Menecmentin əsaslarıYüklə 0,8 Mb.
səhifə5/10
tarix20.02.2020
ölçüsü0,8 Mb.
#102128
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
179.
Tətbiq sferası üzrə hansı marketinq növləri seçilir?


A) Demarketinq

B) remarketinq

C) sinxromarketinq

D) Dəstəkləyən marketinq

E) Sənayə, xidmət
180.
MİSAL- 3440 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 280 ədəd - İxrac 112 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 182 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 326 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 326

B) 3552

C) 3440

D) 280

E) 3752
181.
Fəaliyyətinə görə hansı marketinq növləri seçilir?


A) sinxromarkətinq

B) remarketinq

C) İnkişaf etdirən marketinq

D) Dəstəkləyən marketinq

E) Demarketinq
182.
Potensial tələbatını reala çevirən tədbirlər necə adlanır?


A) İnkişaf etdirən markətinq

B) remarketinq

C) sinxromarketinq

D) Dəstəkləyən marketinq

E) Demarketinq
183.
Yeni bazarlara keçmək üçün tələbatın bərpası necə adlanır?


A) remarkətinq

B) İnkişaf etdirən marketinq

C) sinxromarketinq

D) Dəstəkləyən marketinq

E) Demarketinq
184.
Tələbatın mövsümi, gündəlik və ya saat tərəddüdləri dəyişməsinin neqativ təsirini azaldan tədbirlər necə adlanır?


A) sinxromarkətinq

B) remarketinq

C) İnkişaf etdirən marketinq

D) Dəstəkləyən marketinq

E) Demarketinq
185.
MİSAL- 3430 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 285 ədəd - İxrac 114 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 179 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 322 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 3430

B) 3544

C) 322

D) 285

E) 3744
186.
İstehlakçıların və rəqabət mühitinin üstün tutmalarının dəyişikliklərini nəzərə alaraq mövcud tələbatın saxlanmasını məqsəd tutan tədbirlər necə adlanır?


A) sinxromarketinq

B) remarketinq

C) Dəstəkləyən markətinq

D) İnkişaf etdirən marketinq

E) Demarketinq
187.
Həddən artıq tələbat şəraitində tətbiq edilən marketinqin növü necə adlanır?


A) Dəstəkləyən marketinq

B) remarketinq

C) sinxromarketinq

D) Demarkətinq

E) İnkişaf etdirən marketinq
188.
Gəlir gətirən şirkətlərin marketinqi necə adlanır?


A) Qeyri-kommersiya marketinqi

B) Kommersiya markətinqi

C) Regional (lokal) marketinq

D) Milli marketinq

E) Benəlxalq marketinq
189.
Gəlirsiz təşkilatların (məsələn, bələdiyyə səviyyəsinin, şəhərin, regionun, məktəbin, klinikanın və xəstəxananın təşkilatları, müxtəlif partiyalar və s.) marketinqi necə adlanır?


A) Qeyri-kommersiya markətinqi

B) Kommersiya marketinqi

C) Regional (lokal) marketinq

D) Milli marketinq

E) Benəlxalq marketinq
190.
MİSAL- 3420 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 290 ədəd - İxrac 116 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 176 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 318 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 290

B) 3536

C) 3420

D) 3736

E) 318
191.
Yerli istejlakçılar qrupların təlabatını nəzərə alan marketinnq necə adlanır?


A) Kommersiya marketinqi

B) Qeyri-kommersiya marketinqi

C) Regional (lokal) markətinq

D) Milli marketinq

E0 Benəlxalq marketinq
192.
Ölkə xüsusiyyətlərini nəzərə alan marketinq necə adlanır?


A) Kommersiya marketinqi

B) Qeyri-kommersiya marketinqi

C) Regional (lokal) marketinq

D) Milli markətinq

E) Benəlxalq marketinq
193.
Tədbiq yerindən asılı olmayan marketinq yanaşması necə adlanır?A) Benəlxalq marketinq

B) Qeyri-kommersiya marketinqi

C) Regional (lokal) marketinq

D) Milli marketinq

E) Kommersiya marketinqi
194.
Bütün münasibətləri, əlaqələri və koomunikasiyaları əhatə edən marketinq necə adlanır?


A) Qarşılıklı əlaqəli marketinq

B) Qeyri-kommersiya marketinqi

C) Regional (lokal) marketinq

D) Milli marketinq

E) Kommersiya marketinqi
195.
MİSAL- 3410 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 295 ədəd - İxrac 118 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 173 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 314 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 3528

B) 3728

C) 3410

D) 295

E) 314
196.
Marketinqin kompleksinin elementinə aid olan -


A) reklam

B) Ərazi

C) irəliləyiş marketinq

D) bölgü

E) Əmteə

197.
Marketinq fəaliyyətinin həyata keçməsinə müasir yanaşma hansıdır:


A) istehsalın xərclərinin azalması

B) istehlakçıların ehtiyaclarının maksimal təmin olunması

C) rəqiblərə nisbətən ən yüksək gəlirin alınması

D) şirkətin hədəflərinin nailiyyəti vasitəsilə istehlakçıların ehtiyaclarının təmin olunması

E) istehlakçıların ehtiyaclarının təmin olunması vasitəsilə şirkətin hədəflərinə nail olunması.

198.
Marketinqi idarə etmənin prosesinin hədəfi (aşağıdakı hansıları) təmin edən marketinq fəaliyyətinin perspektiv istiqamətlərini müəyyən etmək
A) bazarda inhisar vəziyyəti

B) şirketin rəqabət üstünlükləri

C) istehsal güclərinin maksimal istifadəsi

D) resursların minimal xərcləri

E) maksimal geniş çeşid
199.
Marketinqin kompleksi hər (nə) üçün işlənir?


A) bazarın və malın seqmenti üçün

B) vasitəçi üçün

C) bazar bütovlüklə

D) rəqib üçün

E) rəhbər üçün
200.
MİSAL- 3400 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 300 ədəd - İxrac 120 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 170 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 310 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 310

B) 3520

C) 3400

D) 300

E) 3720
201.
"marketinq cahətdən uzağı görməməsi" hansı konsepsiyasının həyata keçməsini nəzərdə tutur?


A) istehlakçıların ehtiyacları nəzərə almadan əmtəənin mükəmməlləşdirməsi

B) yalnız topdan satış vasitəçilərindən istifadə

C) malın satışı üzrə təcavüzkar səylər

D) strateji planlaşdırmadan imtina

E) yeni malın buraxılışından imtina
202.
“Bir təhər satılan malı istehsal etməyə çalışmayın, calışın sözsüz satıla bilın əmtəəni istehsal edəsiniz " hansı marketinq konsepsiyasıdır?


A) istehsalın mükəmməlləşdirməsi

B) müasir marketinq

C) malın mükəmməlləşdirməsi

D) ticarət səylərinin intensivləşdirməsi

E) ictimai cəhətdən əxlaqlı marketinq

203.
Marketinq kompleksində beşinci “P” hansı amildir?
A) nümayiş

B) şəxsi satışlar

C) heyyət

D) yerləşdirmə

E) pul
204.

Marketinqin əsas prinsipi
A) sabitlik

B) müqavilə üzrə idarə

C) bazarın seqmentasiyası

D) istehlakçıya dair oriyentasiya

E) istehsalçıya dair oriyentasiya

205.
MİSAL- 3390 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 305 ədəd - İxrac 122 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 167 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 306 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın
A) 306

B) 3542

C) 3390

D) 305

E) 3712
206.
Mübadilə yolu ilə etiyacları və tələbatları ödəməyə yönələn insan fəaliyyəti nədir?


A) Markətinq

B) təşkilat

C) istehlakçıların davranışı

D) təklif

E) ictimai rəy

207.
Sosial-əxlaqlı marketinqin konsepsiyasının əsasını nə tışkil edir
A) təbiətlə harmoniya

B) bəşeriyyətin rifahı

C) gəlirin əldə edilməsi

D) ehtiyacların təmin olunmaları

E) istehsalın optimallaşdırması
208.
Müəssisənin strateji planlaşdırmasının elementi


A) səhmdarlar

B) istehlakçıların davranışı

C) bazarın inkanları

D) operativ planlar

E) korporativ hədəflər
209.
İldə miqdarı dörddən az olmayan diş fırçasını almaq ehtiyacı vurğulanır reklam xəbəri hansı strategiyanı həyata keçirir?


A) Bazarın inkişafı

B) Diversifikasiya

C) Əmtəənin inkişafı

D) Bazara daxil olmaq

E) Demarketinq
210.
MİSAL- 3380 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 310 ədəd - İxrac 124 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 164 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 302 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 302

B) 3507

C) 3380

D) 302

E) 3704
211.
Alkoqol içkilərə aid olan xəbərdarlıq reklamları hansı strategiyanı həyata keçirir?


A) Dəstəkləyən marketinq

B) Milli marketinq

C) Demarketinq

D) İnkişaf etdirən marketinq

E) Remarketinq
212.
Siqaretdərə aid olan xəbərdarlıq reklamları hansı strategiyanı həyata keçirir?


A) Dəstəkləyən marketinq

B) Milli marketinq

C) Demarketinq

D) İnkişaf etdirən marketinq

E) Remarketinq
213.
Narkotiklərə aid olan xəbərdarlıq reklamları hansı strategiyanı həyata keçirir?


A) Dəstəkləyən marketinq

B) Milli marketinq

C) Demarketinq

D) İnkişaf etdirən marketinq

E) Remarketinq
214.
Əxlaqsızdığa aid olan xəbərdarlıq reklamları hansı strategiyanı həyata keçirir?


A) Dəstəkləyən marketinq

B) Milli marketinq

C) Demarketinq

D) İnkişaf etdirən marketinq

E) Remarketinq
215.
MİSAL- 3370 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 315 ədəd - İxrac 126 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 161 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 298 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 3496

B) 3696

C) 3370

D) 315

E) 298
216.
Konkret bazarın potensialının qiymətləndirilməsi üçün belə hansı demoqrafik göstəriciləri bilmək lazımdır?


A) əhalinin artmasının tendensiyaları

B) istehlakçıların gəlirlərinin strukturu

C) regionun əhəlinin sayı

D) ailənin həyat dövrəsnini mərhələsi

E) əhalinin təhsil səviyyəsi
217.
İnteqrasiyaya və ya müxtəlif coğrafi bazarlarda marketinq fəaliyyətinin standartlaşdırmasına əsaslanan marketinq necı adlanır?


A) Regional (lokal) marketinq

B) Qeyri-kommersiya marketinqi

C) Benəlxalq marketinq

D) Milli marketinq

E) Kommersiya marketinqi
218.
Xarici bazar kimi ölkənin cazibədarlığını əks etdirən əsas iqtisadi amil hansıdır?


A) gəlirin bölgüsü

B) topoqrafiya xarakteristikaları

C) ölkə sənayəsinin struxturu

D) urbanizasiyanın dərəcəsi

E) valyuta kurslarının dəyişkənliyi

219.
Xarici bazarlara şirkətlərin çıxışının əsas səbəbi nədir?
A) qlobal şirkətlərin miqdarının artımı

B) beynəlxalq maliyyə sisteminin çətinləşdirməsi

C) qısamüddətli müvəffəqiyyətə cəhd

D) rahat kredit siyasəti

E) həddən artıq daxli rəqabət
220.
MİSAL- 3360 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 320 ədəd - İxrac 128 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 158 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 294 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 3688

B) 3488

C) 3360

D) 320

E) 294
221.
Kompensasiya ticarətinin növü


A) Bartər

B) kredit vermə

C) vasitəli ixrac

D) burbaşa investisiya

E) lizinq
222.
Xarici bazara çıxış üsulu. Burada şirkət müvafiq ödəməyə əsasən partnyora istehsalat texnikasının istifadə hüququnu, ticarət markaları, patentləri verir


A) Lsenziyalaşdırma

B) Birgə müəssisə

C) Birbaşa investisiya

D) Müqaviləyə əsasən idarəetmə

E) Birbaşa ixracat
223.
Xarici bazara çıxış üsulu. Burada şirkət xarici bazarda istehsalçıyla məhsulun buraxılmasına dair müqavilə bağlayır


A) podrat istəhsalı

B) birbaşa ixrac

C) Birgə müəssisə

D) Müqaviləyə əsasən idarəetmə


Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə