İZMİt büYÜKŞEHİr belediyesiYüklə 217,21 Kb.
səhifə3/10
tarix15.01.2018
ölçüsü217,21 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzey ve yer altı suyu kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıksular ile kirlenmesini önlemek için, bu kaynaklar etrafında bulunan; kısa, orta, uzun mesafeli koruma alanları ile dereler mutlak koruma alanlarında alınacak tedbirlerle toplum sağlığının korunması için İSU Genel Müdürlüğü, 2560 sayılı kanun ile belirlenen görev ve yetki alanı içinde, hizmet sınırları içerisinde veya dışarısında, içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşıladığı bütün yerleşim yerleri ve bölgelerin yararlandığı ve yararlanacağı tüm yüzey ve yer altı su kaynaklarını korur; ayrıca bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklardan suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önler. (Havza Yönetmeliği 1’inci madde) Bu nedenle, Yer altı ve yerüstü sularının inşaat, sanayi vb sektörlerde kullanılması için gerçek ve tüzel kişilere satılması ve taşınması İSU’nun izin ve denetimine bağlıdır. Bu maksatla su satanlara, taşıyanlara, kullananlara ve alanlara uygulanması gereken esaslar yönetmelikle tespit edilir.
DİĞER HUSUSLARMADDE 8- İSU hizmet sınırları içerisinde bulunan cami ve ibadethanelerin Abone olmak ve sayaç taktırmak zorunluluğu vardır. Ancak, kendi ihtiyaçları için (Temizlik, Tuvalet, Gasilhane) kullanılan sulardan ücret alınmaz. Kendi ihtiyaçları dışında (ücretli tuvalet vb) bir ticari faaliyetin yürütülmesi halinde ait oldukları abone ve tarife grubundan ücret tahakkuk ettirilir.
MADDE 9- (21.10.2004 tarih ve 2004/20 sayılı İSU Genel Kurulu Kararı İle Kabul Edilmiş Olup, 26.Ekim.2004 Tarihinde Barış Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
İSU hizmet sınırları içerisinde bulunan halk çeşmeleri ile mezarlıklar içerisindeki çeşmelerden su ücreti alınmaz. Çeşmelerin tesisi için İSU’dan görüş alınır ve lüzum görüldüğünde çeşmenin açılmasına izin verilir. Bu tip yerlerle ilgili uygulanması gereken esaslar, Yönetim Kurulu’nca onaylanacak yönerge ile belirlenir.
MADDE 10- Kuraklık, doğal afet veya başka bir sebeple şebekeye verilen günlük su miktarında düşme olması halinde, İSU su tasarrufunu sağlamak ve öncelikle konut abonelerine su vermek amacı ile bazı abonelerine su satışını geçici olarak durdurabilir.
MADDE 11- 4736 sayılı kanunun 1’inci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamaz.
MADDE 12- Özel sözleşme ile su satılan abonelerle yapılacak protokol-sözleşmelerde İSU Genel Müdürlüğü yetkilidir. Hangi kriterlere göre özel sözleşme yapılacağı, Yönetim Kurulu’nca onaylanacak bir yönerge ile belirlenir.
II. BÖLÜM

TARİFELERİN YAPILIŞI VE UYGULAMA ESASLARITARİFE BELİRLEME ESASLARIMADDE 13- Su satışı ve atıksuların uzaklaştırılması tarifesinin belirlenmesinde rol oynayan ana faktörlerden birincisi: Yönetim ve işletme giderleri ile amortismanlar, aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsi masrafları ve en az % 10 karlılık oranıdır. İkinci ana faktör ise tahmini su satış miktarıdır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır.

    1. Yönetim ve İşletme Giderleri :

a) Enerji ve malzeme giderleri : Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli akaryakıt ve katı yakıt gibi her türlü enerji masrafları ile alüminyum, sülfat, mavi klor ve benzeri işletme malzemesi harcamalarından oluşur.

b) Personel Giderleri : Yönetim Kurulu üyeleri, Denetçiler, devlet memurları kanununa tabi memurlar ile iş kanununa göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi ve sözleşmeli personelin aylıklarını, ikramiyelerini, yasa ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini, görev yolluklarını ve her türlü diğer ücretlerini kapsar.

c) Çeşitli Masraflar : Kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme giderleri, sigorta, eğitim ve öğretim,temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler ; bakım, onarım, imalat giderleri, tevsi, atıksu, tasviye giderleri gibi kalemlerinden meydana gelir.

    1. Amortismanlar:

Sabit bir kıymet olan tesislerin ve demirbaşların ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için ayrılması zorunlu olan ve miktarı yasa ve yetkili makamlarca belirlenen tutardır.

Yapılacak yatırımlarla ilgili kredilerin yıllık ana para, para ve faiz miktarı amortismanlarla karşılanmadığı takdirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır.    1. Aktifleştirilemeyen Yenileme, Islah ve Tevsi Masrafları :

Tesislerin iyileştirilmesi için yapılan masraflar ile aktifleştirilemeyen yenileme islah ve tevsi giderleri hesaba katılır.

    1. Kar :

(13.1), (13.2) ve (13.3) fıkralarındaki giderlerin toplamının % 10’undan az olmayan bir değer kar olarak ilave edilir.
TAHMİNİ SU SATIŞ MİKTARI
MADDE 14- Tarifenin belirlenmesindeki ikinci ana faktör : Üretilen sudan kayıplar düşüldükten sonra yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarı gözönünde tutulur. Su satış miktarının tahminine, gerçekleşen satışlarla, üretim artışı sağlamak ve kayıpları azaltmak amacıyla alınacak önlemlerin sonuçları gerçekçi bir şekilde değerlendirilerek ulaşılır.
KADEMELİ TARİFE UYGULAMASI
MADDE 15- İSU su tasarrufunu teşvik etmek, az su tüketenlere sosyal destek sağlamak ve toplam su satış gelirlerini artırmak amacıyla Madde 6 ve fıkralarında belirtilen Abone gruplarına veya aynı abone grubu içerisinde yer alan abone tiplerine birlikte veya ayrı ayrı, suyu kullanma ve kirletme durumlarına göre kademeli tarife uygulaması yapabilir. Gerekli kademe aralıklarını, uygulama zamanını ve tarifelerini tespite Genel Kurul yetkilidir.


Kataloq: media -> gallery
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> 53,3 Mİlyon tl’LİK İKİ yatirimin temeli atildi
gallery -> İZMÎt su ve kanalizason idaresi genel müDÜRLÜĞÜ

Yüklə 217,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə