Karpuzlu İlçe Milli Eğitim MüdürlüğüYüklə 1,52 Mb.
səhifə8/14
tarix22.01.2019
ölçüsü1,52 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Örgütlerin görev alanına giren konularda, faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürebilmesi, kaliteli ürün ve hizmet üretebilmesi için, insan kaynakları açısından güçlü olması gerekir. Bu kapsamda, Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, beşeri alt yapısının güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Bakanlığımız öğretmen atama planlamasına göre şekillenen İlçemizde mevcut çalışan öğretmen sayısının norm kadro sayısına oranı 2012 yılında %76 iken 2014 yılında 5 puan düşüşle %81,25 olmuştur. İlçemizde mevcut çalışan yönetici (müdür)sayısının norm kadro sayısına oranı ise 2012 yılında %60 iken, 2014 yılında %88,89’a çıkarılarak 29 puan bir artış sağlanmıştır. İlçemizde mevcut diğer çalışan sayısının norm kadro sayısına oranı 2012 yılında %39,13 iken 2014 yılında %30,43’e düşmüştür.

İlçemizdeki ücretli öğretmen oranında artış görülmektedir. Bu artışın sebebi, doğum, askerlik vb. sebeplerle izne ayrılan öğretmen sayısıdır. Ücretli öğretmen oranı, 2012 yılında %8,43 iken, 2013 yılında artarak %9,25’e, 2014 yılında daha da artarak %9,76’ya düşmüştür.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 2012 yılında 14 iken, 2014 yılında 1 puan düşüşle 13 olarak gerçekleşmiştir.

İlimizde yüksek lisans yapan toplam çalışan sayısı 8 olmakla birlikte, doktora yapan çalışanımız bulunmamaktadır.

Etkileşimli tahta kurulan okullarda kurs verilen öğretmen oranı son üç yılda %100 oranında gerçekleşmiştir. Tüm okullarımızda etkileşimli tahta kurulumunun gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Fatih Projesi kapsamında etkileşimli tahta kurulan veya 15+1 BT sınıfı bulunan okullarımızda BTR öğretmeni görevlendirilen okul oranı son üç yılda %100 oranında gerçekleşmiştir.

Bu hedefle, personel yer değişikliklerinin ve atamalarının ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması beklenmektedir.

Tablo: 40 Tedbir,Sorumlu Birim,Koordinatör Birim Tablosu

Sıra No


Tedbir

Sorumlu Birim

Koordinatör Birim1

Müdürlüğümüz ve okul/kurumlarda görev yapan personel ile ilgili iş ve işlemlerin bekletilmeden yürütülmesi sağlanacak.

İnsan Kaynakları


İnsan Kaynakları
2

Norm kadro tespitleri zamanında yapılacak. İhtiyaç duyulan kadrolar, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecek.

İnsan Kaynakları


İnsan Kaynakları
3

İlçemizde norm fazlası öğretmen bulunması durumunda, bu öğretmenler, İlçe genelinde, ihtiyaç duyulan okullarda görevlendirilecek.

İnsan Kaynakları


İnsan Kaynakları
4

Okul ve kurumlarımızda, temizlik personeli ihtiyacının giderilmesi ile ilgili iş ve işlemler takip edilecek.

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları


5

Engelli çalışanlara bilgi, beceri ve engel durumlarına uygun görevler verilmesi sağlanacak.

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları6

Müdürlüğümüz ile bağlı okul ve kurumlarda görevli personel, yüksek lisans ve doktora yapmaları için teşvik edilecek.

İnsan Kaynaklarıİnsan Kaynakları
7

Tüm çalışanlarımıza, seminer, kurs vb. eğitimlerden geçirilerek, işlerini verimli bir şekilde yürütecek bilgi ve beceri kazandırılacak.

İnsan Kaynakları


İnsan Kaynakları8

Öğretmenlerimiz, merkezi ve mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılmaları için teşvik edilecek.

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları


9

Öğretmen görevlendirmelerinde, aylık karşılığı ve zorunlu ek ders saatini doldurmayanlar göz önünde bulundurulacak ve ihtiyaç duyulan okullarda görevlendirilmeleri sağlanacak.

İnsan Kaynakları


İnsan Kaynakları

10

Öğretmenlerimizin, teknolojiyi eğitimde etkin kullanmalarını sağlamak için gerekli eğitimler verilecek, bilinçli internet kullanımını artırmak için faaliyetler düzenlenecek.

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri


Bilgi İşlem ve Eğitim TeknolojileriMüdürlüğümüze bağlı okul/kurumların çeşitliliğini ve sayısını arttırmak; kurumları, çağdaş eğitim seviyelerine yükseltmek.


Tablo: 41 Performans Hedef TablosuSıra No

Göstergenin Adı

Önceki Yıllar

Hedef


2012


2013


2014


2019

1

Zorunlu Öğrenim Çağında Bulunan ve Tanılaması Yapılarak Kaynaştırma Eğitimine Alınan Öğrenciler İçin Açılan Özel Eğitim Sınıfı Sayısı

0

0

0

1

2

Zorunlu Öğrenim Çağında Bulunan ve Tanılaması Yapılarak Kaynaştırma Eğitimine Alınan Öğrenciler İçin Açılan Destek Odası Sayısı

0

0

1

3

3

Okul Bünyesinde Açılan Özel Eğitim Anasınıfı Sayısı0

0

0

5
4

FATİH Projesi Kapsamında Muayene Kabulleri Eksiksiz Gerçekleştirilen Okul Oranı

-

%

7,69


%

9,09
%

15

5

İnternet altyapısı, tablet ve etkileşimli tahta kurulumu tamamlanan okul oranı

%

0%

7,69%

9,09
%

16

6

İkili Eğitim Yapan İlkokul Sayısı0

0

0

0

7

İkili Eğitim Yapan Ortaokul Sayısı0

0

0

8

İkili Eğitim Yapan Ortaöğretim Sayısı0

0

0

0

9

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı ( Örgün Öğretim Resmi+Özel)

12,76

13,99

12,37

10

10

Yapılan Derslik Sayısı0

0

0

20

11

Yapılan Eğitim Tesisi Sayısı0

0

0

3

12

Yapılan Bağımsız Anaokulu Sayısı0

0

1

2

13

Bağımsız Bir Binaya Sahip Olmayan Okul Oranı-

-

%

11,11


%

0

14

Fiziki İmkânları İyileştirilen ve Altyapı Eksikleri Giderilen Eğitim Tesisi Sayısı

0

0

0

5

15

Okul ve Derslik Yapımı ile Büyük Onarımlar İçin Hayırsever Yardım Miktarı

0

0

0


40000

16

Donatımı Yapılan Kurum Sayısı0

0

0

3

17

Donatımı Yapılan ve Eksiklikleri Giderilen Kurumlara Yönelik Yapılan Toplam Harcama Tutarı

0

0

0

30000

18

Deprem Güçlendirmesi Yapılan Okul Sayısı0

0

0

5

19

Spor Salonu Olan Okul Oranı0

0

0

3

20

Çok Amaçlı Salon veya Konferans Salonu Olan Okul Oranı

%

0


%

9


%

9%

20


21

Kütüphanesi Olan Okul Oranı%

60


%

60


%

60


%

80

22

Soba ile Isınan Okul Oranı%

0


%0

%

0


%

0

23

Standartlara Uygun Pansiyon Oranı%

0


%

0


%

0


%

2


Okul ve kurumlarımızın fiziki ortamlarının ihtiyaca cevap verecek düzeye getirilmesi ve kaynakların, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması hedeflenmiştir.

İlçemizde ikili eğitim yapan ilkokul, ortaokul veya ortaöğretim kurumu bulunmamaktadır.

Derslik başına düşen öğrenci sayısı 2012 yılında 12,76 iken; 2014 yılında, 0,39 puan azalarak 12,37’ya düşmüştür.

Tablet dağıtılan 9.sınıf öğrenci oranı 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında %3 iken 38 puan artışla 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında % 41’e yükselmiştir.

İlçemizde, zorunlu öğrenim çağında bulunan ve tanılaması yapılarak kaynaştırma eğitimine alınan öğrenciler için açılan özel eğitim sınıfı bulunmamaktadır.

Zorunlu öğrenim çağında bulunan ve tanılaması yapılarak kaynaştırma eğitimine alınan öğrenciler için açılan destek odası sayısı 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında 0 iken 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında 1 tane açılmıştır.

Son üç yılda okul bünyesinde ihtiyaç doğrultusunda özel eğitim anasınıfı açılmamıştır.

Bağımsız bir binaya sahip olmayan okul oranı 2014 yılında %11,11’dir.

Kütüphanesi olan okul oranının 2012 yılında %60 iken 2014 yılında da aynı oranda olduğu görülmüştür. Kütüphane sayısının, arttırılması hedeflenmiştir.

İlçemizde ihtiyaç duyulan, spor salonu, özel eğitim sınıfı, pansiyon vb. birimlerin kazandırılması, okul ve kurumlarımızın fiziki kapasitelerinin geliştirilmesi, Bakanlığımızca tahsis edilen ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve özel eğitime muhtaç bireylerin, eğitim olanaklarından daha fazla yararlanmasını sağlayacak tedbirlerin alınması hedeflenmiştir.

Tablo: 42 Tedbir,Sorumlu Birim,Koordinatör Birim Tablosu


Sıra No


Tedbir

Sorumlu Birim

Koordinatör Birim1

Özel eğitime muhtaç öğrencilerin, kendi yaşıtlarıyla eğitim almaları için, Okul ve Kurumlarımızda gerekli fiziki düzenlemeler yapılacak.

Destek

Özel Eğitim ve Rehberlik
2

Okul ve Kurumlarımızda, özel eğitime muhtaç öğrenciler için, özel eğitim sınıfı ve destek odaları açılması sağlanacak.

Destek

Özel Eğitim ve Rehberlik3

Eğitime muhtaç öğrencilerin ihtiyaçları belirlenerek, eğitim-öğretim faaliyetlerinden daha rahat faydalanmaları sağlanacak.

Özel Eğitim ve Rehberlik


Özel Eğitim ve Rehberlik
4

FATİH Projesi kapsamında bulunan okul ve kurumların, kurulum süreçleri takip edilerek, eksikler ve sorunlar tespit edilecek.

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri


5

Fatih Projesi kapsamında tablet dağıtılan öğrenci oranının arttırılması için, 9. Sınıf öğrencilerine ve nakil gelen öğrencilere de tablet dağıtılması sağlanacak.

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri

6

Dağıtılan tabletlerin, öğrenciler tarafından, amacına uygun olarak, etkin bir şekilde kullanılması sağlanacak.

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri


7

Okul kayıtlarının, adrese dayalı nüfus sistemine göre yapılmasına dikkat edilecek. Kayıt bölgesi dışındaki öğrencilerin kaydı yapılmayacak.

Temel EğitimTemel Eğitim

8

İlçemizde ihtiyaç duyulan eğitim tesisleri belirlenecek. Tesislerin yapımı için uygun arsalar belirlenecek ve Bakanlığımızdan ödenek talep edilecek.


İnşaat ve Emlak


İnşaat ve Emlak9

Okul ve Kurumlarımızın fiziki durumları incelenerek, onarım ihtiyaçları, modüle girilecek. Gerekli onarımların yapılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bilgi verilecek.


İnşaat ve Emlak


İnşaat ve Emlak


10

İlçemiz Okullarına, hayırsever katkısı sağlanması için çalışmalar yapılacak.

İnşaat ve Emlak

İnşaat ve Emlak


11

Kendisine ait binası bulunmayan okullarımıza bina yapılması için gerekli çalışmalar yürütülecek.

İnşaat ve Emlak

İnşaat ve Emlak12

Okul ve Kurumlarımızın donatım ihtiyaçları belirlenecek. Belirlenen donatım ihtiyaçları için Bakanlığımızdan ödenek istenerek, gönderilen ödeneğe göre donatımlar yapılacak.

Onarım-DonatımOnarım-Donatım
13

Okul ve kurumlarımızın ders, laboratuar araç-gereçleri vb. donatım malzemelerinin, teknolojik gelişmelere uygun olarak karşılanacak.

Onarım-Donatım


Onarım-Donatım
14

İlçemiz Okul ve Kurumlarından, deprem güçlendirmesi yapılaması gerekenler belirlenecek. Gerekli testler ve maliyetlendirmeler, ilgili kurumlara yaptırılarak, Bakanlığımızdan ödenek talep edilecek.

Onarım-DonatımOnarım-Donatım
15

Okul bahçelerinde, öğrencilerin sosyal ve kültürel yönden gelişmelerine katkı sağlayacak alanlar oluşturulacak.


İnşaat ve Emlak

Onarım-Donatım
Yüklə 1,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə