Kâİnattaki her şey insan iÇİn yaratilmiştir 2 Allah’ın Gece ve Gündüz ile İnsanlara Olan Nimeti 2Yüklə 37,73 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü37,73 Kb.
#98850

KÂİNATTAKİ HER ŞEY İNSAN İÇİN YARATILMIŞTIR 2

Allah’ın Gece ve Gündüz ile İnsanlara Olan Nimeti 2

Güneş ve Ay ile İnsanlara Olan Nimeti 2

Dünya (Yeryüzü) ile İnsanlara Olan Nimeti 2

Yıldızlar ile İnsanlara Olan Nimeti 2

Denizler ile İnsanlara Olan Nimeti 3

Kâinatta Olan Bütün Her Şeyle insanlara Olan Nimeti 3


KÂİNATTAKİ HER ŞEY İNSAN İÇİN YARATILMIŞTIR

Yüce Rabbimiz Allah (c.c.) kâinatta, dünyada ne varsa hepsini insan için, insanların yaşamlarını kolaylaştırmak, rahat bir yaşam için ve yaşamlarının devamı için ne gerekiyorsa yaratmıştır.

Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

O (Allah) ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı.” 1

O (Allah) göklerde ve yerde ne varsa hepsini size (hizmet için) boyun eğdirmiştir. Elbette burada düşünen topluluklar (insanlar) için birtakım ibretler vardır.” 2

Âyetlerden de görüldüğü gibi yeryüzündeki her şey insanlar için yaratılmıştır.

Diğer âyetlerden de örnekler vererek; ibret ve öğüt almamız, şükretmemiz, Allah’a iyi bir kul olmamız için bizlere ne gibi nimetler verilmiş, Kur’ân-ı Kerim’de Rabbimiz Allah bunları bizlere bildirmiştir.

Allah’ın Gece ve Gündüz ile İnsanlara Olan Nimeti

Allah O’dur ki size geceyi, içinde istirahat etmeniz için (serin ve karanlık); gündüzü de (işinizi) görmeniz için aydınlık yaptı. Şüphesiz Allah insanlara lütufkârdır; fakat insanların çoğu şükretmezler.” 3

Geceleyin uyumanız, gündüzün Allah’ın lütfundan (nasibinizi, rızkınızı) aramanız da O’nun (varlığı ve birliğinin) delillerindendir. Gerçekten burada işiten bir kavim için ibretler vardır.”4

Resûlüm! De ki: ‘Düşündünüz mü hiç: Eğer Allah üzeriniz geceyi ta kıyâmet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah’tan başka size bir ışık getirecek ilâh kimdir? Hâlâ işitmeyecek misiniz?’ De ki: ‘Söyleyin bakalım, eğer Allah üzerinizde gündüzü tâ kıyâmet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah’tan başka, istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek ilâh kimdir? Hâlâ göremeyecek misiniz?”

Rahmetinden dolayı sizin için geceyi ve gündüzü var etti ki, geceleyin dinlenesiniz ve (gündüzün) Allah’ın fazl u kereminden (rızkınızı) arayasınız. Umulur ki, (gece ve gündüzde bulunan Allah’ın verdiği nimetlere) şükredersiniz.” 5

Geceyi sizin istirahat etmenize elverişli, gündüzü de (geçiminizi sağlamanız için) aydınlık yapan O’dur. Şüphesiz, burada işiten bir toplum için ibretler vardır.” 6Güneş ve Ay ile İnsanlara Olan Nimeti

Sürekli olarak (seyir ve aydınlatma) görevlerini yapan Güneşi ve Ay’ı emrinize verdi, geceyi ve gündüzü de emrinize verdi.” 7

O, geceyi gündüzü Güneşi ve Ay’ı sizin hizmetinize verdi. Diğer yıldızlar da Allah’ın emri ile hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda düşünen bir millet için pek çok ibretler vardır.” 8

Dünya (Yeryüzü) ile İnsanlara Olan Nimeti

O, yeri sizin için beşik kıldı ve varacağınız yere gitmeniz için yeryüzünde size yollar yaptı.” 9

Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağları; doğru yolu bulmanız için de ırmakları ve yolları meydana getirdi.” 10

Yıldızlar ile İnsanlara Olan Nimeti

Daha nice alâmetler (yarattı). Onlar yıldızlarla yollarını bulurlar.” 11

O, karanın ve denizin karanlıklarında kendileri ile yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Gerçekten (düşünen), bilen bir toplum için âyetleri geniş geniş açıkladık” 12

Denizler ile İnsanlara Olan Nimeti

(Ey insanlar), Rabbiniz O’dur ki lütfundan (payınızı) aramanız için size gemileri denizde yürütür. Doğrusu O, size çok acır.” 13

Görmedin mi Allah, yerdekileri ve emriyle (koyduğu kanunla) denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Yerin üstüne düşmesin diye göğü tutuyor. (Gök) ancak O’nun izniyle düşer. Çünkü Allah, insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir.” 14

Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibrettir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için Biz yarattık. Eğer Biz dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu, ne de kurtarılırlardı. Ancak Bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü.” 15

Allah O’dur ki denizi sizin hizmetinize verdi. Allah’ın emri ile hem denizde gemiler hareket etsin, hem de fazlından (rızık) arayasınız diye; gerek ki şükredersiniz.” 16

Kâinatta Olan Bütün Her Şeyle insanlara Olan Nimeti

O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini size (hizmet için) boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen topluluklar için birtakım ibretler vardır.” 17

De ki, baksanıza eğer suyunuz çekilirse, size kim bir akarsu (içecek su) getirebilir?” 18

Allah’ın göklerde (güneş, ay, yıldız ve bulutları) ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin hizmetinize verdiği nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?” 19

Allah, gökleri gördüğünüz şekilde direksiz yarattı. Arzda da, sizi sarsmaması için, (kazıklar halinde) büyük dağlar yerleştirdi. O, arzda her bir canlıdan türetti. Hem Biz gökten bir yağmur indirdik de (onun sebebiyle) yeryüzünde her faydalı nebattan çift çift bitirdik.” 20

Gökten suyu indiren O’dur. O suda size hem içecekler vardır, hem de ondan ağaç (ve ot) meydana gelir ve orada hayvanlarınızı otlatırsınız. (Allah) Su sayesinde sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve diğer meyvelerin (ve sebzelerin) hepsinden bitirir. İşte burada düşünen bir toplum için büyük bir ibret vardır.” 21

Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı (soğuktan koruyucu yünler) ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz. Sizin için onlarda ayrıca akşamleyin getirirken sabahleyin salıverirken, bir güzellik (bir zevk) vardır.

Bu hayvanlar sizin ağırlıklarınızı, ancak güçlüklere katlanarak varabileceğiniz bir memlekete (bir yere) taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok şefkatli, pek merhametlidir.

Atları, katırları, eşekleri binmeniz ve süslenmeniz için (yarattı). Allah şu anda bilmeyeceğiniz daha nice (nakil vasıtaları) yaratır.” 22

Bu âyetlerden de anlaşılacağı üzere, eskiden insanlar taşıma aracı olarak yalnızca büyük ölçüde hayvan gücünden yaralanmış oldukları halde, zamanla ve özellikle son asırda nakil vasıtaları, gerek çeşit, gerekse sürat bakımından büyük bir gelişme göstermiştir ki, işte yukarıdaki âyetin “Allah, şu anda bilmeyeceğiniz daha nice (nakil vasıtaları) yaratır” meâlindeki ifadesi bu gelişmeye işaret etmektedir ve şüphesiz bu gelişme Allah’ın insanlara en büyük lütuflarından biridir. 23

Günümüzdeki ulaşım, iletişim araçları ve tüm teknolojik imkânlar insanların fayda sağlayacağı bu araçlar Rabbimizin bir ihsanıdır. Yaşadığımız dünyada ihtiyaçlarımızı rahat ve hızlı bir şekilde görebilmemiz için Allah’ın nasip ettiği nimetlerdir. Bu insanların ürettiği, yaptığı teknolojik imkânlar, Allah’ın insanlara verdiği akılla ve yetenekle, ayrıca o araç ve gereçlerin teknolojik imkânların oluşması yine Rabbimizin nasip ettiği yeraltı ve yerüstü imkânlarından yararlanmak suretiyle olmaktadır.

Rabbimiz Allah bu gerçeği şu şekilde beyan ediyor:

Sana (insanlara) gelen her iyilik (imkân) Allah’tandır.” 24

Açıkça görüldüğü gibi bu teknolojik imkânlar, insanların faydasına olan tüm imkânlar Allah’tandır.

Uçak, gemi, tren ve arabalar vs. bu gibi ulaşım araçları ve iletişimde ise telefon, telsiz, faks, bilgisayar, televizyon, video gibi insanların fayda göreceği bu imkânların, kötüye kullanma sonucu maddî ve mânevî zararları da olmaktadır. Bu, araçları kullanmaya bağlıdır; iyi bir şekilde kullanılırsa faydalı olur, iyi bir şekilde kullanılmazsa zararı olur. Bu araçları kötüye kullananların başında Batılılar geliyor. Bu ülkeler bu araçları televizyon, video, bilgisayar, internet gibi araçları gayr-i ahlâkî yolda kullanarak gerek ülkelerinde ve gerekse başka ülkelerde yaşayan insanların ahlâklarının bozulmasına sebep olmaktadırlar. Televizyon, video, bilgisayar, internet, gazete ve dergiler vasıtası ile müstehcen, erotik, pornografik yayınlar sayesinde gittikçe ahlâk bozulmakta, kadınlar açıldıkça bazıları mal gibi satıldıkça ahlâksızlık Batıda gittikçe artmaktadır. Bu ülkelerde genelevler yasal hale getirilerek zinâ, fuhuş yasak değil, serbest olmuştur. Bu emperyalist Batı ülkeleri çağdaşlık, özgürlük, modernlik adına kendi ahlâksız yaşam biçimlerini İslâm topraklarına ihraç etmişlerdir. Çağdaşlık ve özgürlük adına batılılaşmak isteyen, halkı müslüman olan ülkeler bu ahlâksızlıkları batılılaşma adına ülkelerine ithal etmişlerdir. Böylece İslâm topraklarında da bu saydığımız hususlar aynen kabul görmüştür.

Maalesef ülkemizde de bu ahlâksızlıklar aynı şekilde mevcuttur. Televizyonlarda erotik müstehcen filmler, showlar, programlar, uydu yayınları ile de erotik, seks filmleri yayınlanmaktadır. Erotik, porno, müstehcen video kasetler, CD’ler satılmakta ve sinemalarda da bu tür filmler oynatılmakta, internette ve bazı gazete ve dergilerde de müstehcenlik sergilenmektedir. Dolayısıyla zinâya her türlü teşvik yolları serbest bırakılmış, zinâ yapmak ve zinâ evleri (genelevleri) açmak kanunlaştırılmış, bu konuda ilkeler belirlenip tüzükler hazırlanmıştır. Nesli perişan eden zina fiili, bir kazanç yolu kabul edilmiş, genelev patronları memleketin vergi rekortmeni ilan edilmiştir. Bu çirkin ve korkunç yola düşürülen memleketin kız ve kadınları, genelevlerde, randevu evlerinde, barlarda, pavyonlarda, klüplerde, kumarhanelerde, diskolar ve plajlarda belli para karşılığı isteyenlere satışa sunulmuştur. Genelevler ve genel kadınlar yasal bir şekilde serbest bırakılmış 25 ve bunlar için tüzükler hazırlanmıştır. 26

Bu izahtan sonra yine Rabbimizin bizlere ihsan ettiği nimetler nelerdir? Âyetlere, kaldığımız yerden devam edelim:

Bu hayvanlarda insanlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi?” 27

Hayvanlarda da sizin için elbette ibretler vardır. Onların karınlarındakinden (yani aldıkları besinleri süt haline getirerek bunu) size içiririz. Onlarda sizin için birtakım faydalar da vardır. Ayrıca, etlerini yersiniz.” 28

Hayvanlardan da (çeşit çeşit yarattı); kimi yük taşır, kiminin tüyünden döşek yapılır.29

Allah O’dur ki, gökleri ve yeri yarattı, gökten su indirdi ve onunla size rızık olarak çeşitli meyveler çıkardı. Emri ile denizde akıp gitmesi için gemileri hizmetinize verdi. Irmakları (da) hizmetinize verdi. Sürekli olarak (seyir ve aydınlatma) görevlerini yapan güneşi ve ay’ı, istifadenize verdi, geceyi ve gündüzü de istifadenize verdi. Ve kendisinden istediğiniz (ve size gereken) her şeyden verdi. Eğer Allah’ın nimetini saymak isteseniz sayamazsınız (saymakla bitiremezsiniz). Doğrusu insan çok haksızlık edendir, çok nankördür.” 30

Muhakkak insan Rabbine karşı çok nankördür. İnsan da, bu nankör oluşuna şahittir.” 31

Görüldüğü gibi, Allah’ın insanlara verdiği nimetler ne kadar çok.

Allah’ın verdiği nimetleri sayacak olsanız sayamazsınız (saymakla da bitiremezsiniz)” buyurarak verdiği nimetlerin çokluğunu, bolluğunu Rabbimiz Allah beyan etmektedir. Müslümana düşen görev, bu verilen nimetlerden dolayı Allah'a çok şükür etmek ve O’nun istediği gibi iyi bir kul olmaya çalışmaktır.
1 Bakara: 2/29

2 Câsiye: 45/13

3 Mü'min: 40/61

4 Rûm: 30/23

5 Kasas: 28/71-73

6 Yunus: 10/67.

7 İbrahim: 14/33

8 Nahl: 16/12

9 Zuhruf: 43/10

10 Nahl: 16/15.

11 Nahl: 16/16

12 En’âm: 6/97.

13 İsrâ: 17/66

14 Hac: 22/65

15 Yâsin: 36/41-44

16 Câsiye: 45/12

17 Câsiye: 45/13

18 Mülk: 67/30

19 Lokman: 31/20

20 Lokman: 31/10

21 Nahl: 16/10-11

22 Nahl: 16/58

23 Hayreddin Karaman, vdğ. Kur’ân-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli, s. 267

24 Nisâ: 4/79

25 Bkz. Yargıtay. 5. C. D. 11 Şubat 1948 Esas No: 298, karar No: 422 (Naklen: Melahat Aktaş, İslâm Toplumunda ve Çağımızda Kadın, s. 19 ve 176)

26 Bkz. Kul Sadi Yüksel, Yitirilmiş Emniyet, s. 317-319

27 Yâsin: 36/73

28 Mü'minûn: 23/31

29 En’âm: 6/142

30 İbrahim: 14/32, 34

31 Âdiyât: 100/6-7

Kataloq: library -> nadir eserler el yazmalari -> Dini -> Akaid -> İslam%20Akaidi-AVM
İslam%20Akaidi-AVM -> Ye'CÜc ve me'CÜC
İslam%20Akaidi-AVM -> Korku ve üMİT 2 İslâm’ın Ölçülü Olmaya Çağrısı ve Aşırılığa Karşı Uyarısı 6
İslam%20Akaidi-AVM -> Dost Ve Düşman Kavramlarına Göre İnsan Sınıfları: 3 Dostluğun Gerektirdikleri: 3
İslam%20Akaidi-AVM -> Kiyametin alametleri 2 Kıyametin Alametleri 2
İslam%20Akaidi-AVM -> GüNÜMÜzde söylenen elfâz-i küFÜrden bazilari
İslam%20Akaidi-AVM -> Cin Ve Şeytanlar İle İlgili Kur’an Nasları 3 Konu İle İlgili Rivayetler 5
İslam%20Akaidi-AVM -> Tarih boyunca putatapicilik 2
İslam%20Akaidi-AVM -> Mükellefiyet ve insanin allah karşisindaki sorumluluğU 2
İslam%20Akaidi-AVM -> Şİrkten kaçinmak 2 Şirke Götüren Sebepler 3
İslam%20Akaidi-AVM -> Peygamberlere iman 3 Peygamberlerin Görevleri 6

Yüklə 37,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə