Kazanımlara göre insan haklarının sınıflandırılmış durumuYüklə 445 b.
tarix01.12.2017
ölçüsü445 b.
#33506Kazanımlara göre insan haklarının sınıflandırılmış durumu

 • Kazanımlara göre insan haklarının sınıflandırılmış durumuHasta Hakları

 • Hasta Hakları

 • Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları nedeniyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.- Lizbon Bildirgesi 1981

 • - Lizbon Bildirgesi 1981

 • - Amsterdam Bildirgesi 1994

 • - Lizbon Bildirgesi II 1995

 • - Roma BildirgesiÜlkemizde Hasta Hakları;

 • Ülkemizde Hasta Hakları;

 • - Anayasa,

 • - Tıbbi Deontoloji Tüzüğü,

 • - Hasta Hakları Yönetmeliği,

 • - Hasta Hakları Uygulama Yönergesi

 • ile düzenlenmiştir. • Bu yönetmelikle hasta hakları tek bir yasal düzenlemede ele alınmıştır.

 • Ekim 2003 yılında çıkan hasta hakları yönergesi ile de tüm hastanelerde hasta hakları birimleri kurulmuş oldu.Yönergenin amacı :

 • Yönergenin amacı :

 • Sağlık tesislerinde yaşanan , hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi ,sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması sağlık hizmetlerinin insan onuruna yakışır biçimde sunulması ile hastaların hak ihlallerinden korunabilmesi ve gerektiğinde hukuki korunma yolarını fiilen kullanılabilmesine dair esas ve usulleri belirlemektedir. • Hizmetten genel olarak faydalanma

 • Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır. • - Hastanın bilgilendirilme , aydınlatılma hakkı- Hastanın sağlık hizmetinden nasıl yararlanacağı konusunda bilgilendirme

 • - Hastanın sağlık hizmetinden nasıl yararlanacağı konusunda bilgilendirme

 • - Hastanın sağlık personeli hakkında bilgi alma ( görüştüğü kişi ? )

 • - Hastanın sağlık durumu ile ilgili bilgi alma

 • Hakları vardır.Bilgi, gerektiğinde tercüman kullanılarak, hastanın anlayabileceği şekilde, tıbbi terimler mümkün olduğunca kullanılmadan, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden ve hastanın ruhi durumuna uygun ve nazik bir ifade ile verilir.

 • Bilgi, gerektiğinde tercüman kullanılarak, hastanın anlayabileceği şekilde, tıbbi terimler mümkün olduğunca kullanılmadan, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden ve hastanın ruhi durumuna uygun ve nazik bir ifade ile verilir.- HASTAYA YAPACAĞINIZ HER GİRİŞİMDE HASTANIN ONAYININ ALINMASI ŞARTTIR.

 • - HASTAYA YAPACAĞINIZ HER GİRİŞİMDE HASTANIN ONAYININ ALINMASI ŞARTTIR.

 • (AYDINLATILMIŞ ONAM )Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

 • Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.- Hastanın özel yaşamının gizliliğine saygı hakkı

 • - Hastanın özel yaşamının gizliliğine saygı hakkı

 • (Bu aynı zamanda kişilik hakkıdır.)

 • - Hastaya ait bilgilerin gizli tutulması

 • (Hasta sırrının saklanması v.b )

 • BU BİLGİLERİN HASTANIN YAŞAMINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE KORUNMASI GEREKMEKTEDİR.

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

 • Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

 • Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır. • Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,Dini vecibeleri yerine getirebilme

 • Dini vecibeleri yerine getirebilme

 • Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık

 • İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık

 • Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır • Ziyaret ve refakatçi bulundurma

 • Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.Müracaat, şikayet ve dava hakkı

 • Müracaat, şikayet ve dava hakkı

 • Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.Son dönemde hasta haklarının yanında bir de “Hasta Sorumluluğu” kavramı ortaya çıkmıştır. Henüz bu kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir.

 • Son dönemde hasta haklarının yanında bir de “Hasta Sorumluluğu” kavramı ortaya çıkmıştır. Henüz bu kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir. • Genel Sorumluluklar

  • Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
  • Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
  • Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.


Sosyal Güvenlik Durumu

 • Sosyal Güvenlik Durumu

  • Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri
 • zamanında bildirmek durumundadır.

  • Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.


Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

 • Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

 • Hastane Kurallarına Uyma

 • Tedavisi İle İlgili Önerilere Uymaİşin özü sevgi

 • İşin özü sevgi

  • hastayı sevmek, insanı sevmek
  • En cahil insan bile sevgiyi hisseder
 • Soruna değil hastaya odaklanmak

  • Astımı değil, astımı olan bir hastayı tedavi etmek


Bir güler yüz, bir tatlı dil

 • Bir güler yüz, bir tatlı dil

  • hepimiz aslında hayatın her bölümünde güler yüz ve tatlı dil bekleriz
 • Kendimizle barışık olmak

  • Hiçbir tartışma kazanılmaz. Tartışma varsa herkes kendine göre haklıdır. Sorunu çözmek için doğru iletişim kurmak gerekir
- BAKANLIK HASTA HAKLARI ŞUBESİ

 • - BAKANLIK HASTA HAKLARI ŞUBESİ

 • - HASTANE HASTA HAKLARI KURULU

 • - HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ

 • - HASTANE HASTA HAKLARI BİRİMİGÖREVLERİ

 • GÖREVLERİ

  • SAĞLIK ÇALIŞANLARINI HASTA HAKLARI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEK
  • HASTA VE YAKINLARININ BAŞVURULARINI ALMAK
  • HASTA VE YAKINLARINI HASTA HAKLARI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEK


GÖREVLERİ

 • GÖREVLERİ

 • HASTA HAKLARI İHLALLERİNE İLİŞKİN KENDİSİNE ULAŞAN BAŞVURULARI İNCELEMEK, DEĞERLENDİRMEK VE SONUÇLANDIRMAK.

 • HASTANEDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINI GELİŞTİRMEK İÇİN BAŞHEKİME ÖNERİLERDE BULUNMAKKURUL ÜYELERİ

 • KURUL ÜYELERİ

 • Başkan: Baştabip Yardımcısı

 • Hasta Hakları Birim Sorumlusu,

 • Hakkında başvuruda bulunulan personelin birim sorumlusu,

 • Sivil toplum kuruluşu temsilcisi

 • Varsa hastanın avukatı

 • Kurumda yetki almış sendika temsilcisi,

 • Valiliğin belirleyeceği bir vatandaş.

 • İl genel meclisi üyesiİNTERNETTEN www.saglik.gov.tr ADRESİNE

 • İNTERNETTEN www.saglik.gov.tr ADRESİNE

 • BİMER HATTINA

 • ALO 184 SABİM HATTINA

 • HASTANELERDEKİ HASTA HAKLARI BİRİMLERİNE

 • BAŞVURABİLİRSİNİZ.HASTA VEYA

 • HASTA VEYA

 • HASTA YAKINI

 • HASTANE

 • HASTA HAKLARI BİRİMİ

 • BAŞVURU FORMU DOLDURULUR.

 • WEB ORTAMINA AKTARILIR.

 • (AYNI GÜN)

 • ÇOK ACİL DURUM VARSA HASTANE İDARESİ HEMEN BİLGİLENDİRİLİRHAKKINDA BAŞVURU YAPILAN HASTANE ÇALIŞANINDAN BİLGİ İSTENİR. (2 GÜN İÇİNDE)

 • HAKKINDA BAŞVURU YAPILAN HASTANE ÇALIŞANINDAN BİLGİ İSTENİR. (2 GÜN İÇİNDE)ALINAN TÜM BİLGİ VE BELGELER HASTANE HASTA HAKLARI KURULU ÜYELERİNE DOSYA OLUŞTURULARAK DAĞITILIR. (3. GÜNÜN SONUNDA)

 • ALINAN TÜM BİLGİ VE BELGELER HASTANE HASTA HAKLARI KURULU ÜYELERİNE DOSYA OLUŞTURULARAK DAĞITILIR. (3. GÜNÜN SONUNDA) • HASTA İLE İLGİLİ YAPILACAKLAR

 • KURUL KARARI HAKKINDA HASTAYA YAZILI BİLGİ VERİLİR.

 • HASTAYA BU AŞAMADAN SONRA YAPMASI GEREKENLER KONUSUNDA BİLGİ VERİLİR.

 • HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ VE YENİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA KURUM TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİ VERİLİR.

 • HASTANIN SONRAKİ SÜRECİ TAKİP ETMESİNİ KOLAYLAŞTIRICI OLMAK ÜZERE İRTİBAT VEYA KAYIT NUMARASI VERİLİR.

 • KARARIN SONUCU İDARİ VE ADLİ TAKİP AÇISINDAN HASTANE İDARESİNE BİLDİRİLİR.PERSONEL İLE İLGİLİ YAPILACAKLAR

 • PERSONEL İLE İLGİLİ YAPILACAKLAR

 • KURULUN KARARI İLGİLİ PERSONELE BİLDİRİLİR.

 • KURUL, İLGİLİ PERSONELİ KUSURLU BULMUŞ İSE DOSYA GEREKLİ İDARİ VE ADLİ TAKİBAT İÇİN BAŞHEKİMLİĞE ÜST YAZI İLE İLETİLİR.

 • İDARE, 657 SAYILI KANUNA GÖRE GEREKLİ İDARİ VE ADLİ TAKİBİ YAPAR.

“BİR HASTAYLA İLGİLENİR

 • “BİR HASTAYLA İLGİLENİR

 • GÖRÜNMENİN EN İYİ YOLU,

 • ONUNLA İLGİLENMEKTİR”TEŞEKKÜR EDERİM..

 • TEŞEKKÜR EDERİM..
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə