Bu bölümde aşağıdaki başlıklara ilişkin bilgiler bulacaksınız…Yüklə 445 b.
tarix28.10.2017
ölçüsü445 b.
#17871Bu bölümde aşağıdaki başlıklara ilişkin bilgiler bulacaksınız…

 • Bu bölümde aşağıdaki başlıklara ilişkin bilgiler bulacaksınız…

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tanıtım

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Amaçları

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin İşleyişi

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken NoktalarMesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tanıtımı Bölümünde, Bursa il sınırları içinde olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine ilişkin bilgileri bulacaksınız. Okullara ilişkin adres ve iletişim bilgileri, kontenjan bilgileri, 2015-2016 eğitim öğretim yılındaki taban puanları ve 2014-2015 eğitim öğretim yılındaki Türkiye geneli yüzdelik dilimleri, okullarda açılan alan ve dallar gibi bilgilere ulaşacaksınız.

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tanıtımı Bölümünde, Bursa il sınırları içinde olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine ilişkin bilgileri bulacaksınız. Okullara ilişkin adres ve iletişim bilgileri, kontenjan bilgileri, 2015-2016 eğitim öğretim yılındaki taban puanları ve 2014-2015 eğitim öğretim yılındaki Türkiye geneli yüzdelik dilimleri, okullarda açılan alan ve dallar gibi bilgilere ulaşacaksınız.

 • Kısa bir derleme olan bu bölümdeki bilgiler, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sitelerinden ve ilgili birimlerinden temin edilmiştir.

Ortaöğretim Kurumlarının Genel Amaçları

 • Ortaöğretim Kurumlarının Genel Amaçları

 • Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlamayı,

 • Öğrencileri ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamayı,

 • Eğitim ve istihdam ilişkilerinin Bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını,

 • Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini,Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı,

 • Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı,

 • Öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı,

 • Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmelerini,

 • Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini,

 • Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini,

 • Hayat boyu öğrenmenin bireylere benimsetilmesini,

 • Eğitim, üretim ve hizmette uluslararası standartlara uyulmasını ve belgelendirmenin özendirilmesini amaçlar.Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim, kız ya da erkek olabildiği gibi karma olarak da gerçekleşmektedir. Örneğin Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi sadece kız öğrenci almaktadır.

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim, kız ya da erkek olabildiği gibi karma olarak da gerçekleşmektedir. Örneğin Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi sadece kız öğrenci almaktadır.

 • Öğrenim süresi 4 yıl olan bu okul türünde diğer tüm okul türlerinde olduğu gibi 9. sınıfları ortaktır.

 • Bu okul türlerinde 9. sınıftan 10. sınıfa geçerken alan seçimi yapılır. Alan seçimi alan yerleştirme puanına göre yapılır. Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40 ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60 ı toplanarak belirlenir. Yerleştirme işlemi tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılır.Alan Nedir?

 • Alan Nedir?

 • Ortaöğretim kurumlarında ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; bilgi, beceri, tutum, davranış ve istihdam imkânı sağlayan programların her birine denir.

 • Bu okul türlerinde 10. Sınıftan 11. Sınıfa geçerken dal seçilmektedir. Dala yerleştirme işlemleri 10 uncu sınıfın sonunda öğrencinin alan ortak eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılır. Tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması hâlinde 10 uncu sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.Dal Nedir?

 • Dal Nedir?

 • Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında uygulanan bir alan altında belirli konularda uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri, tutum, davranış gerektiren ve istihdam imkânı sağlayan kollarından (Meslekler) her birine denir.

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde, sınıf tekrar edenler dâhil, bir alanda eğitime başlanabilmesi için en az 10, bir dalda eğitime başlanabilmesi için en az 8 öğrencinin kayıtlı olması gerekir.Öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması gerekir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, özelliklerine uygun meslek alan ve dalına ya da programına yönlendirilmeleri ve yerleştirilmeleri sağlanır.

 • Öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması gerekir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, özelliklerine uygun meslek alan ve dalına ya da programına yönlendirilmeleri ve yerleştirilmeleri sağlanır.

 • Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alan/dala doğrudan kayıt edilirler.Anadolu Teknik Programına Geçiş

 • Anadolu Teknik Programına Geçiş

 • Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin Anadolu Teknik Programlarına geçiş için, ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 55 olan öğrenciler başvurabilir. Başvuru ve yerleştirme işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslara ve kayıt takvimine göre e-Okul sistemi üzerinden yapılır.Anadolu Teknik Programı Nedir?

 • Anadolu Teknik Programı Nedir?

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin bünyesinde bulunan, üniversite sınavlarına yönelik derslerin daha yoğun olduğu program türüdür.

 • Öğrenciler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre yerleştirilir. Yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım dersinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

 • Anadolu Teknik Programı her okulda açılmayabilir. Bu durumda 9. Sınıf sonunda şartları tutan öğrenci nakil yoluyla başka bir okulun Anadolu teknik programına geçiş yapabilir.Nakil ve Geçişler

 • Nakil ve Geçişler

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri ile Çok Programlı Anadolu Liselerine nakil ve geçişler;

 • Okulların her birinin kendi arasında veya okullar arasında alan/dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli, alan/dal bulunmaması hâlinde 10 uncu sınıfta alan, 11 inci sınıfta aynı alanda dal değiştirerek birinci dönem sonuna kadar,

 • Bu okulların dışındaki diğer okullardan bu okullara; 9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu sınıfta ise birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır. Aynı okul bünyesindeki program/alan/dallar arasında geçiş iş ve işlemleri bu fıkra kapsamında değerlendirilir.Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla birlikte özel yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlar ile sağlık alanlarına diğer ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılmaz. Yine bu okullara, akşam liselerinden nakil ve geçiş yapılmaz.

 • Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla birlikte özel yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlar ile sağlık alanlarına diğer ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılmaz. Yine bu okullara, akşam liselerinden nakil ve geçiş yapılmaz.

 • Ortaöğretim seviyesinde eğitim yapan askeri ve polis okullarından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu dışındaki diğer okullara nakil ve geçişlerde nakil ve geçiş şartlarını taşımaları kaydıyla birinci fıkranın (b) bendi, mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulayan okullara nakil ve geçişlerde ise ikinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır. Ancak bu okullardan Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde nakil ve geçiş yapılır.Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler program uyumuna ve okulların nakil şartlarına göre yapılır. Ancak, temel lise statüsündeki özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına geçişlerle ilgili esas ve usuller ayrıca Bakanlıkça belirlenir. Resmî ortaöğretim kurumlarından özel ortaöğretim kurumlarına geçişler ile özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki nakillerde ise 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 • Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler program uyumuna ve okulların nakil şartlarına göre yapılır. Ancak, temel lise statüsündeki özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına geçişlerle ilgili esas ve usuller ayrıca Bakanlıkça belirlenir. Resmî ortaöğretim kurumlarından özel ortaöğretim kurumlarına geçişler ile özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki nakillerde ise 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 • Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, öğrencinin okula yerleştirmeye esas puanı dikkate alınarak açık kontenjan bulunması halinde puan üstünlüğüne göre yapılır.Okul Türleri Arasındaki Geçişler

 • Okul Türleri Arasındaki Geçişler

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 9. Sınıfın tamamında, 10. Sınıfın ise birinci döneminin sonuna kadar yönetmelikteki şartları (Puan, özel şartlar) taşıyan öğrenciler Anadolu lisesi gibi diğer tüm okul türlerine geçiş yapabilirler.

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TERCİH DÖNEMİ YÜZDELİK DİLİMLERİNE GÖRE BURSA MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSELERİ

 • 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TERCİH DÖNEMİ YÜZDELİK DİLİMLERİNE GÖRE BURSA MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSELERİ

 • Aşağıda Bursa’da bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı tercih dönemi yüzdelik dilimleri ve 2015- 2016 Eğitim Öğretim yılı ilk yerleştirme sonuçları doğrultusunda M.E.B. tarafından açıklanan taban puanları listesi bulunmaktadır. Okul sıralaması yüzdelik dilime göre yapılmıştır.BURSA’DA BULUNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ

 • BURSA’DA BULUNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə