BiLGİ Genç Sosyal Girişimci ÖdülleriYüklə 92,64 Kb.
tarix03.11.2017
ölçüsü92,64 Kb.
#29901

BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri projesi, içinde bulundukları toplumda pozitif değişimin liderliğini üstlenen gençlere destek olmayı hedeflemektedir. Her yıl 10 istisnai genç sosyal girişimci, rekabetçi bir başvuru sürecini takiben BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri’ni almaya hak kazanacaktır.Kelime Açıklamaları:

Projenin kurucusu ya da kurucu ortağı: Söz konusu girişimin oluşumunda ve tasarlanmasında tek başına ya da bir grubun üyesi olarak sorumluluk alan kişi veya kişiler.Girişim:

  • Tamamen tescilli bir kurum

  • Bağımsız bir proje (tescilli olmayan)

  • Bir kurum içinde oluşturulmuş bir proje

Başvuru sahibinin 1 Mayıs 2013 itibarıyla 18 – 29 yaş aralığında olması gerekir.
KİŞİSEL BİLGİLER
İsim      

Soyisim      

Doğum Tarihi      

E-posta      


1. Siz bu girişimin kurucusu ya da kurucu ortağı mısınız?

( ) Evet ( ) Hayır


2. Girişiminiz başvuru yaptığınız tarihten an az 6 ay önce hayata geçirildi mi?

( ) Evet ( ) Hayır3. İletişim Bilgileri

Telefon      

Ev telefonu      

Mobil      

Skype      
4. Posta Adresi

Adres      

Şehir      

Ülke      

Posta Kodu      
5. Cinsiyet

( ) Kadın ( ) ErkekGİRİŞİMİNİZ HAKKINDA
Temel Bilgiler:
1. Kurucusu ya da kurucu ortağı olduğunuz girişimin ismi nedir?

     


2. Girişimci iletişim bilgileri

Posta Adresi

Adres      

Şehir      

Ülke      

Posta Kodu      

Email      

Telefon      


3. Eğer girişiminiz aşağıdaki sosyal medya platformlarından herhangi birini kullanıyorsa lütfen ilgili linkleri belirtiniz.

Websitesi      

Blog      

Facebook sayfası      

Twitter      

Diğer      4. Lütfen girişiminizi ve girişiminiz ile ilgili aktiviteleri kısaca anlatınız.

     

5. Aşağıdakilerden hangisi girişiminizi/projenizi en iyi şekilde tanımlamaktadır. Lütfen sadece birini işaretleyiniz.
( ) Bağımsız bir proje ( ) Bir kurum içinde oluşturulmuş bir proje

6. Girişiminiz/Projeniz tamamen tescilli bir kurum mudur?

( ) Evet ( ) Hayır7. Girişiminiz tescilli bir proje ise lütfen ayrıntılarını belirtiniz.

     8. Girişiminiz bir kurum içinde geliştirildiyse kurumun ismini belirtiniz.

     

Girişiminiz:

1. Girişiminiz tematik açıdan aşağıdaki alanlardan hangisine karşılık gelmektedir? Lütfen sadece birini seçiniz.
o Sivil Katılım

o Ekonomik Kalkınma

o Eğitim

o Çevre


o Sağlık

o Sosyal Bütünleşme


2. Projeniz aşağıdaki alanlardan hangileri ile ilgili bir etki yaratmıştır. Lütfen uygun olan seçenekleri işaretleyiniz.

 Hayvan Hakları

 İklim Değişikliği

 Toplumsal Gelişim

 Bilinçli Tüketim

 Kültürel Koruma

 Demokrasi ve Yönetişim

 Engelli Hakları

 Ekonomik Kalkınma

 İstihdam Edilebilirlik / İş Eğitimi

 Çiftçilik / Tarım

 Sağlık


 İnsan Hakları

 Göç

 Yerli Halkı Güçlendirme

 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği

 Barış & Tolerans

 Cinsel Haklar ve Üreme Hakkı

 Madde Bağımlılığı

 Şiddet Önleme

 Kadınların Gelişimi

Diğer (Lütfen detaylandırın):      
3. Girişiminizde aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini/hangilerini kullanıyorsunuz? Lütfen uygun olan seçenekleri işaretleyiniz.

 Savunuculuk

 Mimarlık ve Tasarım

 Sanat

 Moda

 Bilgi Teknolojileri

 Medya ve İletişim

 Muzik & Performans

 Politik Katılım
 Din

 Bilim & Teknoloji

 Spor

 Eğitim

 Gönüllülük

 Gençlerin Gelişimi

 Diğer (lütfen detaylandırın):      4. Girişiminiz neyi ifade etmeye / geliştirmeye çalışıyor?
     

5. Girişiminiz ile ilgili olarak aşağıdaki teknolojik aktivitelerden hangilerini kullanıyorsunuz? Lütfen uygun olan seçenekleri işaretleyiniz.
 Mobil bankacılık

 Mobil veri toplama

 Mobil tanıtım

 Online savunuculuk

 Online eğitim

 Online yardım/fon sağlamak

 Online iletişim ağı oluşturmak

 Radyo Tanıtımı

 SMS Sosyal Pazarlama

 Televizyon Tanıtım

 Diğer (Lütfen detaylandırın)      

6. Eğer bu girşimin kurucusu / kurucu ortağı iseniz yada girişim kurumsal bir girişim ise lütfen şahsınızın bu sürece nasıl dahil olduğu hususunda bilgi veriniz.

     
7. Girişiminiz hangi anlamada ve neden yenilikçidir ? Lütfen sonuçta fayda sağlayacak 2 yada 3 yenilikçi strateji ve yaklaşımı anlatınız.

     
8. Geçmiş altı ay içersinde girişiminiz ile ilgili olarak lütfen en etkileyici 2-3 başarıyı listeleyiniz.

     
Fayda sağlanan hedef kitle:

1. Girişiminiz 2012 yılında kaç kişiye fayda sağlamıştır. Lütfen net rakamlar belirtiniz.

Direkt      


Endirekt      
2. Lütfen girişiminizin hedef kitlesi hakkında bilgi veriniz . (Örnek 19-29 yaş arası kadınlar, İç Anadolu bölgesinde yaşayan çiftçiler gibi)

     3. Çevrenizde girişminizden faydalanan insan, tavır ve davranış anlamında ne gibi değişiklikler oldu?
     

4. Elinizde bu değişimi destekleyecek ne gibi deliller var?
     

İŞ MODELİNİZ

Finansal Bilgiler:

1. Aşağıdakilerden hangisi girişiminizi/projenizi en iyi şekilde tanımlamaktadır. Lütfen sadece birini işaretleyiniz.

  • Kar Amaçlı Sosyal Misyon

  • Kar Amacı Gütmeyen Sosyal Misyon

  • Kar Amacı güden ve Kar Amacı gütmeyen özellikler taşıyan Sosyal Misyon2. Girişiminizin bir önceki yıl için bütçesi ne kadardı? (Türk Lirası)

     


3. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri girişiminiz ile ilgili fon kaynaklarındandır? Lütfen uygun olan seçenekleri işaretleyiniz.

 Tamamen hibe ve bağışlar

 Kısmen hibe ve bağışlar

 Tamamen verilen hizmetlerden kazanılan gelirler

 Kısmen verilen hizmetlerden kazanılan gelirler

4. Bir önceki sene ana fon kaynaklarınız aşağıdakilerden hangileriydi? Lütfen uygun olan seçenekleri işaretleyiniz.

 Akademik Kurum / Üniversite

 Özel Şirket

 İnanç Kökenli Organizasyon

 Vakıf

 Devlet


 Gelir Yaratmak

 Şahıs


 Diğer STKlar

 Kişisel kazanç

 Diğer, lütfen detaylandırın      
5. Kaynaklarınızı sefereber etmeniz ile ilgili en yenilikçi ve başarılı yaklaşımlarınızı anlatınız.

     
6. Kendiniz dahil olmak üzere girişiminiz kaç kişi ile çalışıyor? Lütfen yazılı açıklama yapmadan sadece rakam giriniz.
Tam zamanlı      

Yarı zamanlı      


7. Girişiminiz kaç gönüllü ile çalışmaktadır? Lütfen yazılı açıklama yapmadan sadece rakam giriniz.

     


8. Girişiminize destek olan gönüllüler ortalama ayda kaç saat görev almaktadır ? Lütfen yazılı açıklama yapmadan sadece rakam giriniz.

     


Ortaklıklar:
1. Girişiminizi tamamlamak için herhangi bir ortaklık oluşturdunuz mu?

( ) Evet ( ) Hayır


2. Girişiminizin uygulanması aşamasında herhangi bir ortaklık yaptınız mı? Eğer bir ortaklık yaptıysanız lütfen aşağıdaki seçeneklerden uygun olanı işaretleyiniz.

 Akademik Kurum / Üniversite

 Özel Şirket

 İnanç Kökenli Organizasyon

 Vakıf

 Devlet


 Diğer STKlar

 Diğer, lütfen detaylandırınız      


3. Lütfen yukarıda belirttiğiniz ortaklığın/ortaklıkların rolünü anlatınız.(Örnek: Devlet bizimle data paylaşıyor, bir vakıftan bağış alıyoruz, üniversite bize ayni yardım sağlıyor gibi)

     
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:

1. Girişiminiz ile ilgili 5 senelik büyüme planını anlatınız.

     
2. Bunu gerçekleştirmek için ne gibi kaynaklara ihtiyacınız var?

     
3. Bu kaynakları nerelerde arayacaksınız?

     

BİZE KENDİNİ ANLAT
Liderlik:

1. Girişiminizi hayata geçirmeniz konusunda size kim/ne ilham verdi? Lütfen aşağıdaki seçeneklerden uygun olanları işaretleyiniz.

 Toplumsal problem ile yaşanan kişisel tecrübe

 Etkileyici bir lider/mentor

 Derin empati duygusu

 Aile

 Arkadaşlar Universiteden/okuldan alınan bilgi

 İnanç / Din

 Diğer (lütfen detaylandırınız)      
2. Bir lider olarak verdiğiniz en önemli karar nedir? Bu kararı nasıl verdiniz?

     
3. Kendinizi neden bir sosyal girişimci olarak değerlendiriyorsunuz?

     
4. Bu girişimde liderlik yapmak sizin hayatınızı nasıl etkiledi?

     
5. Girişimin kurucusu yada kurucu ortağı iseniz lütfen mevcut liderlik işlevinizi açıklayınız.

     
6. Girşimin kurucu ortağı iseniz; İstanbul Bilgi Üniversitesi girişiminiz ve bu anlamdaki rolünüz ile ilgili teyid için diğer kurucu yada kurucular ile temas etme hakkını saklı tutar. Bu sebeple girişiminiz ile ilgili başka kurucu ortaklar varsa lütfen kendileri ile temas kurarak adaylığınız ile ilgili bilgi veriniz.
İlgili boşluğu diğer kurucu ortakların isim, telefon ve e-posta bilgilerini vermek için kullanınız. Şayet girişimin tek kurucusu iseniz bu bölümü atlayabilirsiniz.

     

Öğrenme:
1. Ne öğrenmek istersiniz? Lütfen aşağıdaki seçeneklerden gerek girişiminiz gerekse kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayacağını düşündüğünüz ve size en uygun olan üç başlığı seçiniz.

 Bilgiye nasıl ulaşabileceğimi öğrenmek ve bilgiyi etkili paylaşabilmek

 Uzun dönemli vizyonu olan yenilikçi fikirler üretebilmek

 Girişimim için gelir yaratacak stratejiler geliştirebilmek

 Girişimim için destek ve kaynak yaratabilmek

 Başarılı bir girişimi işletmek

 Topluma uzun vadeli pozitif değer kazandırabilmek

 Etkili bir liderin kim olduğunu ve liderlik özelliklerini anlamak


2. BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri sizi nasıl destekleyebilir? Lütfen aşağıdaki seçeneklerden gelişiminize katkı sağlayacağını düşündüğünüz üç alanı seçiniz.

 Toplum liderleri ya da kurumlara ulaşmak

 Mentorlara ulaşmak

 Kaynaklara ulaşmak

 Kişisel ve örgütsel gelişimimi sağlayacak fırsatlara ulaşmak

 Daha fazla görünürlük


3. Yukarıda belirtilen faydalar haricinde farklı hangi konularda desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz? Varsa lütfen açıklayınız.

     
4. Bu ödül programına katılarak ne gibi gelişmeler kaydetmeyi umuyorsunuz?

     
5. Seçildiğiniz takdirde 5-8 Kasım 2013 ile 9-15 Aralık 2013 tarihleri arasında bir hafta sürecek ve İstanbul’da yapılacak olan “eğitim kampı”na ve bir yıllık Youthactionnet arkadaşlığına katılacağınızı taahhüt ediyor musunuz?

( ) Evet ( ) Hayır


6. Seçilirseniz, sosyal girişimci diğer arkadaşlar ile paylaşmak üzere sahip olduğunuz hangi uzmanlık alanlarından bahsedebilirsiniz?

     
7. BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 6 Aralık 2013 ve 15 Aralık 2013 tarihleri arasında olacaktır. Bu tarihler arasında projeniz ile aktif olarak ilgileniyor olacak mısınız?

( ) Evet ( ) Hayır


EK BİLGİLER

Bu programa yaptığınız başvuru ile ilgili, sizin uygunluğunuzu teyit edebilecek en az iki referans vermenizi istiyoruz.


Aile bireyleri referans olarak kabul edilmeyecektir
1. Birinci referans

Adı ve soyadı      

Varsa kurum ya da bağlı ortaklık      

Unvan      

E-posta adresi      

Telefon      

Bu kişiyi nereden tanıyorsunuz?      
2. İkinci referans

Adı ve soyadı      

Varsa kurum ya da bağlı ortaklık      

Unvan      

E-posta adresi      

Telefon      

Bu kişiyi nereden tanıyorsunuz?      

İLAVE BİLGİLER:

Bu sorulara verilen cevaplar seçme ve değerlendirme süreçlerini etkilememektedir.1. Eğitim Durumunuz nedir?

 Resmi bir eğitim yok

 İlk/orta okul

 Lise


 Üniversite

 Teknik / Önlisans

 Yüksek Lisans/Doktora
2. BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri projesinden nasıl haberiniz oldu?

 Arkadaş

 İnternet

 Kurum


 Basın Bülteni / Gazete

 Bilgi Finalistleri

 Broşür/Poster

Eğer bir kurum ya da bir Bilgi finalisti seçeneklerini seçtiyseniz lütfen detaylandırınız.     
3. Siz yada girişiminiz daha once başka bir kurum tarafından değerlendirildi/ödüllendirildi mi?

     
4. Toplumunuzdaki kurumların size ya da girişiminize ne ölçüde fayda/destek sağladığını düşünüyorsunuz? (1=Hiçbir destek yok, 2=Çok az destek var, 3=Biraz destek var, 4=Çok destek var)

 1 (Hiçbir destek yok)

 2 (Çok az destek var)

 3 (Biraz destek var)

 4 (Çok destek var)

5. Eğer yukarıda "Çok az destek var" ya da "Hiçbir destek yok" seçeneklerini işaretlediyseniz lütfen aşağıdaki seçeneklerden size uygun olanı işaretleyiniz.

 Genç olduğumuz için bize güvenmiyorlar

 Gerekli ağlara ulaşım imkanımız yok

 Gelişim sektörüne yatırım genelde yapılan işin tarihçesini ve hacmini dikkate alıyor

 Bağışçılar genel olarak bizim sahip olmadığımız ya da henüz geliştirmekte olduğumuz yetenekleri dikkate alıyorlar

 Toplum henüz yaptığımız işin öneminin farkında değil

 Diğer, lütfen detaylandırınız      


6. Bu başvuru formunu doldurmak sizi kendinizle/projenizle ilgili olarak ne derece eleştirel düşünmeye sevk etti? (1=Hiç etkilemedi , 2=Çok az etkiledi, 3=Biraz etkiledi, 4=Çok etkiledi)

 1 (Hiç etkilemedi)

 2 (Çok az etkiledi)

 3 (Biraz etkiledi) 4 (Çok etkiledi)

BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri’ne gösterdiğiniz ilgi için tekrar teşekkür ederiz.

Bütün başvuru sahipleri ile başvurularının durumu ve seçim süreci ile ilgili olarak iletişim kurulacaktır. 

Yüklə 92,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə