LətafəT ƏLİŞah qızı ƏLİyevaYüklə 98,45 Kb.
tarix18.02.2020
ölçüsü98,45 Kb.
#102100

LƏTAFƏT ƏLİŞAH qızı ƏLİYEVA

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoruАzərbaycan dili və nitq mədəniyyəti kafedrasının dosenti

İş telefonu: 012-538-07-75

İmeyl: lətafət-aliyeva@mail.ru QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1961-ci il fevralın 2-də Bakı şəhərində anadan olub.

 • 1967-1978-ci illərdə Bakı şəhəri 225 nömrəli orta məktəbdə təhsil alıb.

 • 1979-1985-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil alıb.

 • Ailəlidir, dörd övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1999-2004-ci illərdə BDU-nun dissertantı

 • 2008-ci ildə «Yusif Səmədoğlunun yaradıcılığı» mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1978-1979-cu illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində laborant.

 • 1980-2014-cü illərdə BDU-nun Elmi Kitabxanasında biblioqraf.

 • 2011-2014-cü illərdə BDU-nun Аzərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının saathesabı müəllimi.

 • 2014-cü ildən BDU-nun Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti kafedrasında müəllim.

 • 2017-ci ildən BDU-nun Аzərbaycan dili və nitq mədəniyyəti kafedrasının dosent əvəzi.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan ədəbiyyatı

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2000, Bakı, Azərbaycan. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların VI Respublika elmi konfransı.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransı.

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş Filologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı

 • 2017, Bakı, Azərbaycan. BDU-da “İslam Həmrəyliyi-2017: reallıqlar, perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi konfransı.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar.

 • 2018, Nitqin inkişafına dair tapşırıq və oxu mətnləri. Ali məktəblərin fizika fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti. Bakı. Elm və təhsil.

Metodik göstəriş və proqramlar.

 • 2017, Üslubi normaların tədrisinə dair. Metodik göstəriş. Bakı. Elm və təhsil.


Məqalələr

 • 1998, Mirzə Cəlilin nəsrində zəhmətkeş obrazı// Dil və ədəbiyyat. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. № 3(21) Bakı: BDU nəşriyyatı // səh. 112-113

 • 1999, “Qətl günü” əsərində tarixi gerçəklik // “Dil və ədəbiyyat”. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. № 3(25). Bakı: BDU nəşriyyatı // səh. 178-180

 • 2000, Yusif Səmədoğlunun ictimai-siyasi fəaliyətinə dair // Aspirantların və gənc tədqiqatçıların VI Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: AzTU-nun mətbəəsi. s.156-158

 • 2002, Deyilənlər gəldi başa romanında realizm və mistika // Elmi araşdırmalar, III buraxılış, “Səda” nəşriyyatı, s. 104-105

 • 2003, “Yeddi oğul istərəm” dunənimizdə və bu gün // “Filologiya məsələləri” jurnalı, № 8. Bakı: “Nurlan” nəşriyyatı, s. 184-192

 • 2005, Yusif Səmədoğlunun psixoloji hekayələri // “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. № 3 (45). Bakı: BDU nəşriyyatı, s. 137-141

 • 2005, “Qətl günü” romanının janr xüsusiyyətləri, kompozisiya və dili haqqında //Dil və ədəbiyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. № 6 (54). Bakı: BDU nəşriyyatı, s. 91-94

 • 2006, Zamanına sığmayan insan // “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. № 4 (58). Bakı: BDU nəşriyyatı s.186-187

 • 2009, Yusif Səmədoğlunun azərbaycançılıq mövqeyi // Filologiya məsələləri, № 6. Bakı: “Nurlan” nəşriyyatı, s. 303-330

 • 2010, Yusif Səmədoğlunun hekayələrində rəmz və simvolun reallıqla vəhdəti// “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. № 5 (76). Bakı, BDU nəşriyyatı, s. 163-165

 • 2011, Yusif Səmədoğlunun romanlarında mifoloji-mistik obrazlar və folklor nümunələri/ “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. № 4 (80). Bakı. BDU nəşriyyatı, s. 162-166

 • 2013, Söz birləşməsi konteksi və nitq situasiyası. // “Filologiya məsələləri” jurnalı, № 6. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, s. 61-65

 • 2014, Nitq mədəniyyəti:ədəbi dilin formalarının qarşılılı əlaqəsi, spesifik norma özəllikləri. Bakı Dövlət Universitetinin yaranmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Azərbaycan filologiyasının aktual məsələləri mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: BDU nəşriyyatı, s. 244-248

 • 2015, Milli və alınma sözlərdə orfoepik normanın xarakterik xüsusiyyətləri. // “Filologiya məsələləri” jurnalı, № 6. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, s. 20-24

 • 2015, Kультура речи и грамматический строй языка. Язык и культура. Выпуск 18, том III (178) Киев, стр.365-371

 • 2016, Nitq normalarında dəyişmə və inkişaf. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş Filologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı materialları. Bakı. BDU nəşriyytı. s. 248-254

 • 2016, Müasir Azərbaycan dilində sintaktik sinonimlik və nitq mədəniyyəti məsələləri. Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri. Gəncə: GDU nəşriyyatı, s. 125-129.

 • 2017, Azərbaycanda islam dəyərləri: tarix və müasirlik. BDU-da “İslam Həmrəyliyi- 2017: reallıqlar, perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi-metodik konfransının materialları. Bakı:BDU nəşriyyatı, s. 217-218

 • 2017, Azərbaycanda nitq mədəniyyətinin formalaşmasının inkişaf və tədqiqat tarixindən // Tarix və onun problemləri. Nəzəri,elmi-metodik jurnal, № 1. Bakı: “ Adiloğlu nəşriyyatı” s. 166-172

 • 2017, İdiomlar nitqi zənginləşdirmə qaynağı kimi // “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. № 4 (80). Bakı: BDU nəşriyyatı, s.145-148

 • 2018, Sintaksis və nitqin ritmik sistemi. // Sivilizasiya. Bakı Avrasiya Universitetinin elmi-nəzəri jurnalı. Cild 7, № 1. Bakı: “ Müəllim nəşriyyatı” S. 295-299

 • 2018, Müasir Azərbaycan dilində mürəkkəb cümlənin mətn quruculuğunda rolu // “Tədqiqlər”. № 1. Bakı:“ Elm və təhsil” nəşriyyatı, s. 42-50

Yüklə 98,45 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə