MevsiMLİK İŞÇİLİk hakkinda genel kaynakçAYüklə 52,95 Kb.
tarix16.08.2018
ölçüsü52,95 Kb.
#71101

MEVSİMLİK İŞÇİLİK HAKKINDA GENEL KAYNAKÇA

Abdelali-Martini M., Goldey P., vd. (2010). “Towards a Feminization of Agricultural Labour in Northwest Syria”, The Journal of Peasant Studies, 30(2): 71-94.

Akbıyık N. (2011). “Malatya’da Çalışan Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal ve Ekonomik Sorunlarının İncelenmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Derneği, 36(10): 132-154.

Akbıyık, N. (2008). “Türkiye’de Tarım Kesiminde İşgücü Piyasalarının Yapısı”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 24 (7): 220-238.

Altınpıçak, T. ve Gülçubuk, B. (2004). “Ankara İli Polatlı İlçesinde Gezici Kadın Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşulları”, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 10 (1):59-66.

Anonim, (2011). TMMOB Adana Mimarlar Odası. Çukurova Bölgesi Mevsimlik Tarım İşçilerine Yaşam Alanı Tasarımı Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması Projeleri.

Anonim (2010). Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sağlık Sorunları ve Barınma Koşulları: Yenişehir/Çardak Örneği, Bursa Tabip Odası http://www.bto.org.tr/sunular/mevsimliktarim%20iscilerinin%20barinma%20kosullari.pdf

Anonim, (2007). Mevsimlik Tarım İşçiliği Nedeni ile Eğitimine Ara Veren İlköğretim Öğrencileri Araştırması, Eğitim-Sen.

Aysu A.“Azabın Diğer Adı: Mevsimlik İşçilik” http://www.uzumsen.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=119

Benek S. ve Ş. Ökten (2011). “Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşam Koşullarına İlişkin Bir Araştırma: Hilvan İlçesi (Şanlıurfa) Örneği”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (12): 653-676.

Berlan, J. P. (1986). “Agriculture et Migration”, REMI, 9-32.

Brass, T. (1997). “Immobilised Workers, Footloose Theory”, The Journal of Peasant Studies, 24 (4): 337-358.

Brass, T. (2010). “At Their Perfect Command? The Struggle of/(over) Post-Emancipation Rural Labour”, The Journal of Peasant Studies, 28(3):155-177.

Brovia, C. (2007). “Foggia: L’hébergement des Saisonniers Prend Des Allures de Ghetto”, Programmes Echanges et Partenariats, 9-10.

Brovia, C. (2008). “Sous la Férule des Caporali: Les Saisonniers de la Tomate dans les Pouilles”, A. Morice, B. Michalon (der.), Études Rurales: Travailleurs Saisonniers dans l'Agriculture Européenne, 182, 153-168.

Çağlayan Ç. (2011). “Tarım Politikalarındaki Değişimin Sağlık Etkileri”, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 38: 7-17.

Çetinkaya, Ö. (2008). “Farm Labor Intermediaries In Seasonal Agricultural Work in Adana-Çukurova”, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Anabilim Dalı.

Çetinkaya, Ö. ve Büke, A. (2009). “Emek Yoğun Tarımsal Üretimin Mecburlar Ordusu: Türkiye’de Gezici Mevsimlik Tarım işçileri”, Doğudan, Sayı: 12.

Çınar S. (2012). “Bağımlı Çalışma İlişkileri kapsamında Mevsimlik Tarım İşçilerinin Malatya Örneği Üzerinden Analizi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.

Çınar S. (2012). “Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçiliğine Dair Kısa Bir Değerlendirme, Perspectives 1: 32-34.

Çınar S. ve K. Lordoğlu (2011). Mevsimlik Tarım İşçileri: Marabadan Ücretli Fındık İşçiliğine, III. Sosyal Haklar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul: Petrol İş Yayını, 419-448.

Çınar S. ve K. Lordoğlu (2011). “Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Tekil Bir Analiz: Karasu Fındık Toplama İşçileri”, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 38: 23-33.

Dayıoğlu, M. ve Gündüz-Hoşgör, A. (2010). Türkiye'de Çocuk İşçiliği ile Mücadelede İzlenen Strateji ve Yöntemler: IPEC Deneyimi, Kemal İnal (der.), Türkiye'de Çocuk Emeği, Ankara: Ütopya Yayınevi.

Décosse, F. (2008). La Santé des Travailleurs Agricoles Migrants: Un Objet Politique?, A. Morice, B. Michalon (der.), Études Rurales: Travailleurs Saisonniers dans l'Agriculture Européenne, 182, 103-119.

Duruiz D. (2013). “Mevsimlik Tarım İşçileri: Acınılası Kurbanlar mı, Kürt Emekçiler mi? I, Perspectives 3: 32-36.

Duruiz D. (2013). “Mevsimlik Tarım İşçileri: Acınılası Kurbanlar mı, Kürt Emekçiler mi? II, Perspectives 4: 44-49.

Duruiz, D. (2011). “Seasonal Agricultural Workers in Manisa: Materialization of Labor, Bodies and Places Through Everyday Encounters”, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Eğitim-Sen (2007), Mevsimlik Tarım İşçiliği Nedeni İle Eğitimine Ara Veren İlköğretim Öğrencileri Araştırması, Ankara.

Fliche, B. (2006). “Le Nomade, le Saisonnier et le Migrantune Culture de la Mobilité en Anatolie Centrale?", Études Rurales.

Florinca, A.M., C. Brovia, E. Hellio (2008), “Programmes Echanges et Partenariats”, http://emi-cfd.com/echanges-partenariats7/IMG/pdf_CDR_agriculture.pdf

Foeken, D. ve Tellegen, N. (1997). ‘‘Proletarianisation, Land, Income and Living Conditions of Farm Labourers in Kenya’’, The Journal of Peasant Studies, 24 (4): 296-313.

Geçgin, E. (2009). “Ankara-Polatlı Örneğinde ve Sosyal Dışlanma Açısından Tarım İşçiliği”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 3-35. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/49/1148/13473.pdf

Gülçubuk B. (2012). “Tarımda Çocuk Emeği Sömürüsü ve Toplumsal Duyarlılık”, Çalışma ve Toplum, 2012/2: 75-93.

Gülçubuk B., E. Karabıyık, F. Tanır (2003). Tarım Kesiminde En Kötü Biçimde Çalışan Çocuk İşçiliği Temel Araştırması (Adana İli-Karataş İlçesinde Pamuk Hasadında Çalışan Çocuklar Örneği) Raporu, Ankara.

Gündüz-Hoşgör, A. (2006). Türkiye Romanlarının/Çingenelerinin Mevcut Durum Analizi (Roma Population in Turkey). UNICEF.

Gündüz-Hoşgör, A. (2007). Türkiye’de Nüfus Kaydına Yönelik İhtiyaç Analizi (Need Assessment Project for Lack of Birth Registration in Turkey). UNICEF.

Gündüz Hoşgör, A. (2010) “Türkiye’de Kırsal Kadının Toplumsal Konumu: Bölgesel Eşitsizlikler, Yasal Müdahaleler ve Kısmi Kazanımlar”, H. Durudoğan vd. (der.), Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları içinde, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 295-313.

Gürsoy, Ö. B. (2010). “Bir Yaşam Biçimi Olarak Sosyal Dışlanma: Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçileri”, A. Buğra (der.), Sınıftan Sınıfa, İstanbul: İletişim Yayınları, 33-65.

Hellio, E. (2007). “Espagne: En Andalousie, On Importe des Femmes Pour Exporter des Fraises”, Programmes Echanges et Partenariats, 5-6.

Hellio, E. (2008), “Importer des femmes pour exporter des Fraises (Huelva)”, A. Morice, B. Michalon (der.), Études Rurales: Travailleurs Saisonniers dans l'Agriculture Européenne, 182, 185-199.

Hoggart, K. ve Mendoza, C. (1999). “African Immigrant Workers in Spanish Agriculture”, Sociologia Ruralis, 39(4): 538-562.

Idem (2005). “Brevet du Vivant: Progrès ou Crime?”, Tiers-Monde, 46(181), 207-221.

ILO (2002). Unprotected Labour: What Role for Unions in the Informal Economy?, Labour Education 2002/2, No. 127.

Kafaoğlu, A. B. (2001). Tarım: Bolluk içinde Yoksulluk. İstanbul: Kaynak.

Kaleci, H. (2007). “Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyolojik Analizi: Eskişehir Örneği” Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji Anabilim Dalı.

Kandel, W.A. ve Donato, K.M. (2009). “Does Unauthorized Status Reduce Exposure to Pesticides?: Evidence From the National Agricultural Workers Survey”, Work and Occupations, 36(4): 367-399.

Karabıyık, E. ve Gündüz-Hoşgör, A. (2003). Adana-Karataş İlçesinde Tarımda En Kötü Biçimdeki Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılmasına Yönelik Eylem Planı. ILO-IPEC.

Karacan, A. R. (1991). Tarım Kesiminde Geçici Tarım işçilerinin Çalışma Koşulları, Ücret Sistemleri ve Çalışanların Sosyal Güvenlikleri Üzerine Bir Araştırma: Manisa Örneği. İstanbul: Friedrich Ebert Vakfı Yayınları.

Kaya, A. (2009). Türkiye’de İç Göçler Bütünleşme mi Geri Dönüş mü?. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Kayıkçı, S. (2009). Türkiye’de Kırsal Alan Yönetimi. İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı.

Keskin D. (2011). Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yasalar Karşısında Konumu, Tanımı ve Çalışma Koşulları, Mevsimlik İşgücü Göçü Ağına (MİGA) Gönderilen Yayınlanmamış Bilgilendirme Notu.

Kılıç, Ş. (1992). Biz ve Onlar: Türkiye’de Etnik Ayrımcılık. İstanbul: Metis Yayınları.

Kıray M. (1999). “Sosyo-Ekonomik Hayatın Değişen Düzeni: Dört Köyün Monografik Karşılaştırılması”, Oya Baydar (der.), 75 Yılda Köyden Şehirlere, İstanbul: Tarih Vakfı, 151-162.

Koruk İ. (2011). “İhmal Edilen Bir Grup: Göçebe Mevsimlik Tarım İşçileri”, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 38: 18-22.

Koruk, İ. ve Şimşek, Z. (2010). “Göçebe Mevsimlik Tarım İşçisi Olan ve Olmayan Kadınlarda Tetanoz Aşılama Durumu ve İlişkili Diğer Faktörler”, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 8(3): 165-175.

Koruk, I., Simsek, Z., Tekin, Koruk S., Doni, N., Gürses, G. (2010). “Intestinal Parasites, Nutritional Status and Physchomotor Development Delay in Migratory Farm Worker’s Children”, Child Care Health Development, 2010 Jul 14.

Küçükkırca İ.A. (2012). “Etnisite, Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Ekseninde Mevsimlik Kürt Tarım İşçileri”, Toplum ve Kuram 6-7: 197-218.

Labrianidis, L. ve Sykas, T. (2009). “Migrants, Economic Mobility and Socio-Economic Change in Rural Areas: The Case of Greece”, European Urban and Regional Studies, 16(3): 237-256.

Makal, A. (2001). “Türkiye’de 1950-1965 Döneminde Tarım Kesiminde İşgücü ve Ücretli Emeğe İlişkin Gelişmeler”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 56(3): 104-140.

Martin P. (2002). “Mexican Workers and U.S. Agriculture: The Revolving Door”, International Migration Review, 36 (4): 1124-1142.

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi Yayın Kurulu (2011). “Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yasal Durumu”, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 38: 2-3.

Morice, A. (2005). “Les Saisonniers Agricoles en Provence: Un Système de Main-d’œuvre”, Les Journées d’études du Gisti, 17-26.

Nalbantoğlu, R. (1948). “Türkiye’de Ziraat İşçilerinin Durumu”, İçtimai Siyaset Konferansı 1. Kitap, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, 16-31.

Nuhoğlu, Ş. (2003). “Gazap Fındıkları”, Express Dergisi, Sayı 31, 26-40.

Oral, N. (2006). Türkiye Tarımında Kapitalizm ve Sınıflar. Ankara: Ziraat Mühendisleri Odası.

Özbek, A. (2007). “New Actors of New Poverty: The ‘Other’ Children of Çukurova”, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Anabilim Dalı.

Özbekmezci, Ş. ve Sahil, S. (2004). “Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal, Ekonomik ve Barınma Sorunlarının Analizi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(3): 261-274.

Özbekmezci, Ş. ve Sahil, S. (2004). “Çukurova Yöresindeki Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yerleşim Dokuları ve Yaşam Üniteleri” Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(4): 375-391.

Pelek, D. (2010). “Seasonal Migrant Workers in Agriculture: The Cases of Ordu and Polatlı” Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü.

Pena, A. A. (2009). “Locational Choices of the Legal and Illegal: The Case of Mexican Agricultural Workers in the U.S.”, International Migration Review, 43(4): 850-880.

Preibisch, K. (2010). “Pick-Your-Own Labor: Migrant Workers and Flexibility in Canadian Agriculture”, International Migration Review, 44(2): 404-441.

Rogaly, B. (2006). “Intensification of Work-Place Regime in British Agriculture”, Sussex Migration Working Paper, Sayı 36.

Rogaly, B. (1998) “Workers on The Move: Seasonal Migration and Changing Social Relations in Rural India”, Gender and Development, 6(1):21-29.

Rye, J.F. ve Andrzejewska, J. (2010). “The Structural Disempowerment of Eastern European Migrant Farm Workers in Norwegian Agriculture”, Journal of Rural Studies, 26: 41-51.

Saraçoğlu, Cenk (2011). Şehir, Orta Sınıf ve Kürtler. İstanbul: İletişim Yayınları.

Simsek, Z. ve Koruk, İ. (2011). “The Effects of Migratory Seasonal Farmwork on Psychomotor Development and Growth Among Children Ages 0-5 Years in Southeastern Anatolia”, Turkish Journal of Public Health, 29(3): 157-165.

Simsek, Z., Koruk, I., Doni, N.Y. (2012). “An Operational Study on Implementation of Mobile Primary Healthcare Services for Seasonal Migratory Farmworkers, Turkey”, Maternal and Child Health Journal.

Sirman-Eralp, N. (1988). “Pamuk İşletmelerinde Aile İşletmeleri”, Ş. Pamuk, Z. Toprak (der.), Türkiye’de Tarımsal Yapılar, Yurt Yayınları.

Sücüllü Karadağ Y., F. Pak, Onganar, E. Çiçekli, B. Alkan, Ş. Öztürk, Ş. Özbakır, (2011). “Tarım İşçilerinde Asemptomatik Karpal Tünel Sendromu”, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 38: 34-37.

Sütoluk, Z., F. Tanır, N. Savaş, H. Demirhindi, M. Akbaba (2004). “Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi”, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 34-38.

Şeker M. (1987). Güneydoğu Anadolu Projesi. Ankara: V Yayınları

Şeker, Murat (1986). Türkiye’de Tarım İşçilerinin Toplumsal Bütünleşmesi. Ankara: Değişim Yayınları.

Şimşek, Z. ve Koruk, İ. (2009). “Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinden Biri: Mevsimlik Göçebe Tarım İşçiliği”, Çalışma Ortamı, Temmuz-Ağustos 2009.

Şimşek, Z. (2010). “Mevsimlik Tarım İşçilerine Gezici Sağlık Hizmeti”, 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 18-22 Ekim 2010 İzmir, Bildiri Özetleri Kitabı, 219-227.

Şimşek, Z. ve Kırmızıtoprak, E. (2010). “Mevsimlik Göçebe Tarım İşçisi Gençlerin Sağlıklı Yaşam Bilgi ve Davranışlarına Akran Eğitiminin Etkisi”, I. Ulusal Nüfus Bilim Kongresi 7-10 Ekim 2010 Ankara, Genişletilmiş Bildiri Özet Kitabı, 80-85.

Tanır, F. (2012). “Adana’da Mevsimlik Tarım İşçiliğinin Sorunları”, I. Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu yayınlanmamış bildiri, Şanlıurfa.

Tanır, F., S. Can, S. Gökkoyun, A. Özbek, R. Kozan, K. Kertmen, M. Akbaba (2006). “Adana-Karataş’ta Mevsimlik Tarımdaki Çocuk İşçiliğinin Eğitime Yönlendirmeyle Sona Erdirilmesi: İlk Sonuçlar”, X. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı, 131-132, Van.

Tekeli, İ. ve L. Erder, (1978). Yerleşme Yapısının Uyum Süreci Olarak İç Göçler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Kurban, D., D. Yükseker, A.B. Çelik, T. Ünalan, A.T. Aker (2006). Zorunlu Göç İle Yüzleşmek: Türkiye’de Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlığın İnşası. İstanbul: TESEV Yayınları.

TİSK (2007), Dünyada ve Türkiye’de Çalışan Çocuklar, Yayın no. 281, Haziran 2007, http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ic&id=2447

Toprak, Z.(1997). “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Adana’da Amele Buhranı ve Amele Talimatnamesi” Toplumsal Tarih, 41: 7-13.

Ulukan, U. (2009). Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Sözleşmeli Çiftçilik: Bursa Örneği. İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi.

UNFPA (2012). Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011.

U.S. Department of Labor’s Bureau of International Labor Affairs (2010), U.S. Department of Labor’s 2009 Findings on the Worst Forms of Child Labor. http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/pdf/2009OCFTreport.pdfYıldırak, N., B. Gülçubuk, S. Gün, E. Olhan, M. Kılıç (2002). Türkiye’de Gezici ve Geçici Kadın Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşulları ve Sorunları. Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Temsilciliği. www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/publ/kadintarim.pdf

Yıldırak, N., B. Gülçubuk, S. Gün, E. Olhan, M. Kılıç (2003). Türkiye’de Gezici ve Geçici Kadın Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşulları ve Sorunları. Ankara: Tarım-İş Sendikası Yayınları.
Kataloq: media -> uploads -> 2017
2017 -> BiLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu – III 17-25 Temmuz 2017
uploads -> Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Raporu: Haritalama Çalışması Raporu
uploads -> T. C. GÜMÜŞhane üNİversitesi İlahiyat faküLtesi BİTİrme çalişmasi yazim kilavuzu
uploads -> T. C. GÜMÜŞhane üNİversitesi
uploads -> Ayrımcılık Yasağı Eğitim Rehberi
uploads -> Türkiye'de Irk veya Etnik Köken Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu: 1 Ocak-31 Temmuz 2010
uploads -> GüMÜŞhane üNİversitesi İdari ve mali İŞler daire başkanliğI 2015 mali yili biRİm faaliyet raporu
2017 -> Avrupa-Türkleri
2017 -> Dünya Online
2017 -> Sempozyum “Uluslararası Göç ve Türkiye; Yeni Eğilimler, Sorunlar ve Çözüm Arayışları”

Yüklə 52,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə