Model pentru programe operaționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere și locuri de muncă


A.6.5 Indicatorii de realizare pe prioritate de investiție și, după caz, pe categorie de regiuneYüklə 2,5 Mb.
səhifə16/37
tarix25.01.2019
ölçüsü2,5 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   37

2.A.6.5 Indicatorii de realizare pe prioritate de investiție și, după caz, pe categorie de regiune

Tabelul 5: Indicatori de realizare comuni și specifici programului (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FSE și, dacă este cazul, pentru FEDR)

Prioritate de investiții

6c - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural


ID

Indicator

Unitate de măsură

Fond

Categoria regiunii (dacă este relevantă)

Valoarea-țintă (2023)

Sursa datelor

Frecvența raportării

B

F

T

CO09

Turism durabil: Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural și natural și atracțiile care beneficiază de sprijin

Vizite/an

FEDR

Mai puțin dezvoltate41.000,00

Rapoarte de monitorizare POR-MYSMIS

Anuală

1S23

Obiective de patrimoniu cultural restaurate

Obiective

FEDR

Mai puțin dezvoltate41,00

Rapoarte de monitorizare POR-MYSMIS

Anuală

CO09

Turism durabil: Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural și natural și atracțiile care beneficiază de sprijin

Vizite/an

FEDR

Mai dezvoltate4.000,00

Rapoarte de monitorizare POR-MYSMIS

Anuală

1S23

Obiective de patrimoniu cultural restaurate

Obiective

FEDR

Mai dezvoltate4,00

Rapoarte de monitorizare POR-MYSMIS

Anuală

2.A.4 Prioritate de investiții

ID-ul priorității de investiții

6e

Titlul priorității de investiții

Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

2.A.5 Obiective specifice corespunzătoare priorității de investiții și rezultatele preconizate

ID-ul obiectivului specific

OS52

Titlul obiectivului specific

Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul București

Rezultatele pe care statul membru caută să le obțină prin sprijinul din partea Uniunii

După 1990, odată cu procesul de descentralizare, concomitent cu  schimbările economice majore - reducerea sau încetarea activităților industriale, dezvoltarea urbană a cunoscut noi forme, influenţate şi de tendinţa de migrare a populației spre zonele rurale sau periurbane. Majoritatea oraşelor din România, au in limitele intravilanului terenuri și suprafețe degradate și/sau abandonate, etc. care se reflectă asupra calității vieții cetăţenilor și imaginii/atractivității orașului.

Reconversia și/sau reutilizarea terenurilor neutilizate și abandonate și transformarea lor în zone de agrement și recreere pentru populație (parcuri, grădini publice, etc.), are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor.  În acelaşi timp, revitalizarea urbană constituie un instrument pentru utilizarea raţională a resurselor de teren, în contextul intensificării procesului de expansiune urbană necontrolată.Principalul rezultat preconizat îl constituie creșterea suprafețelor verzi  pentru satisfacerea nevoii de agrement și recreere a populaţiei urbane, dar și reducerea nivelului de poluare, îmbunătățirea aspectului estetic al orașelor mici, mijlocii și municipiului București.


Tabelul 3: Indicatori de rezultat specifici programului pe obiectiv specific (pentru FEDR și pentru Fondul de coeziune)

Obiectiv specific

OS52 - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul București

ID

Indicator

Unitate de măsură

Categoria regiunii (dacă este relevantă)

Valoare de referință

An de referință

Valoarea-țintă (2023)

Sursa datelor

Frecvența raportării

IS24

Spații verzi în orașele mici și mijlocii

Metri pătrați/ locuitor

Mai puțin dezvoltate

16,65

2011

26,00

INS

Anuala

IS24

Spații verzi în orașele mici și mijlocii

Metri pătrați/ locuitor

Mai dezvoltate

10,63

2011

26,00

INS

Anuala

2.A.6 Acțiunea care urmează să fie sprijinită în cadrul priorității de investiții (pe prioritate de investiții)

2.A.6.1 Descriere a tipului și exemple de acțiuni care urmează să fie sprijinite și contribuțiile preconizate la obiectivele specifice, inclusiv, după caz, identificarea principalelor grupuri țintă, a teritoriilor specifice vizate și a tipurilor de beneficiari

Prioritate de investiții

6e - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Cu precădere din cauza procesului de dezindustrializare, precum şi a reducerii capacităţii  investiţionale a autorităţilor locale la nivelul orașelor din România a rezultat apariția unor terenuri și suprafețe degradate, abandonate și/sau neutilizate care se repercutează asupra calității mediului urban și, implicit asupra calității vieții populației.

În cadrul acestei priorități de investiție, prin intermediul unei abordări integrate teritorial, sunt vizate reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul orașelor și transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.

În vederea promovării revitalizării zonelor urbane, fara a fi exhaustive, vor fi finanțate urmatoarele tipuri de activități asupra terenurilor supuse interventiei:


 • demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;

 • realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;

 • amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului;  montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori);

 • crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);

 • instalare Wi-Fi în spațiile publice;

 • dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc);

 • modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice (străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții).

Implementarea unor astfel de măsuri va contribui în principal la îmbunătățirea calității vieții populației, pe fondul îmbunătățirii condițiilor de mediu, dar si a creșterii ofertei de agrement și recreere a populației în orașele mici și mijlocii. În același timp, regenerarea spațiilor urbane degradate și abandonate poate facilita creșterea atractivității centrelor urbane pentru populație și agenți economici, pe fondul reintegrării în circuitul urban al spațiilor reziduale ale acestora, contribuind la îmbunătățirea percepției anumitor zone, dar și la crearea unui climat atractiv socio-economic. În acest sens, se va acorda prioritate acelor orașe care înregistrează valori reduse în ceea ce privește suprafața spațiilor verzi.

Beneficiarii în cadrul acestei priorități de investiție vor fi autoritățile și instituțiile publice locale din mediul urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, finanțate în cadrul axei prioritare dedicate dezvoltării urbane.
2.A.6.2 Principiile directoare pentru selectarea operațiunilor

Prioritate de investiții

6e - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Următoarele principii orientative vor fi luate în considerare la selectarea operațiunilor:

 • concordanța cu documentele strategice relevante (ex. strategii de dezvoltare locală, PDR, SUERD, etc.);

 • contribuţia operațiunii la realizarea obiectivelor specifice POR;

 • calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea operațiunii;

 • respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de gen și nediscriminarea;

 • complementaritatea cu alte investiții realizate din alte surse de finanțare;

Valoarea maximă a investiției privind revitalizarea urbană este de 5 milioane euro.

Criteriile de selecție a operațiunilor vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului.
2.A.6.3 Utilizarea planificată a instrumentelor financiare (după caz)

Prioritate de investiții

6e - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Nu se are în vedere utilizarea instrumentelor financiare.


2.A.6.4 Utilizarea planificată a proiectelor majore (după caz)

Prioritate de investiții

6e - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Nu se vor finanța proiecte majore în cadrul acestei priorități de investiții.Yüklə 2,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə