Mecl I skararidir karar No : 2011/20 Karar Tarihi : 07. 01. 2011Yüklə 19,75 Kb.
tarix14.08.2018
ölçüsü19,75 Kb.
#70954

T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL
2. TOPLANTI YILI

M E C L İ S K A R A R I D I R

Karar No : 2011/20
Karar Tarihi : 07.01.2011KARARIN ÖZÜ :
Kartal, 53 pafta, 2274 ada 436 parsel.

TEKLİF :
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 26.10.2010 tarih 2010/474-503-504-510 sayılı teklifi.
BAŞKANLIK MAKAMI’NA; İLGİ: a) 04/08/2010 gün 2010/109 sayılı Kartal Belediye Meclis Kararı.
b) 01/09/2010 gün 2010/11175 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.
c) 24/09/2010 gün 1740 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü yazısı.
d) 27/08/2010 gün B091TKG4346401/102.06-01/1955 sayılı Tapu Sicil Müd. yazısı.
e) 27/09/2010 gün 2010/2257 sayılı Harita ve Numarataj Sosyal Konut Şefliği yazısı.

29/04/2010 gün D-3553 sayılı dilekçede bahsi geçen 53 pafta 2274 ada 436 parsel; iptal edilen 23/06/2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı ve 04/07/2007 onanlı Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı’nda K3 yoğunluklu konut alanında; 19/09/2006 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planı’nda ise, 5/A/3 0.20-0.40/ 1.75 yapılanmada konut alanında kalmaktadır.


Kartal, 53 pafta, 2274 ada 382 parsele ilişkin encümen kararı doğrultusunda hazırlanmış olan plan değişikliği, 24/11/2009 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmış olup, söz konusu değişiklik 23/03/2010-23/04/2010 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce askıya çıkarılmıştır.
Askı süresi içinde 29/04/2010 gün D-3553 sayılı dilekçe ile 24/11/2010 tasdik tarihli plan değişikliğine, 53 pafta, 2274 ada, 436 parsel kısmında yolun genişlemesi nedeniyle parselden yaklaşık 100 m² terk oluştuğundan mağduriyet meydana geldiği belirtilerek itirazda bulunulmuştur. 03/11/2008 gün ve 2008/652 sayılı yazımız ile itiraz Kartal Belediye Meclisi’ne aktarılmıştır.

Konuya ilişkin ilgi (a) meclis kararı ile “çevre parsellerin yapılanmaları, inşaat ruhsatları, ruhsat alımında varsa yol terkleri, 1/1000 onanlı plana göre mevcut hali hazır durumun yerinde Harita Müdürlüğü’nce tespiti, planlara bu tespitlerin işlenmesi, Fen İşleri Müdürlüğü’nün yol, tretuvar ve alt yapı ile ilgili raporu, parsellerin mülkiyet tespiti, D.S.İ’nin mülkiyet hakkının olup olmadığının” incelenmesi istenmiş olup ilgili kurumlardan tarafımızca bilgi talep edilmiştir.


Tarafımıza iletilen ilgi (b) yazı ile, “ 1/1000 ölçekli, 19/09/2006-24/11/2009 tt.’li Kartal Güneyi İmar Planı ve Tadilatı kapsamında 5/A/3 ; 0.20-0.40/1.75 yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmakta ve 05/06/2009 gün 2-54 sayı ile 2274 ada 382 parselin yapı ruhsatının mevcut olduğu, şifai olarak tarafımızca edinilen bilgiler de; 384, 437 parsellerin tamamen, 409, 419, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 486 parsellerin kısmen konut alanında kaldığı, 383, 385, 410, 418, 487 parsellerin ise tamamının yolda kaldığı, yine şifai olarak; 384 parselin 04/02/1987 gün 137-218 sayı ile yapı ruhsatının mevcut olduğu, 409, 419,436, 437, 438, 439,440, 441, 442, 443, 486, 487 parsellerin ruhsatlarının olmadığı” bildirilmiştir. İlgi (c) yazı ile, “ konu olan parselin imar adası içerisinde kalan kısmında herhangi bir alt yapının mevcut olmadığı” ve ilgi (d) yazı ile, “2274 ada, 382-383-384-385-409-410-436-437-438-439-440-441-442-443-487 parseller ve 2274 ada 419 parsel ve 486 parsel sayılı taşınmazların 06/05/2009 tarih ve 8053 yevmiye ile Tevhit sebebiyle kapatılmış; 2274 ada, 546 parsel oluşturulduğu” belirtilmiş olup, İlgi (e) yazı ile 53 pafta 2274 adanın yerinde tespitinin yapıldığı belirtilerek hali hazır durumu gösteren harita ekte gönderilmiştir.
Müdürlüğümüzce yapılan incelemede, fiili asfalt yol oluşumunun 436 parsel için, aleyhte karar ürettiği görüldüğünden ve 24/11/2009 onanlı 1/1000 ölçekli tadilata konu olan 382 parsele ilişkin 15/05/2008 tarih ve 669 sayılı Encümen Kararı doğrultusunda bila tarih ve 2008/652 sayılı Başkanlık Makamı’na sunuş yazımızda “…yolun parsele çakıştırılması ile istikametin lineerliğini bozacağı, diş oluşturacağı ve bununda istikametin bozulmasına sebep olacağından encümen kararının gereği yapılamamıştır.” İfadesi yer aldığından ve 436 parsele ilişkin 01/06/2010 tarih ve 257 sayılı Başkanlık Makamı’na sunuş yazımızda da “Encümen kararı gereğinin imar istikametinin lineerliğini bozup diş oluşturacağından Müdürlüğümüzce yapılamadığı görülmüştür.” İfadesinin yer aldığı görüldüğünden 19/09/2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planındaki imar istikametinin korunması Müdürlük görüşümüzdür.
Konunun yukarıdaki bilgiler ve alınmış görüşler doğrultusunda incelenerek 5216 sayılı Kanun’un 7b ve 14. maddesine ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddesine göre karar alınmak üzere Meclise havalesini arz ederim. (Teknik Başkan yardımcısı)

RAPOR :
İmar Komisyonu'nun 20.12.2010 tarih 120 sayılı raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Kartal, 53 pafta, 2274 ada 436 parsel. KONUNUN İNCELENMESİ: 29/04/2010 gün D-3553 sayılı dilekçede bahsi geçen 53 pafta 2274 ada 436 parsel; iptal edilen 23/06/2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı ve 04/07/2007 onanlı Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı’nda K3 yoğunluklu konut alanında; 19/09/2006 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planı’nda ise, 5/A/3 0.20-0.40/ 1.75 yapılanmada konut alanında kalmaktadır.
Kartal, 53 pafta, 2274 ada 382 parsele ilişkin encümen kararı doğrultusunda hazırlanmış olan plan değişikliği, 24/11/2009 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmış olup, söz konusu değişiklik 23/03/2010-23/04/2010 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce askıya çıkarılmıştır.
Askı süresi içinde 29/04/2010 gün D-3553 sayılı dilekçe ile 24/11/2010 tasdik tarihli plan değişikliğine, 53 pafta, 2274 ada, 436 parsel kısmında yolun genişlemesi nedeniyle parselden yaklaşık 100 m² terk oluştuğundan mağduriyet meydana geldiği belirtilerek itirazda bulunulmuştur. 03/11/2008 gün ve 2008/652 sayılı yazımız ile itiraz Kartal Belediye Meclisi’ne aktarılmıştır.
Konuya ilişkin ilgi (a) meclis kararı ile “çevre parsellerin yapılanmaları, inşaat ruhsatları, ruhsat alımında varsa yol terkleri, 1/1000 onanlı plana göre mevcut hali hazır durumun yerinde Harita Müdürlüğü’nce tespiti, planlara bu tespitlerin işlenmesi, Fen İşleri Müdürlüğü’nün yol, tretuvar ve alt yapı ile ilgili raporu, parsellerin mülkiyet tespiti, D.S.İ’nin mülkiyet hakkının olup olmadığının” incelenmesi istenmiş olup ilgili kurumlardan tarafımızca bilgi talep edilmiştir.
Tarafımıza iletilen ilgi (b) yazı ile, “ 1/1000 ölçekli, 19/09/2006-24/11/2009 tt.’li Kartal Güneyi İmar Planı ve Tadilatı kapsamında 5/A/3 ; 0.20-0.40/1.75 yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmakta ve 05/06/2009 gün 2-54 sayı ile 2274 ada 382 parselin yapı ruhsatının mevcut olduğu, şifai olarak tarafımızca edinilen bilgiler de; 384, 437 parsellerin tamamen, 409, 419, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 442, 486 parsellerin kısmen konut alanında kaldığı, 383, 385, 410, 418, 487 parsellerin ise tamamının yolda kaldığı, yine şifai olarak; 384 parselin 04/02/1987 gün 137-218 sayı ile yapı ruhsatının mevcut olduğu, 409, 419,436, 437, 438, 439,440, 441, 442, 443, 486, 487 parsellerin ruhsatlarının olmadığı” bildirilmiştir. İlgi (c) yazı ile, “ konu olan parselin imar adası içerisinde kalan kısmında herhangi bir alt yapının mevcut olmadığı” ve ilgi (d) yazı ile, “2274 ada, 382-383-384-385-409-410-436-437-438-439-440-441-442-443-487 parseller ve 2274 ada 419 parsel ve 486 parsel sayılı taşınmazların 06/05/2009 tarih ve 8053 yevmiye ile Tevhit sebebiyle kapatılmış; 2274 ada, 546 parsel oluşturulduğu” belirtilmiş olup, İlgi (e) yazı ile 53 pafta 2274 adanın yerinde tespitinin yapıldığı belirtilerek hali hazır durumu gösteren harita ekte gönderilmiştir.
Müdürlüğümüzce yapılan incelemede, fiili asfalt yol oluşumunun 436 parsel için, aleyhte karar ürettiği görüldüğünden ve 24/11/2009 onanlı 1/1000 ölçekli tadilata konu olan 382 parsele ilişkin 15/05/2008 tarih ve 669 sayılı Encümen Kararı doğrultusunda bila tarih ve 2008/652 sayılı Başkanlık Makamı’na sunuş yazımızda “…yolun parsele çakıştırılması ile istikametin lineerliğini bozacağı, diş oluşturacağı ve bununda istikametin bozulmasına sebep olacağından encümen kararının gereği yapılamamıştır.” İfadesi yer aldığından ve 436 parsele ilişkin 01/06/2010 tarih ve 257 sayılı Başkanlık Makamı’na sunuş yazımızda da “Encümen kararı gereğinin imar istikametinin lineerliğini bozup diş oluşturacağından Müdürlüğümüzce yapılamadığı görülmüştür.” İfadesinin yer aldığı görüldüğünden 19/09/2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planındaki imar istikametinin korunması Müdürlük görüşümüzdür.

Konunun yukarıdaki bilgiler ve alınmış görüşler doğrultusunda incelenerek 5216 sayılı Kanun’un 7b ve 14. maddesine ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddesine göre karar alınmak üzere Meclise havale edilmiştir.


KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kartal, 53 pafta, 2274 ada 436 parsel tarafından 24.11.2009 onanlı 1/1000 ölçekli plan tadilatına yapılan itiraz incelenmiş olup, müdürlük görüşü doğrultusunda 19.09.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal güney uygulama imar planlarındaki imar istikametinin kabulü, bu planda yol olarak görülen alanlar üzerindeki işgallerin kaldırılarak kamuya ait yolun kullanıma açılması şekli ile uygun görülmüştür. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler)SONUÇ :
Kartal, 53 pafta, 2274 ada 436 parsel ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda AYNEN KABULÜNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2011/OCAK AYI TOPLANTISININ 07.01.2011 TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


AV.KAMER GÖK
BELEDİYE MECLİS 1.BAŞKAN VEKİLİ

TURGUT ÇEVİK
MECLİS KATİBİ

AHU ZENGİN KAYGUSUZ
MECLİS KATİBİ
GÖRÜLDÜ

...../...../20...

Op.Dr.Altınok ÖZ

Belediye BaşkanıYüklə 19,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə