (s)

b.m. Əliyeva İ. 207

Əmək mühafizəsi

(lab) dos. Quliyev Ə.

b.m. Quliyev Ə. 303

Xarici dil 207

dos. Qaraxanov Y. m. Məmmədova G.

Ali riyaziyyat (s) dos. Qəmərli R. 604

Rus dili s/h 701

3Əmək mühafizəsi (lab)

dos. İsmayılıov A.

b.m. Sadıqova A. 303

Xarici dil 601, 706 dos. Qaraxanov Y. m. Məmmədova G.Sosiologiya (s) b.m. Əliyeva İ. 507

Fizika və texnologiya fakültəsinin dekanı: prof. M.Murquzov
Yüklə 162,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin