Mühazirə otağı/Cədvəl Məsləhət saatları Hər gün PrerekvizitlərYüklə 45,17 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü45,17 Kb.
#145
növüMühazirə

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Fəlsəfəyə giriş

Departament

Fəlsəfə və Sosiologiya

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

2014 Payız

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Mail Yaqubov

E-mail:

myaqubov@khazar.org

Telefon:
Mühazirə otağı/Cədvəl
Məsləhət saatları

Hər gün

Prerekvizitlər
Tədris dili

Azərbaycan dili

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Kursda müəllim tərəfindənn hazırlanan materiallar təqdim edilir. Bundan əlavə tələbələr aşağıdakı vəsaitlərə müraciət edə bilərlər:

1.Fəlsəfə tarixi - Məmmədəli Zeynalov, Azərbaycan,Bakı, 2000

2. Din fəlsəfəsi- Mail Yaqub, Nurlar, Bakı, 2011

3. Metafizika düşüncələri - Mail Yaqub,Nurlar,2012

4.Fəlsəfənin əsasları – Yusif Rüstəmov,  Çaşıoğlu, Bakı,2000

5.Sosial-siyasi və hüquqi təlimlər tarixi – Yusif Rüstəmov,Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, Bakı,2007Kursun vebsaytı

Yoxdur

Tədris metodları

Mühazirə

Muhazirə

Qrup müzakirəsi

x

Praktiki məsələnin təhlili

x

Digər

x

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
40

Davamiyyət
10

(Dərs prosesində) Fəallıq
10

Tapşırıq və testlər
x

Kurs işi (Layihə)
x

Prezentasiya/Qrup müzakirə
x

Final imtahanı
40

Digər
x

Yekun
100

Kursun təsviri

Bu dərsdə qədim Yunan dövründən başlayaraq, postmodernizmə qədər fəlsəfənin tarixi mərhələləri, xüsusilə qərb fəlsəfi fikrininin tarixi inkişaf mərhələləri izah edilir.

Kursun məqsədləri

1. Fəlsəfənin( Qərb və Şərq düşüncə kontekstində) əsaslarının izahı, təhlili və tənqidi.

2.Fəlsəfənin konkret sosial funksiyalarının və tarixi nəticələrinin izahı və təhlili.
Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

1.Fəlsəfə haqqında,onun tarixi inkişafı və movcud funksiyası barədə tələbədə aydın bilik və təsəvvür yaratmaq

2.Tələbədə praktik olaraq fəlsəfi düşüncə bacarığını təkmilləşdirərək onu hətta bir cəmiyyətşünas kimi yetişdirmək

3. Fəlsəfə dərsi funksional faydalara malik olacaq,belə ki, həyatın müxtəlif sferalarında tələbəyə problemi həll etmə cəsarəti aşılayacaqdır. 4. Bu fənnin əhatə dairəsi geniş olduğundan kursu bitirmiş tələbə ideoloji,siyasi,sosioloji,etik,fəlsəfi və hətta dini biliklərə yiyələnəcəkdir.


Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

1. Müəllim mövzu ətrafında müəyyən izahlar verdikdən sonra qarşı tərəfin tənqidləri, sualları və mülahizələri dinlənilir.

2. Dərslərdə sırf fəlsəfi baxış əsas götürülür, çünki fəlsəfənin mahiyyəti məhz budur.

3. Hər bir tələbə öz imkanları çərçivəsində, müəyyən qeydlər götürməlidir. Lakin bu məcburi deyil. Tələbənin dərsdə aktivliyi əsas götürülür.

4. Müəllimin qeydləri dərslərdən sonra tələbələrə təqdim olunacaqdır.

5. Dərslər Azərbaycan dilində keçirilir, buna görə suallar və cavablar məhz Azərbaycan dilində olmalıdır.


Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)Fənnin mövzuları

Dərslik15.09.2014

19.09.2014Fəlsəfə nədir? Fəlsəfə sözünün luğətdə və terminologiyada izahı

Antik fəlsəfə ( Qədim Yunan) və Roma dövrünə aid əsas fəlsəfi düşüncələrin izahı , Platonun ideylar nəzəriyyəsi.1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov

22.09.2014

27.09.2014Aristotel fəlsəfəsi haqda xüsusi mülahizələr, onun məntiq barədə tezisləri, Aristotelin etikadakı ”etidal”nəzəriyyəsi

1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov

30.09.2014

03.10.2014
Orta əsrlər dövrü, Xristian teologiyasının əsasları. Avqustin,Anselm və Akvinali Fomanın sxolastik-fəlsəfi nəzəriyyələri.

1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov

06.10.2014

10.10.2014
Renessans (intibah ) və onun əsas fəlsəfi mahiyyəti, Protestantizmin yaranması. Martin Lütürin sxolastik görüşləri.

Dekartın fəlsəfi görüşləri və Modernizmin başlanğıcı, Modernizm

nədir?


1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov

13.10.2014

17.10-.2014Bayram


20.10.2014

24.10.2014
Kantın transsandental fəlsəfəsi, Noumen və Fenomen anlayışlarının Kantın fəlsəfəsindəki izahı.

1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov

27.10.2014

31.10.2014Aralıq imtahan


03.11.2014

07.11.2014Hegel və onun fəlsəfi düşüncələri,“Ruhun fenomenologiyası” tezisinin izahı.

1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov

10.11.2014

14.11.2014Romantizm və Feminizm cərəyanları. Feminizmin fəlsəfi-hüquqi-siyasi aspektləri.

1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov

17.11.2014

21.11.2014Pozitivizm cərəyanı, Ogüst Kontun uçmərhələli formulu.

1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov

24.11.2014

28.11.2014
Nitsşe və onun etikaya kritik yanaşması.Xristian etikasının tənqidi.Hakimiyyətə can atmaq (will to pover) tezisinin izahı.

1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov

01.12.2014

05.12.2014Ekizstensializm fəlsəfəsi və Fideizm nəzəriyyəsi. Seren Kiyerkeqorun eqzistensialist nəzəriyyələri və üçmərhələli formulu.

1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov

08.12.2014

12.12.2014Martin Haydeggerin ekzistensialist nəzəriyyələri, Da-sein tezisi.

1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov

15.12.2014

19.12.2014Posstmodernizm fəlsəfəsi, Jan Fransua Lyotarın postmodernist görüşləri.

1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov

22.12.2014

26.12.2014Jak Derridanın Mişel Fukonun postmodernist görüşləri

1.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

2.Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

3.Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.

4. Fəlsəfə Tarixi- Məmmədəli Zeynalov

Final imtahanYüklə 45,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə