MersiN ÜNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ apa stiLİ (6th ed.) kaynakça kilavuzu öNSÖZYüklə 1,09 Mb.
səhifə1/3
tarix25.07.2018
ölçüsü1,09 Mb.
#57829
  1   2   3MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ

APA STİ (6th ed.)
KAYNAKÇA KILAVUZU

ÖNSÖZ
Bilimsel çalışmalarda, kullanılan kaynakların doğru alıntılanması ve belgelenmesi etik ve yasal açılardan önemlidir. Akademik çalışmalarda kullanılan kaynaklar, üçüncü kişiler tarafından ulaşılabilir nitelikte olmalıdır. Her bilimsel disiplinin, kaynakça metodu ile ilgili kullandığı farklı stilleri, belirlediği özgün kuralları vardır. APA Stili Amerika Pisikoloji Birliği’nin (American Psychological Association) psikoloji alanında yürütülen bilimsel çalışmaların hazırlanması için geliştirildiği bir kaynakça kullanım metodudur. Bu alıntılama metodu daha sonra sosyal ve fen bilimleri alanında yaygınlaşmış olup, bugün artık dünyada tüm akademik disiplinler tarafından kullanılır hale gelmiştir. Aşağıda sunulan APA rehberi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencilerinin çalışmalarında yer alacak dipnot ve kaynakça kullanımına uluslararası bir standart getirmek üzere sunulmuştur.

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencilerine, çalışmalarında başarı dileklerimle…

Prof. Dr. Nalan YETİM Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü


İçindekiler

1. KAYNAKÇA DÜZENİ ........................................................................................................................................ 6


1.1. Sıralama ............................................................................................................................................................ 6
1.2. Genel Formlar ................................................................................................................................................... 6
2. SÜRELİ YAYINLARA ATIF VERME................................................................................................................ 7
2.1 Tek yazarlı makale........................................................................................................................................ 7
2.2 İki yazarlı her sayısı yeniden numaralandırılan dergide makale ................................................................... 7
2.3 Üç ile altı yazarlı makale .............................................................................................................................. 7
2.4 Altıdan daha fazla yazarlı makale................................................................................................................. 7
2.5 Yayına kabul edilmiş makale........................................................................................................................ 8
2.6 Magazinde makale ....................................................................................................................................... 8
2.7 Bültende makale ........................................................................................................................................... 8
2.8 Bültende yazarsız makale ............................................................................................................................. 8
2.9 Yazarı olmayan gazete haberi....................................................................................................................... 8
2.10 Günlük gazetede makale ................................................................................................................................ 8
2.11 Bir derginin tamamı ....................................................................................................................................... 8
2.12 Orijinal kaynak olarak öz (abstract)............................................................................................................... 8
2.13 Süreli yayınlanan bir kaynaktan alınan öz (abstract) ..................................................................................... 9
2.14 İkinci dereceden bir kaynaktan alıntı ............................................................................................................. 9
3. KİTAPLAR, BROŞÜRLER, KİTAP BÖLÜMLERİNE ATIF VERME .............................................................. 9
3.1 Kitap ............................................................................................................................................................. 9
3.2 Yayımcının bir kurum olduğunda................................................................................................................. 9
3.2 Edisyon Kitap ............................................................................................................................................... 9
3.3 Yazarsız kitap ............................................................................................................................................. 10
3.4 Gözden geçirilmiş baskı ............................................................................................................................. 10
3.5 Sözlük veya ansiklopedi ............................................................................................................................. 10
3.6 Çeviri kitap ................................................................................................................................................. 10
3.7 Edisyonda bölüm ........................................................................................................................................ 10
3.8 Ansiklopedide madde ................................................................................................................................. 10
4 TEKNİK VE ARAŞTIRMA RAPORLARINA ATIF VERME ......................................................................... 10
4.1 Devlet kurumlarından elde edilen raporlar ................................................................................................. 10
4.2 Üniversitelerin Yaımladığı raporlar ........................................................................................................... 11
4.3 Bağımsız bir kurumun raporu ..................................................................................................................... 11
5 SEMPOZYUM VE TOPLANTI BİLDİRİLERİNE ATIF VERME ................................................................... 11
5.1 Edisyon bir kitapta yayımlanan basılı bildiri veya basılı katkı ................................................................... 11

5.2 Düzenli yayımlanan bildiriler ..................................................................................................................... 11


5.3 Yayımlanmış katkı...................................................................................................................................... 11
5.4 Yayımlanmamış bildiri ............................................................................................................................... 11
5.5 Yayımlanmamış poster ............................................................................................................................... 12
6 DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZLERİNE ATIF VERME .................................................................... 12
6.1 UMI’den alınan ve Dissertation Abstracts International (DAI) özlerine yer verilen doktara tezler ........... 12
6.2 Yayımlanmamış doktora tezi ...................................................................................................................... 12
6.3 Yayımlanmamış master tezi ....................................................................................................................... 12
7 YAYIMLANMAMIŞ VEYA ÇOK SINIRLI SAYIDA YAYIMLANMIŞ MATERYALE ATIF VERME ..... 12
7.1 Basıma sunulmamış taslak.......................................................................................................................... 12
7.2 Üniversite belirtilen basılmamış taslak ....................................................................................................... 12
7.3 Süreçteki makale, sunulmuş fakat henüz yayına kabul edilmemiş ............................................................. 12
8 TETKİKLERE ATIF VERME ............................................................................................................................ 13
8.1 Kitap Tetkiki............................................................................................................................................... 13
8.2 Sinema filmi tetkiki .................................................................................................................................... 13
9 ELEKTRONİK MEDYAYA ATIF VERME...................................................................................................... 13
Süreli Yayınlar......................................................................................................................................................... 13
9.1 Basılı formu bulunan derginin internet formu ............................................................................................ 13
9.2 Sadece internette yayımlanan makale ......................................................................................................... 13
9.3 FTP aracılığla indirilen internette yayımlanan makale ............................................................................... 13
9.4 Sadece internette yayımlanan bültende makale .......................................................................................... 13
Periyodik Olmayan Yayımlar .................................................................................................................................. 14
9.5 Özel bir kurum tarafından üretilen tarihsiz çalışma .................................................................................... 14
9.6 Bir internet dokümanında bölüm veya kısım .............................................................................................. 14
9.7 Yazarsız, tarihsiz internet sitesi .................................................................................................................. 14
9.8 Üniversite program veya bölümlerine ait web sitelerinde döküman........................................................... 14
9.9 Özel bir kurumun web sayfasında bulunan üniverisite raporu.................................................................... 14
9.10 Bir hükûmet kurumunun web sayfasında bulunan ve tarihi belirtilmeyen web raporu .............................. 14
9.11 Özel bir kurumun web sayfasında bulunan özel bir kurum raporu ............................................................. 14
9.12 Bir üniversitenin web sitesinden alınan bir teknik raporun özü.................................................................. 15
10 BİLDİRİLER .................................................................................................................................................. 15
10.1 Bir web sitesinden indirilen sempozyum bildiri özeti ................................................................................ 15
Ham Data ................................................................................................................................................................. 15
10.2 Hükümet kaynaklarındaki veriler ............................................................................................................... 15
10.3 NTIS Web sitenindeki veri dosyaları.......................................................................................................... 15
11 METİN İÇİ GÖSTERİM ................................................................................................................................ 15
11.1 Tek yazarlı çalışmalar ................................................................................................................................. 15

11.2 Çok Yazarlı Çalışmalar .............................................................................................................................. 15


11.3 Yazar kurum olduğunda ............................................................................................................................. 16
11.4 Yazarlar aynı soyada sahip olduğunda ....................................................................................................... 16
11.5 Aynı parantez içinde birden fazla çalışma .................................................................................................. 16
12 KLASİK ÇALIŞMALAR........................................................................................................................... 17
12.1 Çalışmanın belirli bir kısmını göstermek için............................................................................................. 17
13 MEDYA ..................................................................................................................................................... 17
13.1 Film ............................................................................................................................................................ 17
13.2 Televizyon Programı .................................................................................................................................. 17
13.3 Radyo Programı .......................................................................................................................................... 17

APA (6th ed.) STİ REFERANS GÖSTERME KURALLARI


1. KAYNAKÇA DÜZENİ
1.1. Sıralama Hewlett, L. S. (1996). Hewlett, L. S. (1999).

Alleyne, R. L. (2001).


Alleyne, R. L., & Evans, A. J. (1999).

Gosling, J. R., Jerctld, K., & Belfotr, S. E. (2000). Gosling, J. R., & Tevlin, D. E. (1996).

Hoyward, D., Firsching, A., & Brown, J. (1999). Hoyward, D., Firsching, A., & Smigel, J. (1999).

Mathur, A. L, & Wallston, J. (1999). Mathur, S. E., & Ahlers, R. J. (1998).1.2. Genel Formlar

Süreli Yayınlar:
Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. (1994). Makalenin adı. Süreli Yayının adı, Cilt-Sayı,

200-300Süresiz Yayınlar:
Yazar, A. A. (1994). Çalışmanın adı. Yer: Yayımcı.


Süreli Olmayan Yayının Bir Bölümü:
Yazar, A. A., & Yazar, B. B. (1994). Title of chapter. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.),

Çalışmanın adı (200-300). Yer: Yayımcı.

Online Süreli Yayın

Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. (1994). Makalenin adı. Süreli Yayının adı Cilt-sayı,

200-300. ……internet adresinden 28, 03, 2014 tarihinde edinilmiştir.


Online Doküman:
Yazar, A. A. (2000). Çalışmanın başlığı. …………..internet adresinden 15, 04, 2014 tarihinde

edinilmiştir.
2. SÜRELİ YAYINLARA ATIF VERME

2.1. Tek Yazar Makale
Yazarın soyadı, adının baş harfi. ( Yıl ). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (sayı), sayfa aralığı.
Örnekler:

Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological Bulletin,126, 910-924.

Kabapınar, Y. (2002). İlköğretim hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan ders kitapları ve öğretim materyalleri açısından Türkiye ve İngiltere örnekleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2, 247-270.
2.2. İki Yazar Makale
İlk Yazarın soyadı, adının baş harfi.,& İkinci Yazarın soyadı, adının baş harfi. ( yıl ). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (sayı), sayfa aralığı.
Örnekler:

Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring processing organizations. ConsultingPsychology Journal: Practice and Research, 45 (2), 10-36.
Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). ADA ve işe alım süreci kuruluşları. Danışmanlık Psikolojisi Dergisi: Pratik ve Araştırma, 45 (2), 10-36.
2.3 Üç ile altı yazar makale
İlk Yazarın soyadı, adının baş harfi.,İknci Yazarın soyadı, adının baş harfi., & Üçüncü Yazarın soyadı, Adının baş harfi ( yıl ). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (sayı), sayfa aralığı.


Örnekler:

Soywitz, K. J., Mannarino, A. P., Berliner, L., & Cohen, J. A. (2000). Treatment for sexually abused children and adolescents. American Psychologist, 55, 1040-1049.


Soywitz, K. J., Soywitz, K. J., Mannarino, A. P., Berliner, L., & Cohen, J. A. (2000). Cinsel istismara maruz kalan çocuk ve ergenlerin eğitimi. Amerikan Psikoloğu, 55, 1040-1049.


    1. . Altıdan daha fazla yazar makale

İlk Yazarın soyadı, adının baş harfi.,İkinci Yazarın soyadı, adının baş harfi., Üçüncü Yazarın soyadı, Adının baş harfi., Dördüncü Yazarın soyadı, Adının baş harfi., Beşinci Yazarın soyadı, Adının baş harfi., Altıncı Yazarın soyadı, Adının baş harfi., vd. ( yıl ). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (sayı), sayfa aralığı.


Örnekler:

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandier, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., et al. (2000). An experimental evaluation oft heory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.


Wolchik, S. A., West, S. G., Sandier, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., vd. (2000). Boşanmış ailelerin çocuklarına yönelik anne-çocuk programlarının deneysel bir ölçümü. Danışmanlık ve Klinik Psikolojisi Dergisi, 68, 843-856.
Metin içinde:
(İlk yazarın soyadı, vd., 2000)
2.5. Yayın Aşamasında Makale
Yazarın Soyadı, Adının baş harfi. (yayın aşamasında). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı.
Örnekler:
Zuckermctn, M., & Kieffer, S. C. (in press). Race differences in faceism: Does facial prominence imply dominance? Journal of Personality and Social Psychology.
Zuckermctn, M., & Kieffer, S. C. (yayın aşamasında). Yüz ifadesinde ırk farklılıkları: Yüzdeki belirginlik üstünlüğe mi işaret eder? Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi.

Metin içinde:
(Zuckerman, & Kieffer, yayın aşamasında).


2.6. Magazinde Makale
Yazarın soyadı, adının baş harfi. ( Yıl, Ay Gün). Makale adı. Süreli Yayının adı, sayı, sayfa aralığı.
Örnekler:

Kandel, E. R., & Squire, L. R. (2000, November 10). Neuroscience: Breaking down scientific barriers to the study of brain and mind. Science, 290, 1113-1120.


Yılmaz, S.(2013, Ekim). Anneler, kızlar ve ışıltılı hayatlar. Varlık, 10(1273), 32-35.

2.7. Bültende makale
Yazarın soyadı, adının baş harfi. ( Yıl, Yayın dönemi). Makelenin adı. Süreli Yayının Adı, sayı, sayfa aralığı.
Örnekler:

Brown, L. S. (1993, Spring). Antidomination training as a central component of diversity in clinical psychology education. The Clinical Psychologist, 46, 83-87.


Brown, L. S. (1993, Bahar). Klinik psikoloji eğitimi. Klinik Psikoloji, 46, 83-87.

2.8. Bültende Yazarsız Makale
Maklenin adı. (Yıl, Yayın dönemi). Bültenin Adı, sayısı, sayfa aralığı.
Örnekler:

The new health-care lexicon. (1993, August/September). Copy Editor, 4, 1-2.


Yeni sağlıkl hizmetleri sözlüğü. (1993, Ağustos/Ekim). Copy Editor, 4, 1-2.

Metin içinde:
(“The New Health-Care Lexicon,” 1993).

(“Yen Sağlık Hizmetleri Sözlüğü”, 1993).
2.9. Yazarı olmayan gazete haberi
Haber başlığı. (Yıl, Ay Gün). Gazetenin Adı, sayfa no.
Örnekler:

New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). The WashingtonPost, p. A12.
Evcil hayvanlar sahiplerinin fiziksel ve ruhsal sağlını artırıyor. (2014, Temmuz 17). Milliyet, s. 12.

Metin içinde:
(“New Drug,” 1993).

(“Evcil Hayvanlar,” 2014).
2.10. Günlük gazetede makale
Yazarın Soyadı, adının baş harfi. (Yıl, Ay Gün). Makale başlığı. Gazate adı, ss.
Örnekler:
Schwctrtz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The Washington

Post, pp. Al, A4.
Aydemir, Ş. (2012, Aralık 13). Sinema açtıran festival. Radikal, ss. 23.Yüklə 1,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə