Müfettiş Emin kozan müfettiş Türkay kiliç Ankara,2011Yüklə 0,62 Mb.
səhifə1/8
tarix07.04.2018
ölçüsü0,62 Mb.
#47291
  1   2   3   4   5   6   7   8


T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIPerformans Yönetim Sistemi ve Performans Denetimi

Hazırlayan

Cesur UZOĞLU

Danışman

Başmüfettiş Ali SARIBIYIK

Müfettiş Emin KOZAN

Müfettiş Türkay KILIÇ

Ankara,2011

İçindekiler


İçindekiler b

Giriş 1


BİRİNCİ BÖLÜM 2

1.PERFORMANS VE PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ 2

1.1.Performans Tanımı 2

Performans çalışma hayatında olsun yada olmasın insan hayatında her zaman karşılaşılan tanımlanması, ölçülmesi ve karşılaştırılması zor bir kavramdır. Ölçümlerin ve karşılaştırmaların yapılabilmesi için performans kavramı amacına göre tanımlanması gerekmektedir. Literatürde performansla ilgili bir çok tanımlamaya rastlanmaktadır. 2

1.2. Performans Yönetim Sistemi 5

1.2.1. Performans Yönetimi Kavramının Tarihçesi ve Anlamı 5

1.2.2. Performans Yönetim Sisteminin Uygulanma Nedenleri 11

1.2.3. Performans Yönetim Sisteminin Amaçları 15

1.2.4. Performans Yönetim Sisteminin Yararları 17

1.2.5. Performans Yönetim Sisteminin Kullanım Alanları 19

1.2.5.1. Stratejik Planlama 23

1.2.5.3. Kariyer Geliştirme Sistemi 24

1.2.5.4. Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi 25

1.2.5.5. Personel Programlarının Geçerliliğinin Belirlenmesi 26

1.2.6. Performans Yönetim Sistemi Süreci 26

1.2.6.1. Performans Planlaması 28

1.2.6.2. Performans Planlamanın Yararları 29

1.2.6.3. Performans Planlamanın Başlıca Evreleri 30

1.3. Performans Değerlendirmesi Kavramı 34

1.3.1. Performans Değerlemesinin İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Önemi 36

1.3.2. Performans Değerlemesinin Tarihsel Gelişimi 37

1.3.3. Performans Değerlemesi Sistemi 41

1.3.4. Performans Değerlemesinin Amaçları 42

1.3.4.1. Yönetsel Amaçlar 42

1.3.4.2. Gelişmeye Yönelik Amaçlar 43

1.3.4.3. Eğitici Amaçlar 43

1.3.5. Performans Değerlemesinin Yararları ve Zararları 44

1.3.5.1. Performans Değerlemesinin Yararları 44

1.3.5.2. Performans Değerlemesinin Zararları 45

1.3.6. Performans Değerlendirmede Karşılaşılan Güçlükler 46

1.3.6.1.Kişiye Odaklanma 47

1.3.6.2.Sürece Odaklanma 47

1.3.7. Performans Değerlemesini Etkileyen Faktörler 48

1.3.7.1. İç Faktörler 49

1.3.7. 2. Dış Faktörler 51

1.3.8.Performans Değerlemesi Kriterleri 52

1.3.9. Performans Değerlemesi Zamanı 53

1.3.10. Performans Değerlemesi Kimler Tarafından Yapılır 54

1.3.10.1. En Yakın Üstün Değerlendirmesi 55

1.3.10.2. Kişisel / Öz Değerlendirme 56

1.3.10.3. Astların Üstlerini Değerlendirmesi 57

1.3.10.4. İş / Takım Arkadaşlarının Değerlendirmesi 58

1.3.10.5. Müşterilerin Değerlendirmesi 59

1.3.10.6. Danışmanlar ve Uzmanlar Tarafından Değerlendirme 59

İKİNCİ BÖLÜM 60

2. Denetim 60

2.1.Denetimin Amacı 63

2.2.Denetimin Gerekliliği 65

2.3.Denetimin Çeşitleri 66

2.3.1. İç Denetim - Dış Denetim 66

2.3.2.Hiyerarşik Denetim – Vesayet Denetimi 70

2.3.3.İdari Teftiş 71

2.3.4.Yargı Denetimi 71

2.3.5.Yasama Denetimi 72

2.3.6.Düzenlilik Denetimi 73

2.4.Performans Denetimi 74

2.4.1.Genel Olarak Performans Denetimi 74

2.4.2.Performans Denetiminin Tanımı 75

2.4.3.Performans Denetiminin Amacı 76

2.4.4.Performans Denetiminin Kapsamı ve Niteliği 77

2.4.6.Performans Denetiminin Unsurları 80

2.4.7.Tutumluluk-Verimlilik-Etkinlik İlişkisi 87

2.5.Performans Denetimi Süreci 88

2.5.1.Planlama 91

2.5.2.Uygulama, Yürütme, İnceleme 94

2.5.3.Denetim sonuçlarının rapor edilmesi 104

2.5.4.İzleme 105

Sonuç 111

Kaynakça 112
Giriş


1980'lerden itibaren batılı kamu yönetimi sistemlerinde atılmaya başlanan ve son yıllarda ülkemizdeki birçok reformun tetikleyici unsuru olan "yeni kamu yönetimi" anlayışı, kamu yönetiminde etkinlik, verimlilik ve ekonomikliği sağlamayı amaçlamaktadır.


Kamu hizmetinin kapsamının giderek büyümesi kamu yönetiminin gittikçe karmaşık bir hâl almasına yol açmıştır. Büyüyen ve karmaşıklaşan her sistem gibi taleplere belli bir süre sonra cevap verme konusunda sorun yaşamaya başlamış ve yeni kamu yönetimi anlayışına uzanan süreç başlamıştır.
Yeni yönetim anlayışı mevcut yapı ve işleyişinin günün koşullarına ayak uydurmasına yönelik olarak daha etkin, daha verimli ve hesap verilebilir bir kamu yönetimi oluşturmayı hedeflemiştir. Kamu hizmetinde, yönetici olsun ya da olmasın her bir personelin kişisel başarısı, verimliliği sağlayan en önemli kaynaklardan birini oluşturacağı düşünülerek kamu personelinin performansını artırmaya yönelik düşünceler ortaya atılmış ve bu gerçekten hareketle, performans kavramı ve değerlendirmesi, günümüzde sistematik bir çalışma alanı olmaya başlamıştır.
Kamu kesiminde performans değerlendirmesi, başarılı ve başarısız personeli birbirinden ayırmak, personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve iş performansını arttırmak amaçlarıyla kullanılan yönetsel bir araçtır.
Performans değerlendirmesi işleminin başarısı, büyük ölçüde, değerlenenler ile değerleyicilerin bu sistemi özümsemiş olmalarından geçmektedir. Performans yönetim sistemi; çalışanın başarısının adil ve standart kriterlerle ölçülmesi, etkin bir iletişim süreci oluşturularak kişilere geri bildirimde bulunulması, çalışanın davranış, bilgi ve becerilerini izleme ve değerlendirme olanağı bulmak sureti ile çalışanın geliştirilmesi ve performansının iyileştirilmesini hedef almaktadır Asıl amaç ise kurumun verimliliğinin, etkinliğinin ve tutumluluğunun artırılarak kaliteli hizmet sunumunun sağlanmasıdır.
Bu çalışmanın amacı, Türk kamu yönetiminde performans yönetimi ve performans denetim sistemini teorik olarak incelemektir. Çalışma, iki ana bölüm ile sonuç kısmından oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde; performans ve performans yönetiminin tanımı, gelişimi, önemi, amacı, yararları ve başarısı üzerinde durulmakta, ardından performans değerleme kavramı açıklığa kavuşturulmaya çalışılmakta, İkinci bölümde ise denetim tanımı ve çeşitleri anlatıldıktan sonra performans denetimi açıklığa kavuşturulmaktadır.Yüklə 0,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə