Yol bakim onarim şEFİ (B)Yüklə 84,21 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü84,21 Kb.
#14720

YOL BAKIM ONARIM ŞEFİ (B)


 1. Teşekkülümüzde Sivas Gar Müdürlüğünde hareket memuru olarak görev yapan Mehmet ÇİÇEK 10 Eylül 2014 tarihinde ilişiği kesilerek Adana Gar Müdürlüğüne nakil gitmiştir. Sicil ve başarı değerlemesi dolduran kişi ve doldurulması gereken en geç tarih bakımından aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?

 1. Sivas’taki sicil amirleri - 25 Eylül 2014

 2. Sivas’taki sicil amirleri - 15 Aralık 2014

 3. Adana’daki sicil amirleri - 25 Eylül 2014

 4. Adana’daki sicil amirleri - 15 Aralık 2014 1. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre sözleşmeli personelin refakat izni ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Sözleşmeli personelin anne, baba, eş, kardeş ve çocuklarının refakate ihtiyaç duyması halinde sağlık kurulunca verilen izindir.

 2. Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.

 3. Zorunlu hallerde üç aylık refakat izni süresi bir katına kadar uzatılır.

 4. Ücretli refakat izinlerinin bitiminden itibaren en çok on iki aya kadar ücretsiz refakat izni verilebilir.


 1. Muvazzaf askerlik görevini ifa için görevinden ayrılan sözleşmeli personel askerlik hizmetinin bitiminden itibaren en geç ne kadar süre içerisinde başvurduğu takdirde teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca işe başlatılır?

 1. 5 gün

 2. 15 gün

 3. 1 ay

 4. 2 ay 1. Toplu iş sözleşmesine göre, Teşekkülümüzde 12 yıldır görev yapan işçiye kaç gün yıllık ücretli izin verilir?

 1. 18

 2. 20

 3. 24

 4. 30 1. Teşekkülümüzde çalışan işçilerin sendikaya üyeliği ne şekilde yapılır?

 1. İşyerine yazılı dilekçe verilmesi gerekir.

 2. Üyelik formunun doldurularak sendikaya verilmesi gerekir.

 3. Noter kanalıyla yapılır.

 4. E-Devlet elektronik başvurusuyla yapılır. 1. Çalışanların bir takvim yılı içerisindeki tek hekim raporlarının toplamı en fazla kaç gün olabilir?

 1. 20

 2. 30

 3. 40

 4. 60


 1. Toplu İş Sözleşmesine göre ücretli izinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Eşi doğum yapan işçiye 5 gün doğum izni verilir.

 2. Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi durumunda 5 gün evlilik izni verilir.

 3. Ücretli izin günlerinin hesabında izin müddeti içine giren ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri nazara alınmayarak izin bu günler kadar uzatılır.

 4. İşçinin anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü halinde 5 gün ölüm izni verilir.


 1. Toplu iş sözleşmesine göre, dokuz saat ve daha uzun süreli işlerde çalışan işçilere toplamda en az kaç dakika ara dinlenmesi verilmesi gerekir?

 1. 15

 2. 30

 3. 60

 4. 90 1. Yük Servis Müdürlüğünce askeri tankların ne şekilde yükletileceği hakkında Lojistik Müdürlerine eğitim verildikten sonra Lojistik Müdürlerinin de maiyetinde çalışan tüm işçi ve sözleşmeli personele bu eğitimi vermesi hangi tip işbaşı eğitim yöntemidir?

 1. Gözetimci rehberliğinde eğitim

 2. Şelale modeli eğitim

 3. Modelleme – taklit yöntemi eğitim

 4. Monitör aracılığıyla eğitim


 1. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre oluşturulan işyeri tehlike sınıfları içerisinde ‘‘az tehlikeli’’ sınıfında yer alan Teşekkülümüz işyerlerindendir?

 1. Gar Şefliği

 2. Lojistik Şefliği

 3. Sinyalizasyon Şefliği

 4. Yol Bakım Onarım Şefliği 1. Aşağıdakilerden hangisi 102 no.lu genel emir gereğince kış mevsimlerinde istasyonlarda kardan temizlenecek önemli tesisler arasında yer almaz?

 1. Hatlar

 2. Peronlar

 3. Rampalar

 4. Alt ve Üst geçitler


 1. 774 no.lu tamime göre; trafik ve taşıma hizmetleri ile ilgili yapı, tesis ve işaretlerin (mebani) muayenelerinin ne zaman yapılması gereklidir?

 1. Her ayın ilk haftası içerisinde

 2. Her ayın ilk on günü içerisinde

 3. Her ayın son on günü içerisinde

 4. Her ayın son beş günü içerisinde


 1. Yürürlükteki 303 no.lu genel emir gereği Yol Servis Müdürlüğü biriminde bulunanlardan hangisi 3625 model vermeye yetkili değildir?

 1. Köprü Ekip Şefi

 2. Kaynak Ekip Şefi

 3. Yol Baş Kontrolörü

 4. Yol Mekanik Atelye Müdürü
 1. “Buraj tamiratından sonra, manivela veya özel tokmağı ile traverslere vurulmak suretiyle, travers sıkılama işinin iyice yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, aynı muayenenin Hat Bakım Memurlarınca da daima uygulanmasını sağlamak”

Yukarıdaki görev Yol Bakım Onarım Şefinin 105 no.lu genel emirde tanımlanmış olan hangi görevleri arasında yer alır?

 1. İdari yönden

 2. Teknik yönden

 3. Turne ve gözetim yönünden

 4. Makineli Yol Tamiratı esnasında yapacağı işler yönünden


 1. Aşağıdakilerden hangisi Yol Bakım Onarım Şefliği mıntıkasının özellikleri ile iş ve hizmetin yerine getirilmesi için bulundurulması gereken model ve evraklar arasında yer almaz?

 1. Tip gabari resimleri,

 2. Enkesit tipleri (mıntıkasının)

 3. Yedek yol ve malzeme listesi

 4. Döşeli malzemenin tipi ve ferşiyat şeması
 1. Trafik ve taşıma hizmetleri ile ilgili yapı, tesis ve işaretlerin (Mebani) muayenesine ait 774 no.lu tamim gereği yapılacak muayenelerde aşağıdaki hususlardan hangisi yer almaz?

 1. Alt ve üst geçitlerin ölçülerinin uygun ve çalışır durumda olduğuna

 2. Aydınlatma ve su tesislerinin düzgün, yeterli ve çalışır durumda olduğuna

 3. Hemzemin geçit bariyerleri ile işaretlerinin sağlam, çalışır ve boyalarının muntazam olduğuna

 4. İstasyon yolları arasındaki mesafenin ölçülerine göre uygun ve gabari dahilinde engel bulunmadığına
 1. 2701 numaralı Genel Emir’e göre; maksimum 120 km/s’e kadar hız yapılan konvansiyonel bir hatta, demiryolu hatları üzeri tanımına giren alan dışındaki yapılan çalışmalar, çalışma noktasına yakın rayın dış kenarından kaç metre mesafe içinde olursa “Demiryolu kenarında yapılan çalışmalar” olarak tanımlanır?

 1. 3

 2. 5

 3. 7

 4. 10

 1. 554 No.lu Tamim’e göre, TCDD’nin taşınmaz mallarına yapılan tecavüzle ilgili olarak yapılan başvuru üzerine idari merciilerin, başvuru tarihinden itibaren kaç gün içinde soruşturmayı karara bağlaması gerekir?

 1. 5

 2. 15

 3. 30

 4. 60
 1. Optimum (nötr) sıcaklığı +24 oC ve SKR ‘li olan bir yolda makas göbeklerinde dolgu kaynağı yapılabilmesi için ray sıcaklık aralığı ne olmalıdır?

 1. - 3 oC ile +39 oC

 2. 0 oC ile +35 oC

 3. +3 oC ile +35 oC

 4. +3 oC ile +39 oC 1. “Batman ilinde en yüksek ray sıcaklığı (70 oC) ve en düşük ray sıcaklığı (-16oC) olarak tespit edilmiştir.”

Bu değerlere göre Batman için hesaplanan Optimum (nötr) sıcaklık kaç oC dir?

 1. 22

 2. 27

 3. 32

 4. 48 1. 200 km/s hız uygulanan bir yolda, yapılan kaynakların travers türü değişen noktalara ve / veya balastlı-balastsız yol geçiş noktalarına olan mesafeleri (k) en az kaç metre olmalıdır?

 1. 30

 2. 15

 3. 10

 4. 5 1. “Raylarda uygulanan elektrik ark kaynağında akımın doğru seçilmesi esastır.”

Buna göre, 6 mm’lik bir bazik elektrot kullanılarak kaynak yapılması durumunda olması gereken ortalama akım miktarı kaç amper olmalıdır?

 1. 120

 2. 140

 3. 180

 4. 240 1. Optimum (nötr) ray sıcaklığı 26 oC ve R= 650 metre yarıçapındaki bir kurpta yapılacak çalışmaya esas olmak üzere gerilim dengeleme hesabında dikkate alınacak sıcaklık değeri kaç oC’dir?

 1. 20

 2. 23

 3. 26

 4. 29 1. Gerdirme cihazı ile rayların geriliminin alınmasında, dikkat edilecek hususlardan; “Gerilimi alınacak bölgelerdeki ray dizileri arasında çalışmaya başlama esnasındaki sıcaklık farkının (……) oC ‘den fazla olmamasına özen gösterilmelidir.’’ ibaresinde parantez içinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 1. 3

 2. 5

 3. 8

 4. 10 1. Köprülerde gerilim dengelenmesi çalışmalarında dikkat edilecek hususlardan; “(……) metreden kısa tek açıklığı olan betonarme köprülerde normal hatlarda olduğu gibi gerilim dengelemesi yapılır.’’ ibaresinde parantez içinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 1. 120

 2. 90

 3. 60

 4. 30 1. Aşağıdakilerden hangisi UKR-SKR hattında bulunan tünellerde uygulanan gerilim dengelenmesi esaslarından değildir?

 1. Tüneller ile tünel devamındaki yolların en az 120 metrelik kısımlarında, gerilim dengeleme hesabında kullanılan sıcaklık değeri aynı olmalıdır.

 2. 240 metreden uzun tünellerin giriş ve çıkışlarındaki ilk 120 metrelik kısımlarında gerilim dengelemesi yapılır.

 3. 240 metreden kısa tünellerde gerilim dengelemesi, açık hatlardaki işlemlerle aynıdır.

 4. Uzun tünellerde normal şartlarda (+ 3 ºC) den düşük ray ısılarında kaynak yapılmaz. 1. Küçük açıklıklardaki menfez ayakları üzerine oturan betonarme veya taş plak menfeze ne ad verilir?

 1. Dalo

 2. Radye

 3. Garguy

 4. Derivasyon 1. Aşağıdakilerden hangisi yolun askıya alınmasında kullanılan putrelli askı tertibatını oluşturan kısımlardan değildir?

 1. Mesnetler

 2. Ana kirişler

 3. Bağlama tertibatı

 4. Enleme korniyerler 1. Menfezlerin genel muayenesinin yapılması için oluşturulan heyet aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Yol Bakım Onarım Şefi ve Köprü Mühendisi

 2. Köprüler Şefi ve Yol Bakım Onarım Müdürü

 3. Köprüler Şefi ve Yol Bakım Onarım Şefi

 4. Köprüler Şefi ve Köprü Mühendisi 1. Demiryoluna yaklaşan ve altyapıyı tehdit edecek hale gelen akarsu üzerinde, sahilden akarsu yatağının içine doğru iki adet mahmuz yapılacaktır. Mahmuzların su içinde kalan uzunluğu 20 m ise mahmuzlar arası mesafe en fazla kaç metre olmalıdır?

 1. 20

 2. 30

 3. 40

 4. 60 1. Aşağıdakilerden hangisi yarma kazısı sırasında stabil olmayan yarma şevlerinde alınacak tedbirlerden değildir?

 1. Yarma şevinin önüne istinat duvarı ile takviye yapılır.

 2. Şev eğimi artırılarak güçlenen zeminin kendini taşıması sağlanır.

 3. Yüksekliği 10 metreden fazla olan yarmalarda yarma şevi kazısı palyeli olarak yapılır.

 4. Yarma şevlerinde kaymayı önlemek amacıyla istinat duvarı, taş duvar, forekazık gibi yöntemlerle tedbirler alınır. 1. Dağ yamaçlarından veya yüksek yarmaların üst kısımlarından gelen, yüzeysel suları ve teressübatı hattın üstünden deşarj etmek üzere üst tarafı kanal şeklinde inşa edilen tünel tipi yapılara ne ad verilir?

 1. Sifon

 2. Akadük

 3. Hendek

 4. Petradük 1. “Köprülerin kenar ayaklarının arkaları genel olarak dolgu olduğundan, dolgu malzemesinin debuşeyi etkilememesi ve dolgunun akarsu etkilerinden korunması için köprü kenar ayaklarının devamına duvarlar inşa edilir.”

Köprü kenar ayaklarına dik olarak inşa edilen bu duvarlara ne ad verilir?

 1. Kanat duvarı

 2. Ricat duvarı

 3. Ted duvarı

 4. Kıyı duvarı 1. Aşağıdakilerden hangisi masif köprü alt türlerinden değildir?

 1. Çelik

 2. Kagir

 3. Beton

 4. Ferbeton 1. Tünel gabari ölçümü aşağıdaki makinelerin hangisiyle yapılabilmektedir?

  1. Piri Reis yüksek hızlı ölçüm treni

  2. Krab demiryolu geometrisi ölçüm arabası

  3. Roger 400 tahribatsız muayene makinesi

  4. Roger 800 yol ve katener ölçüm makinesi 1. Piri Reis yüksek hızlı ölçüm treniyle aşağıdakilerden hangisinin kontrolü yapılamaz?

  1. Ekartman

  2. Ray aşınması

  3. Ray iç kusurları

  4. Katener geometrisi ve aşınması 1. Skl-14 (HM) tipi bağlantılarda tirfonların sıkma torku kaç Nm olmalıdır?

  1. 580

  2. 250

  3. 200

  4. 180 1. Demiryolu ana hatlarında; hattaki maksimum işletme hızı 250 km/h ise; hat geometrisinin düzenli denetimi istisna olarak kaç ayda bir yapılır?

  1. 3

  2. 4

  3. 5

  4. 6 1. EN 13848’e göre; hızın 250 km/h olarak uygulandığı yüksek hızlı tren hatlarında yapılan nivelman ve fleş geometrik ölçümlerinde hangi dalga boyu/boylarının dikkate alınması gereklidir?

  1. Yalnız D1

  2. Yalnız D2

  3. D1 ve D2

  4. D1 ve D3 1. Cebire kırıklarında gözetim altında olmak kaydıyla trenlerin geçirilebileceği en fazla hız kaç km/h’dir?

  1. 5

  2. 10

  3. 20

  4. 30 1. Süresi 48 saati aşan geçici seyir kısıtlamaları nasıl kaldırılır?

  1. Yol Bakım Onarım Şefi’nin talebi ile Yol Bakım Onarım Müdürünce

  2. Yol Bakım Onarım Müdürünün teklifi ile Yol Müdürünce

  3. Doğrudan Yol Bakım Onarım Müdürünce

  4. Yol Bakım Onarım Şefince 1. 503 No.lu Genel Emir’e göre; İki vagona yapılan ray yüklemelerinde bojili vagonlarda toplam kapasitenin en fazla % kaçı kadar yükleme yapılır?

  1. 100

  2. 85

  3. 75

  4. 50


Kurbun tam fleşi (f) = 120 mm

Parabol boyu (L) = 100 m

Fleş İpi (L) = 20 m

Yukarıdaki bilgilere göre, PO 'da ve PF’ de verilecek fleş miktarları kaç mm olmalıdır?PO’da PF’de

  1. 1 119

  2. 2 118

  3. 4 116

  4. 12 108 1. Fleş hatası olmayan herhangi bir makasta yapılan ölçüm sonucunda CD mesafesi= 12 metre ve Makas sapan yol yarıçapı (R) = 300 metre olarak belirlenmiştir. Ölçülen değerlere göre bu makasın ‘’F 4’’ noktasında olması gereken fleş değeri kaç mm’dir?

 1. 167

 2. 120

 3. 60

 4. 45


 1. UIC 703’e göre: Minimum tasarım hızı (Vmin)=80 km/s ve yarıçapı (R)=3200 m olan bir kurpta 130 mm dever uygulanırsa dever fazlalığı değeri aşağıdakilerden hangisi olur?

 1. 106,4

 2. 114

 3. 23,6

 4. 16
 1. Makas montajı işlem basamaklarına göre makas raylarının montaj sırasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. İlk önce makasın dil takımı monte edilir.

 2. Makasın doğru yol iç dizisi ve makas göbeği en son bağlanır.

 3. Makasın sapan yol iç ray dizisi sapan yol dış ray dizisinden sonra bağlanır.

 4. Dil takımının montajından sonra makasın doğru yolu dış ray dizisi traverslere bağlanır.


 1. Yarıçapı (R)= 290 m ve Travers boyu (L)=2,60 m olan 72 metreden daha uzun raya sahip kurplarda kullanılacak travers direnç levhası (yanal direnç levhası) hangi sıklıkta kullanılmalıdır?

 1. Her traverste bir adet

 2. İki traverste bir adet

 3. Üç traverste bir adet

 4. Dört traverste bir adet
 1. A=20 m, B=6 m, a= 12 m, b= 2 m, H=2,4 m

Yukarıda ölçüm ortalamaları verilen balast figüresinde kaç m3 balast bulunmaktadır?

 1. 120

 2. 147

 3. 160

 4. 205 1. UIC 703’e göre; maximum tasarım hızı (V)=200 km/s ve yarıçapı (R)=4000 m olan bir kurpta 80 mm dever uygulanırsa dever eksikliği değeri aşağıdakilerden hangisi olur?

 1. 18

 2. 38

 3. 118

 4. 198 1. Eskişehir tipi ergolu makas ile Çamaf tipi makas arasındaki genel farkları gösteren bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. 34,200 m’lik ergolu makasta 57 adet, Çamaf makasta 59 adet travers vardır.

 2. Ergolu makasların kontrrayı raydan olup, Çamaf makasların kontrrayı ise profil demirindendir.

 3. 34,200 m’lik ergolu makasın esnek dil uzunluğu 12 m. olup, Çamaf makasın dil uzunluğu 10,266 m’dir.

 4. Eskişehir tipi ergolu makasın dış ara rayları tek ray olup, 34,200 m’lik; Çamaf makaslarda dış ara raylar iki parçadır.
Yüklə 84,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə