Liste (Fiyat)Yüklə 59,24 Kb.
tarix15.01.2019
ölçüsü59,24 Kb.
#96689

SATIŞTAKİ Y A Y I N L A R

I. BANKACILIK SERİSİ

351. Sungur, T.: Banka Tekniği, 4. bası, 1999 10.00- TL

353. Bayyurdoğlu, M./Solak, H.: Banka

Muhasebesi, 3. bası, 1999 10.00- TL

360. Yalkın, Y. K.: Genel Muhasebe, 8. bası, 2000 10.00- TL

364. Turanboy, A.: Banka Hukuku, 11. bası, 2000 10.00- TL

370. Asna, A.: Kişisel İlişkiler, 7. bası, 2000 10.00- TL

373. İnan, A. N.: Borçlar Hukuku, 5. bası, 2000 12.00- TL

398. Zarakolu, A.: Para ve Kredi Bilgisi, 12. bası, 2003 13.00- TL

400. Eyüpgiller, S.: Banka İşletmeciliği, 8. bası, 2003 13.00- TL

409. Töre, N./Sevinç, D.: Dış Ticaret ve

Kambiyo Bilgisi, 10. bası, 2004 13.00- TL

410. Gökdere, A.: Ekonomi Bilgisi, 10. bası, 2004 13.00- TL

445. Prof. Dr. Baki Kuru/Doç. Dr. Haluk Konuralp: İcra ve

İflâs Hukuku Bilgisi, 18. bası, 2008 11.00- TL

450. Bozer, A./Göle,C.: Ticaret Hukuku Bilgisi. (18. basıdan tıpkı bs.) 2010…………………………………………………………....15.00- TL

451. Göle, C.: Kıymetli Evrak Huk.Bilgisive Tic.Senetler. 2009…..13.00-TL

452. Ansay,T./Yongalık, A.: Şirketler Hukuku Bilgisi. (21. Basıdan Tıpkı bs.) 2010……....................................................................................15.00-TL

460. Öncel/Çağan: Bankacılar İçin Mali Hukuk Bilgisi, (14. bs.),….

2010……………………………………………………………15.00-TL

513. Öncel/Çağan: Bankacılar İçin Mali Hukuk Bilgisi, (15. bs.),….

2017……………………………………………………………25.00-TL


II. DERS KİTAPLARI SERİSİ

415. İnan, A. N.: Medenî Hukuk, 2005 20.00-TL

429. Bozer/Göle: Kıymetli Evrak Hukuku (2. Basıdan tıpkı bs), ….

2010…………………………………………………………… 20.00-TL

440. Bozer, A.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2007 10.00-TL

453. Bozer, A.: Sigorta Huk. Gen. Hük.-Bazı 2009…... …………..20.00-TL

(TÜKENDİ)

465. Bozer, A./Göle, C.:Ticari İşletme Hukuku

(6102 Sayılı TTK Çerçevesinde)2011…………………………20.00-TL

474. Bozer,A./Göle, C.: Ticari İşletme Hukuku……………………25.00-TLIII. MONOGRAFİLER VE DİĞER YAYINLAR

20. Göğer, E.: Akreditif Muameleleri, 1980 25.00-TL

105. Öcal, A.: A.Ş. İle İlgili Federal Mahkeme Kararları, 1972 25.00- TL

110. Atabek, R.: Reasürans Hukuku, 1974 25.00- TL

113. Sözer, B.: Geminin Sefere Elverişliliği, 1974 25.00- TL

144. Teoman, Ö.: Pay Sahibinin Oy Hakkından

Yoksunluğu, 1985 25.00- TL

147. Karayalçın, Y.: Özel Hukukda

Meseleler ve Görüşler, II, 1983 25.00- TL

149. Göle, C.: Aldatıcı Reklamlar, 1983 25.00- TL

156. Karayalçın, Y.: Risk Sigorta Risk Yönetimi, 1984. Baskısı Tükenmiştir.

186. Türk, H. S.: Nevilerin Aynı Olması Koşulu, 1986 25.00- TL

201. Ülgen, H.: Hava Taşıma Sözleşmesi, 1987 25.00- TL

204. Arkan, S.: Demiryoluyla Yapılan Eşya Taşımaları, 1987 25.00- TL

213. Karayalçın, Y.: Özel Hukukda

Meseleler ve Görüşler, III, 1988 25.00- TL

216. Karayalçın,Y.: Muhasebe Hukuku, 1988 25.00- TL

237. Kırman, A.: Havayolu İle Yapılan Uluslararası

Yolcu Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, 1990 25.00- TL

249. Ortan, A. N.: Avrupa Patent Sistemi, I, 1991 25.00- TL

253. Okçuoğlu, Y. N.: Yargıtay Kararları, 1991 25.00- TL

254. Sirmen, L.:Türk Özel Hukukunda Şart, 1991 25.00- TL

255. Fettahoğlu, A.: Finansal Piyasalar, 1991 25.00- TL

259. Franko, N.: Hatır Nakliyatı, 1992 25.00- TL

261. Telli, S.: Uluslararası Ticaret, 1991 25.00- TL

263. Karayalçın, Y.: Özel Hukukda

Meseleler ve Görüşler, IV, 1992 25.00- TL

265. Ülgener, M. F.: Sürastarya Süresi ve Ücreti, 1993 25.00- TL

268. Ortan, A. N.: Avrupa Patent Sistemi, II, 1992 25.00- TL

274. Moroğlu, E.: Genel Kurul Kararlarının

Hükümsüzlüğü, 1993 25.00- TL
310. Karayalçın, Y: Özel Hukukda

Meseleler ve Görüşler, V, 1997 25.00- TL

324. Turhan, T.: Yabancı Para Kayıtları, 1997 25.00- TL

328. Yongalık, A.: Çevre Sorumluluk Sigortası, 1998 25.00- TL

330. Can, M.: Navlun Sözleşmesi, 1998 25.00- TL

337. Çağlar, Ö.: Geri Alma Hakkı, 1999 25.00- TL

352. Ozanoğlu, H.: Taksitle Satım Sözleşmesi, 1999 25.00- TL

359. Karakaş, T.: Portföy Yönetimi, 2000 25.00- TL

366. Erten, A.: Bina ve İnşa Eseri Sahiplerinin

Sorumluluğu (BK. md. 58), 2000 25.00- TL

367. Erten, A.: Türk Hukukunda Yapıların Neden Olduğu

Zararlardan Dolayı Sorumluluk, 2000 25.00- TL

372. Kırca, İ.: Hukukî Yönüyle Borsa Opsiyon İşlemleri, 2000 25.00- TL

374. Hirş, E.: Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi

3. bası, 2000 25.00- TL

376. Erten, A.: Ticarî İşletme Rehni, 2001 25.00- TL

382. Kocaman, A.: Havale, 2001 25.00- TL

385. Kaya, A.: A.O.'da Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı, 2001 25.00- TL (TÜKENDİ)

386. Kalpsüz, T.: Gemi Rehni, 4. bası, 2001 25.00- TL

396. Turanboy, A.: Halka Açık Banka ve

Hissedarının Korunması, 2002 25.00- TL

402. Pulaşlı, H.: Corporate Governance, Anonim

Şirket Yönetiminde Yeni Model, 2003 25.00-TL

408. Ulaş Kısa, S.: Hâkim Durumun Kötüye

Kullanılması, 2004 25.00-TL

411. Kırca, Ç.: Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü

Kişiye Karşı Sorumluluk, 2004 25.00-TL

414. Yıldız Destanoğlu, B.: Yatırım Fonu Katılma

Belgeleri, 2004 25.00-TL

418. Ansay, T.: Anonim Şirketler Hukuku Nereye

Gidiyor?, 2004 25.00-TL

421. Kabukçuoğlu Özer, D.: Mukayeseli Hukukta ve

Uygulamada Hayat Sigortası, 2005 25.00-TL

424. Kırca, İ.: Markaların Milletlerarası Tescili

(Madrid Sistemi), 2005 25.00-TL

425. Erten, R.: Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun Türk

Yabancılar Hukuku Sistemi İçindeki Yeri ve Rolü, 2005 25.00-TL (TÜKENDİ)
431. Can, M.: Meslekî Sorumluluk Sigortası, 2006 25.00-TL

432. Özkorkut, K.: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, 2007 28.00-TL

436. Kalpsüz, T.: Türkiye'de Milletlerarası Tahkim, 2007 25.00-TL

438. Kırca, Ç.: Ürün Sorumluluğu, 2007 28.00-TL

443. Manavgat, Çağlar: Sermaye Piyasasında İşleme Dayalı

Manipülasyon ve Özel Hukuk Bakımından Sonuçları, 2008 25.00-TL

446. Karayalçın, Y./Yongalık, A.: Hukukda Öğretim-

Kaynaklar-Metod Problem Çözme (TÜKENDİ)……………...30.00-TL

447. Erten, A.: Türk ve Alman Hukukunda Mesafeli Sözleşmeler...30.00-TL

454. Çoştan, H.: TTK Tasarısı Hükümlerine Göre Anonim Şirketin

Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Yoluyla Yeniden Yapı-

lanmasında Alacaklının Korunması. 2009…………………….…25.00-TL

458. Yongalık, A.: Şahıs şirketlerinde ortak davası (Actio pro socio)..25.00-TL

462. Şit, Başak: Türk Hukukunda Banka Kredisi Kavramı ve

Buna Bağlanan Sonuçlar. 2011……………………………………...35.00-TL

473. Yazoğlu, Füsun Tuncel: Banka Kredi Sözleşmeleri ve

Kredilerden Doğan Uyuşmazlıklar. 2013…………………………...30.00- TL

475. Bozer, A./Göle, C.: Kıymetli Evrak Hukuku, 3.bs, 2013…...40.00- TL

476. Kırca, İ./Çelik Şehirali, F./Manavgat, Ç.:Anonim

Şirketler Hukuku Cilt 1, 2013……………………………………75.00- TL

479. Kuntalp, Erden: Karışık Muhtevalı Akit, 2013…………………45.00- TL

481. Özkorkut, Korkut: Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetim. 2013..60.00- TL

483. Şehirali Çelik, Feyzan Hayal: Tasarımların Haksız Rekabet

Hükümlerine gore Korunması. 2014……………………………….50.00- TL

484. Kabukçuoğlu Özer, Dilek: Muyakeyeseli Hukukta ve Uygulamada

Hayat Sigortası……………………………………………………..50.00- TL

485. Arkan, S.: Ticari İşletme Hukuku 19. Bs. TÜKENDİ……………..60.00- TL

486. Gürel, M.: Anonim Şirketin Kendi Paylarının İktisabı Amacıyla

Finansal Destek Verme Yasağı (6102 sayılı TTK M 380.1)………30.00- TL

487. Üstün, Yusuf / Aydın, Muhittin: Kooperatifler Hukuku………..125.00 - TL

488. Ticaret Hukuku ve İlgili Alanlar Bibliyografyası (Sigorta ve Deniz Ticaret Hukuku Hariç 2000-2013) Ed. Yrd. Doç. Dr. Fatih Aydoğan…..60.00 – TL

489. İnan, Nurkut: Rekabet Hukuku Yazıları…………………………30.00- TL

490. Reisoğlu, Seza: Akreditif ile İlgili 600 Sayılı Kuralların Uygulanması

Ve Sorunlar Konferans (26 Eylül 2014)…………………………..15.00-TL

491. Bozer, A./Göle, C.: Kıymetli Evrak Hukuku, 4.bs, 2015……….40.00- TL TÜKENDİ

493. Arkan, S.: Ticari İşletme Hukuku 20. Bs. 2015………………….65.00- TÜKENDİ

494. Bozer, A./Göle, C.: Ticari İşletme Hukuku…………………….40.00- TL

497. Yıldız, Burçak: Sermaye Piyasası Hukukunda Yatırım Tavsiyeleri.50.00 TL

499. Göksu, M.: Civil Litigation and Dispute Resoluation in Turkey….. 95.00 TL

500. Bozer, A./Göle, C.: Kıymetli Evrak Hukuku, 5.bs, 2016………….40.00 TL

501. Manavgat, Çağlar: Halka açık Anonim Ortaklıklar ve Halka Arz…..75.00 TL

504. Kırca, İsmail: Anonim Şirketler Hukuku Cilt 2/2 TÜKENDİ………………60.00- TL

505. Arkan, S.: Ticari İşletme Hukuku 22. Bs. 2016…………………..65.00-TL TÜKENDİ

506. Hacımahmutoğlu, Sibel: Anonim Ortaklıkta Ultra Vires Doktrini ve Ortaklığı Bağlamaya Yetkili Organın (Yönetim Kurulunun) Yetkilerinin Sınırlandırılamaması ……………………………………………..65.00-TL

510. Bozer, A./Göle, C.: Kıymetli Evrak Hukuku, 6.bs, 2017……….40.00- TL TÜKENDİ

511. Şit İmamoğlu, Başak: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Bir İnceleme………………………………………………………..25.00-TL

512. Hirş, E.: Pratik Hukukta Metod………………………………50.00-TL

514. Arkan, S.: Ticari İşletme Hukuku 23. Bs. 2017…………….70..00-TL

516. Kırca, İsmail: Anonim Şirketler Hukuku Cilt 2/2…………..65.00- TL

518 Bozer, A./Göle, C.: Ticari İşletme Hukuku…………………….40.00- TL

519. Kendigelen,A/Tokcan/Sönmez: Borçlar-Ticaret ve Banka Hukuku

Bibliyografyası (2011-2016),2017………………………………80.00- TL

520. Yıldırım, Mesut: Banka Muhasebesi, 2017………………………60.00- TL

521. Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 23. Basıdan tıpkı basım……70.00-TL

522. Bozer, A./Göle, C.: Kıymetli Evrak Hukuku, 7.bs, 2017……….40.00- TL


IV. ARMAĞANLAR

239. Tandoğan'ın Hâtırasına Armağan, 1990 (TÜKENDİ) 25.00-TL

331. Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan, 1998 35.00-TL

508. Prof. Dr. Seza Reisoğlu’na Armağan, 2016……………………150.00-TLV. BİLİMSEL TOPLANTILAR

88. Hakemlik ve Örgütlenmesi, 1971 25.00-TL

115. Trafik Sigortası (1973), 1975 25.00-TL

116. Halka Açık Anonim Ortaklıklar, 1975 25.00-TL

134. Türkiye'de Muhasebe Uzmanlığı, 1979 25.00-TL

157. İkinci Tahkim Haftası, 1984 25.00-TL

160. Yargıtay Kar. Semp. (I), 1984 25.00-TL

171. Yargıtay Kar. Semp. (II), 1985 25.00-TL

192. Yargıtay Kar. Semp. (III), 1986 25.00-TL

206. Yargıtay Kar. Semp. (IV), 1987 25.00-TL

217. Yargıtay Kar. Semp. (V), 1988 25.00-TL

233. Yargıtay Kar. Semp. (VI), 1989 25.00-TL

246. Avrupa-New York Sözleşmeleri, 1991 25.00-TL

247. Yargıtay Kar. Semp. (VII), 1990 25.00-TL

256. Yargıtay Kar. Semp. (VIII), 1992 25.00-TL

267. Yargıtay Kar. Semp. (IX), 1992 25.00-TL

271. Patent Semp. 1992 25.00-TL

277. Yargıtay Kar. Semp. (X), 1993 25.00-TL

287. TTK ile İlgili Taslaklar-Tartışmalar, 1994 25.00-TL

288. Zararın ve Tazminatın Hesabı Semp., 1994 25.00-TL

291. Yargıtay Kar. Semp. (XI), 1994 30.00-TL

297. Yargıtay Kar. Semp. (XII), 1995 25.00-TL

307. Yargıtay Kar. Semp. (XIII), 1996 25.00-TL

318. Yargıtay Kar. Semp. (XIV), 1997 25.00-TL

335. Yargıtay Kar. Semp. (XV), 1999 25.00-TL

342. Yap-İşlet-Devret, 1999 25.00-TL

347. Yargıtay Kar. Semp. (XVI), 1999 25.00-TL

365. Yargıtay Kar. Semp. (XVII), 2000 25.00-TL

381. İnşaat Sözleşmeleri, 2. tıpkı bası, 2001 25.00-TL

383. I. Anayasa Mah. Kar. Semp., 2001 25.00-TL

389. Yargıtay Kar. Semp. (XVIII), 2001 25.00-TL

390. AİHS. Semp.-Panel, 2001 25.00-TL

391. Çekler Hakkında Taslak, 2002 25.00-TL

403. Yargıtay Kar. Semp. (XIX), 2003 25.00-TL

407. II. Anayasa Mah. Kar. Semp. 2004 25.00-TL

416. I. Bankacılık Sorunları Sempozyumu, 2005 35.00-TL

417. Yargıtay Kar. Semp. (XX), 2005 28.00-TL

420. Türk Ticaret Kanunun Tasarısı - Konferans, 2005 35.00-TL

426. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve

Bu Kanun'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Taslak -

Sempozyum, 2006 43.00-TL

427. Yargıtay Kar. Semp. (XXI), 2006 35.00-TL

433. Yargıtay Kar. Semp. (XXII), 2007 28.00-TL

437. Adalet Bakanlığı hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısında

İç Tahkim, 2007 25.00-TL

441. Banka Hukuku ve Yargıtay Kararları Semp., 2007 28.00-TL

449. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (XXIII)..35.00-TL

456. 5941 Sayılı Çek Kanunu: Konferans (22 Ocak 2010)…………

Prof. Dr. İsmail Kırca………………………………………….30.00-TL

457. İnşaat Sözleşmeleri, 3. tıpkı bası, 2010 30.00-TL

459. Avrupa Birliği Perspektifinden TTK Tasarısının Sermaye Piyasasına

Etkileri: 16-17 Aralık 2008Uluslararası Konferans 2010……..50.00-TL

464. Rekabet Hukuku ile İlgili Kurul ve Yargı Kararları Sempozyumu I

Bildiriler-tartışmalar (15-16 Ekim 2010)2011…………………..35.00- TL.

467. Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Sempozyumu………… 37.50- TL TÜKENDİ

468. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu(XXIV)….37.00- TL

470. Rekabet Hukuku ile İlgili Kurul ve Yargı Kararları Sempozyumu II

Bildiriler-tartışmalar (25 Kasım 2011)2012…………………….50.00 TL

472. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu(XXV)……45.00 TL

480. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (XXVI)…..50.00- TL

482. Rekabet Hukuku ile İlgili Kurul ve Yargı Kararları Sempozyumu

III, Bildiriler-tartışmalar (7 Aralık 2012), 2014………………….40.00- TL

492. Rekabet Hukuku ile İlgili Kurul ve Yargı Kararları Sempozyumu

IV Bildirimler-tartışmalar (20 Aralık 2013)………………………40.00 TL

495. Yargıtay Kr. Semp. (XXVII),2013 45.00 TL

498. 60.Yıl Armağanı, 2015……………………………………………150.00 TL

503. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Semp. (XXVIII) 2014…..45.00 TL

507. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Semp. (XXIX) 2015……50.00 TL

509. 6362 Sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Işığında Sermaye Piyasası Sempozyumu…………………………………………………………….120.00-TL

515. 60.Yıl Sempozyumu, 2017………………………………………..80.00-TL

517. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sem. (XXX)……………..50.00-TL

VI. SÖZLÜKLER

302. İspayeva, G.-Tuymebaev, C.: Türkçe-Kazakça-

Rusça Kısa Sözlük, 1996 4.00-TL

379. Ovacık, M.: İngilizce-Türkçe, 3. bası, 2000

(Ciltli) 40.00-TL

(Ciltsiz) 28.00-TL

399. Ovacık, M.: Türkçe- İngilizce, 5. bası, 2003

(Ciltli) 40.00-TL

(Ciltsiz)TÜKENDİ……………………………………………..28.00-TL
VII. YASAL KAYNAKLAR

29. Gürzumar, F.-Gürzumar, T.: Kanunname-i

Ticaret 25.00-TL

355. Ülker, S.: Alman Bilanço Hukuku, 1999 ……………………..25.00-TLVIII. BİBLİYOGRAFYALAR

a) Türk Hukuk Bibliyografyası

101. Karayalçın, Y. - Mumcu, A.: (1727-1928), 1972 25.00-TLb) Borçlar-Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası

1. Karayalçın, Y.: (1928-1955), 1956 25.00-TL

28. Karayalçın, Y.: (1956-1960), 1962 25.00-TL

38. Karayalçın, Y.: (1961), 1963 25.00-TL

56. Karayalçın , Y.: (1962), 1966 25.00-TL

57. Karayalçın, Y. - İnan, N.: (1963), 1966 25.00-TL

108. Karayalçın, Y.: (1971-1972), 1973 25.00-TL

124. Karayalçın, Y. - Ortan, A. N.: (1973-1974), 1976 25.00-TL

127. Karayalçın, Y. - Tüzün, B. I.: (1975), 1977 25.00-TL

132. Karayalçın, Y. - Ortan, A. N.: (1976-1977), 1978 25.00-TL

135. Karayalçın, Y. - Berki, N.: (1978-1979), 1980 25.00-TL

153. Karayalçın, Y. - Ortan, A. N.: (1980-1981), 1984 25.00-TL

163. Karayalçın, Y. - Ortan, A. N.: (1982-1983), 1984 25.00-TL

180. Karayalçın, Y. - Menekşe, A. M.: (1984), 1985 25.00-TL

197. Karayalçın, Y. - Menekşe, A. M.: (1985), 1987 25.00-TL

243. Karayalçın, Y. - Konuralp, H.: (1986-1987), 1990 25.00-TL

262. Karayalçın, Y. - Konuralp, H.: (1988), 1992 25.00-TL

270. Karayalçın, Y. - Konuralp, H.: (1989-1990), 1992 25.00-TL

293. Karayalçın, Y. - Yongalık, A.: (1991-1992), 1994 25.00-TL

304. Karayalçın, Y. - Konuralp, H.: (1993-1994), 1996 25.00-TL

323. Karayalçın, Y. - Yongalık, A.: (1995), 1997 25.00-TL

348. Karayalçın, Y. - Yongalık, A.: (1996-1997), 1999 25.00-TL

395. Karayalçın, Y. - Yongalık, A.: (1998-1999), 2002 25.00-TL

IX. BANKA VE TİCARET HUKUKU DERGİSİ
C. I S. 1,2,3,4 C. II S. 1,2,3,4

C. III S. 1,2,3,4 C. IV S. 1,2,3,4

C. V S. 1,2,3,4 C. VI S. 1,2,3,4

C. VII S. 1,2,3,4 C. VIII S. 1,2,3,4

C. IX S. 1,2,3,4 C. X S. 1,2,3,4

C. XI S. 1,2,3,4 C. XII S. 1,2-3,4

C. XIII S. 1,2-3,4 C. XIV S. 1,2,3,4

C. XV S. 1,2,3,4 C. XVI S. 1,2,3,4

C. XVII S. 1,2,3,4 C. XVIII S. 1-2,3,4

C. XIX S. 1,2,3,4 C. XX S. 1,2,3,4

C. XXI S. 1,2,3,4 C. XXII S. 1,2,3,4

C. I - C. XXIII S.1 arası bütün sayıların fiyatı 30.00- TL'dir.

C. XX S. 1,2, 30.00-TL C. XXIII S. 1, 30.00- TL

C. XX S. 3,4, 30.00- TL C. XXIII S. 2, 35.00- TL

C. XXI S. 1,2, 30.00-TL C. XXIII S. 3, 35.00- TL

C. XXI S. 3, 30.00-TL C. XXIII S. 4, 35.00- TL

C. XXI S. 4, 30.00-TL C. XXIV S. 1, 35.00- TL

C. XXII S. 1-2, 30.00- TL C. XXIV S. 2, 50.00- TL

C. XXII S. 3, 30.00-TL C. XXIV S. 3, 55.00- TL

C. XXII S. 4, 30.00-TL C. XXIV S. 4, 40.00-TL

C. XXV S. 1, 40.00-TL C. XXV S. 2, 45.00-TL

C. XXV S. 3, 45.000-TL C. XXV S. 4, 60.00-TL

C. XXVI S. 1, 60.00-TL C. XXVI S. 2, 60.00-TL

C. XXVI S. 3, 60.00-TL C. XXVI S.4, 60.00-TL

C. XXVII S.1, 60.00-TL C. XXVII S.2, 60.00-TL

C. XXVII S.3, 65.00-TL C. XXVII S.4, 65.00- TL

C. XXVIII S.1, 67.00 TL C. XXVIII S.2, 67.00- TL

C. XXVIII S.3, 67.00-TL C. XXVIII S.4, 67.00-TL

C. XXIX S.1, 70.00-TL C. XXIX S.2, 70.00-TL

C. XXIX S.3, 75.00-TL C. XXIX S.4, 70.00-TL

C. XXX S.1, 70.00- TL C. XXX S.2, 70.00-TL

C. XXX S.3, 70.00-TL C. XXX S.4, 70.00-TL

C. XXX1 S.1, 75.00-TL C. XXXI S.2, 75.00- TL

C. XXXI S.3, 75.00-TL C. XXXI S.4, 75.00- TL

C.XXXII S.1, 80.00-TL C. XXXII S.2, 80.00- TL

C.XXXII S.3, 80.00-TL C. XXXII S.4, 80.00- TL

C.XXXIII S.1, 80.00- TL C.XXXIII S.2, 80.00- TL
* * *

Satıştaki yayınlarımız Enstitü içindeki Kitap Satış Bürosundan; Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Satış Yerlerinden ve Seçkin (Ank.), Yetkin (Ank.), Turhan (Ank.), Adalet (Ank.), Pegem (Ank.), Vedat (İst.), Legal (İst.) Yayınevlerinden, www.hukukmarket.com internet adresinden temin edilebilir.

Mevcudu kalmamış yayınlarımız yukarıdaki listede yer almamaktadır. Bu yayınlar için Enstitü Kütüphanesinden yararlanılabilir.

Öğrencilere ve öğretim elemanlarına yapılan satışlarda % 20 oranında indirim uygulanır.

Posta yolu ile yapılacak siparişler için kitap bedellerinin banka hesabımıza yatırılarak, dekont fotokopisinin mektup veya faks ile gönderilmesi gerekmektedir.

AYRICA KİTAP SİPARİS FORMUNU DOLDURUP BİZE FAXLAYARAK YAYINLARIMIZI TEMİN EDEBİLİRSİNİZ.

Banka Hesabımız: T. İş Bankası – Ankara / Cebeci Şubesi

(Şube Kodu 4205) Hesap Nu.: 2035487

IBAN: TR03000 6400000 14205 2035 487

Yayınlarımız hakkında ayrıntılı bilgi için Kitap Satış Sorumlusu Esra Sunal’ı arayınız.ADRES: BANKA ve TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ A.Ü. Hukuk Fakültesi 06590 Cebeci/ANKARA

Tel: 0 312 562 16 01- DAHİLİ 2 0 312 319 11 41 DAHİLİ 2

Faks: 0 312 319 86 65

E- Mail : bthae@law.ankara.edu.trFiyatlarımıza KDV dahildir.

Yüklə 59,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə