Mude 601 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (3+0) 3Yüklə 30,5 Kb.
tarix10.12.2017
ölçüsü30,5 Kb.
#34413

MUDE 601 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (3+0) 3

 • Bilim ve Araştırma

 • Araştırmanın Boyutları

 • Teori ve Araştırma

 • Yöntemin Anlamı

 • Nicel ve Nitel Araştırma Dizaynı

 • Deneysel Araştırma

 • Anket Araştırması

 • İkincil Analiz

 • Alan Araştırması

 • Veri Analizi

MUDE 603 İleri Finansal Muhasebe (3+0) 3

 • Temel Finansal Raporların hazırlanması

 • Kavram, İlke ve Standart Tartışmaları

 • Finansal Raporlar ile İlgili Çağdaş Sorunlar

 • Modern Finansal Muhasebe Yaklaşımları

MUDE 605 Bilgi Teknolojileri Ortamında Denetim (3+0) 3

 • Denetime Giriş ve Denetim Standartları

 • Denetimde Önemlilik

 • Kanıt Kavramları ve Çalışma Kağıtları

 • Denetim Süreci ve İç Kontrol

 • İç Denetimin Tanımı ve Temel Kavramlar

 • İç Denetimin Kurumsal Yönetim

 • Risk Yönetimi ve İç Kontroller ile İlişkisi

 • İç Denetçilerin Sahip olması gereken nitelikler

 • Bilgi teknolojileri Ortamında Denetim

 • Bilgisayar destekli Denetim teknikleri

 • Bilgi Teknolojilerinin Denetim ve İç Kontrol Açısından Rolü

 • Denetimde Örnekleme ve Temel Kavramlar

 • Örnekleme Yaklaşımları

 • İşlem Döngüleri ve Denetimi

 • Denetçi Görüşü ve Denetim raporu

MUDE 607 Hizmet İşletmelerinde Muhasebe (3+0) 3

 • İşletme Tanımı ve Faaliyet konularına göre Çeşitleri

 • Hizmet İşletmelerinde Muhasebe Süreci

 • Hizmet İşletmelerinde Maliyet Oluşumu

 • Hizmet İşletmelerinde Dönem sonu Muhasebe İşlemleri

 • Sektörel Bazda Uygulamalar ve Karşılaşılan Sorunlar

MUDE 609 Yönetim Muhasebesi Uygulamaları (3+0) 3

 • Yönetim Muhasebesinin Tanımı ve Maliyet Muhasebesi ile olan ilişkisi, Yönetim Kararlarında Kullanılan Maliyet Kavramları ve Bunların Sınıflandırılması, Kısa ve Uzun Vadeli Kararlarda Kullanılması

 • İşletme Bütçelerinin Düzenlenmesi, Başabaş Noktası, Maliyet-Hacim-Kar Analizleri, Esnek Bütçe Kavramı, Standart Maliyet Sistemi ile Sapma Analizleri

MUDE 611 İhtisas Muhasebeleri (3+0) 3

 • İnşaat İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

 • Finansal Kiralam İşlemlerinde Muhasebe Uygulamaları

 • Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

 • Sigorta İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

 • Tarım İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

MUDE 613 İşletmelerde Vergi Avantajları (3+0) 3

 • İşletmelerde vergi ve işletmelerde vergi planlaması

 • Türk vergi sisteminde vergiden kaçınma ve vergi kaçırma, vergi avantajı

 • Gelir Vergisi Kanunu’da vergi avantajı sağlayıcı hüküm ve işlemler

 • Kurumlar Vergisi Kanunu’da vergi avantajı sağlayıcı hüküm ve işlemler

 • Katma Değer Vergisi Kanunu’da vergi avantajı sağlayıcı hüküm ve işlemler

 • Vergi Usul Kanunu’da vergi avantajı sağlayıcı hüküm ve işlemler, vergi kanunlarında vergi avantajı sağlayan diğer düzenlemeler


MUDE 615 Değerleme ve Finansal Tablolar (3+0) 3

 • Mali Tablolarla ilgili Temel Bilgiler

 • Mali Tabloların Analiz Çeşitleri ve Analiz Yöntemleri

 • Mali tabloların Değerlemesinde Dikkat edilecek Hususlar

 • Karşılaştırmalı Tablolar Analizi ve Örnek Uygulama

 • Yüzde analizi ve Örnek uygulama

 • Trend analizi ve örnek uygulama

 • Fon akım Tablosu ve örnek uygulama

 • Oran analizi ve örnek uygulama

 • Analiz yöntemlerinin toplu olarak değerlendirilmesi ve örnek uygulama


MUDE 602 İleri Maliyet Muhasebesi (3+0) 3

 • Maliyet Muhasebesinin Konusu ve Temel Kavramlar

 • Üretim Giderlerinin Oluşumu ve Bölümlenmesi

 • Giderlerin Dağıtılması

 • Giderlerin Mamüllere Yüklenmesi

 • Maliyet Yöntemleri

 • Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Kayıtları

 • Uygulamalar


MUDE 604 Hata ve Hile Denetimi (3+0) 3

 • İç Kontrol, İç Kontrol Sistemi, İç Denetim, Denetim Komiteleri

 • Muhasebe Hata ve Hilelerini Önlemede denetim Komitesi ile İç Denetim birim ilişkisinin Rolü, genel olarak hata ve hileler

 • Vergi Gizleme Yöntemleri

 • Vergi İncelemesi Sırasında Ençok Karşılaşılan Hata ve Hileler

 • Uygulamalar ve Üzerinde Tartışmalar


MUDE 606 Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamaları (3+0) 3

 • Türk Muhasebe Sistemi, Kavramsal Çerçeve

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

 • Ülkemizde Yaşanılan Gelişmeler

 • Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulaması


MUDE 608 Vergi Muhasebesi (3+0) 3

 • Muhasebenin temel kavram, ilke ve standartlarına göre yapılacak uygulama ile vergi mevzuatının düzenlemeleri arasındaki farklılıklar

 • Vergi yasalarının muhasebeyi ilgilendiren hükümleri ile temel vergileme problemler, tacirler, tutulacak defterler, istisna ve muaflıklar, vergi tahakkuku, vergi stopajı, verginin ödenmesi, vergi ertemesi, işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, katma değer vergisi uygulamalarının kaydedilmesi


MUDE 610 Verimlilik Muhasebesi (3+0) 3

 • İşletmelerde Verimliliğin arttırılması için  işletme kaynaklarının etkin yönetilmesinde muhasebenin rolü

 • Üretim Girdileri verimli kullanımında karşılaşılan sorunlar ve tartışılması


MUDE 612 Uluslararası Denetim Standartları (3+0) 3

 • Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları

 • Denetim İşlevi

 • Bağımsız Denetçinin Görevleri

 • Denetim Raporunun Hazırlanmasında Denetçinin Sorumlulukları

 • Risk Değerlendirme

 • İç Kontrol, Hile ve Yolsuzluk.


MUDE 614 Nakit Bütçeleri ve Bağlantılı Tablolar (3+0) 3

 • Nakit Yönetimi ve temel Kavramlar

 • Nakit Akışının Temel Belirleyenleri

 • Nakit Bütçelerinin hazırlanması

 • Aylık Planlama ve Excel Tablolaması

 • Yıllık Planlama ve Excel Tablolaması

 • Nakit Bütçelerinin Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri

 • Sektörel Uygulamalar ve üzerinde Tartışmalar


MUDE 616 Çok Uluslu İşletmelerde Muhasebe (3+0) 3

Çok uluslu işletmelerin tanımı ve özellikleri, çok uluslu işletmelerin faaliyette bulundukları ülkeler üzerindeki etkileri, çok uluslu işletmelerin karşılaşabilecekleri muhasebe sorunları; yapısal faktörler nedeniyle karşılaşılabilecek sorunlar, gerekli eğitimin verilmemesi nedeniyle karşılaşılabilecek sorunlar, farklı yasal düzenlemeler nedeniyle karşılaşılabilecek sorunlar, mali tabloların düzenlenmesine ilişkin karşılaşılabilecek sorunlar, mali tabloların çevirisinde karşılaşılabilecek sorunlar, mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesinde karşılaşılabilecek sorunlar, mali tabloların konsolidasyonunda karşılaşılabilecek sorunlar, transfer fiyatlamada karşılaşılabilecek sorunlar.

Yüklə 30,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə