Jkp „v o d o V o d“ borYüklə 109,66 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü109,66 Kb.
#14711

JKP „V O D O V O D“ BOR

I Z V E Š T A J
o radu JKP „VODOVOD“ Bor za period januar – decembar 2013. god.

Mart ,2014.godine

I. Obim i kvalitet usluga
Bilans proizvodnje i prodaje vode za period januar – decembar 2013. godine je sledeći:
(m3)

R.br.

O p i s

Planirano

Ostvareno


Ind.

1.

2.


3.


4.

5.

Proizvodnja vode na svim izvorištima

Prodaja pijaće vode

- I kategorija (privreda)

- II kategorija (neprivreda)

- III kategorija (gradjani)

- Borsko jezero

Odvođenje otpadne vode

- I kategorija (privreda)

- II kategorija (neprivreda)

- III kategorija (gradjani)

Tehnički gubici

Tehnički gubici u %


8.700.0004.020.000

1.440.000

300.000

2.280.000-

2.287.200

194.400


258.000

1.834.800

4.680.000

45

9.059.817

4.924.736

1.255.714

235.101

2.273.8561.160.065

1.961.303

177.210


224.479

1.559.614

4.135.081

46

104

124


87

79

100-

87

9287

85

--

Iz datog pregleda se vidi da je planirani obim proizvodnje vode na svim izvorištima ostvaren sa 104 % i ukupni planirani obim prodaje pijaće vode ostvaren je sa 124%. a odvođenje otpadnih voda sa 87%. Na ostvareni obim proizvodnje i prodaje pijaće vode uticalo je dopunjavanje Borskog jezera (po zahtevu TIR-a) industrijskom vodom.

Plan proizvodnje vode je ispunjen jer je bilo dovoljno vode na izvorištima,pa je u dovoljnim količinama bila ponudjena nasim korisnicima.

Gubici vode u mreži

-Planirani su 45%-Ostvareni 46%

Ozbiljan problem koji se javlja kada se govori o proizvodnji i prodaji vode je izkazani procenat tehničkog gubitka vode u mrži.Gubici vode mogu se podeliti u dve grupe gubitaka i to:

-Gubici na koje se može delovati

- Gubici na koje se ne može delovati

U prvu grupu spadaju gubici po šahtama kvarovi koji se mogu uočiti na površini zemlje,predimenzionisani vodomeri,kao i neispravni vodomeri.U protekloj godini se u velikoj meri pažnja posvetila popravkama po šahtama kao i zamenama neispravnih vodomera ali veoma veliki problem predimenzionisanih vodomera je i dalje aktuelan.Naime, veliki broj potrošača(kako pravnih tako i fizičkih lica)poseduje predimenzionisane vodomere tako da se male potrošnje ne registruju ili se registruju sa velikom greškom.Zamena takvih vodomera adekvatnim ili kombinovanim vodomerima iziskuje velika novčana sredstva a J.K.P.Vodovod Bor nije u mogućnosti da to sam izfinansira ovaj projekat.

Drugu grupu gubitaka predstavljaju gubici na primarnoj i sekundarnoj mreži koji se ne mogu uočiti na površini zemlje.Za takvu vrstu gubitaka J.K.P.“Vodovod“ Bor ne poseduje adekvatnu tehničku opremu te nije u mogućnosti da takve kvarove otkrije(pokušalo se sa popravkom uređaja za otkrivanje kvarova koji posedujemo ali bez uspeha jer je uređaj star oko 20god.)

Kvalitet vode u periodu januar-decembar bio je na zadovoljavajućem (zakonski propisanom) nivou. Kvalitet vode je redovno kontrolisao Zavod za Javno Zdravlje „Timok“ iz Zaječara po godišnjem ugovoru.

Odvođenje otpadnih voda je vršeno bez većih problema i redovnim stručnim intervencijama kanalizaciona mreža je uspešno održavana. Najveći problem je vezan za zapušenost kanalizacionih cevi korenjem drveća koje raste pored kanalizacione mreže. Čišćenje kanalizacionih cevi od korenja drveća je poznat problem u vodovodnim sistemima ali njegovo rešavanje traži skupu opremu. Drugi veliki problem je neodgovorno ponašanje građana koji bacaju strane (čvrste) predmete u kanalizacioni sistem (gde im nije mesto) što pravi velike probleme i prouzrokuje skupe intervencije na održavanju. Poseban vid neodgovornog ponašanja pojedinaca je krađa metalnih poklopaca,šahti i rešetki slivnika atmosferske kanalizacije. Osim same vrednosti poklopaca i rešetki, dodatne materijalne troškove predstavlja i odgovornost zbog povreda građana koji u njih upadaju pre postavljanja oznaka ili zamene istih.


II Tehnička opremljenost i ulaganja

Na svim pumpnim stanicama pored pumpnih agregata koji rade, postoje i rezervni pumpni agregati. S obzirom na godinu proizvodnje svi pumpni agregati su u ispravnom i funkcionalnom stanju. Zbog same konstatacije da su pumpni agregati stari u prethodnoj godini susretali smo se sa velikim problemima oko nabavke rezervnih delova za remont. Održavanje takvih pumpnih agregata je skupo jer su delovi za njih skupi i retki, pa treba razmišljati o tome da se agregati zamene agregatima novije generacije, a sve u cilju smanjenja utroška električne energije i povećanja stepena korisnog dejstva.

Redovno se održavala vodovodna i kanalizaciona mreža, a takođe i zamena neispravnih vodomera je bila redovnija u 2013. u odnosu na prethodne godine.

Rekonstrukcija vodovodne mreže –krak za pekaru.


U 2013.godini za portrebe JKP“Vodovod-a“ Bor kupljena su vozila : MAHINDRA terteno motorno vozilo( komada 2).

Kupljena je i kranska dizalica na električni pogon (komada 1).


III. Likvidnost i neizmirene obaveze

Finansiranje poslovanja u 2013.godini bilo je bolje nego prethodnih godina. Redovno izmirivanje obaveza za utrošenu vodu i izvršene usluge od strane RTB Bor i boljom organizacijom samog sistema naplate kod ostalih potrošača,dovelo je do toga da je JKP“Vodovod“Bor uspevao da pokrije veći deo svojih tekućih obaveza.

JKP“Vodovod“ je poslovnu 2013. godinu započeo sa dugovanjem za utrošenu električnu energiju od 429.219.002,40 din. i to : glavni dug 221.004.383,77 i po osnovu kamate 208.214.618,63 din. Trebalo je iznaći načina da se prevaziđe nastali problem- kako sve ovo izmiriti a da ne dođe do blokade računa.Pregovori sa Jugoistokom Niš su odmah počeli , „Vodovod“ je izmirivao rate po Sporazumu iz 2012 godine kao i tekuću potrošnju u celosti . Mesečno se izmirivalo od 8.000.000,00 do 10.000.000,00 dinara Moramo napomenuti da smo u 2013.godini imali i pomoć Osnivača u vidu Subvencije za utrošenu električnu energiju u iznosu od 10.000.000 din

Avgusta meseca 2013.godine Vodovod je sa Jugoistok-om Niš – Elektrotimok u Zaječaru potpisao Sporazum o regulisanju Starog duga za električnu energiju na 10 godina tj. 120 mesečnih rata.

U medjuvremenu se promenio i dobavljač za isporuku električne energije i sada je EPS Snabdevanje. Naše obaveze prema EPS-u na dan 31.12.2013.godine iznosile su 10.448.367,77 din.

Poslovanje Vodovoda opterećivalo je i isplata zarade i ostalih ličnih primanja (u proseku) za 209 zaposlenih radnika Prosečno potrebna sredstva mesečno su iznosila oko 12.500.000 din.za zarade i oko 3.500.000 din. za ostala lična primanja (otpremnine,jubilarne nagrade). Isplata zarade je bila redovna i u skladu sa Programom poslovanja za 2013.godinu. Prosečna zarada na nivou preduzeća ,bez poreza i doprinosa bila je 36.720 dinara odnosno bruto 50.779 dinara.


P o t r a ž i v a nj a:


 1. Potraživanja od privrede i neprivrede za isporučenu vodu i izvršene usluge (sa prenetim stanjem iz 2012. god.) na dan 31.12.2013. godine su: 76.998.833,86 (sa % naplate 77,85% i % učešća u ukupnim potraživanjima 35,32 %).


SPECIFIKACIJA

većih kupaca - dužnika“ na dan 31.12.2013.god.
Red.

broj


Naziv dužnika

2012.god. i ranije

2013

S v e g a
1

2

3

4

5

6

1.

ATB FOD Bor

-

1.959.086,35

1.959.086,35

reprogram

2.

AMES KOMERC

74.987,23

78.714,94

153.702,17

tužba

3

SD BRESTOVAC
262.283,66

262.283,66

Reprogram

4.

TPP CENTROISTOK

383.735,06

4.751.790,63

5.135.525,69

reprogram

5.

DIREKCIJA ZA IZGRADNJU BORA

142.643.99

8.352,67

150.995,66

reprogram

6.

EROZIJA KNJAŽEVAC
225.318,60

225.318,60

tužba

7.

EWG DOO NIŠ

166.686,33

172.827,54

339.513,87

Tužba-reprogram

8.

ELEKTROMREŽA SRBIJE

114.239,57

39.608,41

153.847,98

tužba

9.

FK BOR

257.015,56

-

257.015,56
10.

EUROFOIL
188.758,20

188.758,20

tužba

11.

FK SLATINA

171.732,26

-

171.732,26
12.

GRAND INŽINJERING F KA LAK ŽICE-stečaj

2.171.288,61

3.528,90

2.174.817,51
13.

IDEA
290.788,51

290.788,51
14.

KLANICA POLET

3.235.695,56

766.759,39

4.002.454,95
15.

LAK ŽICA ZAŠTITA

412.174,96

359.943,28

772.118,24
16.

M CENTAR MONT
247.602,74

247.602,74
17.

MZ BRESTOVAC

57.572,19

71.155,94

128.728,13
18.

NIS AD NOVI SAD
107.982,87

107.982,87
19.

OMLADINSKI FK

1.442.790,45

777.747,53

2.220.537,98
20.

RTB-RBB
8.112.790,44

8.112.790,44
21.

RTB-TIR
8.640.391,68

8.640.391,68
22.

RTB-RTB BOR

1.681.027,81

772.542,46

2.453.570,27
23.

SAMAČKI SMEŠTAJ

6.720.715,94

3.860.142,34

10.580.858,28

Tužba

24.

STANČIĆ DOO

266.670,86

14.029,28

280.700,14

Reprogram

25.

JKP TREĆI OKTOBAR
376.297,55

376.297,55
26.

JKP TOPLANA

8.876.517,72

855.858,39

9.732.376,11
27.

UGOSTITELJSTVO

2.509.137,49

519.366,41

3.028.503,90

Reprogram

28

USTANOVA SPORTSKI CENAR
339.080,59

339.080,59
29.

ŠRIF

140.838,31

56.363,59

197.201,90


30.

ZDRAVSTVENI CENTAR

2.352.791,57

5.750.014,52

8.102.806,09

Reprogram 1. Sporna potraživanja (kod pravnih lica) iznose 18.245.438,50 (stečaj, likvidacija) % naplate , % učešća u ukupnim potraživanjima 8,37 ).
1

AKVA BALTIC

1.203.600,00

2

BORPREVOZ

1.277.682,61

3

FABRIKA LAK ŽICE

1.649.606,89

4

KLANICA POLET

4.810.976,04

5

RTB-FOD

8.259.886,19

6

SLOGA BOR

364.610,31

7

GRAND INŽINJERING F-KA LAKŽICE

181.150,70

8

ISHRANA AD U STEČAJU

277.677,65

c) Ukupna potraživanja od gradjana na dan 31.12.2013. godine iznose 118.766.159,32 din. (% naplate 42,12 i % učešća u ukupnim potraživanjima 54,29)

Od tog iznosa:


 1. Gradjani koji svoje obaveze izmiruju preko JSP “Bor” iznose: 79.231.060,73 din. (% naplate 42,78, % učešća u ukupnim potraživanjima 36,34%).

 2. Gradjani koji svoje obaveze izmiruju direktno na tekući račun i blagajne “Vodovod”-a iznose: 39.535.098,59 (% naplate 40,75i % učešća ).

e) Potraživanja od kupaca za vodu gradjani sela Slatina iznose 3.996.053,54 din (% učešća u ukupnim potraživanjima 1,85 ).


Svega potraživanja (a + b + c +d +e) = 76.998.833,86

+ 18.245.438,50

+118.766.159,32

+ 3.996.053,54
218.006.485,22 (ukupan % naplate 63,07 )

O b a v e z e
Ukupne obaveze na dan 31.12.2013.god. Iznose 537.549.026,83 din. Od toga


 • Zaostale zarade i naknade zarada (za XII/13 – isplaćeno u januaru 2014.) 11.213.299,81

 • Dobavljači 87.139.563,31

 • Dugoročne obaveze za reprogramirane dugove

(Jugoistok-reprogram na 10 godina) 362.140.105,94

 • Kratkoročne finansijske obaveze

(Obaveze za 2014.-Jugoistok Niš) 44.185.215,01

 • Obaveze za prema Ministarstvu Vodoprivrede 9.177.243,27

 • Rezervisanja za otpremninu (penzija) 4.073.832,12

 • Obaveze po osnovu kamata 15.001.903,85

po osnovu kamate za el.energiju 119.287,63

Kamata na javne prihode za minist.Vodoprivrede 14.882.616,21 • Obustave iz zrade 1.453.783,38

 • Ekološkla taksa 1.819.650,01

 • Ostale obaveze 1.344.430,13

Objašnjenje za dugoročne i kratkoročne obaveze za reprogramirane dugove prema “Jugoistoku”Doo Niš

Jkp „Vodovod“Bor je avgusta meseca 2013.godine sa „Jugoistok“-om Niš Elektrotimok u Zaječaru potpisalo Sporazum o regulisanju duga za električnu energiju.

Iznos neizmirenog duga na dan 31.07.2013.godine je iznosio 421.912.341,08 dinarakoji treba da se isplati u 120 jednakih mesečnih rata od kojih svaka rata iznosi 3.515.936,18 dinara i mora se platiti do 25-og u mesecu.

U periodu otplate reprogramiranog duga neće se obračunavati kamata na iznos reprogramiranog duga ,a ako Jkp „Vodovod“ ne izmiri ove uzastopne rate reprogramiranog duga Sporazum će biti raskinut i izvršiće se obračun celokupnog iznosa sa obračunatom kamatom,na način koji bi se primenio da Sporazum nije zaključen.Poslovodstvo JKP“Vodovoda“Bor je ozbiljno shvatilo značaj ovog Sporazuma i da bi njegovo nepoštovanje dovelo do duže blokade svih tekućih računa i ogromnih problema u funkcionisanju.

Do 31.decembra 2013.godine Jkp“Vodovod „je isplatio i deo pete rate u iznosu od 1.521.955,33 iz sredstava nenaplaćenih potraživanja. Ostatak obaveze za petu ratu u iznosu od 1.993.980,85 preneto je u 2014.godinu.
S P E C I F I K A C I J A

većih dobavljača – poverioca“


1. “ASPIT” DOO BOR 468.083,45

2. JP “BOGOVINA” BOR 70.903.211,45

3.” EPS SNABDEVANJE” 10.448.367,77

4. “INSA”ZEMUN 351.336,00

5. “KRANINŽINJERING” DOO KNJAŽEVAC 547.020,00

6. NIS NOVI SAD 410.367,81

7. “UNIPROGRES” RUMA 198.780,00

8. ZZJZ “TIMOK” ZAJEČAR 570.619,00

9. KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 234.547,28IV. Finansijski rezultat poslovanja

Iznos % učešća

I Ukupan prihod je 382.051.204,16 100%

II Ukupni rashodi 416.732.237,31 100%

III Rezultat poslovanja – gubitak 34.681.033,15 -
I – Struktura prihoda:

Iznos Struktura učešća u

ukupnim prihodima

1. Poslovni prihodi 315.381.405,31 83,37 %

2. Finansijski prihodi 3.754.655,95 0,99 %

3. Ostali prihodi 62.915.142,90 16,63 %


II - Struktura rashoda:

Iznos Struktura učešća u

ukupnimrashodima

1. Poslovni rashodi 304.369.813,95 73,77%

2. Finansijski rashodi 21.903.293,14 5,31%

3. Ostali rashodi 90.459.130,22 21,92%


III- Rezultat poslovanja:
1. Poslovni prihodi i rashodi, dobitak 11.011.591,36

2. Finansijski prihodi i rashodi, gubitak 18.148.637,19

3. Ostali prihodi i rashodi, gubitak 27.543.987,32

SVEGA GUBITAK: 34.681.033,15
Detaljan pregled prihoda i rashoda dat je u prilogu izveštaja.


Analiza gubitka – uzroci 1. Poslovni prihodi i rashodi - rezultat dobitak – 11.011.591,36 din

Sa aspekta redovnog poslovanja, što podrazumeva obračun utrošene vode i fakturisanje kupcima na prihodnoj strani i nastalih troškova za obavljanje delatnosti na rashodnoj strani poslovanje je pozitivno za 11.011.591,36 din..

Glavni i osnovni dobitak- NIJE ADEKVATNA CENA VODE-tj u primeni je još od 01.06.2012.godine i ona ne pokriva troškove redovnog poslovanja već samo dobitak ostvaren pružanjem usluga trećim licima ,učešćem na tenderima,i subvencijama za električnu energiju.)

2. Finansijski prihodi i rashodi - rezultat gubitak od 18.148.637,19 din.

Ovaj gubitak nastao je isključivo kao posledica obračunate i neplaćene kamate za utrošenu električnu energiju, kamata za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda i zateznih

kamata po sudskim sporazumima.

3. Ostali prihodi i rashodi, rezultat gubitak 27.543.987,32 din
U 2013. godini naplaćena su otpisana potraživanja koja su u prethodnom periodu bila otpisana (zbog isteka roka plaćanja) u iznosu od 62.776.445,76 dinara, a rashodi po osnovu otpisa potraživanja 78.364.945,66 dinara. Zakonom je propisano da se deo potraživanja koja nisu plaćena duže od 60 dana od dana dospeća otpisuju ispravkom vrednosti. „Vodovod“ se ovih potraživanja ne odriče već samo vrši korekciju prihoda i rashoda. Ova razlika u korist gubitka usledila je kao posledica niskog stepena naplate kod spornih potraživanja(stečaj, likvidacija i sl.) i potraživanja čija je naplata neizvesna(razni sportski klubovi). Osim ovih naplaćenih i otpisanih potraživanja u strukturi prihoda su i prihodi od naplate osiguranja i ostali prihodi u iznosu od 138.697,14 din.a u strukturi rashoda su i rashodi po osnovu popisa iz 2013.godine , naknade štete trećim licima i ostali rashodi u iznosu 12.094.184,56 din.

Prosečna zarada po stručnoj spremi
Prosečna zarada sa minulim radom, radom na državni praznik, prekovremenim radom, regresom i toplim obrokom po stepenu stručnosti iznosila je:

Stepen stručne spreme

Bruto

Neto

NK

35.245,00

25.807,00

PK

45.122,00

32.731,00

KV

50.168,00

36.268,00

SSS

51.634,00

37.304,00

VKV

56.920,00

40.974,00

VŠS

69.098,00

49.538,00

VSS

82.192,00

58.716,00

Plan pokrića gubitka
Ostvareni gubitak pokriće se na teret kapitala preduzeća.
V. KADROVSKA ORGANIZACIONA PROBLEMATIKA
Na dan 31.12.2013. godine u JKP „Vodovod“ radilo je 209 radnika svih stepena stručnosti i kvalifikacije.

Kvalifikaciona struktura izgledala je ovako:

NK – 3 radnika; PK -29; NSS-8; KV-70; SSS-61; VKV-16; VŠS-8 radnika i VSS – 14 radnika.

U prilogu izveštaja dat je pregled fluktuacije radne snage po kvalifikacijama za ovaj izveštajni period.

   1. OCENA STANJA I NAREDNI ZADACI SA PREDLOGOM MERA

ZA POBOLJŠANJE STANJA
I u ovom izveštajnom periodu kao i u svim prethodnim, osnovni zadatak JKP “Vodovod”-a bio je da obezbedi uredno funkcionisanje vodosistema kako bi svi potrošači u Opštini Bor

imali zdravu pijaću vodu.Svi zadaci na održavanju sistema su uspešno i na vreme obavljani.Prihodi po osnovu cene vode nisu u potpunosti pokrivali troškove poslovanja.
PREDLOG MERA U NAREDNOM PERIODU


 • Potrebno je ispunjavati plan proizvodnje i prodaje vode uz povećanje stepena naplate.

 • Smanjiti gubitke vode u mreži. Na realizaciji ovog cilja započete su ozbiljnije mere u toku 2013. sa nezavisnom studijom (auditom) o gubicima vode. Postavljeni su realni ciljevi bazirani na praksi u zemlji i regionu. Dugoročno (period od 5 godina) može se očekivati smanjenje gubitaka ispod 35%. Kritične su prve dve godine realizacije koje traže ulaganja koja se posle tog perioda sama isplaćuju kroz ostvarene uštede.
  Primarne mere su: postavljanje kontrolnih vodomera, nabavka mobilnih merača protoka, zoniranje, rekonstrukcija mreže na osnovu prioriteta i zamena vodomera, kako zbog grešaka u očitavanju tako i kombinovanih zbog neočitavanja malih curenja iza vodomera na većim prečnicima.

 • Poboljšanje likvidnosti: kroz bolju naplatu potraživanja od građana i nalaženja mogućnosti naplate potraživanja kod pravnih lica koja uopšte ne plaćaju vodu.
  JKP“Vodovod će na razne načine pokušati da naplati samo ono što je svako potrošio. Nudiće svaki vid saradnje i omogućavati plaćanje u više rata. Kada se i takav dogovor ne postigne pokušaće se sa opomenama , kao što je i do sada činio. Ako i to ne da rezultata utuženja će biti neizbežna. Program poslovanja „Vodovod“ a za 2014.godinu je usvojen od strane Osnivača bez povećanja cena vode u 2014.godini. U trenutku izrade ovog izveštaja potrebno povećanje cene vode da bi se poslovalo bez gubitka i nadoknadilo „propušteno“ u proseku oko 30% na važeću cenu pijaće i otpadne vode. Interes „Vodovoda“ nije da voda bude skupa. Naš interes je da se pokrije cena koštanja i omogući trajno i kvalitetno vršenje naše osnovne delatnosti. Odgovorna lica u „Vodovodu“ treba da sačine detaljnu kalkulaciju troškova , usklade cenu vode sa njenom cenom koštanja i što hitnije dostave Osnivaču na razmatranje.

 • Stalno smanjenje troškova poslovanja uz čvrstu finansijsku kontrolu i povećanje upošljenosti radnika kako na redovnim zadacima tako i na poslovima za treća lica. Osim na uštedi na energentima i materijalu neophodno je povećati produktivnost i efikasnost uz striktno praćenje izvršenja po radnim nalozima i analizu ostvarenog. Neophodno je nabaviti i novu opremu koja je energetski efikasnija i omogućava veću produktivnost.

Rad na predloženim merama je već započet i prvi rezultati su postignuti. Predložene mere obuhvataju kako defanzivne tako i ofanzivne strategije. Dugogodišnje poslovanje sa gubitkom kontinualno obara poslovnu sposobnost preduzeća tako da je hitnost sprovođenja predloženih mera jedino rešenje za očuvanje integriteta JKP „Vodovod“ Bor.
Yüklə 109,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin