Meral ÖzgüçYüklə 63,5 Kb.
tarix18.08.2018
ölçüsü63,5 Kb.
#72465

INTER AND INTERNATIONAL PUBLICATIONSUlusal :
Özalp, İ., Tunçbilek, E., Özgüç, M., Tuncer, M., Kıral, A., Göğüş, S., “Propionik Asidemi (Ciddi Hiporammonemi ile Birlikte Olan bir Vaka)”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 26:3, 295-302, 1983.
Çevik-Arıkan, M., Özgüç, M., Beksaç, S., Günalp, A., “The Activity of Retroplacental Serum (RPS) in Human Fetal Skin Fibroblasts in vitro”, Acta Reproductiva Turcica, 9:(1-2), 29-33, 1988.
Özgüç, M., Günalp, A., “Lenfoma Tanısında DNA Analizinin Önemi”, Hacettepe Tıp Dergisi, 21:2, 135-144, 1988.
Özgüç, M., Emerk, K., Özek, M., Günalp, A., “Partial Characterization of Substrate Transport in Meningioma Cells”, The Turkish Journal of Cancer, 18:1, 5-9, 1988.
Özalp, İ., Özgüç, M., “Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Doğum Öncesi Tanı ve Prenatal Tanının Önemi”, Katkı Pediatri Dergisi, 9:6, 561-566,1988.
Özgüç, M., “Rekombinant DNA Teknolojisi ve Kalıtsal Hastalıklarda Tanı”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 32:71-82, 1989.
Çevik-Arıkan, M., Özgüç, M., “Plasental Büyüme Faktörleri ve Psödomalignansi”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 33:261-267, 1990.
Arıkan, R., Özgüç, M., “İnsan Genomu Haritalaması”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 34:44-57, 1991.
Özgüç, M., “Fenilketönüride Moleküler Genetik Çalışmalar”, Katkı Pediatri Dergisi, 12:4, 23-28, 1991.
Aydın, A.K., Özgüç, M., Burgu, İ., Karaoğlu, T., Kansu, G., “Otopolimerizan Akrilik Monomerlerinde Sitotoksisite Derecesinin Karşılaştırılması”, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 18:1/2/3, 143-148, 1991.
Yılmaz, E., Özgüç, M., Coşkun, T., Beksaç, S., Çakar, N., Ayter, Ş., Özalp, İ., “Prenatal Diagnosis of Cystic Fibrosis in a Turkish Family”, The Turkish Journal of Pediatrics, 33:79-84, 1991.

Özgüç, M., “Moleküler Biyoloji Kavramı ve Tıpta Yeri”, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 1:7, 212, 1992.
Arıkan, R., Renda, Y., Arıkan, M. Ç, Ciliv, G., Özgüç, M., “Fetal Kan ile Kontaminasyonun Amniyon Sıvısının Asetilkolinesteraz Düzeyine Etkisi”, Doğa (Tr. J. Medical Sciences), 16:, 463-467, 1992.
Özgüç, M., Yılmaz, E., Erdem, H., Ayter, Ş., Coşkun, T., Özalp, İ., Göçmen, A., “Distribution of F508 Mutation on the XV2C/KM19 Haplotypes in Turkish Cystic Fibrosis Mutant Alleles”, Doğa (Tr. J. Medical Sciences), 16:, 523-531, 1992.
Özgüç, M., Özalp, İ., Coşkun, T., Yılmaz, E., Erdem, H., Ayter, Ş., “Frequency of the IVS-10nt546 Mutation in 44 Turkish Phenylketonuria Patients”, The Turkish Journal of Pediatrics, 35:11-14, 1993.
Erdem, H., Ayter, Ş., Özgüç, M., Topçu, M., Topaloğlu, H., Renda, Y., “Deletion Analysis of Duchenne Muscular Dystrophy”, The Turkish Journal of Pediatrics, 35:15-21, 1993.
Özgüç, M., “Kistik Fibrozisin Moleküler Genetiği”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 37:175-180, 1994.

Erdem, H., Pehlivan, S., Özgüç, M., “Lenfoblastoid Hücre Hattı Oluşturulması”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 39(1):197-198, 1996.


Erdem, H., Pehlivan, S., Topaloğlu, H., Togan, İ., Özgüç, M., “Allele Distribution of D5S125, MAP1B5’ and D5S679 Microsatellite Markers in Turkish Spinal Muscular Atrophy Families”, The Turkish Journal of Pediatrics, 39:447-452, 1997.
Seyrantepe, V., Coşkun, T., Özgüç, M., Özalp, İ., “Klasik Galaktozemide Moleküler Biyolojik Yöntemle Doğum Öncesi Tanı Uygulaması”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 40: 279-283, 1997.
Özbaş-Gerçeker F., Özçelik U., Kiper N., Anadol D., Göçmen A., Yilmaz E., Erdem-Yurter H., Özgüç M. Analysis of the modifying effects of TAP 1/2 genes on cystic fibrosis phenotype. Turkish Journal of Pediatrics 2002; 44: 91-97.


Uluslararası :
(SCI kapsamında 75 yayın için 714 atıf)
Adachi, K., Özgüç, M., Asakura, T., “Nucleation-Controlled Aggregation of Deoxyhemoglobin S”, J. Biol. Chem., 255:7, 3092-3099, 1980.
Asakura, T., Ohnishi, S. T., Adachi, K., Özgüç, M., Hashimoto, K., Singer, M., Russell, M. O., Schwartz, E., “Effect of Cetiedil on Erythrocyte Sickling: New Type of Antisickling Agent That May Affect Erythrocyte Membranes”, Proceedings of the National Academy of Science, USA, 77: 2955-2959, 1980.
Asakura, T., Ohnishi, S. T., Adachi, K., Özgüç, M., Hashimoto, K., Devlin, M. T., Schwartz, E., “Effect of Piracetam on Sickle Erythrocytes and Sickle Hemoglobin”, Biochem Biophys Acta, 664: 397-405, 1981.
Özalp, İ., Özgüç, M., Tokol, S., Köksal, G., Taşcı, N., Soysal, G., “Nitrogen Balances of Young Turkish Adults on Graded Levels of Protein Intake”, Protein-Energy Requirement Studies in Developing Countries, Edited by W. M. Rand, R. Uauy, and N. S. Scrimshaw, United Nations University Bulletin 10, p. 107-111, 1984.

Özalp, İ., Özgüç, M., Tokol, S., Taşcı, N., Baysal, A., Coşkun, T., “Nitrogen Balances of 15 Young Turkish Adults on a Safe Level of Protein Intake for 15 Days”, Protein-Energy Requirement Studies in Developing Countries, Edited by W. M. Rand, R. Uauy, and N. S. Scrimshaw, United Nations University Bulletin, 10, p. 83-86, 1984.


Özalp, İ., Özgüç, M., Tokol, S., Taşcı, N., Baysal, A., “Short Term Nitrogen Balances of 49 Young Turkish Adults on Estimated Mean Requirement Intake Level of Protein”, Protein-Energy Requirement Studies in Developing Countries, Edited by W. M. Rand, R. Uauy, and N. S. Scrimshaw, United Nations University Bulletin, 10, p. 161-164, 1984.
Özgüç, M., Çevik-Arıkan, M., Beksaç, S., Günalp, A., “Growth Stimulating Activity of Human Placental Conditioned Medium on Human Fetal Fibroblasts in vitro”, Medical Science Research, 15:20, 1235-1236, 1987.
Lichter-Konecki, U., Schlotter, M., Yaylak, C., Özgüç, M., Coşkun, T., Özalp, İ., Wendel, U., Batzler, U., Trefz, K., Konecki, D., “DNA haplotype analysis at the phenylalanine hydroxylase locus in the Turkish population”, Human Genetics, 81:373-376, 1989.
Özgüç, M., Özalp, İ., Coşkun, T., Yılmaz, E., Erdem, H., Ayter, Ş., “Mutation Analysis in Turkish Phenylketonuria Patients”, Journal of Medical Genetics, 30: 129-130, 1993.
Coşkun, T., Özgüç, M., Tokatlı, A., Yılmaz, E., Erdem, H., Dursun, A., Özalp, İ., “Phenylketonuria in Turkey: Epidemiological, Clinical and Genetic Aspects”, Journal of Developmental Brain Dysfunction, 6:(1-2-3), 134-140, 1993.
Özgüç, M., Yılmaz, E., Erdem, H., Coşkun, T., Özçelik, U., Togan, İ., Göçmen, A., Ayter, Ş., Özalp, İ., “Allele Frequencies of Mp6D-9 and GATT Markers in 32 Turkish Cystic Fibrosis Families”, Clinical Genetics, 45: 266-268, 1994.
Özgüç, M., Tekin, A., Erdem, H., Yılmaz, E., Ayter, Ş., Coşkun, T., Can, A., Göğüş, S., Çağlar, M., Kale, G., Akçören, Z., “Analysis of F508 Mutation in Cystic Fibrosis Pathology Specimens”, Pediatric Pathology, 14:3, 491-496, 1994.
Özgüç, M., Yılmaz, E., Erdem, H., Coşkun, T., Tokatlı, A., Özalp, İ., “Association Between Mutations and the Variable Number Tandem Repeat Alleles in a Sample of Turkish Phenylketonuria Patients”, Journal of Inherited Metabolic Diseases, 17:373-374, 1994.
Özalp, İ., Coşkun, T., Özgüç, M., Tokatlı, A., Yalaz, K., Vanlı, E., Yılmaz, E., Erbay, A., “Genetic and Neurological Evaluation of Untreated and Late-Treated Patients with Phenylketonuria”, J. Inher. Metab. Dis., 17: 371, 1994.
Özçelik, U., Göçmen, A., Kiper, N., Coşkun, T., Yılmaz, E., Özgüç, M., “Sodium chloride deficiency in cystic fibrosis patients”, Eur. J. Pdiat., 153:11 829-831, 1994.

Yılmaz, E., Erdem, H., Özgüç, M., Coşkun, T., Özçelik, U., Göçmen, A., Özalp, İ., “Study of 12 Mutations in Turkish Cystic Fibrosis Patients”, Human Heredity, 45: 175-177, 1995.


Özalp, İ., Coşkun, T., Tokatlı, A., Tokol, S., Özgüç, M., Köksal, G., Gülşen, E., Yurdakök, M., “Neonatal PKU screening in Turkey: seven years experience in a developing country”, Screening, 4: 139-147, 1995.
Coşkun, T., Erkul, E., Seyrantepe, V., Özgüç, M., Tokatlı, A., Özçelik, U., Özalp, İ., “Mutational analysis of Turkish galactosaemia patients”, J. Inher. Metab. Dis., 18: 368-369, 1995.
Dinçer, P., Topaloğlu, H., Ayter, Ş., Özgüç, M., Taşdemir, H., Renda, Y., “Molecular Deletion Patterns in Turkish Duchenne and Becker Muscular Dystrophy Patients”, Brain & Development, 18(2): 91-94, 1996.
Seyrantepe, V., Topaloğlu, H., Şimşek, E., Özgüç, M., Yordam, N., “Mitochondrial DNA Studies in Wolfram (DIDMOAD) Syndrome,” The Lancet, 347(9002): 695-696, 1996. (Scientific letter)
Güngör, N., Tokatlı, A., Coşkun, T., Özgüç, M., Özalp, İ., “Microcephaly in a Hyperphenylalaninemic Infant Leading to the Diagnosis of Maternal Hyperphenylalaninemia,” Eur. J. Pediatr., 155(3): 257-258, 1996.
Emre, S., Sungur, A., Bilgiç, S., Büyükpamukçu, M., Günalp, İ., Özgüç, M., “Loss of Heterozygosity in the VNTR Region of Intron 1 of P53 in Two Retinoblastoma Cases,” Pediatric Hematology and Oncology, 13: 253-256, 1996.
Cali, F., Dianzani, I., Desviat, L. R., Perez, B., Ugarte, M., Özgüç, M., Seyrantepe, V., Shiloh, Y., Giannattasio, S., Carducci, C., Bosco, P., De Leo, G., Piazza, A., Romano, V., “The STR252 - IVS10nt546 - VNTR7 phenylalanine hydroxylase minihaplotype in five Mediterranean samples,” Human Genetics , 100: 350-355, 1997.
Gücüyener, K., Seyrantepe, V., Topaloğlu, H., Özgüç, M., “Mitochondrial deletion in a boy with growth hormone deficiency mimicking cerebral palsy,” J. Inher. Metab. Dis., 21: 173-174, 1998.
Topaloğlu, H., Pınarlı, G., Erdem, H., Gücüyener, K., Karaduman, A., Topçu, M., Akarsu, A. N., Özgüç, M., “Clinical Observations in Autosomal Recessive Spastic Paraplegia in Childhood and Further Evidence for Genetic Heterogeneity,” Neuropediatrics., 29: 189-194, 1998.
Topaloğlu, H., Seyrantepe, V., Kandemir, N., Akçören, Z., Özgüç, M., “mtDNA nt3243 Mutation, External Ophthalmoplegia, and Hypogonadism in an Adolescent Girl”, Pediatric Neurology, 18(5): 429-431 1998.

Seyrantepe, V., Özgüç, M., Coskun, T., Özalp, I., Reichardt, J. “Identification of Mutations in the Galactose-1-Phosphate Uridyltransferase (GALT) Gene in 16 Turkish Patients with Galactosemia, Including a Novel Mutation of F294Y”, Online Citation: Human Mutation, 13(4): 339, 1999.


Erdem, H., Pehlivan, S., Topaloğlu, H., Özgüç, M. “Deletion Analysis in Turkish Patients with Spinal Muscular Atrophy”, Brain and Development, 21: 86-89, 1999.
Seyrantepe, V., Kale, G., Topaloğlu, H., Alikaşifoğlu, A., Özgüç, M. “Common Deletion of Mitochondrial DNA in a 5-year-old Girl with Failure to Thrive, Ptosis, Ophthalmoplegia and Ragged-red Fibres”, Brain and Development, 21: 413-415, 1999.
Topçu, M., Gartioux, C., Ribierre, F., Yalçınkaya, C., Tokuş, E., Öztekin, N., Beckmann, J. S., Özgüç, M., and Seboun, E., “Vacuoliting Megalencephalic Leukoencephalopathy with Subcortical Cysts, Mapped to Chromosome 22qtel,” Am. J. Hum. Genet, 66(2):733-739, February 2000.
Fischer, J., Faure, A., Bouadjar, B., Blanchet-Bardon, C., Karaduman, A., Thomas, I., Emre, S., Cure, S., Özgüç, M., Weissenbach, J., and Prud'homme, J. F., “Two New Loci for Autosomal Recessive Ichthyosis on Chromosomes 3p21 and 19p12-q12 and Evidence for Further Genetic Heterogeneity,” Am. J. Hum. Genet, 66(3):904-913, March 2000.
Yüce A, Koçak N, Demirtaş M, Özen H, Gürakan F, Özgüç, M., “DNA haplotype analysis for the diagnosis of Wilson disease in siblings.” Acta Paediatr. 2000 Sep; 89(9):1142-4.
Yılmaz E, Cali F, Roman V, Özalp I, Coşkun T, Tokatlı A, Kalkanoğlu HS, Özgüç M., “Molecular basis of mild hyperphenylalaninaemia in Turkey.” J Inherit Metab Dis. 2000 Jul;23(5):523-5.
Doğulu, C.F., Kansu, T., Seyrantepe, V., Özgüç, M., Topaloğlu, H., Johns, D.R., “Mitochondrial DNA analysis in the Turkish Leber’s Hereditiary Optic Neuropathy Population”, Eye, 15:183-188, 2001.
Yilmaz E., Özen S., Balci B., Düzova A., Topaloğlu R., Beşbaş N., Saatçi Ü., Bakkaloğlu A., Özgüç M., 2001. Mutation frequency of Familial Mediterranean Fever and Evidence for a high Carrier Rate in the Turkish Population. Eur J Hum Genet, 9 : 553-555.
Gücüyener K., Özgül K., Paternotte C., Erdem H., Prud’homme J.F., Özgüç M., Topaloğlu H., 2001. Autosomal Recessive Spastic Ataxia of Charlevoix-Saguenay in Two Unrelated Turkish Families. Neuropediatrics, 32: 142-146.
Lefevre C, Jobard F, Caux F, Bouadjar B, Karaduman A, Heilig R, Lakhdar H,

Wollenberg A, Verret JL, Weissenbach J, Ozguc M, Lathrop M, Prud'homme JF, Fischer J, 2001. Mutations in cgi-58, the gene encoding a new protein of the esterase/lipase/thioesterase subfamily, in Chanarin-Dorfman syndrome. Am J Hum Genet, 69(5) : 1002-12.

Jobard F., Lefevre C., Karaduman A., Blanchet-Bardon C., Emre S., Weissenbach.J., Ozguc M, Lathrop M, Prud'homme JF, Fischer J., 2002, Lipoxygenase-3 (ALOXE3) and 12(R)-lipoxygenase (ALOX12B) are mutated in non-bullous congenital ichthyosiform erythroderma (NCIE) linked to chromosome 17p13.1., Hum Mol Genet. ;11(1):107-13.
Özbaş-Gerçeker F., Özçelik U., Kiper N., Anadol D., Göçmen A., Yilmaz E., Erdem-Yurter H., Özgüç M., 2002, Analysis of the modifying effects of TAP 1/2 genes on cystic fibrosis phenotype. Turkish Journal of Pediatrics; 44: 91-97.
Balci B., Tinaztepe K., Yilmaz E., Gucer S., Ozen S., Topaloglu R., Besbas N., Ozguc M., Bakkaloglu A. 2002, MEFV gene mutations in familial Mediterranean fever phenotype II patients with renal amyloidosis in childhood: a retrospective clinicopathological and molecular study. Nephrol Dial Transplant. , 17(11):1921-3.
Ozen S., Balci B., Ozkara S., Ozcan A., Yilmaz E., Besbas N., Ozguc M., Kastner DL., Bakkaloglu A. 2002, Is there a heterozygote advantage for familial Mediterranean fever carriers against tuberculosis infections: speculations remain? Clin Exp Rheumatol., ;20(4 Suppl 26):S57-8
Kocaefe YC., Erdem S., Ozguc M., Tan E. 2003, Four novel thymidine phosphorylase gene mutations in mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy syndrome (MNGIE) patients, Eur J Hum Genet., 11(1):102-4.
Ozbas-Gerceker F, Ozguc M., 2003. Frequencies of TAP1 and TAP2 gene polymorphisms in the Anatolian population. Eur J Immunogenet. 30(2):97-9.
Özbaş-Gerçeker F., Tezcan İ., Berkel Aİ., Özkara Ş., Özcan A., Ersoy F., Sanal Ö., Özgüç M., 2003. The effect of mannose-binding protein gene polymorphisms in recurrent respiratory system infections in children and lung tuberculosis. Turk J Pediatr; 45 : 95-99.
Gurer G, Erdem S, Kocaefe C, Ozguc M, Tan E., 2003. Expression of matrix metalloproteinases in vasculitic neuropathy. Rheumatol Int. Nov 4.
Dogulu CF, Kansu T, Leung MY, Baxendale V, Wu SM, Ozguc M, Chan WY, Rennert OM, 2003. Evidence for genetic susceptibility to thrombosis in idiopathic intracranial hypertension. Thromb Res., 111(6):389-95.
Dayangac D, Erdem H, Yilmaz E, Sahin A, Sohn C, Ozguc M, Dork T., 2004. Mutations of the CFTR gene in Turkish patients with congenital bilateral absence of the vas deferens. Hum Reprod., 19(5):1094-100.
Ozcelik U, Besbas N, Gocmen A, Akata D, Akhan O, Ozguc M, Kiper N., 2004. Hypercalciuria and nephrocalcinosis in cystic fibrosis patients. Turk J Pediatr., 46(1):22-7

Topcu M, Jobard F, Halliez S, Coskun T, Yalcinkaya C, Gerceker FO, Wanders RJ, Prud'homme JF, Lathrop M, Ozguc M, Fischer J, 2004. L-2-hydroxyglutaric aciduria: identification of a mutant gene C14orf160, localized on chromosome 14q22.1. Hum Mol Genet 15;13(22):2803-11.


Lefevre C, Bouadjar B, Karaduman A, Jobard F, Saker S, Ozguc M, Lathrop M, Prud'homme JF, Fischer J, 2004. Mutations in ichthyin a new gene on chromosome 5q33 in a new form of autosomal recessive congenital ichthyosis. Hum Mol Genet. 15;13(20):2473-82
Ozbas-Gerceker F, Gorter JA, Redeker S, Ramkema M, van der Valk P, Baayen JC, Ozguc M, Saygi S, Soylemezoglu F, Akalin N, Troost D, Aronica E, 2004. Neurotrophin receptor immunoreactivity in the hippocampus of patients with mesial temporal lobe epilepsy. Neuropathol Appl Neurobiol. 30(6):651-64.
Kocaefe YC, Israeli D, Ozguc M, Danos O, Garcia L. 2005. Myogenic program induction in mature fat tissue (with MyoD expression). Exp Cell Res. 15;308(2):300-8.
Ozbas-Gerceker F, Redeker S, Boer K, Ozguc M, Saygi S, Dalkara T, Soylemezoglu F, Akalan N, Baayen JC, Gorter JA, Aronica E, 2006. Serial analysis of gene expression in the hippocampus of patients with mesial temporal lobe epilepsy. Neuroscience, 138(2):457-74.
Tanyel FC, Yuzbasioglu A, Kocaefe C, Orhan D, Ozguc M. Androgen receptor immunostaining and androgen receptor messenger ribonucleic acid expression are increased in cremaster muscles associated with undescended testis. Urology. 2006 Apr;67(4):855-8
McGovern MM, Elles R, Beretta I, Somerville MJ, Hoefler G, Keinanen M, Barton D, Carson N, Dequeker E, Brdicka R, Blazkova A, Aymé S, Schnieders B, Muller CR, Dalen V, Martinez AA, Kristoffersson U, Ozguc M, Mueller H, Boone J, Lubin IM, Sequeiros J, Taruscio D, Williamson B, Mainland L, Yoshikura H, Ronchi E.,Report of an international survey of molecular genetic testing laboratories., Community Genet. 2007;10(3):123-31
Kabay B, Kocaefe C, Baykal A, Ozden H, Baycu C, Oner Z, Ozgüç M, Sayek I., Interleukin-10 gene transfer: prevention of multiple organ injury in a murine cecal ligation and puncture model of sepsis., World J Surg. 2007 Jan;31(1):105-15.
Doğru D, Ozbaş Gerçeker F, Yalçin E, Cobanoğlu N, Pekcan S, Ozçelik U, Kiper N, Ozgüç M., The role of TAP1 and TAP2 gene polymorphism in idiopathic bronchiectasis in children., Pediatr Pulmonol. 2007 Mar;42(3):237-41.
Komite Üyelikleri:
2000-2003 OECD İnsan Sağlığı Biyoteknolojisi Çalışma Grubu
2002-2005 ESF-Integrated Approach for Functional Genomics

Yürütme Komitesi Üyesi


2003-2006 UNESCO Türkiye Milli Komisyonu,

Biyoetik İhtisas Komitesi Üyesi


2004-2007 UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi (IBC)

Mesleki Kuruluş Üyelikleri:

Society for Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM)

European Society for Human Genetics

European Society for Gene Therapy

International Society for Biological and Environmental Repositories (ISBER)

Public Population Projects in Genetics (P3G)

Fenilketonuri Tarama ve Tedavi Derneği

Metabolik Hastalıklar Vakfı (METVAK) kurucu üyesi

Tıbbi Genetik Derneği

Projeler:
1983 - 1985 TÜBİTAK TBAG 628 Doktora Tez Projesi:Meningiom

hücrelerinde şeker ve amino asit transport mekanizması.


1989 – 1991 TÜBİTAK TAG 689: Fenilketonüride haplotip analizi

ve özgül mutasyon tesbiti.


1990 - 1992 Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Fonu: Kistik

Fibrosizde mutasyon tesbiti.


1990 - 1992 Eczacıbaşı Bilimsel Araştırma ve Ödül Fonu,

Normal ve Intrauterin gelişme geriliği olan

vakalarda plasental büyüme faktörlerinin

karşılaştırmalı olarak araştırılması. (Yard. Araş.)


1992 - 1994 TÜBİTAK TAG 0748: Kalıtsal mutasyonların

tesbitinde gen dizi analiz tekniğinin uygulanması.


1993 - 1996 Establishment of a center for mitochondrial

diseases in Turkey (Yard. Araş.). British Council

Link projesi, Royal Free Hospital, School of

Medicine, Londra, İngiltere.


1994 - 1995 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV 113/S:

DNA doku bankası ve veri tabanı oluşturulması.


1994 - 1995 TÜBİTAK SBAG 1238: Fenilketonuri ve Kistik

Fibrosiste RNA dizi analizleri.


1994 - 1995 TÜBİTAK SBAG 1232: Mitokondrial Sitopatilerde

Genetik Tanı Yöntemlerinin Standardizasyonu

1995 - TÜBİTAK “DNA/Doku Bankası” Gen Araştırma

Laboratuvarı.


1998 - 1999 Genethon ,Fransa-(proje No 9807) Genetic mapping in inbred families with Ichtiosis and Psoriasis
2001 - 2001 TÜBİTAK- CNRS ( Meral Ozgüç-Luis Garcia-CNRS CN1) Identification of myogenic growth factors for use in cell and gene therapy of muscle disorders.
2001 - 2002 Genethon Human Genome Resource Center, France

Collection of families and genetic mapping in rare disorders.

2002-2005 Mesial temporal skleroz patolojisindeki apoptotik ve sağkalım hücresel cevaplarının mRNA ekspresyonu seviyesindeki analizi. Proje no:0102101007, H.Ü. Araştırma Fonu    1. İtalya Sağlık Bakanlığı, Ender Kalıtsal Hastalıklar Enstitüsü (Convenzione 3AP/F10, U.O.14), Test genetici : dalla ricerca alla clinica (Ender kalıtsal hastalıklarda genetik testlerde bilgi ağlarının oluşturulması ve kalite güvencesi)

2003 -2005 Genetic tests : From research to clinic

Istituto Superiore di Sanita (U.O 14), Italy
2005-2006 MLC disease: elucidating the role of MLC1 protein in brain physiology and its involvement in MLC pathogenesis, ELA Fondation de Recherche, Italy

2005-2007 TÜBİTAK-SBAG, Proje No:104S478 Mesial Temporal Lob Epilepsisi ve Selenoproteinler: Hipokampal Hücre Hasarına Karşı Sağkalım Cevabındaki Rolleri..


2005-2007 TÜBİTAK-SBAG, FP6-2(105S364) GENTEPE-Genombilim Teknolojileri Altyapısının Güçlendirilmesi
2006-2008 DPT-2006K120040 BİYONET, Biyobankalama Etkinliklerinde Ulusal Ağ Kurulması

Yüklə 63,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə