Madde 1- bu Yönergenin amacı; kapsama dahil deniz araçlarının, belirlenen deniz ticaret politikaları ve uygulama esasları doğrultusundaYüklə 15,13 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü15,13 Kb.
#23866

DENİZ ARAÇLARININ TESCİLİNE YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE


Amaç


Madde 1- Bu Yönergenin amacı; kapsama dahil deniz araçlarının, belirlenen deniz ticaret politikaları ve uygulama esasları doğrultusunda, Türk deniz filosunun gelişimi ve milletlerarası rekabetin sağlanması ve ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına yönelik olarak gemi sicillerine kaydedilmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda yapılacak kaydın esas ve usullerinin belirlenmesidir.

Dayanak


Madde 2-Bu Yönerge; 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7-A maddesinin (g) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.
Kapsam

Madde 3- Bu yönerge; denizde kendi makine gücü veya itilmek/çekilmek suretiyle yahut herhangi bir şekilde hareket imkanı bulunan, ticari bir gayeye tahsis edilmiş olan, tahsis edildiği gaye denizde seyrüseferi gerektirmeyen ve bu yönergenin 1 inci maddesindeki amaca uygun olarak kullanılan deniz araçlarını kapsar.

Kaydedilecek Deniz AraçlarıMadde 4- Denizde veya iç sularda faaliyet göstermekte olup, 29/5/1959 tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 116 ncı maddesi ile 21/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslar arası Gemi Sicil Kanununun 2 inci ve 4 üncü maddelerinde belirtilen gemi tarifi dışında kalan, tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, adı ve tonilatosu ne olursa olsun her türlü araç, bu Yönergeye göre deniz aracı sayılırlar.
Bu Yönerge kapsamında bulunup da sicillere tescili yapılacak deniz araçları aşağıda belirtilmiştir:

 1. Yüzer Havuz,

 2. Yüzer vinç/kreyn,

 3. Duba, barç, ponton, şat, layter,

 4. Sondaj/fener platformu, kablo/boru döşeme aracı,

 5. Yüzer otel/lokanta/fabrika /santral,

 6. Yukarıda belirtilmeyen,ancak ekonomik ihtiyaçlar ve gelişen teknoloji kapsamında inşa edilmiş veya edilecek diğer deniz araçları,Tescil İçin Gerekli Belgeler


Madde 5- Deniz araçlarının sicillere tescili için, sicil memurlukları tarafından istenilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Tescil talep dilekçesi,

 2. Hakiki şahıs ise; nüfus sureti, ikametgah senedi,

 3. Ticari şirket ise;Ticaret Sicili Gazetesi,imza sirküleri,

 4. Tonaj/tonilato belgesi,

 5. Deniz aracının faturası veya inşa belgesi,

 6. Vergi levhası/vergi numarası,

 7. Yurtdışından alınan deniz araçları için satış senedi veya satış faturası gümrük giriş beyannamesi,

 8. Tescilli deniz araçları için, bayrak ülkesinin terkin belgesi,

 9. Teşvikli deniz araçlarında teşvik belgesi,Deniz Araçlarının Kaydedileceği Sicil Defterleri


Madde 6- Kapsama dahil deniz araçlarından;

 1. Milli Gemi Sicili’ne kaydedilecek deniz araçları, Milli Gemi Sicil Defterine,

 2. Türk Uluslar arası Gemi Sicili’ne kaydedilecek olan deniz araçları, Türk Uluslar arası kaydedilirDeniz Araçları TasdiknamesiMadde 7- Bu Yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen belgelerin ibrazından ve sicil memurlukları tarafından incelendikten sonra, durumları bu Yönetmeliğe uygun görülen deniz araçları sicillere kaydedilirler.

Sicil memurlukları, deniz aracının sicile kaydolunduğuna dair örnekleri Ek-1 ve Ek-2’de verilen deniz aracı tasdiknamesi düzenlerler. Tasdiknameye sicildeki kayıtların kapsamı aynen ve tam olarak geçirilir.Sicillere Kaydedilecek Deniz Araçları İçin Tonaj SınırıMadde 8- Sicillere kaydedilecek deniz araçlarının,

 1. Milli Gemi Sicili için 18 Grt ve üzeri,

 2. Türk Uluslararası Gemi Sicili için 50 Grt ve üzeri,

olması şartı aranır.

Her iki sicil için 18 Grt’nin altındaki deniz araçlarının tescili ihtiyaridir.


Mali Hükümler
Madde 9- Deniz araçlarından; Milli Gemi Siciline tescil edilenleri 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu, Türk Uluslar arası Gemi Siciline tescil edilenleri ise 21/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslar arası Gemi Sicil Kanununda düzenlenen mali hükümlere tabidirler.

Uygulanacak Hükümler(Değişik : 29.07.2002/01166 S.M.O.) Madde 10- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 29/5/1959 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 21/12/1999 tarih ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu ile 31/12/1956 tarihli ve 8520 sayılı Gemi Sicil Nizamnamesi, 13/3/1957 tarihli ve 8807 sayılı Gemi Bayrak Şahadetnameleri Hakkında Nizamname ve 23/6/2000 tarihli Türk Uluslararası Gemi Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük(Değişik : 29.07.2002/01166 S.M.O.) “Madde 11- Bu Yönerge, Bakanlık Makamının Onayı ile yürürlüğü girer”

YürütmeMadde 12- Bu Yönerge hükümlerini, Denizcilik müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
(Ek: 29.07.2002/01166 S.M.O.) Ek Madde 1- Türkiye dışında bulunan bir deniz aracı Türk bayrağını çekme hakkını elde etmiş olursa, Deniz Aracı Tasdiknamesi yerini tutmak üzere bir Deniz Aracı Bayrak Şahadetnamesi verilir.
Deniz aracı malikinin veya maliklerden birinin talebi üzerine mahalli veya en yakın Türk Konsolosu tarafından, örnekleri Ek-3 ve Ek-4’de verilen Deniz Aracı Bayrak Şahadetnamesi düzenlenir.
29/5/1959 tarihli ve 6762sayılı Türk Ticaret Kanununun 824 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Türk bayrağı çekme hakkını elde eden deniz araçları için ise, örneği Ek-5’de verilen Deniz Aracı Bayrak Şahadetnamesi düzenlenir.”
Kataloq: Word

Yüklə 15,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə