T. C. Selçuk üNİversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi BaşhekimliğiYüklə 103,2 Kb.
tarix12.01.2019
ölçüsü103,2 Kb.
#94865


TEKLİF İSTEME FORMU

Konu

TIBBİ PATOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 17 KALEM MALZEME ALIMI

TIBBİ PATOLOJİ POLİKLİNİĞİ

İstem No

Talep Eden BirimT.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

35441

: 17/13681

Alım No

:

:

:

:

08.05.2017

10.05.2017

Ek - 1 : Teknik Sartnameler

Son Teslim Tarih & Saat

:


İHTİYAÇ LİSTESİ


Açıklama

Toplam Tutarı

Birim Fiyatı

Birimi

Miktarı

Malzeme Cinsi

Sıra No

Resmi Kodu

ETİL ALKOL %99.8 (ABSOLÜ)500,00

LİTRE

1

HARRİS HEMATOKSİLEN20,00

LİTRE

2

LAM POZİTİF YÜKLÜ FROST10.000,00

ADET

3

OTOMATİK PİPET UCU 200 MİKROLİTRE PATOLOJİ5.000,00

ADET

4

PASTÖR PİPET DERECELİ 3 ML (DERECELİ PLASTİK)3.000,00

ADET

5

PRUSYA MAVİSİ (100 TESTLİK)1,00

ADET

6

CD7 (KONSANTRE)1,00

ADET

7

CD34 (KONSANTRE)1,00

ADET

8

KALRETİNİN (KONSANTRE)1,00

ADET

9

P63 (KONSANTRE)1,00

ADET

10

CD44 (KULLANIMA HAZIR)70,00

TEST

11

IGA (KONSANTRE)1,00

ADET

12

IGM (KONSANTRE)1,00

ADET

13

IGG (KONSANTRE)1,00

ADET

14

C3 (KONSANTRE)1,00

ADET

15

FİBRİNOJEN (KONSANTRE)1,00

ADET

16

FLI-1 KULLANIMA HAZIR (PATOLOJİ)70,00

TEST

17İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.

2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.

3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.

4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.

5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.

6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.

7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.

9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.

11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.

12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.

13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.

14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.1

Sayfa

15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden

kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.

17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.

18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.

Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr

Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.trHastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

TEKNİK ŞARTNAME

1:Absolü Etil Alkol (% 99,8)

a-5 litrelik orjinal ambalajlarda olmalıdır.

b-Ambalajında herhangi bir bozulma (eğilme, bükülme v.b. gibi) olmamalıdır.

c-Ambalaj üzerinde ürünün kimyasal özelliğini, korunma yöntemlerini ve son kullanma tarihini belirten orijinal ürün etiketi bulunmalıdır

e-Saflık derecesi en az % 99,8 olmalıdır.

f-En az 5 litre ürün numunesi laboratuarımıza teslim edilmelidir. Teslim edilen ürün numunesi laboraturımızda test edildikten sonra ürüne onay verilecektir.

g-Ürünün kullanım süresi en az 1 yıl olmalıdır.

h-Şeker pancarından üretilmiş olmalıdır.

ı-Ürün kullanılmaya başlandıktan sonra üründe herhangi bir bozulma tarafımızdan tespit edilirse kalan miktarın tamamı yenisi ile ücretsiz değiştirilecektir.

i-Ürünün miadı en az 1 yıl olmalıdır.

j-Son kullanma tarihi yaklaşan ürünler 3 ay öncesinden firmaya haber verilerek yenisi ile değiştirilecektir.

k-Oda ısısında saklanabilmelidir.

l-Ambalaj dibinde ve sıvı içerisinde kesinlikle tortu bulunmamalıdır. Ambalajın kapağı açıldıktan sonra dipte çökme olmamalıdır.

2:Harris Hematoksilen Solüsyonu

a-Patoloji laboratuarındakidokuboyama protokollerinde uygulanabilmelidir.

b-Hücre çekirdeğinin boyanmasını sağlamalıdır.

c-İyi kalitede ve homojen boyamalıdır.

d-1 litrelik orjinal ambalajlarda olmalıdır.

e-Kullanıma hazır formda olmalıdır.

f-Ambalajında herhangi bir bozulma (eğilme, bükülme v.b. gibi) olmamalıdır.

g-Ambalaj üzerinde ürünün kimyasal özelliğini, korunma yöntemlerini ve son kullanma tarihini belirten orijinal ürün etiketi bulunmalıdır.

h-Ürün kullanılmaya başlandıktan sonra üründe herhangi bir bozulma ve önceki boyamalara göre kalitesiz boyama tarafımızdan tespit edilirse kalan miktarın tamamı yenisi ile ücretsiz değiştirilecektir.

ı-Ürünün miadı en az 1 yıl olmalıdır.

i-Son kullanma tarihi yaklaşan ürünler 3 ay öncesinden firmaya haber verilerek yenisi ile değiştirilecektir.

j-Oda ısısında saklanabilmelidir.

3:Lam, Pozitif Yüklü

a-Orijinal ambalajında, 76x26x1mm boyutlarında, tozsuz ve şeffaf olmalıdır.

b-Sınıflandırma, isimlendirme ve etiketlendirme için lamın bir ucunun beyaz renkli olarak frostlanmış olması gerekmektedir.

c-Frostlanmış kısma kurşun kalemle kolay yazılabilmeli, yazılar dağılmamalı ve silinmemelidir.

d-Köşeleri künt olmalıdır.

e-Kenarları iyi traşlanmış olmalıdır.

f-Aynı ambalaj içindeki bütün lamlar aynı boyutlarda olmalıdır.

g-Lamlar birbirine yapışık olmamalıdır.

h-Patoloji laboratuarımızda bulunan lam kapama cihazı ve sepetiyle birebir uyumlu olmalıdır.

ı-Ürün numunesi laboratuarımıza teslim edilecektir. Numune incelendikten sonra ürüne onay verilecektir.

i-Ürün kullanılmaya başlandıktan sonra üründe herhangi bir problem tarafımızdan tespit edilirse kalan miktarın tamamı yenisi ile ücretsiz değiştirilecektir.

4:Otomatik Pipet Ucu

a-1-200 mikrolitre arasında sıvı çekme kapasitesine sahip olmalıdır.

b-1-200 mikrolitrelik otomatik pipetin ucuna rahatlıkla takılıp çıkarılabilmelidir.

c-Disposıbl özellikte ve plastikten imal edilmiş olmalıdır.

d-Ambalaj içerisinde teslim edilen pipet uçlarının çapları eşit olmalı ve otomatik pipete takıldığı zaman kesinlikle düşmemelidir.

e-Ürün kullanılmaya başlandıktan sonra üründe herhangi bir bozulma tarafımızdan tespit edilirse kalan miktarın tamamı yenisi ile ücretsiz değiştirilecektir.

f-Ürün numuneleri laboratuarımıza teslim edilecektir. Numuneler incelendikten sonra ürüne onay verilecektir.

5: Pastör pipetia-Uç kısmı ince olmalı ve içine çekilen tüm sıvıyı tamamen boşaltmalıdır.

b-0.5 aralıklarla derecelendirilmiş ve 3 ml kapasiteli olmalıdır.

c-İşlemleri hızlandırmak için kolay açılabilir ambalajda olmalıdır.

d-Plastikten imal edilmiş olmalıdır.

e-Ürünler non-steril olmalıdır.

e-Ürün numuneleri laboratuarımıza teslim edilecektir. Numuneler incelendikten sonra ürüne onay verilecektir.

6. Prusya Mavisi

a-100 testlik orijinal ambalajında, kullanıma hazır formlarda olup teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl süreyle özelliklerini kaybetmemelidir.

b-Soğuk ortamda taşınması gereken boyalar firma tarafından soğuk ortamda taşınmalı ve o şekilde teslim edilmelidir.

c-Üründe istenen özellikte boyamanın elde edilmemesi durumunda en geç 7 gün içerisinde firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.

d-Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

f-Etiketler, ambalajdan kolay ayrılmamalıdır.

g-Ürün kullanılmaya başlandıktan sonra uygun saklama koşullarına rağmen bozulursa ve istenilen özellikte boyama yapmazsa firma tarafından yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

h-Ürün miadı en az 1 yıl olmalıdır.

ı-Son kullanma tarihi yaklaşan ürünler 3 ay öncesinden firmaya haber verilecek ve yenisi ile değiştirilecektir.

PRİMER ANTİKORLAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

7-16. maddeler için

a-Antikorlar, formalindefikse edilmiş parafine gömülü dokularda ve insan antijenlerini tespit edecek özelliğe sahip olmalıdır.

b-Antikorlar, teslim tarihinden itibaren, en az 1 yıl miada sahip olmalı ve ürün ile birlikte kesinlikle datasheetleri verilmelidir. Data sheeti bulunmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

c-Kapak açılmadığı halde maddenin azaldığı görülürse, geçen süreye bakılmaksızın firma tarafından 3 hafta içinde değiştirilmelidir.

d-Bölümün acil ihtiyacı olduğu takdirde ürün teslim tarihi 3 haftayı aşmamalıdır.

e-Miadı dolmak üzere olan ürünler 3 ay öncesinden firmaya haber verildiği takdirde en geç 1 ay içerisinde yeni bir ürün ile değiştirilmelidir.

f-Ürün şişesi orijinal olmalıdır ve üzerinde; üretici firma, üretim ve son kullanma tarihi ile klon numarası yer alan ürün etiketi bulunmalıdır.

g-Etiketler, ambalajdan kolay ayrılmamalıdır.

h-Konsantre antikorların ambalaj şişeleri, laboratuarımızda kullanılan mikropipet uçlarının içerisine kolay girebilecek şekilde olmalıdır.

ı-Antikorların 100 mikrolitresi 1 test olarak kabul edilecektir.

i-Kullanıma hazır antikorların ambalajı en az 6 mililitre olmalıdır. Firma tarafından antikor miktarı istenilen test miktarına tamamlanmalıdır.

j-Konsantre antikorlar kesinlikle sıvı konsantre olmalı, toz konsantre olmamalıdır. Toz konsantre antikorlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

k-Sıvı konsantre antikorlar en az 200 testlik ve en az 0,5 ml’lik ambalajlarda olmalıdır. 200 testten az olanlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

l-Antikorlar firma tarafından soğuk ortamda taşınmalı ve o şekilde teslim edilmelidir.

m-Gerekli görülen bütün ürünlerin numuneleri laboratuarımızda test edildikten sonra ürüne onay verilecektir.

n-Antikorlar, laboratuarımızda bulunan Ventana marka Benchmark XT model otomatik immünohistokimya cihazıyla uyumlu olmalıdır.

o-Tercih edilen klon numaraları listede belirtilmiştir. Bununla birlikte klon numaraları belirtilen veya belirtilmeyen ürünlerde istenen özellikte boyamanın elde edilememesi durumunda en geç 7 gün içerisinde firma tarafından antikor değiştirilecektir.

ö-Antikor belli bir süre kullanıldıktan sonra uygun saklama koşullarına rağmen bozulursa ve istenilen özellikte boyama yapmazsa firma tarafından yenisi ile ücretsiz olarak 7 gün içerisinde değiştirilmelidir.

p-Son kullanma tarihi yaklaşan ürünler 3 ay öncesinden firmaya haber verilecek ve yenisi ile değiştirilecektir.

r-Aşağıda belirtilen klon numaralarına uymayan ve istenilen test sayısından az olan antikorlar kesinlikle kabul edilmeyeceğinden dolayı firmaların fiyat verirken hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.

NOT 1:Test sayısı; antikor datasheetinde belirtilen dilüsyon oran aralığının en derişik oranına göre hesaplanacaktır. Tek dilüsyon oranı belirtilen ürünlerde, o oran üzerinden hesaplama yapılacaktır. Örneğin 1:100-200 aralığında esas dilüsyon oranı 1:100 kabul edilecektir.

NOT 2: Data sheetinde belirtilen oranlara göre yapılan çalışmalarda istenilen kalitede boyama elde edilemez ise oran aşağı çekilerek çalışmalar yapılacaktır. İstenilen kalitede boyama elde edilen dilüsyon oranı esas kabul edilecektir. Örneğin 1:100-200 dilüsyonaralığında 1:100’den istenilen kalitede boyama elde edilemez ise 1:100 kabul edilen dilüsyon oranı daha aşağı çekilerek (1:90, 1:80, 1:70 v.s. oranlarında) yapılan çalışmalarda istenilen kalitedeki boyamayı sağlayan oran esas olarak kabul edilecektir. Bu şartlarda test sayısı 200’ün altına düşer ise firma tarafından ücretsiz olarak test sayısı 200’e tamamlanacaktır.

7.CD7 (Konsantre)

Klon numarası MRQ56 olmalıdır.8.CD34 (Konsantre)

Klon numarası QBEND710+HPCA1/763 veya QBEND/10 olmalıdır.9.KALRETİNİN (Konsantre)

Klon numarası 2E7 olmalıdır.10.P63 (Konsantre)

Klon numarası 7JUL veya 4A4 olmalıdır.11.CD44 (Kullanıma Hazır)

Klon numarası MRQ13olmalıdır.12.IgA (Konsantre)

13.IgM (Konsantre)

14.IGG (Konsantre)

15.C3 (Konsantre)

16.Fibrinojen (Konsantre)

17.FLI-1 (Kullanıma Hazır)
Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA

Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03

Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com

Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 382

Sayfa


Yüklə 103,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə