Kalite yönetim sistemiYüklə 338,89 Kb.
səhifə1/3
tarix21.08.2018
ölçüsü338,89 Kb.
#73382
  1   2   3
DİNAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KALİTE EL KİTABI

Doküman No

DİTSO-KEK

Revizyon No
Revizyon Tarihi
Yürürlülük Tarihi

03.01.2014

DİNAR TİCARET ve SANAYİ ODASI


KALİTE

EL

KİTABI2014TS İSO EN 9001:2008

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Tel : 0 272 3536064

Faks : 0 272 3536546

e-posta : dinartso@tobb.org.tr

web : www.dinartso.org.tr

Üçlerce Mahallesi Ilıca Caddesi

No:2 03400
DİNAR/AFYONKARAHİSARDİNAR TİCARET ve SANAYİ ODASI

EL KİTABI

Dinar Ticaret ve Sanayi Odası, Anadolu da kurulan en eski meslek kuruluşları arasında yer almaktadır. Kuruluş çalışmaları Cumhuriyetimiz ilanının öncesine dayanmaktadır. Ancak Resmi kuruluş tarihi 1923 olarak belirlenmesine rağmen, faaliyetlerine başlaması 1924 ü bulmuştur. Dinar Ticaret ve Sanayi Odasının kurulması için çalışan bilinen isimler Ahmet Refik Bey ve Hüseyin Hüsnü Zade Bey ilk yönetimde de yer almışlardır.

Tanzimat döneminde, 2. Abdülhamit’in emri ile tarım, sanayi ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla ilk olarak idari ve hukuksal düzenlemelere girişilmiştir. Meclis-i ziraat ve sanayi(1838), ıslah-ı sanayi komisyonu(1865), meclis-i ticaret ve ziraat ülkenin tarım, sanayi ve ticari alanlarda güçlendirilmesi için gerekli olan önerileri üretmek gibi işlevlerle yükümlüymüşler. 1876 yılında çıkarılan bir emirnamede İstanbul, Konya, Selanik, İzmir, Beyrut, Trabzon, Erzurum, Adana, Ankara, Edirne, Bursa, Rodos, Midilli, Sakız, Limni. Yanya, şehirlerinde meclis-i ticaret ve ziraat kurulmasına karar verilmiştir. Çıkan emirnameye istinaden ilk olarak 1880 yılında Dersaadet Ticaret Odası ismi ile İstanbul ticaret odası, 1882 yılında ise Konya ve İzmir ticaret odaları kurulmuştur.

31 Mayıs 1910 yılında çıkan nizammane ile meclis’i ticaret ve ziraat yerine ziraat çıkarılarak ticaret ve sanayi odalarının kurulmasına karar verildi. Böylelikle kurulan dersaadet ticaret odası, İstanbul ticaret ve sanayi odası olarak işlevine devam etmiştir.

Odamız tarafından hazırlanan bu el kitabında Odamız Meclis, Yönetim Kurulu, Komiteleri ve Personelinin görev ve sorumlulukları, personelin yapmış olduğu işlemler ve bu işlemlere ait detaylı bilgiler yer almaktadır. Ayrıca bu kitabın amacı Odanın tüm birimlerinde kalite anlayışının gelişmesine ve sistem yaklaşımının çalışanlar tarafından benimsenmesine yardımcı olmaktır.

Dinar Ticaret ve Sanayi Odası, olarak belirlediğimiz kalite politikamız ve bunları destekleyen kalite hedeflerine ulaşmayı, kurmuş olduğumuz Kalite Yönetim Sisteminin işleyişini, sürekliliğini ve gelişmesini standartlara ve firmamızın yapısına uygun olarak yapılacağını ve bunlar için gerekli olan kaynakları ayıracağımızı taahhüt ediyoruz.


Ahmet Hakan UYAN

Dinar Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı
İÇİNDEKİLER

1.

KAPSAM

5
1.1.GENEL

5
1.2.UYGULAMA

5

2.

ATIF YAPILAN STANDART VEYA DÖKÜMANLAR

5

3.

TERİMLER VE TARİFLER

5

4.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

6
4.1.GENEL ŞARTLAR

6
4.2.DÖKÜMANTASYON ŞARTLARI

64.2.1
Genel

64.2.2
Kalite El Kitabı

64.2.3
Dökümanların Kontrolü

74.2.4
Kayıtların Kontrolü

7

5.

YÖNETİM SORUMLULUĞU

7
5.1.YÖNETİM TAAHHÜTÜ

7
5.2.ÜYE ODAKLILIK

7
5.3.KALİTE POLİTİKASI

8
5.4.PLANLAMA

85.4.1
Kalite Hedefleri

85.4.2
Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması

8
5.5.SORUMLULUK YETKİ VE İLETİŞİM

85.5.1
Sorumluluk ve Yetki

85.5.2
Yönetim Temsilcisi

95.5.3.
İç İletişim

9
5.6.YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

95.6.1
Genel

95.6.2
Gözden Geçirme Girdisi

105.6.3.
Gözden Geçirme Çıktısı

10

6.

KAYNAKLARIN YÖNETİMİ

10
6.1.KAYNAKLARIN SAĞLANMASI

10
6.2.İNSAN KAYNAKLARI

106.2.1
Genel

106.2.2
Yeterlilik Eğitim ve Farkındalık

11
6.3.ALT YAPI

11
6.4.ÇALIŞMA ORTAMI

11

7.

HİZMET GERÇEKLEŞTİRME

12
7.1.HİZMET GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI

12
7.2.ÜYE İLE İLİŞKİLİ PROSESLER

127.2.1
Hizmete Bağlı Şartların Belirlenmesi

127.2.2
Hizmete Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi

127.2.3
Üye İle İletişim

13
7.3.TASARIM VE GELİŞTİRME

13
7.4.SATIN ALMA

137.4.1
Satın Alma Prosesi

137.4.2
Satın Alma Bilgisi

147.4.3
Satın Alınan Ürünün Doğrulanması

14
7.5.HİZMETİN SUNUMU

147.5.1
Hizmet Sunumunun Kontrolü

147.5.2
Hizmetin Sunumu İçin Süreçlerin Geçerli Kılınması

147.5.3
Tanımlama ve İzlenebilirlik

157.5.4
Üyelerin Mülkiyeti

157.5.5
Hizmetin Muhafazası

15
7.6.İZLEME VE ÖLÇME DONANIMININ KONTROLÜ

15

8.

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

16
8.1.GENEL

16
8.2.İZLEME VE ÖLÇME

168.2.1
Üye Memnuniyeti

168.2.2
İç Tetkik

168.2.3
Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi

178.2.4
Hizmetin İzlenmesi ve Ölçülmesi

17
8.3.UYGUN OLMAYAN HİZMETİN KONTROLÜ

17
8.4.VERİ ANALİZİ

18
8.5.İYİLEŞTİRME

188.5.1
Sürekli İyileştirme

188.5.2
Düzeltici Faaliyet

188.5.3
Önleyici Faaliyet

19
HABERLEŞME POLİTİKAMIZ

20
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

20
KALİTE POLİTİKAMIZ

20
MALİ POLİTİKAMIZ

20
ODAMIZ MİSYONU

21
ODAMIZ VİZYONU

21
1. KAPSAM
1.1. GENEL
Dinar Ticaret ve Sanayi Odası (DİTSO) üyelerinin istek, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, kontrolünü sağlamak için odanın tüm faaliyetleri dahil olmak üzere ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardını temel almış ve bu Hizmetlerin sunumunu kapsayan Kalite El Kitabı Hazırlanmıştır.

Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak çalışan DİTSO 2013 yılında ISO 9001:2008 belgesini alarak Kalite Yönetim Sistemine geçişini başlatmıştır.


1.2 UYGULAMA
DİTSO Kalite el kitabı, Kalite Temsilcisi tarafından hazırlanmıştır. Yönetim Kurulunun kararları gereğince uygulamaya konulmuştur. Kalite yönetim sistemi, 5174 sayılı TOBB Kanunu, yönetmeliklerine ve TS EN ISO 9001 normlarına uygun olarak hazırlanmış ve tüm birimlerde uygulanmaktadır.

DİTSO tarafından verilen hizmetler gereği Kalite El Kitabımızda,7.5.2 Üretim ve hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği

7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü

7.3. Tasarım ve Geliştirme maddesi kapsam dışı (hariç) tutulmuştur.  1. ATIF YAPILAN STANDART VEYA DÖKÜMANLAR

KYS de kullandığımız ve atıfta bulunduğumuz uygulamalar;

TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemleri, Temel Esaslar terimler ve tarifler, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu kanun ile ilgili diğer yasal düzenlemeler, DİTSO Hizmetlerini ilgilendiren diğer yasal düzenlemelerdir.
3. TERİMLER VE TARİFLER
Bu standartta amaçları açısından İSO 9000 Standardı’nda verilen terimler ve tarifler uygulanır.

Kısaltmalar:

DF Düzeltici Faaliyet,

ÖF Önleyici Faaliyet

ISO International Organizatin of Standardization (Uluslararası Standartlar Enstitüsü)

KEK Kalite El Kitabı,

KYS Kalite Yönetim Sistemi,

TSE Türk Standartları Enstitüsü,

YGG Yönetimin Gözden Geçirmesi,

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

DİTSO Dinar Ticaret ve Sanayi Odası

4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
4.1 GENEL ŞARTLAR
DİTSO; bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturmuş, dokümante ederek, uygulamakta, sürekliliğini sağlamakta ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmektedir. Bu Kapsamda;

Kalite yönetim sisteminin gerektirdiği proseslerini ve kuruluştaki uygulamalarını tanımlamıştır.

Proseslerin sırasını ve birbirleri ile etkileşimini tayin etmiştir.

Proseslerin çalıştırılmasının ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriterler ve metotları tayin etmiştir.

Proseslerin çalıştırılmasını ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynağın ve bilginin hazır bulundurulmasını planlayarak sağlamıştır.

Bu proseslerini ölçerek, analiz etmektedir.

Planlanmış sonuçları başarmak ve prosesleri sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetleri uygulamaktadır. Bu prosesler, Standard’da belirtilmiş şartlara uygun olarak yönetilmektedir.

DİTSO’nun hizmetini etkileyen dış kaynaklı herhangi bir prosesi bulunmamaktadır.Ref: Doküman ve Revizyon Listesi

Ref: Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü,

Ref: Düzeltici Faaliyet Prosedürü

Ref: Veri Analizi Planı
4.2 DÖKÜMANTASYON ŞARTLARI
4.2.1 GENEL
DİTSO tarafından KYS çerçevesinde standardın öngördüğü dokümantasyon yapısı oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Bu yapı aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Kalite politikası ve hedeflerini dokümante etmiştir.

Kalite El Kitabını oluşturmuştur.

Referans Standardın öngördüğü temel prosedürleri ve kayıtları hazırlamıştır.

Proseslerin etkin plânlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için DİTSO için gerekli olan kayıtlar ve dokümanları hazırlamıştır.

Faaliyetlerimize yönelik uygulama talimatları ve planların oluşturulmuştur.


Ref.:Dokümanların Kontrolü Prosedürü,

Ref: Kayıtların Kontrolü Prosedürü

Ref.:Doküman ve Revizyon Listesi


Yüklə 338,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə