Kars belediyesiYüklə 12,54 Kb.
tarix26.07.2018
ölçüsü12,54 Kb.
#58354

T.C.

KARS BELEDİYESİ


BELEDİYE MECLİSİ
Karar Tarihi :06/03/2017 Toplantı Dönemi :2017 Mart
Karar Numarası :45 Toplantı Numarası:4
Konu :Plan tadilatı
Meclis Başkan V:Yakup YILDIZ
Divan Katipleri :Kadir BİLGİR-Oktay KOÇU

Mecliste bulunan üyeler: Yakup YILDIZ,Erdinç ERDAĞI,Tahsin GÜNGÖREN, Ferit YENİCE,Ali DEMİRAL,Kadir BİLGİR,Taner Turan ÜNSAL,Hüseyin BEDEL,Nusret KARA,Ramazan ÇELİK,Çetin TOKMAK,Şerife Sıddıka ERTAŞ,Tacettin ERDAĞ,Bilal GÜNÇE,Hamza PENMEK,Esat YILDIRIM,Casim DEMİR,Oktay KOÇU, Alaattin POLAT, Mahir AYDEMİR,Kaya NAKİ,Kemal BULĞAN ile Nesip KILIÇASLAN idi.

Gündemin 30. Maddesindeki Plan tadilatı hakkında İmar Komisyonunun 24.02.2017 tarih ve 1 sayılı raporu.

Yapılan müzakere ve oylama sonucunda; 4421,132 sayısıyla PİN sistemine kayıt edilen Kars Merkez Bülbül Mahallesi 209 ada 5-7-16-29-33-45 parsellere ilişkin sunulan plan değişikliği dosyasının Kars Belediye Meclisince değerlendirilmesi talep edilmektedir. Söz konusu taşınmazlar Kars Belediye Meclisinin 14.04.2003 tarih ve 10 sayılı kararıyla onaylanan 1/5.000 ölçekli Kars Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Kars Uygulama İmar Planı kapsamında; E:3.25 yapılaşma koşulu ile altı kata müsait konut alanında kalmaktadır. Sunulan Plan değişikliği önerisi ile; Kars Belediye Meclisinin 14.04.2003 tarih ve 10 sayılı kararıyla onaylanan 1/5.000 ölçekli Kars Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Kars Uygulama İmar Planı kapsamında; taşınmazların bir kısımlarının park alanın çevrilmesi ve geriye kalan kısımları ise E:3.25 yapılaşma koşulu ile altı kata müsait konut alanından ön cepheden 2 metre çekme mesafeli TAKS:0.65 E:3.75 Yençok:23.50m yapılaşma koşulu ile konut alanına çevrilmesi amaçlanmıştır. Sunulan plan değişikliğinde;Bodrum katlarda, kapasite doğrultusunda gerekli miktarda kapalı otopark yer alabilir ve emsal haricidir (inşaat metrekaresine katılmaz). Parselin yol kotunun belirlendiği yola göre düşük olması durumunda, bodrum katlar arka yol kotundan giriş alabilir. Bodrum katlarda; kapasite doğrultusunda gerekli miktarda ticari kullanımlara servis hizmeti sağlamaya yönelik olarak; otopark gibi kullanımlar yer alabilir.İmar adasının yüzölçümünün en az %80’ini kadar çoğunluk sağlanması durumunda parseller tek parsel olacak biçimde tevhit edilebilir.Giriş katlarda ticaret kullanımları yer alabilir ve giriş katların yüksekliği sunulacak mimari proje tasarımının öngördüğü şekilde belirlenecektir. giriş katlardaki ticaret kullanımları imar adasının her yönünden cephe alabilir.Ortak kullanıma (site kullanımına) yönelik temelsiz yapılar (bekçi kulübesi, trafo, jeneratör, açık ve kapalı çocuk oyun alanları gibi…) ada içerisinde yer alabilir ve emsal haricidir (toplam inşaat metrekaresine katılmaz).Deprem yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.Işıklandırma, havalandırma ve yaşanabilirlik gibi kavramların mimari açıdan daha verimli kullanılması için plan üzerindeki yapılaşma koşulları Yençok:23.50mt. (Yençok için saçak kotu seviyesi geçerli olacaktır), TAKSMAX:0.65 ve EMSAL:3.75 olarak kabul edilecektir.Kullanılan toplam inşaat yüzölçümü / brüt 150m2 daire büyüklüğü x 15 adet kadar ağaç, belediyenin göstereceği yere dikilecektir veya ağaçların ücreti belediyenin park alanlarında kullanılmak üzere belediyenin hesabına yatırılacaktır. 2012 yılının geçerli ağaç fiyatı 50 tl + kdv’dir. her yıl, yıllık tüfe artışına göre güncellenecektir. Ücretin yıllık düzenlenmesinde park ve bahçeler müdürlüğü yetkilidir. Park bedeli yatırılmadan yapı kullanma ruhsatı kesinlikle verilemez. (brüt 150 m2 daire büyüklüğü, sadece formül hesaplanmasında esas alınacaktır ve uygulamadaki daire büyüklüğü sunulacak../..

-2-


mimari projesindeki şekliyle belirlenecektir.)Bu plan ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda Kars Belediyesi imar planı ve 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili hükümler geçerlidir. Yapılan değişiklikle; taşınmazların emsal değeri artırılması ile inşaat metrekaresi artırıldığından dolayı bölgeye ek nüfus önerilmiş ve ek nüfusa hizmet verecek sosyal donatı alanı parsel sınırları içerisinde kalmak üzere bırakılmıştır. Bu sayede önerilen değişiklik 3194 sayılı İmar Kanunu’na bağlı Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesine uygun olarak hazırlandığı kanaatine varılmıştır. Plan değişiklik sınırı imar ada sınırına istinaden belirlenerek site kullanımını teşvik etmek amacıyla yeniden düzenlenmiştir. Site kullanımı teşvik edilerek dinlenme alanları, oyun alanları ve otopark için sosyal donatı alanları yaratılmıştır ve daha konforlu, düzenli ve güvenlikli alanlar oluşturulmuştur. Getirilen yapılaşma koşulu kentte kimlik kazandıracak simge ve özellikli bir yapının yapılmasına imkân vermektedir Şehirdeki insanların yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır ve birlikte yaşam ve komşuluk kültürü artacaktır. Şehrin gelişim potansiyelini destekleyecektir. Her binada gözetilmesi gereken ışıklandırma, havalandırma ve yaşanılabilirlik kavramlarına göre mimari projelerinin düzenlenecek olması insanların yaşam kalitesini arttıracaktır. Tüm bu unsurlar nedeniyle plan değişikliği olumludur. Sunulan 1/5000 ve1/1000 ölçekli plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onanması teklifi İmar Komisyon raporu doğrultusunda oylamaya sunuldu.Yapılan oylamada Üyelerden Ferit YENİCE,Ali DEMİRAL,Çetin TOKMAK ile Bilal GÜNÇE’ in Çekimser,Üyelerden Tahsin GÜNGÖREN,Şerife Sıddıka ERTAŞ,Tacettin ERDAĞ,Hamza PENMEK,Esat YILDIRIM, Casim DEMİR,Oktay KOÇU ile Alaattin POLAT’ ın Red oylarına karşı mevcudun oy çoğunluğu ile karar verildi.

Meclis Başkan V. Katip Katip


Yakup YILDIZ Kadir BİLGİR Oktay KOÇU

Yüklə 12,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə