‘‘İzmir Ticaret Odası İngilizce Ve Türkçe Logosu Laser Baskılı Muhtelif Gümüş Hediyelik Eşya Satın Alınması’’Yüklə 47,59 Kb.
tarix21.08.2018
ölçüsü47,59 Kb.
#73709
növüYazı


28.08.2015

B-21

Sayın İlgili,


Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odası’nca, ‘‘İzmir Ticaret Odası İngilizce Ve Türkçe Logosu Laser Baskılı Muhtelif Gümüş Hediyelik Eşya Satın Alınması’’ işi için fiyat teklifinizi ve ön yeterlilik belgelerinizi, teklifi verilen ürün numuneleri ile birlikte üzerine İzmir Ticaret Odası yazılı kapalı zarfla 07.09.2015 tarihinde saat 17.00’a kadar İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne iletmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,


İZMIR TICARET ODASI’NCA ‘‘İZMİR TİCARET ODASI İNGİLİZCE VE TÜRKÇE LOGOSU LASER BASKILI MUHTELİF GÜMÜŞ HEDIYELIK EŞYA SATIN ALINMASI’’ İŞİ İÇİN TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME

TEKLİF SAHİBİNİN;
ADI SOYADI / TİCARİ UNVANI:
TEBLİGATA ESAS AÇIK ADRESİ:
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NO.:
TELEFON VE FAKS NUMARASI:
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :
TEKLİF VEREN İMZA YETKİLİSİNİN ADI SOYADI:
TEKLİF VEREN İMZA YETKİLİSİNİN CEP TELEFONU:
TEKNİK ŞARTNAME

  • Ürünlerin tamamı tek bir firmadan satın alınacaktır. Firma Fiyat Teklifini KDV Dahil Türk Lirası / KDV Dahil $ olarak Aşağıda Yer Alan Tabloya Yazacaktır.

  • Bu şartnamede verilen tablo dışında yapılan fiyatlandırmalar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Firma bunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

  • Firmalar fiyat teklifi ile birlikte mutlaka numune teslim edecektir.

  • Firma fiyat teklifini işçilik ve kadife kutu dahil olarak verecektir.

  • İşi Alan Firma Odaya teslim ettiği ürünlerin 925 ayar gümüş olup olmadığının İzmir Ticaret Odasınca belirlenecek yetkili bir ayar evi tarafından kontrol edildikten sonra ödemenin yapılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
SN

SATIN ALINACAK ÜRÜNÜN CİNSİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ-SATIN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÜRÜNLERİN AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.

AD

KDV DAHİL BİRİM FİYAT TL/$

KDV DAHİL TOPLAM FİYAT TL/$

1

OSMANLI LOKUMLUK
Teknik özellikler: 925 AYAR GÜMÜŞ , YAKLAŞIK 215-220 GR AĞIRLIĞINDA , LACİVERT KADİFE KUTUSU İÇERİSİNDE, İÇ ORTAYA LAZER BASKILI İZMİR TİCARET ODASI LOGOSU ,ÜST TARAFA ÇİFT TARAFLI İZMİR TİCARET ODASI ROZETİ MONTAJI(ROZETLER ODA TARAFINDAN HAZIR OLARAK VERİLECEKTİR.)TABAK ÇEVRESİNİN ÇAPI YAKLAŞIK 13CM, KAPAGENİŞLİĞİ ÇAPI YAKLAŞIK 9 CM

10

(5 ADET İNGİLİZCE İZTO LOGOLU 5 ADET TÜRKÇE İZTO LOGOLU)

 

 

2

ÜÇLÜ DEKORATİF ELMA
Teknik özellikler: 925 AYAR GÜMÜŞ,TOPLAM AĞIRLIK YAKLAŞIK 75-80 GR, ARKA KISMINA 3 ADET LAZER BASKILI İZMİR TİCARET ODASI LOGOSU, ÜÇÜNÜ BİRDEN ALABİLECEK LACİVERT KADİFE KUTU İÇERİSİNDE, EN KÜÇÜK DEKORATİF ELMANIN ÇAPI YAKLAŞIK 5,5 CM, ORTABOY DEKORATİF ELMANIN ÇAPI YAKLAŞIK 7 CM, BÜYÜK BOY DEKORATİF ELMANIN ÇAPI YAKLAŞIK 8,5 CM.

15

(8 ADET İNGİLİZCE İZTO LOGOLU 7 ADET TÜRKÇE İZTO LOGOLU)

 

 

KDV DAHİL GENEL TOPLAM-TL/$

FİRMANIN SİPARİŞTEN SONRA ÜRÜNLERİ TESLİM ETMEYİ TAAHHÜT ETTİĞİ SÜRE /İŞ GÜNÜ:SATIN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÜRÜNLERİN GÖRSELLERİ  1. OSMANLI LOKUMLUK

2- ÜÇLÜ DEKORATİF ELMA
KULLANILACAK LOGO ÖZELLİKLERİ
-Detaylı teknik özellikler işi alan firmaya iletilecektir.İDARİ ŞARTNAME

1

Bu şartnamede belirtilen iş günlerinin hesaplanmasında Pazartesi’den Cumartesiye (dahil) kadar olan günler iş günü olarak kabul edilip, sadece Pazar günleri iş günü olarak kabul edilmeyecektir.

2

Teklif verilirken 2 ayrı zarf hazırlanacaktır. Zarfların üzerine fiyat teklifi ve ön yeterlilik belgeleri zarfı bilgisi açık olarak yazılacaktır. Birinci zarfta, verilen teklif ve şartnamenin her sayfasının kaşeli ve imzaya yetkili kişinin imzasının olması gerekmektedir. İkinci zarfta ise, daha önce yapılan işlerle ilgili referanslar, Vergi dairesi levhası fotokopisi, imza sirküleri nüshası, Oda üyelik belgesi nüshasının (ortakları ve iştigal konusunu belirten) bulunduğu ön yeterlilik belgeleri yer alacaktır. Ön yeterlilik belgelerinin eksiksiz olarak ve güncel tarihli teslim edilmesi firmanın avantajınadır.

İhaleye katılan firmalar Odaya ibraz ettikleri belgelerin asıllarını veya fotokopilerini geri istemeyeceklerini peşinen kabul eder. Teklif Zarfları Teslim edilirken ek-1 de yer alan dilekçe Firma tarafından doldurularak zarfın içine konulan belgelerin sıralaması yapılarak, İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Personeli’ne paraflatıldıktan sonra, İZTO Ek Binası 1. katında yer alan evrak servisinden gelen evrak numarası alındıktan sonra Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.3

Oda verilen teklifler içinde en düşük teklife işi vermek zorunda değildir. Teklif veren firmalar bunu peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

4

İdari ve teknik şartnamenin her sayfası teklif veren firma tarafından imzalanıp kaşelenecek olup, bu şartı yerine getirmeyen firmaların teklifleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Teklif veren firma bunu peşinen kabul eder.

5

Teklif zarfı ve ön yeterlilik zarfı, 07.09.2015 tarihi Saat17.00’a kadar İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne elden veya posta ile teslim edilecektir.

6

Oda ihalenin her aşamasında ek bilgi ve belge isteme hakkını saklı tutmaktadır.

7

Kapalı zarfların üzerine İzmir Ticaret Odası ve firma ünvanı tam olarak yazılacaktır.

8

İşi alan Firma, ihale konusu işle ilgili olmak üzere Odamızca yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, Odamızın çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

9

Teklif veren Firmalar, ihale konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini beyan eder.

10

İşi alan Firma, ürünleri ihale idari ve teknik şartnamesine uygun olarak ve lacivert kadife kutu içerisinde taahhüt ettiği süre zarfında eksiksiz ve kusursuz olarak vermeyi, ürünlerin muayene ve kabul işleminden sonra ödemenin yapılacağını kabul ve beyan eder.

11

Nakliye, kolileme vb. işlerden doğacak masrafları işi alan firmaya aittir.

12

İşi alan Firmanın, söz konusu ürünleri taahhüt edilen zamanda teslim edilememesi durumunda, yada geç temin edilmesi durumunda yada hatalı teslim edilmesi, durumlarının herhangi biri yada birilerinin yaşanması durumunda fatura toplam bedelinin %20 si oranında Odaya ceza ödeyeceğini, istenildiğinde ürünleri 1 iş gününde mazeretsiz olarak yenisi ile değiştireceğini kabul ve taahhüt eder.

13

İşi alan Firma, işi bizzat kendi firmasının yapacağını, işi ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir başkasına devretmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14

Bu şartname ve gerekmesi halinde düzenlenecek sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafta İzmir Ticaret Odası Tahkim Kurulu yetkilidir.

15

Oda Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, istediği zaman ihaleyi herhangi bir sebep göstermeksizin iptal edebilir. Oda ihaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte, dilediğine vermekte ve teklif süresini uzatmakta serbesttir.

16

İhaleye hazırlanılması ve katılınması ile ilgili bütün giderler firmalara aittir. ODA, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın firmaların üstlendiği bu giderlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

17

Ödeme faturanın İzmir Ticaret Odasına tebliğ edilmesinden 15 iş günü sonra yapılacaktır.

18

İhaleye katılan firmalar ihaleden çekilemeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İHALE KONUSU İŞE TEKLİF VEREMEYECEK OLAN KİMSELER İZMİR TİCARET ODASI MECLİSİ KARARI UYARINCA AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
1)İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi Üyeleri (Meslek komitesi üyesi tüzel kişilik ise bunların Oda’daki temsilcileri, ortakları ve yetkilileri, ortağı bulundukları tüzel kişiler) ile bu kişilerin 2. dereceye kadar (2. derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri ve başkaları adına vergiler hariç aylık toplam 10.000-TL’yi (On Bin Türk Lirası) aşan Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine teklif veremezler ve katılamazlar.

2) Meclis Başkanı ve Yardımcıları, Oda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Katip üye, Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri, Satın Alma Komisyonu üyeleri, Oda Mülkleri Komisyonu üyeleri, Oda Genel Sekreteri ve personeli ile bu kişilerin ortağı bulundukları tüzel kişiler, 2. dereceye kadar (2. derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine hiçbir şekilde teklif veremezler ve katılamazlar.

3) Daha önce kendine iş verildiği halde usulüne göre sözleşme yapmayanlar, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler ve Oda ile hukuki anlaşmazlığa düşenler Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine hiçbir şekilde teklif veremezler ve katılamazlar.
Biliyor ve kabul ediyorum.
Firma yetkilisinin Adı Soyadı:

İmza:
Satın Alma ve Şartname hakkında sorularınız için iletişim bilg.

Arzum GÜL YILDIRIM

İdari İşler ve Satın Alma Müdürü

Tel.0232 498 42 10

Elif ÇAM

İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü

Tel.0232 498 4336-4660

EK-1


…/…/2015
İZMİR TİCARET ODASI GELEN EVRAK NUMARASI VE EVRAĞIN GELİŞ SAATİ:

İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne


Odanızca satın alınacak olan İzmir Ticaret Odası İngilizce Ve Türkçe Logosu Laser Baskılı Muhtelif Gümüş Hediyelik Eşya Satın Alınması işi için için hazırlanan teklif ve ön yeterlilik belgeleri ….. adet kapalı zarfta ekte sunulmuştur.
Teslim Eden Firma Yetkilisinin Adı Soyadı :
Firma Kaşe ve İmza:Firma Yetklisi İmza ve Kaşesi:
Yüklə 47,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə