T. C. ÇAkilli belediyesi belediye meclis karariYüklə 495,62 Kb.
səhifə1/7
tarix15.01.2018
ölçüsü495,62 Kb.
#38386
  1   2   3   4   5   6   7

T.C.

ÇAKILLI BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİS KARARI

Sayfa 4


NO: TARİH :

12 07/04/2014
2014 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI
MECLİS BAŞKANI : Mehmet BAYRAM

DİVAN KATİPLERİ : Enver YENER, Ramadan ŞENSÖZ
TOPLANTIYA İŞTİRAK EDEN ÜYELER:
1-)Ahmet ŞAHİN (Meclis Üyesi)


3-)Tamer DÜNDAR (Meclis Üyesi)

4-)Mustafa BAŞARAN (Meclis Üyesi)

5-)Erdem TAŞPINAR (Meclis Üyesi)

6-)Serkan SEVER(Meclis Üyesi)

7-)Cevdet YURDDAŞ(Meclis Üyesi)
2013 yılı faaliyet raporunun okunması

KARAR NO : 12

Gündem gereği söz alan Belediye ve Meclis Başkanı Mehmet BAYRAM, 5393 sayılı Belediye Kanununun 56ncı maddesinde bahsi geçen “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde ve ayrıca, 17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince hazırlanan 2013 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ile ilgili olarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 19ncu maddesinin ilgili Hükmü gereğince yerini Meclis birinci başkan vekili Ahmet ŞAHİN’e bıraktı ve Başkan 2013 yılı faaliyet raporunu üyelere okudu.

../..

T.C.

ÇAKILLI BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİS KARARI

Sayfa 5


NO: TARİH :

12 07/04/2014
2014 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI
MECLİS BAŞKANI : Mehmet BAYRAM

DİVAN KATİPLERİ : Enver YENER, Ramadan ŞENSÖZ
TOPLANTIYA İŞTİRAK EDEN ÜYELER:
1-)Ahmet ŞAHİN (Meclis Üyesi)


3-)Tamer DÜNDAR (Meclis Üyesi)

4-)Mustafa BAŞARAN (Meclis Üyesi)

5-)Erdem TAŞPINAR (Meclis Üyesi)

6-)Serkan SEVER(Meclis Üyesi)

7-)Cevdet YURDDAŞ(Meclis Üyesi)
2013 yılı faaliyet raporunun okunması

KARAR NO : 12
T.C.

KIRKLARELİ İLİ VİZE İLÇESİ

ÇAKILLI BELEDİYESİ

(BELEDİYE BAŞKANININ 01/01/2013-31/12/2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORUDUR)

adsız
2013 YILI

FAALİYET RAPORU

Çakıllı – Nisan 2014

T.C.

ÇAKILLI BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİS KARARI

Sayfa 6


NO: TARİH :

12 07/04/2014
2014 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI
MECLİS BAŞKANI : Mehmet BAYRAM

DİVAN KATİPLERİ : Enver YENER, Ramadan ŞENSÖZ
TOPLANTIYA İŞTİRAK EDEN ÜYELER:
1-)Ahmet ŞAHİN (Meclis Üyesi)


3-)Tamer DÜNDAR (Meclis Üyesi)

4-)Mustafa BAŞARAN (Meclis Üyesi)

5-)Erdem TAŞPINAR (Meclis Üyesi)

6-)Serkan SEVER(Meclis Üyesi)

7-)Cevdet YURDDAŞ(Meclis Üyesi)
2013 yılı faaliyet raporunun okunması

KARAR NO : 12
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Değerli Belediye Meclis Üyeleri ve Saygıdeğer Çakıllı’lar;

Her yıl yerel yönetim olarak yaptığımız hizmetlerle beraber, sosyal belediyeciliğin gereği olarak hemşerilerimize yönelik hizmetlerimizi halkımıza ve değerli meclis üyelerimize sunmaktan onur duymaktayız.Yıllık Faaliyet Raporumuzu hazırlarken, görevi devraldığımız günden bugüne, hep bir önceki yıl yapılan işlerin daha fazlasını yapmayı, başarmayı, sunmayı hedef edindik.

Göreve geldiğimiz günden bu yana, aynı ilk gün olduğu gibi büyük bir heyecanla çalışmalarımızı gerçekleştirdik.Halkımızın memnuniyetini en üst seviyelere taşımak ve halkımıza daha iyi yaşam koşulları sağlayacak çalışmaların içerisinde olmayı ilke edindik.

Yarınlar için bugünden, tüm çalışmalarımızı ve sunacağımız hizmetlerimizi “ÖNCE İNSAN” anlayışı ile amacına uygun bir şekildi hızlı, ekonomik, verimli olarak planlamak, etkin bir şekilde uygulamak, şeffaf belediyecilik anlayışını halkımıza sunmayı amaçladık.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün:”Tek bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışmak, çalışmak, çalışmak” söz ve hedeflerinin ışığı altında, yanı hedefe kilitlenerek, Çakıllı için ilk günkü heyecanımız ve inancımız ile yolumuza devam ediyoruz.

Bu vesileyle; başta desteklerini bizlerden esirgemeyen, uyum içinde çalıştığımız meclis üyelerimiz olmak üzere, Belediyemizin her kademedeki çalışanlarına ayrı ayrı ve en içten duygularımla teşekkür ediyorum.

Hesap verme sorumluluğumuzla hazırlanan 2013 yılı faaliyet raporunu sunarken, bütün çalışmalarımızda desteklerini her zaman hissettiğim Çakıllı Halkına da şükranlarımı arz etmeyi bir borç bilir, saygılarımı sunarım.

Mehmet BAYRAM

Çakıllı Belediye Başkanı

T.C.

ÇAKILLI BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİS KARARI

Sayfa 7


NO: TARİH :

12 07/04/2014
2014 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI
MECLİS BAŞKANI : Mehmet BAYRAM

DİVAN KATİPLERİ : Enver YENER, Ramadan ŞENSÖZ
TOPLANTIYA İŞTİRAK EDEN ÜYELER:
1-)Ahmet ŞAHİN (Meclis Üyesi)


3-)Tamer DÜNDAR (Meclis Üyesi)

4-)Mustafa BAŞARAN (Meclis Üyesi)

5-)Erdem TAŞPINAR (Meclis Üyesi)

6-)Serkan SEVER(Meclis Üyesi)

7-)Cevdet YURDDAŞ(Meclis Üyesi)
2013 yılı faaliyet raporunun okunması

KARAR NO : 12
I- GENEL BİLGİLER

Kasabamız Kırklareli İli Vize İlçesine bağlı 2227 nüfusu olan küçük bir beldedir.Kasabamız sınırları içinde toplam üç mahalle olup, bunlar; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve Zafer Mahallesidir.


I- GENEL BİLGİLER

Kasabamız Kırklareli İli Vize İlçesine bağlı 2227 nüfusu olan küçük bir beldedir.Kasabamız sınırları içinde toplam üç mahalle olup, bunlar; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve Zafer Mahallesidir.

Kasabamızın doğusunda Tekirdağ İline bağlı Saray İlçesi, batısında Kırklareli İline bağlı Vize İlçesi, Güneydoğusunda Edirköy Köyü, kuzeyinde yıldız dağları bulunmaktadır.

Kasabamız sınırları içinde bir adet ilköğretim okulu, bir adet aile sağlığı merkezi, bir adet akaryakıt istasyonu, bir adet de iplik dokuma fabrikası (kord iplik) bulunmaktadır.


A- MİSYON VE VİZYON
VİZYONUMUZ

Her şeyin sevgi ve saygı anlayışı içinde başladığı, tüm beklentilerin karşılandığı ve yaşam kalitesi yüksek bir belediye.MİSYONUMUZ

Belediye hizmetlerini kaliteli ve kısa zamanda yerine getirerek Beldemizin yaşam kalitesini arttırmak, yerel hizmetleri adaletli bir şekilde yerine getirmek, planlı yerleşim ve sistemli altyapıyı oluşturmak, Beldemizin özgün kimliğini pekiştirmek, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetim anlayışıyla çağdaş bir belediyecilik anlayışı sunmaktır.B - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Çakıllı Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

../..
T.C.

ÇAKILLI BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİS KARARI

Sayfa 8


NO: TARİH :

12 07/04/2014
2014 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI
MECLİS BAŞKANI : Mehmet BAYRAM

DİVAN KATİPLERİ : Enver YENER, Ramadan ŞENSÖZ
TOPLANTIYA İŞTİRAK EDEN ÜYELER:
1-)Ahmet ŞAHİN (Meclis Üyesi)


3-)Tamer DÜNDAR (Meclis Üyesi)

4-)Mustafa BAŞARAN (Meclis Üyesi)

5-)Erdem TAŞPINAR (Meclis Üyesi)

6-)Serkan SEVER(Meclis Üyesi)

7-)Cevdet YURDDAŞ(Meclis Üyesi)
2013 yılı faaliyet raporunun okunması

KARAR NO : 12
Belediye, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine dayanılarak, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; tüm görevleri yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


 1. EVRAK İŞLERİ :

    1. Belediye Başkanlığına PTT, kargo vb. yollarla gelen evrakları teslim almak, gelen evrak kaydı yapmak.

Belediye’ ye verilen dilekçeleri kabul etmek, ilgili birime havalesini yapmak, Başkanlık Makamının imzası ile zimmet karşılığı göndermek,

../..
T.C.ÇAKILLI BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİS KARARI

Sayfa 9


NO: TARİH :

12 07/04/2014
2014 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI
MECLİS BAŞKANI : Mehmet BAYRAM

DİVAN KATİPLERİ : Enver YENER, Ramadan ŞENSÖZ
TOPLANTIYA İŞTİRAK EDEN ÜYELER:
1-)Ahmet ŞAHİN (Meclis Üyesi)


3-)Tamer DÜNDAR (Meclis Üyesi)

4-)Mustafa BAŞARAN (Meclis Üyesi)

5-)Erdem TAŞPINAR (Meclis Üyesi)

6-)Serkan SEVER(Meclis Üyesi)

7-)Cevdet YURDDAŞ(Meclis Üyesi)
2013 yılı faaliyet raporunun okunması

KARAR NO : 12


    1. Dilekçeleri Dilekçe Kayıt Defterinde takip ederek sonucu hakkında ilgiye ve başkanlık makamına bilgi verilmesini sağlamak.

    2. Belediye birimlerinden gelen evrakların postalama işini yapmak, dağıtılacak evrakları zimmet yaparak dağıtmak.

    3. Gelen ve Giden yazıları Evrak kayıt Defterine kaydetmek.

Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 495,62 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə