Standard Prequalification DocumentsYüklə 0,61 Mb.
səhifə1/6
tarix27.07.2018
ölçüsü0,61 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Standart Ön Yeterlilik Belgeleri
İsteklilerin Ön Yeterliliği

Haziran 2012

Standart Ön Yeterlilik Belgeleri


İSTEKLİLERİN ÖN YETERLİLİĞİ

İNŞAAT İŞLERİ, KOMPLEKS MAL, HİZMET1 VEYA MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİ

ÖNSÖZ
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (Banka) tarafından finanse edilen projeler kapsamındaki alımlar, Banka’nın Satın Alma Politika ve Prosedürleri’nde belirtilen prosedürlere göre yürütülür.
Bu dokümandaki Standart Ön Yeterlilik Belgeleri, Banka’nın kamu sektörü müşterileri tarafından, büyük inşaat işleri, inşaat mühendisliği projeleri, tedarik ve kurulum sözleşmeleri ve Banka tarafından finanse edilen projeler kapsamındaki büyük. kompleks özel ekipman, benzersiz veya kompleks hizmetlere ilişkin sözleşmelerin ihalesinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu belgeler, Dünya Bankası tarafından geliştirilen ve kullanılan standart ön yeterlilik belgelerinden derlenmiştir. Bu belgeler geniş uluslararası deneyim ile geliştirilmiş prosedür ve uygulamaları yansıtır ve Banka'nın Satın Alma Politika ve Kuralları’na uygundur.
İşbu belgeyi tamamlayan belgeler ise, inşaat işleri, karmaşık mal, hizmet veya mühendislik sistemlerinin teminine ilişkin Banka’nın İsteklilerin Ön Yeterliliğine ilişkin Satın Alma Kılavuz Notları (Kılavuz Notları) olup, söz konusu belgeler, bu usulün nedenlerini, avantajlarını açıklamakta ve müşteri ve danışmanlarına genel destek sağlamaktadır. Kılavuz Notları, Ön Yeterlilik Belgeleri’nin parçasını oluşturmaz ve adaylara dağıtılan belgelere dahil edilmemelidir.
Bankaca finanse edilen projelere ilişkin ek bilgi aşağıdaki adresten temin edilebilir:
Satın Alma Departmanı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

One Exchange Square

London EC2A 2JN

İngiltere

Telefon: +44 20 7338 6000

Faks: +44 20 7338 7472

1 Hizmetler, danışmanlık hizmetleri haricindeki her türlü hizmet olup, örneğin, yol veya tesislerin işletimi ve bakımını veya tasarım, jeoteknik tetkik vb.ni içerir.

Belgelerin Kullanımı
İşbu Standart Ön Yeterlilik Belgeleri’nin amacı, büyük inşaat işleri, inşaat mühendisliği projeleri, tedarik ve kurulum sözleşmeleri ile büyük kompleks özel ekipman, kompleks veya benzersiz hizmetler için teklif vermek isteyen adayların ön yeterliliklerini belirleme sürecinde müşterilere yardımcı olmaktır.
Bu belgeler, beş ana bölümden oluşur:
Ön Yeterlilik Daveti

Aday Talimatları

Ön Yeterlilik Bilgi Notu

Başvuru FormlarıSözleşme(ler) Hakkında Bilgi
Sunumu sadeleştirmek için, Ön Yeterlilik Bilgi Notu’nun metni, esasen inşaat sözleşmelerine yönelik olarak yazılmıştır (ön yeterlilik prosedürleri içinde en yaygın uygulama olması sebebiyle). Ön yeterlilik kriterlerinin açık ve net olmasını ve ilgili sözleşmenin ihtiyaç ve özelliklerini yansıtmalarını sağlamak için, ön yeterlilik belgelerini hazırlarken özenli davranılmalıdır.
İşbu Standart Ön Yeterlilik Belgelerini kullanırken, aşağıdaki direktiflere dikkat edilmelidir:
• Aday Talimatları değiştirmeden kullanılmalıdır.
• Ön Yeterlilik Bilgi Notu, bu belgenin genel formatını izlemeli, fakat önerilen ihaleye özgü veriler ve kriterler hazırlanmalıdır.
• Formlar, özel ön yeterlilik/sözleşme/projenin gereksinimlerine uyacak şekilde, az ya da çok adaptasyon gerektirir.
• Ön Yeterlilik Bilgi Notu’nda kutu içindeki eğik yazılmış notlar metnin bir parçası değildir. Bunlar, ilgili ön yeterlilik belgesini hazırlayana ilişkin kılavuz ve talimatlar içerir. Ön yeterlilik belgelerine dahil edilmemelidirler.
• Başvuru Formlarında kutu içindeki eğik yazılmış notlar metnin bir parçası değildir. Bunlar, adaya ilişkin kılavuz ve talimatlar içerir. Ön yeterlilik belgesi içinde bırakılmalıdırlar, fakat, başvurulara dahil edilmeyecekleri adaylara bildirilmelidir.
• Alternatif madde veya metinlerin gösterildiği yerlerde, hazırlayan duruma en uygun olanını seçmeli ve kullanılmayan alternatif metni elemeli veya yeni bir metin hazırlamalı ve tüm alternatifleri çıkarmalıdır.

İÇİNDEKİLERKISIM A

5

Ön Yeterlilik Daveti

5

Ön Yeterlilik Prosedürleri

7

BÖLÜM I: Aday Talimatları

7

1. Ön Yeterliliğin Kapsamı

7

2. Fon Kaynağı

7

3. Yasaklı Uygulamalar

7

4. Uygun Adaylar

8

5. Uygun Mallar, İşler ve Hizmetler

10

6. Ön Yeterlilik Belgesi

10

7. Ön Yeterlilik Belgesinin Açıklanması

11

8. Ön Yeterlilik Belgesinin Tadilatı

12

9. Ön Yeterlilik Maliyeti

12

10. Ön Yeterliliğin Dili

12

11. Başvuruyu Oluşturan Belgeler

12

12. Başvuru Mektubu

12

13. Adayların Niteliklerini Belirleyen Belgeler

12

14. Başvuru Formatı ve İmzalanması

13

15. Başvuruların Sunumu, Mühürlenmesi ve İşaretlenmesi

13

16. Başvuruların Çekilmesi, Yenilenmesi ve Değiştirilmesi

14

17. Son Başvuru Sunum Tarihi

14

18. Geciken Başvurular

14

19. Başvuru Açılışı

14

20. Gizlilik

15

21. Başvuruların Açıklanması

15

22. Başvuruların Değerlendirmesi

15

23. Müşteri’nin Herhangi Bir Başvuruyu Kabul Etme ve Tüm Başvuruları Reddetme Hakkı

16

24. Ön Yeterlilik Sonucunun Bildirimi

16

25. Teklif Daveti

17

BÖLÜM II: Ön Yeterlilik Bilgi Notu

18


BÖLÜM III: Başvuru Formları

31

Başvuru Mektubu

32

Genel Deneyim Formu

35

Özel Deneyim Formu

37

Bilgi Talep Onayı

40

Personel Kabiliyetleri Formu

41

Aday Özet Formu

42

Ekipmanın Kullanılabilirliği Formu

43

Üretim Kapasitesi Formu

45

Mali Durum Formu

47

Banka Bilgi Talep Onayı

50

Ademi İfa Tarihçesi Formu

51

Mahrumiyet Beyanı Formu

52

Mevcut Yükümlülükler ve Beklenen Kararlar Formu

53

Taşeron Bilgi Formu

54

JVCA Formu

58

Ana Şirket Garantisi Örneği

60

Kontrol Listesi

62

KISIM B

63

Sözleşme(ler) Hakkında Bilgi

63


KISIM A
ÖN YETERLİLİK DAVETİ
Ön Yeterlilik Daveti, potansiyel adayların katılıp katılmayacaklarını belirlemelerine imkan veren bilgiler sağlar.
Ön yeterlilik Daveti, projeye ilişkin Genel İhale İlanı'nın Banka'nın İhale Fırsatları internet sitesinde (www.ebrd.com) ve Müşteri’nin kendi ilan sitesinde veya Müşteri’nin ülkesindeki resmi devlet ilan portalında yayınlanmasından en erken 45 gün sonra yayınlanmalıdır.
Mümkün ise, Ön Yeterlilik Daveti, Müşteri’nin ülkesinde yüksek tirajlı bir gazetede ve resmi gazetelerde ya da ulusal ticari yayınlarda da ayrıca yayınlanmalıdır.
İlan, Genel İhale İlanı’na yanıt veren potansiyel yüklenicilere/sağlayıcılara ve Müşteri’nin ülkesindeki akredite elçiliklerdeki ticari ataşelere de gönderilmelidir.
Banka, ayrıca, ilanın Birleşmiş Milletler Kalkınma İşletmesi ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanmasını sağlayacaktır.
Müşteriler, ön yeterlilik belgelerini satın alan tüm potansiyel adayların bir kaydını tutmalı ve ilgili taraflara vermelidir.
Ön Yeterlilik Daveti Ön Yeterlilik Belgeleri’nin bir parçası olmamasına rağmen, Banka'ya inceleme ve olur için sunulacaktır. Ön Yeterlilik Daveti’ndeki bilgiler Ön Yeterlilik Belgeleri ile tutarlı olmalı ve istenen bilgileri yansıtmalıdır.

[ Ülke ]

[ Proje Adı ]
Ön Yeterlilik Daveti
[Sözleşme Başlığı]
İşbu Ön Yeterlilik Daveti, bu projeye ilişkin olarak EBRD internet sitesinde Proje İhale İlanları bölümünde (http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement/project.shtml) [yayın tarihini belirtiniz] tarihinde yayınlanan Genel İhale İlanı uyarınca yapılmaktadır.
[Müşteri] - aşağıda "Müşteri" olarak anılacaktır- [Projenin adını yazınız] maliyetini karşılamak için, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan ( aşağıda “Banka” olarak anılacaktır) alınacak kredinin bir kısmını kullanmak istemektedir.

Müşteri, kredi kapsamında finanse edilecek aşağıdaki sözleşme(ler) (“aşağıda "Sözleşme" olarak anılacaktır) için ön yeterlilik kazanan firmalardan ve konsorsiyumlara teklif davetinde bulunmaktadır.


[Her sözleşmede, işlerin/malzemenin kısa bir tanımını yazınız] Uygunsa, hacim ve temel miktarları belirtiniz. Yer, tahmini süre belirtiniz ve varsa, eş zamanlı veya ayrı uygulanacak sözleşmeleri belirtiniz.]
Banka’dan alınacak kredi ile finanse edilecek sözleşmelerin ön yeterliliği ve ihalesi, her ülkeden firmalara ve ortak girişimlere açıktır.
Ön yeterlilik belgeleri, aşağıda belirtilen adresten, geri iade edilmemek üzere [para birimi ve tutar belirtiniz] veya muadili döviz karşılığında temin edilebilir.
Ön yeterlilik belgeleri için, yalnızca çoğaltma ve kurye ile gönderme masraflarını karşılamak için makul bir ücret istenmelidir.
[Müşteri’ye yapılan ödemenin banka makbuzunun ibrazına ilişkin gereksinimleri ve banka transferi vb. ödeme talimatlarını belirtiniz].
İadesiz ücretin ödeme makbuzunu aldıktan sonra, belgeler, kurye ile derhal gönderilecektir, ancak kayıp veya geç teslimat için sorumluluk kabul edilmez.
İstendiği takdirde, belgeler, PDF formatında elektronik ortamda ücretsiz gönderilebilir.
Ön yeterlilik belgeleri, usulüne uygun şekilde doldurulmalı ve [son başvuru sunum saati ve tarihini belirtiniz] tarihinde veya öncesinde aşağıdaki adrese teslim edilmelidir. Geç teslim alınan belgeler reddedilebilir ve açılmadan iade edilir.
Son başvuru sunum tarihi, Ön yeterlilik Daveti’nin yayın tarihi ile ön yeterlilik belgelerinin yayın tarihinden daha geç olanından en az 25 gün sonrası olmalıdır.
Daha karmaşık veya büyük sözleşmelerde ve açıklama toplantısı veya saha ziyareti gerektiren ön yeterliliklerde, daha uzun süre gereklidir.
İlgilenen firmalar, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi alabilir, ön yeterlilik belgelerini inceleyebilir ve temin edebilirler:
[Sözleşmenin adı]

[İcra eden kurum]

[Adres]

[Tel:]

[Faks:]

[E-posta]

BÖLÜM I
ADAY TALİMATLARI 2
1. Ön Yeterliliğin Kapsamı
1.1 Bölüm II, Ön Yeterlilik Bilgi Notu’nda (aşağıda "PDS" olarak anılacaktır) adı geçen Müşteri, işbu Ön Yeterlilik Belgesi’ni, Kısım B, Sözleşme(ler) Hakkında Bilgi bölümünde tanımlanan sözleşmelerin (aşağıda “Sözleşme” olarak anılacaktır) temini için düzenlemektedir. Ön Yeterlilik Sürecinin başlığı ve tanımı ile sözleşme/parti sayısı ve başlıkları PDS’de verilmiştir.
1.2 Aksi belirtilmediği sürece, işbu Ön Yeterlilik Belgesi’nde, tanım ve yorumlar, Bölüm I, Aday Talimatları’nda belirtildiği gibidir.
1.3 Müşteri'nin amacı, ön yeterlilik kazanan firma ve ortak girişim, konsorsiyum veya ortaklıkların ihale için teklif vermeleridir.
1.4 İhale takvimi, PDS’de gösterilmiştir.
1.5 İhale belgeleri, PDS’de belirtildiği şekilde, Banka’nın Standart İhale Belgeleri'nde gösterilmiştir.
1.6 Kullanılacak sözleşme türü PDS’de belirtilmiştir.
2. Fon Kaynağı
2.1 PDS’de adı geçen Borçlu veya Alıcı (aşağıda "Borçlu" olarak anılacaktır), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na (aşağıda "Banka" olarak anılacaktır), PDS’de adı geçen projenin maliyetini karşılamak için finansman (aşağıda “fonlar" olarak anılacaktır) başvurusunda bulunmuş veya finansman almıştır. Borçlu, fonların bir kısmını, Ön Yeterlilik Belgesi düzenlenen Sözleşme kapsamındaki uygun ödemeleri finanse etmek için kullanacaktır.
2.2 Banka tarafından ödemeler sadece Borçlu’nun talebi üzerine ve Borçlu ve Banka arasındaki finansman anlaşmasının (aşağıda “Kredi Anlaşması” olarak anılacaktır) şart ve koşullarına göre Banka’nın onayı ile yapılacak ve her hususta Kredi Sözleşmesi’nin şart ve koşullarına tabi olacaktır. Borçlu dışında hiçbir taraf, Kredi Anlaşması’ndan herhangi bir hak edinmeyecek veya fonlara ilişkin herhangi bir iddiada bulunmayacaktır. Banka’nın kredileri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Birleşmiş Milletler Tüzüğü, Bölüm VII uyarınca alacağı bir kararla yasaklama getirilen şahıs veya kuruluşlara veya mal ithalatına ilişkin ödemeler için kullanılmayacaktır.
3. Yasaklı Uygulamalar
3.1 Banka, Bankaca finanse edilen sözleşmeler kapsamındaki Borçluların (Banka kredilerinin yararlanıcıları dahil), istekli, sağlayıcı, yüklenici, taşeron, imtiyaz sahibi ve danışmanların söz konusu sözleşmelerin satın alma ve uygulama aşamalarında en yüksek etik standartlara uymalarını istemektedir. Bu politikayı izlerken, Banka:
(a) Aşağıda tanımlanan terimleri, Yasaklı Faaliyetler olarak tanımlar:

2 Aday Talimatları aşağıda "ITA" olarak geçecektir.

(i) “yolsuzluk faaliyetidoğrudan veya dolaylı olarak, başka bir tarafın eylemlerini uygunsuz bir biçimde etkilemek amacıyla değerli herhangi bir şey teklif etmek, vermek almak veya talep etmektir;


(ii) dolandırıcılık faaliyeti”, yalan beyan dahil olmak üzere, bilerek veya düşünmeden, bir şahsın mali veya diğer menfaatler elde etmesine veya bir yükümlülükten kaçınmasına yol açan veya yol açmayı amaçlayan herhangi bir eylem veya ihmaldir.
(iii) “cebri faaliyet”, bir şahsın eylemlerini uygunsuz bir biçimde etkilemek amacıyla herhangi bir şahsa veya herhangi bir şahsın mülküne doğrudan veya dolaylı olarak zarar vermek veya zarar verme tehdidinde bulunmaktır; ve
(iv) “muvazaalı faaliyet”, iki veya daha fazla şahıs arasında yapılan, başka bir şahsın eylemlerini uygunsuz bir biçimde etkilemek de dahil olmak üzere, uygunsuz bir amaca ulaşmak için tasarlanmış düzenlemedir.
(b) İhale için önerilen sağlayıcı, yüklenici, imtiyaz sahibi veya danışmanın söz konusu ihaleye yönelik rekabette yasaklanmış faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde karar önerisini reddedecektir;
(c) herhangi bir zamanda, Borçlu’nun temsilcileri veya Banka finansmanının bir yararlanıcısının, sözleşmenin yapılması veya yürütülmesi esnasında, Borçlu, durumu düzeltmek için Bankaca uygun görülen aksiyonu zamanında almadan, yasaklı faaliyetlerde bulunduğunun tespit edilmesi halinde, mal, iş hizmet veya imtiyazlara ilişkin sözleşme için tahsis edilen Banka finansmanını iptal edecektir;
(d) herhangi bir zamanda, firmanın, Bankaca finanse edilen bir sözleşmenin ihale aşamasında ya da sözleşmenin uygulanması aşamasında yasaklı faaliyete karıştığını tespit ettiği takdirde, firmayı, Bankaca finanse edilen sözleşmelerin ihalesinden süresiz olarak veya belli bir süreyle çıkarabilir;
(e) bir Borçlu’nun ya da firmanın bir adli süreç sonucunda veya başka bir uluslararası kuruluşun icra süreci sonucunda yasaklı faaliyetlere karıştığının tespit edilmesi halinde:
(i) söz konusu Borçlu’ya sağlanan finansmanın tamamını veya bir kısmını iptal etme; ve

(ii) söz konusu firmayı süresiz olarak ya da belli bir süreyle Bankaca finanse edilen sözleşmelerin ihalelerinden men etme hakkını saklı tutar; ve


(f) Bankaca finanse edilen sözleşmelere, sağlayıcı, yüklenici, imtiyaz sahibi ve danışmanların, sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili hesap ve kayıtlarının Bankaca incelenmesine ve Bankaca atanan denetçilerce denetlenmesine izin veren hükümler koymalarını isteme hakkına sahip olacaktır.
4. Uygun Adaylar
4.1 Aday, bir gerçek kişi, özel kişi, kamu kuruluşu, bu kişilerin oluşturdukları bir ortak girişim, konsorsiyum veya birlik (JVCA) olabilir.

JVCA söz konusu olduğunda:


(a) PDS’de aksi belirtilmediği sürece, başvuru tüm JVCA ortakları tarafından imzalanacaktır; ve
(b) JVCA, JVCA'nın herhangi ve tüm ortakları adına tüm işleri Ön Yeterlilik sürecinde yürütme yetkisine sahip olacak bir Temsilci atayacaktır.

4.2 Banka’nın Satın Alma Politikaları ve Kuralları’na göre, herhangi bir ülkeden aday, kanun veya resmi yönetmelik marifetiyle, Müşteri’nin ülkesi, adayın ülkesi ile ticari ilişkileri yasaklamadığı sürece, Ön Yeterlilik başvurusu yapabilir. Aday, bir ülkenin bir vatandaşı ise ya da söz konusu ülkenin kanun hükümleri uyarınca kurulmuş veya tescil edilmiş ve faaliyet gösteriyor ise, o ülkenin uyruğu taşıyor sayılacaktır. Bu kriter, Sözleşmenin herhangi bir kısmı için önerilen taşeron veya sağlayıcıların uyruğunun tespiti için de geçerli olacaktır.


4.3 Adayın menfaat çatışması olmayacaktır. Menfaat çatışması olduğu tespit edilen tüm adaylar elenecektir. Aşağıdaki hallerde, adayın işbu ön yeterlilik sürecindeki bir veya daha fazla kişiyle menfaat çatışması olduğu varsayılır:
(a) müşterek kontrol ettikleri ortakları varsa veya
(b) bunların herhangi birinden doğrudan veya dolaylı yardım alıyorlarsa veya almışlarsa; ya da
(c) bu ön yeterlilikte, aynı yasal temsilci tarafından temsil ediliyorlarsa veya
(d) birbirleriyle, doğrudan ya da ortak üçüncü şahıslar aracılığıyla, başka bir adayın ön yeterliliği hakkında bilgiye erişebilecekleri ya da ön yeterliliğini etkileyebilecekleri ya da Müşteri’nin işbu ihale sürecine ilişkin Kararlarını etkileyebilecekleri bir pozisyon sağlayan ilişkileri varsa; veya
(e) aday, iştirakleri veya ana şirketi, projenin fizibilite veya tasarım aşamalarına katılmışsa. Bu durumda, söz konusu iştirakin bir menfaat çatışması oluşturabileceği gösterilmediği sürece, projeye ilişkin, mimari veya mühendislik hizmetleri dahil, mal, iş veya hizmetleri içeren sözleşmelerin ön yeterliliğine söz konusu istekli, iştirakçi veya ana kuruluş katılamaz. Bu tespit, ön yeterlilik başvurusunun sunumundan önce yapılmalıdır veya
(f) aday, ön yeterlilik konusu Kısım B, Sözleşme(ler) Hakkında Bilgiler’in hazırlanmasına danışman olarak katılmışsa; veya
(g) aday veya iştiraklerinden herhangi biri, Müşteri veya Borçlu tarafından sözleşmenin denetimi için görevlendirilmiş veya görevlendirilmesi istenmiş ise.
4.4 Yukarıdaki ITA 4.3 hükümlerine bakılmaksızın, bir firma, bireysel olarak ve bir JVCA kapsamında ön yeterliliğe başvurabilir. Bununla beraber, ön yeterlilik kazanan firma veya ön yeterlilik kazanan bir JVCA’nın üyesi, bireysel olarak veya bir JVCA'nın ortağı olarak, istekli sıfatıyla Sözleşme için yalnız tek teklifle katılabilir. Bir isteklinin Sözleşme için birden fazla teklif sunması veya birden fazla teklife iştirak etmesi, söz konusu ön yeterlilikte isteklinin dahil olduğu tüm tekliflerin reddine yol açar. Bununla beraber, bu hüküm, aynı alt yüklenicinin birden fazla başvuruya iştirak etmesini kısıtlamaz.
4.5 Adayın veya adayın bir iştirakinin veya adayı teşkil eden bir tarafın veya adayı teşkil eden bir tarafın bir iştirakinin, ITA 3,1 uyarınca, son başvuru sunum tarihinde veya sonrasında Banka tarafından uygunsuzluk beyanı kapsamına alınması halinde aday elenecektir.
4.6 Müşteri’nin hiçbir iştiraki, iştirak ve Müşteri veya Borçlu arasında önemli derecede sahiplik, nüfuz veya hakimiyet ilişkisi olmadığı gösterilmediği sürece herhangi bir vasıfla ön yeterliliğe katılamaz.
4.7 Adaylar, Müşteri’nin makul olarak talep edeceği, uygunluğun Müşteri’yi tatmin edecek şekilde devam ettiğine dair kanıtı sağlayacaklardır.

4.8 Firmalar, aşağıdaki hallerde ihaleden çıkarılacaktır:


(a) Kanun veya resmi yönetmelik marifetiyle, Borçlu’nun ülkesinin, adayın ülkesi ile ticari ilişkileri yasaklaması; şu kadar ki, söz konusu değerlendirme dışı bırakmanın, etkin rekabeti önlemeyeceği konusunda Banka ikna olmalıdır; veya
(b) Birleşmiş Milletler Tüzüğü, Bölüm VII uyarınca alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararına uymak için, Borçlu’nun ülkesinin, adayın ülkesinden Mal ithalatını veya o ülkedeki kişi veya kurumlara ödemeleri yasaklaması.
(c) Kanun veya resmi yönetmelik marifetiyle, bir firmanın, ihale faaliyetlerinden resmi olarak mahrum bırakılması ve Müşteri’’nin o firmayla sözleşme yapamaması veya
(d) Banka’nın Satın Alma Politika ve Kuralları'nda tanımlanan yasaklı faaliyetlere karıştığının tespit edilmesi.

Yüklə 0,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə