Kanunun şümulü


Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerineYüklə 446 b.
səhifə6/26
tarix21.08.2018
ölçüsü446 b.
#73424
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine

 • vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu getirmeye,
 • bu kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye,
 • zorunluluk getirilen işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağını ve maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.


 • Takibata selahiyetli tahsil dairesince,

  • Takibata selahiyetli tahsil dairesince,

   • bu madde kapsamında getirilen zorunluluğa rağmen borcun olmadığına dair belgeyi aramaksızın işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara
  • 2.000-TL idari para cezası verilir.

  • İdari para cezası, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir.

  • İdari para cezasına karşı tebliğ tarihini takip eden 30 gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilir.  Tahsil edilip de

  • Tahsil edilip de

   • kanuni sebeplerle reddi icabeden amme alacakları,
  • istihkak sahiplerinin reddiyatı yapacak olan amme idaresine olan

   • muaccel borçlarına mahsup edilmek suretiyle reddolunur.


  Umumi bütçeden reddedilen paralar arasında

  • Umumi bütçeden reddedilen paralar arasında

   • hususi idarelerle belediyelere ait olan kısımları
   • ret ve mahsup olunduğu senede
   • bu idareler nam ve hesabına ayrılacak hisselerden Hazinece tevkif ve mahsup olunur.


  Amme borçlusunun

  • Amme borçlusunun

  • bu kanunun 27, 28, 29 ve 30'uncu maddelerinde yazılı tasarruf ve muamelelerinin iptali için

  • umumi mahkemelerde dava açılır ve

  • bu davalara diğer işlere takdimen umumi hükümlere göre bakılır.  İptal

  • İptal

  • borçlu ile hukuki muamelede bulunan veya

  • borçlu tarafından kendilerine ödeme yapılan kimselerle,

  • bunların mirasçılarına ve

  • suiniyet sahibi diğer üçüncü şahıslara

  • karşı istenir.  27, 28, 29 ve 30'uncu maddelerde sözü geçen tasarrufların

  • 27, 28, 29 ve 30'uncu maddelerde sözü geçen tasarrufların

  • vukuu tarihinden 5 yıl geçtikten sonra

  • mezkur maddelere istinaden

  • dava açılamaz.  Amme alacağını ödememiş borçlulardan,

  • Amme alacağını ödememiş borçlulardan,

   • müddetinde veya hapsen tazyikına rağmen
   • mal beyanında bulunmıyanlarla,
   • malı bulunmadığını bildiren veyahut
   • beyan ettiği malların borcuna kifayetsizliği
   • anlaşılanların


  ödeme müddetinin başladığı tarihten

  • ödeme müddetinin başladığı tarihten

   • geriye doğru 2 yıl içinde veya
   • ödeme müddetinin başlamasından sonra yaptıkları
   • bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar hükümsüzdür.


  27’inci maddenin tatbiki bakımından aşağıdaki tasarruflar bağışlama hükmündendir:

  • 27’inci maddenin tatbiki bakımından aşağıdaki tasarruflar bağışlama hükmündendir:  3’üncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan hısımlariyle, eşler ve

   • 3’üncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan hısımlariyle, eşler ve
   • 2’inci dereceye kadar (bu derece dahil) sıhri hısımlar
   • arasında yapılan ivazlı tasarruflar,


  Kendi verdiği malın,

  • Kendi verdiği malın,

   • aktin yapıldığı sıradaki değerine göre
   • borçlunun ivaz olarak
   • pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler,


  Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine

  • Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine

   • kaydı hayat şartiyle
   • irat ve intifa hakkı
   • tesis ettiği akitler.


  Amme alacağını ödemiyen borçlulardan müddetinde veya hapsen tazyikına rağmen mal beyanında bulunmıyanlarla,

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə