MiLLİ prodüKTİVİte merkeziYüklə 445 b.
tarix30.07.2018
ölçüsü445 b.
#63688


 • MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ

 • “Türkiye’nin Verimlilik Merkezi”


MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ

 • KURULUŞ AMAÇLARI:

    • Yurt ekonomisinin verimlilik ilkelerine uygun olarak gelişmesine yardımcı olacak önlemleri araştırmak ve bunların uygulamaya konmasına çalışmak,
    • Kamu ve özel kesim işyerlerinde verimliliği artıcı yöntemleri araştırıp bularak bunların uygulanmasını izleyip tavsiyelerde bulunmak,
    • Verimlilikle ilgili teknik yardımlar sağlamak, eğitim ve danışmanlık çalışmaları yapmak,
    • Verimlilikle ilgili bilgi ve metotları yaymak.


İLLER DÜZEYİNDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMA PROJELERİ

 • AMAÇ

 • “İlgili tüm kesim ve kuruluşların katılım ve desteklerinin sağlanarak, gönüllü KOBİ’lerde verimliliği artırmaya yönelik; eğitim, danışmanlık, verimlilik ölçme-izleme, yayın-tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, verimliliği etkileyen faktörler yelpazesinde araştırma çalışmaları yapmak, yayın, tanıtım ve sohbet toplantıları ile de toplumun farklı kesimlerinde verimlilik bilincinin gelişmesine yardımcı olmak ve illerdeki sanayiciler, işçiler, özel ve kamu kuruluşlarının yönetici ve çalışanları, üniversite, sanayi ve ticaret odalarının mensupları, öğretmenler ve öğrenciler arasında verimlilik bilincini yaymaktır”

VERİMLİLİĞİ ARTIRMA PROJELERİ TOPLU SONUÇLARI

VAP KAPSAMI - 1

 • Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

 • Seçilen işletmelerin bir kısmında uygun ölçme ve değerlendirme modellerinin kullanımı ile, verimlilik ölçme ve değerlendirme çalışmaları ve bu işletmelerin hepsinde ortak olan ölçüm sonuçlarına dayalı verimlilik ve performans göstergelerine dayalı firmalar arası karşılaştırmaların yapılması.VAP KAPSAMI - 2

  • Danışmanlık Çalışmaları Kapsamı
  • Danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen, farklı sektörlerde ve belirli kriterlere uygunluk gösteren imalatçı KOBİ'ler arasından seçilen işletmelerin;
  • Verimliliklerinin artırılmasını,
  • Maliyetleri düşürecek iş sistemlerinin yeniden tasarlanmasını,
  • İş sistemlerinin başarı ölçütlerinin tanımlanarak ölçümüne yönelik alt sistemlerin kurulmasını,
  • Kalitenin artırılmasını,
  • İnsan kaynaklarının daha etken kullanılmasını,
  • Örgütsel etkenliğin artırılması ile kurumsal yapıların güçlendirilmesini,
  • Çalışma ortamının kalitesinin iyileştirilmesini,
  • İşletmeler arası rekabetin olumlu yönde kanalize edilmesini ve
  • yönetim fonksiyonunun güçlendirilmesini mümkün kılacak çalışmalar.
İŞLETME SEÇİMİNDE UYGULANAN KRİTERLER

  • Zorunlu Kriterler
  • Gönüllülük
  • Üst yönetimin verimliliğe ve kaliteye önem veren, değişime ve gelişmeye açık olması.
  • Bilanço esasına göre defter tutulması
  • Maliyet muhasebesi kayıtlarının bulunması
  • Personel sayısının 20-200 arasında bulunması
  • MPM uzmanları ile birlikte çalışabilecek eleman tahsis edilmesi
  • İşletmelerin il merkezlerinde ve Organize Sanayi Bölgelerinde bulunması


VAP DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI

 • Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme

 • Verimlilik Sorunlarının Teşhisi

 • Organizasyon Geliştirme ve Performans Artırma Planlaması (OD/PIP)

 • SWOT Analizi

 • Organizasyonel Yeniden Yapılanma

 • ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistem Geliştirme

 • Kalite Sistemi Teşhis ve Değerlendirme

 • Çalışan Memnuniyetinin Ölçülmesi

 • Kurum Kültürünün TKY’ye Yatkınlığının Değerlendirilmesi

 • Ekip Çalışmasında Etkenliğin Artırılması

 • Ergonomik Analiz

 • İş Düzenleme

 • Üretim Planlama

 • Maliyet Analizi

 • Web Sayfası Tasarımı

 • Internet Kullanımı

 • Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

 • İşçi Sağlığı ve İş GüvenliğiVAP KAPSAMI - 3

  • Eğitim Çalışmaları
  • Seçilen işletmelerle diğer kurum ve kuruluşların üst, orta kademe personeli ile teknik personeline yönelik olarak, verimlilik artırıcı teknik ve yaklaşımlar konularında düzenlenecek 1-2 günlük eğitim programları ile, katılımcıların bu teknik ve yaklaşımları öğrenerek kendi kuruluşlarına taşımaları, aktarmaları ve kullanımını yaygınlaştırmalarının sağlanması.


VAP EĞİTİM ÇALIŞMALARI

  • Çalışma Hayatının Kalitesinin Geliştirilmesi
  • Stratejik Planlama ve Değişim Yönetimi
  • Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
  • Yöneticilikte Yeni Yaklaşımlar
  • İş Etüdünün Temel Kavramları
  • Motivasyon
  • Kalite Yönetimi, ISO 9000 Standartları
  • Toplam Kalite Yönetimi
  • İnternet Kullanımı
  • Satış Teknikleri ve Müşteri İlişkileri
  • Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme
  • Pazarlama
  • Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Verimlilik


VAP EĞİTİM ÇALIŞMALARI

  • Maliyet Muhasebesi
  • Üretim Planlama ve Kontrolü
  • Çalışma Sermayesi Yönetimi
  • Yönetim Bilgi Sistemleri
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
  • Hızlı Okuma
  • Bilgisayara Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi
  • 5S Endüstriyel Temizlik
  • Malzeme İhtiyaç Planlaması
  • Eğiticilerin Eğitimi
  • Üretimde Verimlilik Artırma Teknikleri


VAP KAPSAMI - 4

  • Araştırma Çalışmaları
  • Verimliliği etkileyen faktörler yelpazesinde, ilin gelişme potansiyelini ortaya koymak için; verimlilik ve kalite alt yapısı, rekabet gücü, teknoloji seviyesi, ihracat imkanları, istihdam yapısı, kapasite kullanımı ve pazarlama sorunları gibi konulara ışık tutmak amacıyla mevcut durumu ortaya çıkarmak.


VAP ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

  • Teknoloji (Makine-Teçhizat) Seviyesi
  • Doğal Çevre Sorunları Ve Fırsatları
  • Kalite Altyapısı
 • Hammadde Tedarik Düzeninin İyileştirilmesi

 • Başarı Açısından Girişimci Özellikleri

  • İnsan Kaynakları Planlaması
 • Kapasite Kullanım Sorunları

  • Ürünler Bazında Pazarlama Sorunları
  • Pazarlama Olanaklarının Geliştirilmesi
  • Dünya Ticaretinde Yeni Teknik Korumacılık Uygulamaları Karşısında KOBİ'ler
  • Rekabet Gücü


VAP KAPSAMI - 5

  • Yayın ve Tanıtım Etkinlikleri Kapsamı
  • İl genelinde toplumun tüm kesimlerine yönelik olmak üzere verimlilik bilincinin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla;
  • Verimlilik Sohbet Toplantıları,
  • MPM Yayın Sergileri,
  • “Çocuk Gözüyle Verimlilik” Konulu Resim Yarışması
  • Basın Yayın Kuruluşları İle Ortak Çalışmalar
  • etkinliklerinin düzenlenmesi.
 • “Türkiye’nin Verimlilik Merkezi”
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə