Mecl I skararidir karar No : 2010/142 Karar Tarihi : 13. 10. 2010Yüklə 12,74 Kb.
tarix29.12.2017
ölçüsü12,74 Kb.
#36420

T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL
2. TOPLANTI YILI

M E C L İ S K A R A R I D I R

Karar No : 2010/142
Karar Tarihi : 13.10.2010KARARIN ÖZÜ
Norm kadro değişikliği nedeniyle kadro ihdas edilmesi.

TEKLİF :
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 29.09.2010 tarih 2010/3551 sayılı teklifi.
BAŞKANLIK MAKAMI'NA; 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Belediyemizin norm kadrosu yapılmış, Belediye Meclisimizin 07/05/2007 gün ve 158 sayılı Kararıyla da Belediyemizde uygulanmasına başlanmıştır. 31.05.2009 tarih 27244 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Belediyemizin norm kadrosu 468 adet memur, 234 adet sürekli işçi olarak belirlenmiştir. Ancak; 12 Eylül 2010 tarih 27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, Belediyemiz C16 Grubuna dahil edilmiş olup; Belediyemizdeki Memur Kadrosu 468'den 500'e ve Toplam işçi kadrosuda 234’den 250’ye çıkarılmıştır. Bu esaslar doğrultusunda Norm Kadro İlkel ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10.maddesi gereğince, memur ve sürekli işçi kadrolarındaki ek artışın Belediye Meclisi Kararı ile yapılması gerektiğinden; Belediyemizin norm kadrolarında öngörülen bu artışlar Memurlar için EK-5 (I) sayılı kadro ihdası cetveli Müdür, Şef, Avukat, İdari, teknik, Sağlık, Yardımcı Hizmet ve Zabıta Kadrolarında belirlenen sayı kadar ihdası yapılmış ve EK-5 (V) sayılı cetvelle de sürekli işçi kadroları ünvanlandırılarak öngörülen kadro artışları yapılmıştır. Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde EK-5 (I) sayılı kadro ihdas cetvelinde bulunan memur kadroları EK-5 (V) sayılı sürekli işçi kadrosu cetvelinde bulunan işçi kadrolarının ihdası hususunda bir karar ittihazı için yazımızın, 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (L) bendi gereğince Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim. (EK-5 (I) Sayılı Cetvel - EK-5 (V) Sayılı Cetvel) (Başkan Yardımcısı.)

RAPOR :
Hukuk Komisyonu'nun 12.10.2010 tarihli raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA KARTAL; KONU: 29.09.2010 tarih 3551 sayılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Kadro İhdası talebinin meclisçe komisyonumuza havalesi. 12 Eylül 2010 tarih ve 27697 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik gereğince, Belediyemiz C16 Grubuna dahil edilmiş olup; (C grubu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İlçe Belediyeler 16 İlçe Merkezi, Sanayii veya Ticaret ve Turizm niteliklerinin taşıması nedeniyle nüfus gruplarının nitelikleri) buna göre; C16 grubunda 500 memur, 250 sürekli işçi kadrosu, kadın sığınma evi, kadın danışma merkezi kurulması nedeniyle ilaveten 19 memur kadrosu ilavesi, gerekmektedir. Sözkonusu sayılar Yasa ve Yönetmenlik gereğince ihdas olmuş sayılardır. Belediye meclis kararıyla Yasaya ve Yönetmenliğe uyumlanmış olacaktır. Meclisimizin takdirine arz ederim. (Hukuk Komisyonu Başkan ve Üyeleri)

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 05.10.2010 tarihli raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: 04.10.2010 tarihli Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 3551 sayılı norm kadro değişikliği ile ilgili yazısı komisyonumuza incelemesi için havale edilmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyon incelemesinde Kartal Belediyesi Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesi gereği 12 Eylül 2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik gereğince Belediyemizin C16 Gurubuna dahil edilmesi nedeniyle; ilgili ihdasların müdürlüğünden geldiği şekli komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yüce Meclis’in Onayına Arz Olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

SONUÇ :
Norm kadro değişikliği nedeniyle kadro ihdas edilmesi ile ilgili teklifin Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları doğrultusunda AYNEN KABULÜNE; Belediye Meclis Üyeleri; Abubekir TAŞYÜREK, Abdi KESİMAL, Filiz İŞTEGÖR, Av.Mustafa YAĞCI, Temel YAZ, Alaettin TEMEL, Hayrettin YEŞİLYURT, Av.Hatice ALBAYRAK, Turgut ÇEVİK, Muhammed Mehdi AKMAN, Hüsna BALCI, Nizamettin ALTINTAŞ, Metin BEKTAŞ, Hayrettin KÜÇÜKALİ'nin Red oyuna karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2010/ EKİM AYI TOPLANTISININ 13.10.2010 TARİHLİ 4.BİRLEŞİMİNDE OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.


AV.KAMER GÖK
BELEDİYE MECLİS 1.BAŞKAN VEKİLİ

GÜLSEREN BÖYÜKTAŞ
MECLİS KATİBİ

AV.HATİCE ALBAYRAK
MECLİS KATİBİ


GÖRÜLDÜ

...../...../20...

Op.Dr.Altınok ÖZ

Belediye Başkanı

Yüklə 12,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə