Konya büYÜKŞEHİr belediyesi komek meslek ediNDİrme kurslari 20 EĞİTİM ÖĞretim yili iNGİLİzce seviye a2 planiYüklə 259,72 Kb.
tarix29.06.2018
ölçüsü259,72 Kb.
#55119

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOMEK MESLEK EDİNDİRME KURSLARI

20...-20... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE SEVİYE A2 PLANI
KURS MERKEZİ ADI :

ALAN :YABANCI DİLLER

MESLEK SEVİYES : BECERİ GELİŞTİRME

KURS-PROGRAMIN ADI : İNGİLİZCE SEVİYE A2

KURS SÜRESİ : 160 SAAT


Modül 1 : Hayat ve Olaylar 30 Saat

Ay

Tarih

Günlük Ders Saati

Modül Adı Saati


Öğrenme Faaliyeti Konular ve Atatürkçülük Konuları

Mödül AmaçlarıÖğrenme /Öğretme Yöntem Ve Teknikleri
Eğitim Öğretim Ortamlarıve Donanımları


Ölçme Ve Değerlendirme
5 Saat

Sosyal Hayatta İletişim

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek


1. Dinleme

a. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.

b. Geçmiş ve şimdiki alışkanlık ve tutumlarla ilgili dinlediği metindeki

doğru ve yanlışları seçer.

c. Geçmiş ve şimdiki alışkanlık ve tutumlarla ilgili dinlediği metine

ilişkin soruları cevaplandırır.
Grupla Öğretim Teknikleri; Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,

drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları, eğitsel oyunlar,


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video

Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,
5 Saat

Sosyal Hayatta İletişim

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Günlük yaşam ve yaşanılan mekânın tasvirine ilişkin dinleme, konuşma, okuma,

yazma ifadelerini yerinde kullanabilir


Dinleme

d. Metinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

e. Dinlediklerinin ana fikrini belirler.

f. Dinlediği olayların oluş sırasını belirler.

Konuşma

g. Tanıdığı bir kimseyle günlük işlere dair konuşur.h. Arzu ettiği ve yaşamak istediği mekân hakkında konuşur.

i.Geçmiş ve şimdiki alışkanlıkları hakkında konuşur.
Grupla Öğretim Teknikleri; Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,

drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları, eğitsel oyunlar,


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video


Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı
5 Saat

Günlük yaşam ve yaşanılan mekânın tasvirine ilişkin dinleme, konuşma, okuma,

yazma ifadelerini yerinde kullanabilirKonuşma

a. Konuşmalarında vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.

b. Kelime ve kelime gruplarını yerinde ve anlamına uygun kullanır.

c. Kısa ve basit sunu hazırlar.Grupla Öğretim Teknikleri; Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,

drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları, eğitsel oyunlar


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video


.Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,

5 Saat

Günlük yaşam ve yaşanılan mekânın tasvirine ilişkin dinleme, konuşma, okuma,

yazma ifadelerini yerinde kullanabilir


Okuma


a. Mekânları tasvir eden metni okur.

b. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık yazar.

c. Geçmiş ve şimdiki alışkanlıklar hakkında bir metni okur ve soruları

cevaplandırır.

d. Okuduğu sözcükleri doğru telaffuz eder.

e. Okuduğu metnin ana fikrini, verilenlerden seçerGrupla Öğretim Teknikleri; Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,

drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları, eğitsel oyunlar,


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video


Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı
5 saat

Boş zaman aktiviteleri, beğeniler, festival ve bayramlar konusunda dinleme,

konuşma, okuma, yazma ifadelerini yerinde kullanabilir

Okuma


a. Mekânları tasvir eden metni okur.

b. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık yazar.

c. Geçmiş ve şimdiki alışkanlıklar hakkında bir metni okur ve soruları cevaplandırır.

d. Okuduğu sözcükleri doğru telaffuz eder.

e. Okuduğu metnin ana fikrini, verilenlerden seçer


Grupla Öğretim Teknikleri; Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,

drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları, eğitsel oyunlar


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Real objects

Visual aids

Video

.Bu dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta

ne derecede kullandığı,

Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği göz önünde bulundurulur

5 saat

Boş zaman aktiviteleri, beğeniler, festival ve bayramlar konusunda dinleme,

konuşma, okuma, yazma ifadelerini yerinde kullanabilir.


Yazma


a. Günlük hayatla ilgili bir metin yazar.

b. İstediği bir mekânı tasvir eden bir diyalog / metin yazar.

c. Geçmiş ve şimdiki fiziksel görünümüne ve alışkanlıklarına ait bir metin yazar.

d. Konu dışına çıkmadan yazar.

e. Yazdığı metne uygun başlık belirler


Bireysel Öğretim Teknikleri; Plânlı grup çalışmaları,

bireyselleştirilmiş öğretim, beceri geliştirme çalışmaları yöntem ve

teknikleri uygulanabilir.Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Real objects

Visual aids

Video


Bu dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta

ne derecede kullandığı,

Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği göz önünde bulundurulur.Modül 2 : Deneyimler 30 saat

Ay

Tarih

Ders Saati

Modül Adı Saati

Öğrenme Faaliyeti Konular ve Atatürkçülük KonularıModül AmaçlarıÖğrenme /Öğretme Yöntem Ve Teknikleri
Eğitim Öğretim Ortamlarıve Donanımları


Ölçme Ve Değerlendirme5 Saat

Deneyimler

Deneyimler konusunda dinlemek,konuşmak,

okumak ve yazmak


Dinleme

a. Duyguların ifade edildiği cümlelerle kişileri eşleştirir.

b. Dinlediklerini / izlediklerini anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

c. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.

d. Metinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

e. Dinlediği konuya uygun başlık belirler.Anlatma

Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar,


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video


Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,
5 Saat

Yaşananlar ve sonuçlarına ilişkin dinleme, konuşma, okuma, yazma ifadelerini

yerinde kullanabilir.


Konuşma


a. Yaşadığı deneyimleri arkadaşlarıyla paylaşır.

b. Duygu ve düşüncelerini basit bir şekilde sözlü olarak ifade eder.
Anlatma


Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar,Konuyla ilgili araç kitaplar

Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video


Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,
5 Saat

Yaşananlar ve sonuçlarına ilişkin dinleme, konuşma, okuma, yazma ifadelerini

yerinde kullanabilir.


Konuşma


a. Günlük yaşantımızda yapacağımız işlerle ilgili izin ister, Kabul veya

reddeder.

b. Resimdeki nesnelerin niteliklerini (renk, şekil, materyal) doğru tanımlar.

c. Bulunduğu mekândaki objeleri tanımlar., Anlatma

Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlarKonuyla ilgili araç kitaplar

Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video


Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,5 Saat

. Talihsizlik ve kazalarla ilgili dinleme, konuşma, okuma, yazma ifadelerini yerinde

kullanabilir.

Okuma


a. Yaşananlarla ilgili metni okur ve anlar.

b. Okuduğu metindeki duygu ifadelerini seçer.

c. Paragrafta tanımlanan nesneleri tahmin eder, boşluklara yazar.

d. Okuduğu sözcükleri doğru telaffuz eder.

e. Duygu ifade eden sözcükleri, zıt anlamları ile eşleştirir


Anlatma


Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlarKonuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video


.Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,
5 Saat

Yaşananlar ve sonuçlarına ilişkin dinleme, konuşma, okuma, yazma ifadelerini

yerinde kullanabilir


Okuma


a. Yaşananlarla ilgili metni okur ve anlar.

b. Okuduğu metindeki duygu ifadelerini seçer.

c. Paragrafta tanımlanan nesneleri tahmin eder, boşluklara yazar.

d. Okuduğu sözcükleri doğru telaffuz eder.

e. Duygu ifade eden sözcükleri, zıt anlamları ile eşleştirir.


Anlatma


Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar,


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video


Bu dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta

ne derecede kullandığı,

Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği göz önünde bulundurulur5 Saat

Talihsizlik ve kazalarla ilgili dinleme, konuşma, okuma, yazma ifadelerini yerinde

kullanabilir


Yazma

a. Yaşadığı deneyimleri yazar.

b. Duygu ve düşüncelerini ifade eden kısa metinler yazar.

c. Bir paragrafta eksik bırakılan bölümleri “izin isteme” ricaları kabul etme,

reddetme ile ilgili terimleri kullanarak tamamlar.

d. Nesnelerin tanımlanarak bulunmasına yönelik bir diyalog yazar.

e. Düzeyine uygun bulmaca çözer


Anlatma

Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video


Bu dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta

ne derecede kullandığı,

Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği göz önünde bulundurulurModül 3 : Giyim ve Moda 25 saat


Ay

Tarih

Ders Saati

Modül Adı Saati

Öğrenme Faaliyeti Konular ve Atatürkçülük KonularıModül AmaçlarıÖğrenme /Öğretme Yöntem Ve Teknikleri
Eğitim Öğretim Ortamlarıve Donanımları


Ölçme Ve Değerlendirme
5 Saat

Giyim ve Moda

Giyim ve Moda konusunda dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmak1. Dinleme

a. Dinlediği metinde, alışveriş ile ilgili öneriler hakkında, doğru-yanlış

cevapları işaretler.

b. Dinlediği metinde, giysi çeşitleri ile ilgili resimleri eşleştirir.

c. Dinlediği metinde geçen yeni kelimelerin anlamlarını, tahmin eder verilen listeden seçer.


Anlatma

Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar,


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video


Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,

5 Saat

Giyim ve Moda

Giyim ve Moda konusunda dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmak


Konuşma

a. Seyahat hazırlığında, giysi seçimi yapan bir ailenin konuşmalarını

canlandırır.

b. Giysi tercihleri (beden ölçüleri, renk, model vb…) hakkında, karşılıklı

konuşur.

c. Farklı mağazalarda, kasiyer ile ödeme şekillerini (nakit, kredi kartı, taksit ve indirim ) canlandıran diyaloglar hazırlar ve konuşur.Anlatma


Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar,Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video


Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,

5 Saat

Giyim ve Moda

Giyim ve Moda konusunda dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmak


Konuşma

a. Alışveriş alışkanlıkları hakkında konuşur.

b. Konu dışına çıkmadan konuşur.

c. Konuşmalarında vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder

Yazma

a. Gelecek sezon modası konulu yarım bırakılan cümleleri tamamlar.b. Çıkacağı tatilde, yanına alacağı giysiler konusunda arkadaşına e mail

yazarak danışır.

c. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

Anlatma


Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar

Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video


Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı

.
5 Saat

Giyim ve Moda

Giyim ve Moda konusunda dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmak

. Konuşma

a. Seyahat hazırlığında, giysi seçimi yapan bir ailenin konuşmalarını

canlandırır.

b. Giysi tercihleri ( beden ölçüleri, renk, model ) hakkında, karşılıklı konuşur.

c. Farklı mağazalarda, kasiyer ile ödeme şekillerini (nakit, kredi kartı, taksitve indirim ) canlandıran diyaloglar hazırlar ve konuşur.


Anlatma

Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video

Bu dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta

ne derecede kullandığı,

Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği göz önünde bulundurulur
5 Saat

Giyim ve Moda

Giyim ve Moda konusunda dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmak


Okuma

a. Alış veriş merkezinde geçen, diyalog ile ilgili soruları cevaplar.

b. Yaz tatili alış verişinde, satıcı ile yapılan diyalogdaki konuşmalarda

bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

c. Metinde geçen giyim ve moda ile ilgili kelimeleri seçer sınıflandırır.

d. İnternetten yapılan alış veriş formlarını anlayarak doldururAnlatma

Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video

. Bu dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta

ne derecede kullandığı,

Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği göz önünde bulundurulur

Modül 4 : Sağlık ve Beslenme 25 saat

Ay

Tarih

Ders Saati

Modül Adı Saati

Öğrenme Faaliyeti Konular ve Atatürkçülük KonularıModül AmaçlarıÖğrenme /Öğretme Yöntem Ve Teknikleri
Eğitim Öğretim Ortamlarıve Donanımları


Ölçme Ve Değerlendirme
5 Saat

Sağlık ve Beslenme

Sağlık ve beslenme konusunda dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmakSAĞLIKLI YAŞAM

Dinleme


a. Dinlediği metinde geçen spor aktiviteleri ile kişileri verilen listeden seçer.

b. Dinlediği metindeki spor isimleri ile spor malzemelerini eşleştirir,

c. Dinlediği metindeki sporları popüler oldukları ülkelerle eşleştirir.Anlatma

Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video


Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,

5 Saat

Sağlık ve Beslenme

Sağlık ve beslenme konusunda dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmak


Dinleme.

a. Dinlediği olayların oluş sırasını belirler.

b. Dinlediği konuya uygun başlık belirler. Yazma

a. Hoşlandığı sporu anlatan bir metin yazar,

b. Uyku ve dinlenme ile ilgili diyalog hazırlar.

c. Dinlenme faaliyetlerine ilişkin öneri listesi hazırlar
Anlatma

Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video

Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,

5 Saat

Sağlık ve Beslenme


Sağlık ve Beslenme konusunda

dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmakKonuşma

a. Sevdiği ve yaptığı sporlar hakkında konuşur,

b. Çevrenin Sağlıklı yaşam üzerine etkileri hakkında soru sorar.

c. İhtiyaç duyduğu sağlık konularında tavsiye ister.
Anlatma

Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video


Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,

5 Saat

Sağlık ve Beslenme
Sağlık ve Beslenme konusunda

dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmakKonuşma.

a.Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

b. Sevdiği ve sevmediği şeyler hakkında konuşur.


Anlatma

Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video


Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,

5 Saat

Sağlık ve Beslenme

Sağlık ve Beslenme konusunda

dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmak. Okuma

a. Okuduğu metindeki, spor ile ilgili kelimeleri, verilen listeden seçer.

b. Sağlıklı yaşam ve spor konulu metinle ilgili soruları cevaplar.

c. Okuduğu metindeki kişilerin dinlenme faaliyetlerini anlatır.Anlatma

Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD


Bu dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta

ne derecede kullandığı,

Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği göz önünde bulundurulurModül 5 : Doğa, Çevre ve Kurallar 25 saat

Ay

Tarih

Ders Saati

Modül Adı Saati

Öğrenme Faaliyeti Konular ve Atatürkçülük KonularıModül AmaçlarıÖğrenme /Öğretme Yöntem Ve Teknikleri
Eğitim Öğretim Ortamlarıve Donanımları


Ölçme Ve Değerlendirme
5 Saat

Doğa,Çevre ve Kurallar

Doğa,Çevre ve Kurallar konusunda

dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmak


-COĞRAFİ ÖZELLİKLER

1. Dinleme

a. Ülkelerin coğrafi özelliklerini karşılaştıran bir metni dinler ve doğru/yanlış

bilgiyi ayırt eder,

b. Duyduğu hayvan sesleri ile resimleri eşleştirir,

c. Dinlediği metne uygun başlığı verilenler arasından seçer

d. Dinlediği basit yön ve yol tariflerini kroki ya da harita üzerinde gösterir.

e. Dinlediklerinde karşılaştırma belirten ifadeleri belirler.Anlatma

Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video
Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,

5 Saat

Doğa,Çevre ve Kurallar

Doğa,Çevre ve Kurallar konusunda

dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmak2. Konuşma

a. Resimlere bakarak ülkelerin coğrafi özelliklerini kıyaslar,

b. Verilen anahtar sözcükleri kullanarak karşılaştırma soruları hazırlar,

c. Sevdiği nesneler (çiçek, hayvan, şehirleri) hakkında konuşur.

d. Koşullara bağlı günlük aktiviteleri sebep-sonuç bağlamında ifade eder.


Anlatma

Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Video

Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,
5 Saat

Doğa,Çevre ve Kurallar

Doğa,Çevre ve Kurallar konusunda

dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmak3. Okuma

a. Çevre hakkında okuduğu bir metinde, eksik bırakılan yerleri doldurur,

b. Gezegenler ile ilgili okuduğu metinde, bilmediği kelimelerin anlamını

tahmin eder,

c. Okuduğu metindeki hayvanları, yaşadığı ortamlarla eşleştirir.

d. Kıyaslamalara ilişkin eksik metni okuyarak doldurur.Anlatma

Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video


Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,
5 Saat

Doğa,Çevre ve Kurallar

Doğa,Çevre ve Kurallar konusunda

dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmak3. Okuma

a. Çevre hakkında okuduğu bir metinde, eksik bırakılan yerleri doldurur,

b. Gezegenler ile ilgili okuduğu metinde, bilmediği kelimelerin anlamını

tahmin eder,

c. Okuduğu metindeki hayvanları, yaşadığı ortamlarla eşleştirir.

d. Kıyaslamalara ilişkin eksik metni okuyarak doldurur.Anlatma

Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video


Bu dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta

ne derecede kullandığı,

Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği göz önünde bulundurulur

5 saat

Öğrenci/Kursiyer coğrafi özellikler, yaşamı düzenleyen kurallar ve ulaşım konusunda dinleme, konuşma, okuma, yazma ifadelerini yerinde kullanabilir.Yazma

a. Ülkesini, diğer ülkelerle kıyaslayan bir metin yazar.

b. Ülkesinin coğrafi ve ekonomik özelliklerini görsellerle destekleyerek

anlatan sunu hazırlar,
Anlatma

Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects
Bu dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta

ne derecede kullandığı,

Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği göz önünde bulundurulur

Modül 6 : Bilim.Sanat ve Teknoloji 25 saat

Ay

Tarih

Ders Saati

Modül Adı Saati

Öğrenme Faaliyeti Konular ve Atatürkçülük KonularıModül AmaçlarıÖğrenme / Öğretme Yöntem Ve Teknikleri
Eğitim Öğretim Ortamlarıve Donanımları


Ölçme Ve Değerlendirme
5 Saat

Bilim.Sanat ve Teknoloji konusunda

dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmak1. Dinleme

a. Dinlediği metindeki mucitler ile icatları özetler

b. Keşiflerle ilgili dinlediği metindeki bilgileri doğru/ yanlış olarak işaretler

c. Dinlediği metindeki simge haline gelmiş eserleri ait olduğu şehir ,kişi vb

hakkındaki ifadeleri belirler.

d.Dinlediğiolayların oluş sırasını belirler.

e. Dinlediklerindeki yönergeleri anlar.


Anlatma

Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlarKonuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video


Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,

5 Saat

Bilim.Sanat ve Teknoloji konusunda

dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmak


2. Konuşma

a. Bilim alanında ilgi duyduğu icatlar hakkında konuşur.

b.Keşiflerin kimler tarafından yapıldığını

soru- cevap yöntemiyle ifade eder .

c. Gezdiği yerler hakkında konuşur.

d. Sevdiği Türk bilim / sanat insanı ve eserleri hakkında bir konuşma hazırlar.

e.Gazete,dergide okuduklarını paylaşır.


Anlatma

Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Whiteboard

Teacher’s resources

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video

Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,
5 Saat

Bilim.Sanat ve Teknoloji konusunda

dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmak


3. Okuma

a. Aletlerin basit kullanıcı talimatlarını anlayabilir.

b.Bilgisayar programlarındaki basit yardımcı göstergelerini ve geribildirim mesajlarını anlayabilir.

c. Okuduğu metindeki keşifleri kaşiflerle eşleştirir.Anlatma

Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Visual aids

Video


Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,
5 Saat

Bilim.Sanat ve Teknoloji konusunda

dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmak


3. Okuma

a. Aletlerin basit kullanıcı talimatlarını anlayabilir.

b.Bilgisayar programlarındaki basit yardımcı göstergelerini ve geribildirim mesajlarını anlayabilir.

c. Okuduğu metindeki icatlarla ilgili eksik bilgileri tamamlar.Anlatma

Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar

Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Student’s workbook

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects


Bu dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta

ne derecede kullandığı,

Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği göz önünde bulundurulur

5 Saat

Bilim.Sanat ve Teknoloji konusunda

dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmak.


Yazma

a. Bir keşfi anlatan bir paragraf yazar.

b. Gezip gördüğü yerlerdeki esrler hakkında bir metin yazar.

c. Katıldığı bir panel / konferans hakkında arkadaşına e-posta yazar.

d. Yazısına uygun başlık belirler.


Anlatma

Soru –cevap

Yaparak yaşayarak öğrenme

Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap,drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları,

eğitsel oyunlar


Konuyla ilgili araç kitaplar

Student’s book

Teacher’s resources

Worksheet

Educational CD

Real objects

Video


Bu dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta

ne derecede kullandığı,Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği göz önünde bulundurulur


DERS ÖĞRETMENİ KURS YÖNETİCİSİ


Yüklə 259,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə