Mavzu: Undov gap Darsning maqsadiYüklə 397,01 Kb.
səhifə1/5
tarix22.10.2017
ölçüsü397,01 Kb.
#9691
  1   2   3   4   5


Mavzu: Undov gap

Darsning maqsadi: a) o’quvchilarga his-hayajon gaplar haqida ma’lumot berish;

b) his-hayajon gaplarni o’qish ohangini o’rgatish;

d) tabiatdan zavqlanish, bahra olish kabi his-tuyg’ularni tarbiyalash;

e) o’quvchilar yozivuning chiroyli bo’lishiga erishish;Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Darsning metodi: suhbat.

Darsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar.

Darsning borishi:

2. Mustaqil ish. Mustaqil ish uchun topshiriq. Berilgan so’roq gaplardandarak gaplar tuzish va yozish. Gap oxiriga kerakli tinish belgisi qo’yish.

1. Tanlovda kim birinchi o’rinni egalladi?

2. Ziyodaning dadasi nima sovg’a qildi?

3. Qayerda baland-baland yangi binolar qad ko’tardi?

O’quvchilar tomonidan tuzilgan gaplar ichidan eng mazmunlisi doskaga yoziladi yoki o’quvchining o’zi yozadi. Mazmuniga qarab, gap oxiriga kerakli tinish belgisi qo’yiladi.

3.Yangi mavzuning bayoni. Yangi mavzu e’lon qilinib, o’quvchilar diqqati doska oldiga terib qo’yilgan turli xil rasmlarga qarailadi. Rasmlarda sho’x-shodon o’g’il-qizlarning har xil quvoq holatdagi rasmlari tasvirlangan.

O’quvchilar rasmdagi holatni his qilib, shu asnoda his-hayajon anglatgan gaplar tuzadilar. Masalan: Arg’imchoq uchish qanday maza! Voy-bo’, gullarning chiroyliligini! Voy, suv biram muzdek! Oh, tog’ havosi biram toza! Oh, muncha shirin tarvuz ekan! Kabilar.

Gaplarning har biri ustidan suhbat o’tkaziladi.

-Kamola, sen qanday gap tuzding?

-Arg’imchoq uchish qanday maza!

-Gapdan qanday ma’no anglashilyapti?( His-hayajon ma’nosi anglashilyapti. Bunday gaplarning oxiriga undov (!) belgisi qo’yiladi.)

Boshqa o’quvchilar tomonidan tuzilgan gaplardan yana bir-ikkitasi yuzaidan shunday suhbat o’tkaziladi. O’qituvchi javoblarni umumlashtiradi va qoida chiqariladi: Kuchli his0hayajon, quvonch, ajablanish bilan aytilgan gap undov gap deiladi. Undov gapning oxiriga undov (!) belgisi qo’yiladi. Qoida kitobdan bolalarga o’qitiladi.

4.Husnixat mashqlari.

Rasmlar asosida tuzilgan gaplardan chiroyli yozuv qoidalariga rioya qilgn holda 3 tasi doskaga yoziladi. Bu gaplarni yozishda husnixat qoidalariga

e’tibor qaratiladi.

Harf unsurlarini to’g’ri qo’llab, qo’llarni uzmasdan chiroyli yozish, tinish belgilarini gap oxirida to’g’ri qo’yishga erishish.

5.Darslik bilan ishlah. 91-mashq.

Mashqdagi matn o’qiladi. Matnda qanday gaplar borligi aniqlanadi.( Darak gap, his-hayajon gap.)

Ajratilgan gaplarni doskadan his-hayajon bilan o’qish mashq qilinadi. O’qilgan gapdan sevinch, shodlik, hayajon sezilishi kerak:Eh, muzdek suvda cho’milish qanday rohat!

Oromgohda dam olish naqdar yoqimli!

O’quvchilar bilan savol-javob o’tkazish orqali undov gap haqidagi tushunchalar kengaytiriladi:

- Bolalar, yoz faslida sizga yoqadimi?

- Nima uchun?

- Oromgohlarda dam olganmisiz?

- U yerda nima qilasizlar?

- Cho’milish sizga yoqadimi?

- Tasavvur qiling, kun juda issiq. Tog’dan sharqirab muzdek, tiniq suv oqib keladi, siz o’zingizni suvga otdingiz, shu pyt nima degan bo’lardingiz? (Oh, muzdek suv, maza!)

- O’zingizda nimani his qildingiz? Xursandlik, sevinch, rohat, huzur, shodlik hislari bo’ldimi? (Ha.)

- Ana shunday kuchli hayajon, shodlik, sevinch bilan aytilgan gap qanday gap deyiladi? U gapning oxiriga qanday belgi qo’yiladi?

5. Ijodiy diktant. “Baliq ovi”.

Eh, anhor, to’qson, kata, so’mga, Xayrulla, qarmoq, ilindi, uy, pishirdik, maza, yedik , qilib, ovi, baliq.

- Yuqoridagi so’zlar ishirokida matn tuzing. Tuzgan matningizda undov gap qatnashsin.

O’quvchilar taxminan shunday matn tuzishlari mumkin:

Xayrulla to’qson so’mga qarmoq sotib oldi, so’ng kata anhorga baliq ovlash uchun bordi. U yerda qarmoqni suvga soldi. Unga kata baliq ilindi.Uyda baliqni pishirdi. Maza qilib yedik. Eh, baliq ovi qanday maza!

6. Darslik bilan ishlash. 92-mashq.

Matn o’qib chiqiladi. Mazmuni yoritiladi. Matnda kuz fasli, saxiy kuz ne’matlari haqida gap boradi.

- Nima uchun so’nggi gap oxiriga undov belgisi qo’yilgan?

- Kuz faslidagi qaysi holat sizni ko’proq hayajonga solidi?

- Nima uchun kuz faslini oltinga o’xshatadilar?

Kuz haqida his-hyajon, shodlik va sevinch ifodalangan 2-3ta gap tuziladi.

Tuzilgan gaplar doskaga va daftarga yoziladi.

7. Yangi mavzuni mustahkamlash.

- Undov gap deb nimaga aytiladi?

- Ular qanday aytiladi?

- Gap oxiriga qanday belgi qo’yiladi?

8. Uyga vazifa: 93-mashq. Matnni ifodali o’qish, har bir gap oxiriga tegishli tinish belgilarini qo’yib, sarlavha topib, matnni ko’chirish uyga vazifa qilib topshiriladi.

Dars: Ona tili

Mavzu: O’tilganlarni mustahkamlash.

Maqsad: Ta’limiy: mavzu mohiyatini tushuntirish , o’tilgan mavzular yuzasidan darsni mustahkamlash, chiroyli yozuvga o’rgatish.

Tarbiyaviy: vaqtdan unumli foydalanish, mehnatsevarlik, vatanparvarlik,tabiatni sevish, asrash ,do’stona munosabatda bo’lish ruhida tarbiyalash .

Rivojlantiruvchi: fikirlash qobiliyatini, ongini, aqlini, so’z boyligini, og’zaki nutqini, ziyrak, hushyor, chaqqon harakatini rivojlantirish. Kasbga yo’llash: binokor, suvoqchi, tadbirkor, sholokor kasbiga qiziqtirish . Mafkuraviy: Milliy istiqlol g’oyani, vatanparvarlik g’oyasini sindirish.

Dars turi: mustahkamlovchi.

Dars usuli: noan’anaviy.

Dars uslubi: og’zaki, yozma, ko’rgazmali.

Dars didaktiyasi: rasmlar, DVD, tarqatmalar.

Darsni borishi:

Tashkiliy qism: o’quvchilarni darsga tayyorlash.

Salomlashish.

Odatda oftob ham

Yo’lin boshlar salomdan

Qo’limiz ko’ksimizda

Assalomu alaykum.

Darsimiz qoidasi: Intizomli bo’lish,o’zaro hurmat, erkin fikirlash, faol

qatnashish, izlanuvchanlik, imkoniyat. Darsimiz ona tili: Burro-burro so’zlayman,

Kelajagim ko’zlayman.

Istiqbolim, iqbolim

O’zbek tilim, o’z tilim, ona tilim

Shiorimiz: Topib fanning sirini

O’rganamiz ona tilini.

Maqsadimiz: Ishonch bilan biz oldinga,

Ildam yurib boramiz.

Erta biz bu kelajakning

Chin qiz o’g’li bo’lamiz

Ona tili darslarida nimalarni o’rganamiz: chiroyli so’zlashni, so’zlardan gaplar tuzishni, gaplardan matnlar tuzishni, hikoyalar yozishni, so’z turkumlarini, hayotimizga kerakli barcha narsani o’rgatdi

va o’rgatadi.

Biz o’tgan darsda qanday mavzu o’tgan edik.

Biz o’tgan darsda “Ot soz turkumiga oid mashqlar bajarish”.

Uyga vazifani so’rash: “Qushlar bizning do’stimiz” mavzusida matn yozish.

Bahor keldi. Kunlar isib, turli qushlar uchib kela boshladi. Qushlar dala va bog’dagi zararli hasharotlarni terib yeydilar. Akam qushlarga juda mehribon. U in yasadi va daraxt shoxiga osib qo’ndi. Qushlar endi shu inda yashaydilar.

Bugungi sanamiz.

Qaysi fasl?

Bahor faslida qanday bayramlar nishonlanadi?

Sanani yozdirib husnixat mashqi o’tkazish.

Go’zal bo’lsa husnixat

Bu ham erur bir san’at

Ko’p o’qigan ko’p biladi

Bilim baxt keltiradi.Guruhlarni aniqlab olish.

1-guruh.Chaqqonlar. Biz darsda chaqqon harakat qilamiz.

2-guruh.Topqirlar. Jumboqlarni yechamiz bilimdonmiz barchamiz.

3-guruh.Hushyorlar. Hushyor tortib hammamiz darsda faol bo’lamiz.

Yangi mavzu bayoni:

O’tilgan mavzularni mustahkamlash.

4ta o’quvchi so’z turkumlari haqida gapirib beradi.

O’tilgan mavzular yuzasidan guruhlar savol javob o’tkazadilar.Yozuv qoidasini eslaymiz: partada gavdani tik tut, daftarni qiya qo’y, ruchkani to’g’ri ushla.

344-mashq

Shartini o’quvchilarga o’qitish. Shartiga ko’ra bajarish.

Bino…, Sholi…, Shaxmat…, Suvoq…, Boshqaruv…, Tadbir…,

Shu so’zlardan so’z yasovchi qo’shimchalar yordamida kasb-hunar bildirgan so’zlar yasash.Qaysi so’z turkumiga oid so’z hosil qilinganligini aniqlash.

So’z yasovchi qo’shimchalar: -chi, -la, -kor, -dosh, - li, -siz.

O’quvchilar doskadan daftarlariga ko’chirib oladi.

Tarqatmalarni tarqatish.

3ta guruhga klaster beriladi.

1-guruh. Ot so’z turkumiga oid so’z topadi. 2-guruh. Sifat so’z turkumiga oid so’z topadi. 3-guruh. Fe’l so’z turkumiga oid so’z topadi.

345-mashq Shartini o’quvchilarga o’qitish. Shartiga ko’ra doskada bajarish.

-li, -la, qo’shimchalari yordamida otlardan sifat va fe’llar hosil qilib yozish.

Yuk – yukla, yukli. Shox – shoxla, shoxli.

Six – sixla, sixli. Qop – qopla, qopli.

Dam olish daqiqasi:

Ijodiy diktant. (Kuy bilan yozadi.)

Binafsha.

Bahor,edi. erta; Bog’ga, chiqdik, tabiatni, kuzatgani, biz; Binafsha, terganini, ko’rib, Lobar, qoldi; Kichik, guldasta, biz, yasadik.

Ijodiy diktantni tekshirib chiqish. O’quvchilarga test variantlarni tarqatish. O’quvchilar bajaradilar. Hakamlar tekshiradilar.

Tarqatma materiallarni so’rash.

Darsni yakuni:

O’quvchilarni rag’batlantirish.

Uyga vazifa: 346-mashqni bajaring.

Dars: Ona tili

Mavzu: O’tilganlarni mustahkamlash.

Maqsad: Ta’limiy: mavzu mohiyatini tushuntirish , o’tilgan mavzular yuzasidan darsni mustahkamlash, chiroyli yozuvga o’rgatish.

Tarbiyaviy: vaqtdan unumli foydalanish, mehnatsevarlik, vatanparvarlik,tabiatni sevish, asrash ,do’stona munosabatda bo’lish ruhida tarbiyalash .

Rivojlantiruvchi: fikirlash qobiliyatini, ongini, aqlini, so’z boyligini, og’zaki nutqini, ziyrak, hushyor, chaqqon harakatini rivojlantirish. Kasbga yo’llash: binokor, suvoqchi, tadbirkor, sholokor kasbiga qiziqtirish . Mafkuraviy: Milliy istiqlol g’oyani, vatanparvarlik g’oyasini sindirish.

Dars turi: mustahkamlovchi.

Dars usuli: noan’anaviy.

Dars uslubi: og’zaki, yozma, ko’rgazmali.

Dars didaktiyasi: rasmlar, DVD, tarqatmalar.

Darsni borishi:

Tashkiliy qism: o’quvchilarni darsga tayyorlash.

Salomlashish.

Odatda oftob ham

Yo’lin boshlar salomdan

Qo’limiz ko’ksimizda

Assalomu alaykum.

Darsimiz qoidasi: Intizomli bo’lish,o’zaro hurmat, erkin fikirlash, faol

qatnashish, izlanuvchanlik, imkoniyat. Darsimiz ona tili: Burro-burro so’zlayman,

Kelajagim ko’zlayman.

Istiqbolim, iqbolim

O’zbek tilim, o’z tilim, ona tilim

Shiorimiz: Topib fanning sirini

O’rganamiz ona tilini.

Maqsadimiz: Ishonch bilan biz oldinga,

Ildam yurib boramiz.

Erta biz bu kelajakning

Chin qiz o’g’li bo’lamiz

Ona tili darslarida nimalarni o’rganamiz: chiroyli so’zlashni, so’zlardan gaplar tuzishni, gaplardan matnlar tuzishni, hikoyalar yozishni, so’z turkumlarini, hayotimizga kerakli barcha narsani o’rgatdi

va o’rgatadi.

Biz o’tgan darsda qanday mavzu o’tgan edik.

Biz o’tgan darsda “Ot soz turkumiga oid mashqlar bajarish”.

Uyga vazifani so’rash: “Qushlar bizning do’stimiz” mavzusida matn yozish.

Bahor keldi. Kunlar isib, turli qushlar uchib kela boshladi. Qushlar dala va bog’dagi zararli hasharotlarni terib yeydilar. Akam qushlarga juda mehribon. U in yasadi va daraxt shoxiga osib qo’ndi. Qushlar endi shu inda yashaydilar.

Bugungi sanamiz.

Qaysi fasl?

Bahor faslida qanday bayramlar nishonlanadi?

Sanani yozdirib husnixat mashqi o’tkazish.

Go’zal bo’lsa husnixat

Bu ham erur bir san’at

Ko’p o’qigan ko’p biladi

Bilim baxt keltiradi.

Guruhlarni aniqlab olish.

1-guruh.Chaqqonlar. Biz darsda chaqqon harakat qilamiz.

2-guruh.Topqirlar. Jumboqlarni yechamiz bilimdonmiz barchamiz.

3-guruh.Hushyorlar. Hushyor tortib hammamiz darsda faol bo’lamiz.

Yangi mavzu bayoni:

O’tilgan mavzularni mustahkamlash.

4ta o’quvchi so’z turkumlari haqida gapirib beradi.

O’tilgan mavzular yuzasidan guruhlar savol javob o’tkazadilar.Yozuv qoidasini eslaymiz: partada gavdani tik tut, daftarni qiya qo’y, ruchkani to’g’ri ushla.

344-mashq

Shartini o’quvchilarga o’qitish. Shartiga ko’ra bajarish.

Bino…, Sholi…, Shaxmat…, Suvoq…, Boshqaruv…, Tadbir…,

Shu so’zlardan so’z yasovchi qo’shimchalar yordamida kasb-hunar bildirgan so’zlar yasash.Qaysi so’z turkumiga oid so’z hosil qilinganligini aniqlash.

So’z yasovchi qo’shimchalar: -chi, -la, -kor, -dosh, - li, -siz.

O’quvchilar doskadan daftarlariga ko’chirib oladi.

Tarqatmalarni tarqatish.

3ta guruhga klaster beriladi.

1-guruh. Ot so’z turkumiga oid so’z topadi. 2-guruh. Sifat so’z turkumiga oid so’z topadi. 3-guruh. Fe’l so’z turkumiga oid so’z topadi.

345-mashq Shartini o’quvchilarga o’qitish. Shartiga ko’ra doskada bajarish.

-li, -la, qo’shimchalari yordamida otlardan sifat va fe’llar hosil qilib yozish.

Yuk – yukla, yukli. Shox – shoxla, shoxli.

Six – sixla, sixli. Qop – qopla, qopli.

Dam olish daqiqasi:

Ijodiy diktant. (Kuy bilan yozadi.)

Binafsha.

Bahor,edi. erta; Bog’ga, chiqdik, tabiatni, kuzatgani, biz; Binafsha, terganini, ko’rib, Lobar, qoldi; Kichik, guldasta, biz, yasadik.

Ijodiy diktantni tekshirib chiqish. O’quvchilarga test variantlarni tarqatish. O’quvchilar bajaradilar. Hakamlar tekshiradilar.

Tarqatma materiallarni so’rash.

Darsni yakuni:

O’quvchilarni rag’batlantirish.

Uyga vazifa: 346-mashqni bajaring.Mavzu:Tutuq belgisi 36-38 mashqlar

Darsning maqsadi: a) tutuq belgisi haqida o’quvchilarga tuchuntirish

b) o’quvchilarga buyuk ajdodlar haqida tushuntirish

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash .

1.Uyga vazifani tekshirish

1.Alifbo nima? Alifboda nechta harf bor?

4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

Mm Malika aqlli qiz.

Darslik bilan ishlash.,

Tutuq belgisi nima?Tutuq belgisi unlidan keyin kelsa,undosh harfdan keyin kelsa qanday talafuz qilinadi?

36-mashq Ko’chiring Tutuq belgili so’zlarning tagiga chizihg

Ma’murjon yosh qalamkashlar to’garagiga a’zo.Uning yozgan She’rlari maktab devoriy gazitasida chiqib turadi. Yaqinda ustozlar kuni nishonlanadi. Jur’at ustozlar haqida maqola yozmoqchi. U va’dasini albatta bajaradi.

37-mashq Ko’chiring. Tutuq belgili so’zlarning tagiga chizing.

Raketalar karvoni

Ko’kda suzar izma-iz.

Fazo-shu’lalar koni,

Har qadamda bir yulduz.Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash

Tutuq belgisi nima?Tutuq belgisi unlidan keyin kelsa,undosh harfdan keyin kelsa qanday talaffuz qilinadi?

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: 38-mashq.

Ko’rildi. _______________17.09.14 yil

Sana: 18.09.14 yilMavzu: 1- Nazorat ishi. Diktant

Darsning maqsadi: a) o’quvchilarning bilimini tekshirish.

b) o’quvchilarga insonparvarlik ruhida tarbiyalash.

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.4.Yangi mavzuning bayoni:

Diktant.


Xotira daftari.

Har bir kishi behisob voqealar va hodisalarga duch keladi. Lekin ularning hammasini to’la eslab qolishi qiyin bo’ladi. Buni unutib yubormaslik yo’li bor. Buning uchun xotira daftari tutiladi. Hayotda sodir bo’ladigan voqealar ana shu xotira daftariga yozib boriladi. Daftar kishi ulg’ayganda esdalik bo’ladi.

(44 so’z)
Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash

Diktant mavzusini o’qitish.

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: Diktant yozish.
Ko’rildi. _______________18.09.14 yil
Sana: 19.09.14 yil

Mavzu: Tutuq belgisi (39-41 –mashqlar )

Darsning maqsadi: a) tutuq belgisi haqida o’quvchilarga tuchuntirish

b) o’quvchilarga kitobni asrash-avaylashga o’rgatish

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

Tutuq belgisi nima?Tutuq belgisi unlidan keyin kelsa,undosh harfdan keyin kelsa qanday talafuz qilinadi?

1.Uyga vazifani tekshirish

4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

Nn Nilufar lola terdi.

Darslik bilan ishlash.,

Tutuq belgili so’zlarni bo’g’inga bo’lib ko’chirishda tutuq belgisi oldingi yo’lda qoldiriladi. In’om. Ta’sir, ta’lim.

39-mashq Ko’chiring, tutuq belgili bo’g’inlarni tagiga chizing.

An’ ana,a’zo,ma’rifat e’tirof , ma’qul, ta’na, ta’ziya ,ma’lumot e’lon ,da’vo.

Ta’na-tana,da’vo-davo so’zlarining ma’nosini izoshlang

40-mashq O’qing.So’zlarni bo’g’inga bo’lib ko’chiring.

Ma’-na-vi-yat, ma’-ri-fat ‘da’-vo-gar, ta’-sir-chan,ma’-mur-chi-lik, mas’-u-li-yat

ta’-mi-not san’-at-kor.

Ma’rifat gazetasiga o’qituvchilar obuna bo’ldilar.Azizaning hamma gaplari ma’noli.Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash

Tutuq belgisi nima?Tutuq belgisi unlidan keyin kelsa,undosh harfdan keyin kelsa qanday talafuz qilinadi?

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: 41-mashq.

Ko’rildi. _______________19.09.14 yil

Sana: 22.09.14 yilMavzu: Tutuq belgili so’zlar imlosi ( 42–44mashqlar )

Darsning maqsadi: a) tutuq belgili so’zlar imlosi haqida o’quvchilarga tuchuntirish.

b) o’quvchilarga vatanparvarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

Tutuq belgisi nima?Tutuq belgisi unlidan keyin kelsa,undosh harfdan keyin kelsa qanday talafuz qilinadi?

1.Uyga vazifani tekshirish

4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

Oo Olim odobli bola.

Darslik bilan ishlash.,

42-mashq o’va g’ harflari ishtirok etgan so’zlarni yozing

Qo’rg’on ,mo’chiza, chang’I, qo’ng’iz, to’plam, so’na, mo’g’il, qo’shiq, so’gal, to’ng’iz .

43-mashq O’ harfi ishtirok etgan so’zlarni alohida, tutuq belgili so’zlarni alohida yozing.

Yo’li, o’tgan, o’lkalarda, to’ldirgan, o’z yo’qotgani.

Qit’alarni, qal’alari,

Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash.

O’ va g’ harflarga so’z toping va gap tuzing.

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: 44-mashq.

Ko’rildi. _______________19.09.14 yil

Sana: 23.09.14 yilMavzu: Sh, ch, ng harflar birikmalari ( 45–47-mashqlar )

Darsning maqsadi: a) harf birikmali so’zlar imlosi haqida o’quvchilarga tuchuntirish.

b) o’quvchilarga mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqa

Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism: Salomlashish O’quvchilarning darsga hozirliklarini kuzatish.

2.O’tilgan mavzuni takrorlash

O’zbek tilida nechta harf birikmasi bor?

1.Uyga vazifani tekshirish

4.Yangi mavzuning bayoni:

3.Husnixat mashqlari.

Pp Paxta bizning boyligimiz.

Darslik bilan ishlash.,

45-mashq Ko’chiring.

Ko’-ngil, si-ngil, ha-shar, ha-sha-rot, ko’-cha, shosh-qa-loq, kuch-li, Dil- shod, to-ngi, qo-shiq, tax-shi, toy- choq.

46-mashq So’slarni bo’g’inga bo’lib ko’chiring.

Choy-shab, chor-shan-ba, Ish-chan, sha-har-cha, sham-chi-roq, ach-chiq, shax-mat-chi, chash-ma, chil-dir-ma-kash, qo’sh-ni-chi-lik, qo’-shim-cha, gil-cham-bar.


Dam olish daqiqasi .

Chiroyli yozilgan o’quvchilarning daftarlarini ko’rib chiqish va ularni rag’batlantirish.Darsni mustahkamlash.

O’ va g’ harflarga so’z toping va gap tuzing.

O’quvchilarni baholash.

Uyga vazifa: 47-mashq.

Ko’rildi. _______________23.09.14 yil
Sana: 24.09.14 yil

Mavzu: Sh, ch, ng harflar birikmalari imlosi. ( 48–50mashqlar )

Darsning maqsadi: a) harf birikmali so’zlar imlosi haqida o’quvchilarga tuchuntirish.

b) o’quvchilarga vatanparvarlik ruhida tarbiyalash

d) o’quvchilarning chiroyli yoziv malakalarini og’zaki va yozma nutq qobilyatini rivojlantirish;

Darsning turi: yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: yozma ko’rgazmaliDarsning jihozi: turli ko’rinishdagi rasmlar plakat.

1.Tashkiliy qism- 2 - daqiqa

2.O’tilgan mavzuni takrorlash 6 - daqiqa

3. Yangi mavzu bayoni 22 - daqiqa

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 9 - daqiqa

5.O’quvchilarni baholash 3- daqiqa

6.Uyga vazifa 3-daqiqaYüklə 397,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə