MüZİksel iŞİtme – okuma – yazma IYüklə 252,44 Kb.
tarix27.10.2017
ölçüsü252,44 Kb.
#16295


MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
I.YARIYIL II.YARIYIL
DERSİN ADI

T

U

KDERSİN ADI

T

U

K

A

Müziksel İşitme Okuma Yazma I

2

2

3
A

Müziksel İşitme Okuma Yazma II

2

2

3

A

Piyano I

1

0

1
A

Piyano II

1

0

1

A

Bireysel Çalgı I

1

0

1
A

Bireysel Çalgı II

1

0

1

A

Bireysel Ses Eğitimi I

1

0

1
A

Bireysel Ses Eğitimi II

1

0

1

A

Okul Çalgıları I (Gitar-Bağlama-Blokflüt)

0

2

1
A

Okul Çalgıları II(Gitar-Bağlama-Blokflüt)

0

2

1

MB

Eğitim Bilimine Giriş


3

0

3
A

Koro I

0

2

1

GK

Müzik Kültürü

2

0

2
GK

Genel Müzik Tarihi I

2

0

2

GK

Felsefeye Giriş

2

0

2
GK

Türkçe II: Sözlü Anlatım

2

0

2

GK

Türkçe I: Yazılı Anlatım

2

0

2
GK

Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II

2

0

2

GK

Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi I

2

0

2
GK

Yabancı Dil II

3

0

3

GK

Yabancı Dil I

3

0

3
MB

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

TOPLAM

19

4

21
TOPLAM

17

6

20

III.YARIYIL IV.YARIYIL
DERSİN ADI

T

U

KDERSİN ADI

T

U

K

A

Müziksel İşitme Okuma Yazma III

2

2

3
A

Müziksel İşitme Okuma Yazma IV

2

2

3

A

Piyano III

1

0

1
A

Piyano IV

1

0

1

A

Bireysel Çalgı III

1

0

1
A

Bireysel Çalgı IV

1

0

1

A

Bireysel Ses Eğitimi III

1

0

1
A

Bireysel Ses Eğitimi IV

1

0

1

A

Koro II

2

2

3
A

Koro III

2

2

3

A

Armoni Kontrpuan-Eşlik I

2

0

2
A

Armoni Kontrpuan-Eşlik II

2

0

2

A

Geleneksel Türk Halk Müziği

2

0

2
A

Geleneksel Türk Halk Müziği Uygulaması

0

2

1

A

Okul Çalgıları(Gitar-Bağlama-Blokflüt) III

0

2

1
A

Türk Müzik Tarihi

2

0

2

MB

Öğretim İlke ve Yöntemleri


3

0

3
A

Elektronik Org Eğitimi

0

2

1

GK

Genel Müzik Tarihi II

2

0

2
MB

Rehberlik

3

0

3

GK

Bilgisayar I

2

2

3
GK

Bilgisayar II

2

2

3

TOPLAM

18

8

22
TOPLAM

16

10

21

V.YARIYIL VI.YARIYIL
DERSİN ADI

T

U

KDERSİN ADI

T

U

K

A

Müzik İşitme Okuma Yazma V

2

0

2
A

Müziksel İşitme Okuma Yazma VI


2

0

2

A

Piyano V

1

0

1
A

Piyano VI

1

0

1

A

Bireysel Çalgı V

1

0

1
A

Bireysel Çalgı VI

1

0

1

A

Armoni Kontrpuan-Eşlik III

2

0

2
A

Armoni Kontrpuan-Eşlik IV

2

0

2

A

Koro IV

1

2

2
A

Koro V

1

2

2

A

Orkestra/Oda Müziği I

1

2

2
A

Orkestra/Oda Müziği II

1

2

2

A

Geleneksel Türk Sanat Müziği

2

0

2
A

Geleneksel Türk Sanat Müziği Uygulaması

0

2

1

A

Çalgı Bakım Onarım Bilgisi I

0

2

1
A

Çalgı Bakım Onarım Bilgisi II

0

2

1

A

Eşlik Çalma

0

2

1
A

Müzik Biçimleri

2

0

2

A

Eğitim Müziği Dağarı

2

0

2
MB

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

3

MB

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı


2

2

3
MB

Sınıf Yönetimi


2

0

2

GK

Güncel ve Popüler Müzikler

2

0

2
GK

Estetik *

0

2

1

TOPLAM

16

10

21
TOPLAM

14

12

20

VII.YARIYIL VIII.YARIYIL
DERSİN ADI

T

U

KDERSİN ADI

T

U

K

A

Piyano VII*

1

0

1
A

Koro VII

0

2

1

A

Bireysel Çalgı VII

1

0

1
A

Orkestra/Oda Müziği IV

1

2

2

A

Koro VI

2

2

3
A

Proje-Tez

0

2

0

A

Orkestra/Oda Müziği III

1

2

2
A

Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar*

0

2

1

A

Türk Müziği Çokseslendirme*

0

2

1
MB

Eğitim Müziği Besteleme

2

2

3

MB

Okul Deneyimi


1

4

3
MB

Müzik Toplulukları Eğitimi ve Yönetimi

1

2

2

MB

Özel Öğretim Yöntemleri II


2

2

3
MB

Öğretmenlik Uygulaması


2

6

5

MB

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3
MB

Piyano ve Öğretimi

1

0

1

MB

Bilimsel Araştırma Teknikleri

2

0

2
MB

Bireysel Çalgı ve Öğretimi

1

0

1

GK

Topluma Hizmet Uygulamaları**

1

2

2
GK

Türk Eğitim Tarihi*

2

0

2

GK

Oyun, Dans ve Müzik

0

2

1TOPLAM

14

16

22
TOPLAM

10

18

18GENEL TOPLAM

Teorik

Uygulama

Kredi

Saat

124

84

165

208

A: Alan ve alan eğitimi dersleri, MB: Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri , GK: Genel kültür dersleri


MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS TANIMLARI
I. YARIYIL
MÜZİKSEL İŞİTME – OKUMA – YAZMA I

İkişerli ölçüler, yatay dikey olarak basit, bileşik aralıklar, tek diyez ve tek bemollü majör – minör tonlarda birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik, onaltılık süreleri kapsayan ritimlerle tek ve iki sesli ezgi okuma – yazma çalışmalarını kapsar. Bir sesi değişen üç sesli akor çalışmaları.


PİYANO I

Piyanonun ve temel piyano tekniklerinin tanınması, uygulanması ve başlangıç düzeyinde parçaların seslendirilmesi. Piyano çalmada temel davranışlar (duruş, tutuş, parmak artikülasyonu, legato). Temel deşifraj çalışmaları.


BİREYSEL ÇALGI I

(Bireysel çalgı I-II-III-IV-V-VI-VII dersleri; öğrencinin önceki eğitiminden getirdiği çalgı eğitimi birikimine göre çeşitlendirilebilir.)


Keman : Çalgıların ve öğelerinin tanınması, çalgı çalmaya ilişkin temel bilgi ve becerilerin öğrenilmesi ve uygulanması. Çalgı çalmaya uygun duruş alabilme, çalgıyı doğru tutabilme, temel yay tekniklerini kavrayabilme ve uygulayabilme, sol el parmaklarını ilgili seslere doğru olarak düşürebilme, iki eli eşgüdümlü olarak kullanabilme, küçük ölçekli ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirebilme.
Viyola: Viyolanın ve öğelerinin tanıtılması, viyola çalmaya ilişkin temel bilgi ve becerilerin öğrenilmesi ve uygulanması.
Viyolonsel: Viyolonselin ve öğelerinin tanınmasını, viyolonsel çalmaya ilişkin temel bilgi ve becerilerin öğrenilmesini ve uygulanmasını, sağ elde yay kullanılmasında hızın (doğal basıncın) ayarlanmasına ilişkin temel bilgilerin verilmesini kapsar.
Kontrabas: Kontrabasın ve öğelerinin tanınmasını, viyolonsel çalmaya ilişkin temel bilgi ve becerilerin öğrenilmesini ve uygulanmasını, sağ elde yay kullanılmasında hızın (doğal basıncın) ayarlanmasına ilişkin temel bilgilerin verilmesini kapsar.
Bağlama : Bağlama çalgısının genel olarak tanıtılması. Bağlamada basit alıştırmalarla sağ ve sol el tutuşlarının kavratılması. Kolay ve basit ezgilerin öğretilmesi. Halk müziğinde çok kullanılan hüseyni ezgilerden başlamak üzere diğer makamlarla da ilgili örneklerin öğretimi. Okul müziğinde kullanılan ezgilerin öğretilmesi.
Flüt : Flütün öğelerinin tanınması, flüt çalmaya ilişkin temel bilgi ve becerilerin öğrenilmesi ve uygulanması. Flütü çalmaya uygun duruş ve doğru pozisyonu öğrenebilme., temel flüt tekniklerini kavrayabilme ve uygulayabilme.
Klarinet: : Klarinetin öğelerinin tanınması, klarinetin çalmaya ilişkin temel bilgi ve becerilerin öğrenilmesi ve uygulanması. Klarineti çalmaya uygun duruş ve doğru pozisyonu öğrenebilme., temel klarinet tekniklerini kavrayabilme ve uygulayabilme.

Ud: Ud çalgısı hakkında genel bilgiler, tarihi gelişimi, Türk Müziği’ndeki yeri ve önemi, teknik özellikleri, ud yapımı ve icracıları, ud çalarken vücudun durumu, oturuş ve tutuş özellikleri, ses alanının ve pozisyonların tanıtılması, boş tellerde mızrap çalışmaları, I. Pozisyon ve ana kolonlardaki nota yerlerinin öğretilmesi, boş tellerde çeşitli tartım çalışmaları, değişik metronom değerlerinde icra edilmesi
BİREYSEL SES EĞİTİMİ I

Ses mekanizmasını tanıma, konuşmada ve şarkı söylemede doğru solunum, sesi doğru bir entonasyonla doğru yerde üretme ve yayma, açık ve anlaşılır konuşma, müziksel duyarlılığı geliştirmeye yönelik eğitim materyalleri üzerinde çalışmalar.


OKUL ÇALGILARI I

(Bu ders şubelere göre dönüşümlü olarak gitar, bağlama ve blokflüt olarak okutulmaktadır.)


Bağlama : Bağlama çalgısının genel olarak tanıtılması. Bağlamada basit alıştırmalarla sağ ve sol el tutuşlarının kavratılması. Kolay ve basit ezgilerin öğretilmesi. Halk müziğinde çok kullanılan hüseyni ve uşşak ezgilerden başlamak üzere diğer makamlarla da ilgili örneklerin öğretimi. Okul müziğinde kullanılan ezgilerin öğretilmesi.
Gitar: Gitar çalgısının genel kullanım özelliklerini tanıyabilme, gitarla doğru oturuş ve tutuş pozisyonunu alabilme, gitarın akordu ve basit arpejleri yapabilme. Küçük ölçekli ezgileri çalabilme. Okul şarkılarını solo olarak çalabilme. I. pozisyondaki temel akorları tanıyabilme. Okul şarkılarına akorla eşlik edebilme.
Soprano Blokflüt:Çalgının tanıtımı, yapılışı ve aile içindeki konumu, ses alanı ve olanakları. Okul müzik eğitiminde kullanılma nedenleri, tutuş, üfleme ve ses üretme teknikleri. Küçük ölçekli ezgileri çalabilme. Şarkı, türkü, marş ve çeşitli eğitim müziklerinde uygulamalı olarak öğretilmesi.
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

Eğitimin temel kavramları, bir bilim olarak eğitimin temelleri (felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik), eğitimin tarihsel gelişimi, eğitim bilimlerinde yöntem, eğitimin işlevleri, eğitim bilimleri bakış açısıyla toplumsal değişme ve yenileşme, bir meslek olarak öğretmenlik, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.


MÜZİK KÜLTÜRÜ

İnsan ve müzik kültürü; Müzik kültürünün tanımı, kapsamı ve öğeleri; Müzik kültürünün diğer kültürler ve kültür öğeleriyle ilişkileri; Müzik kültürünün sanat kültürü içindeki yeri; Müzik kültürünün felsefi, sanatsal, bilimsel ve teknik temelleri ve boyutları; Müzik kültüründe göreneksellik, geleneksellik, çağcıllık-çağdaşlık ve modern sonrası; Müziğin kavramsal tanımı ve kapsamı; müzik teriminin kökeni, yaygınlaşımı, Türkçeleşimi; Müziğin kökeni, doğuşu-oluşumu ve evrimi; bunlara ilişkin görüşler ve kuramlar; Bireyin ve toplumun gelişiminde müzik kültürünün rolü; Müziğin bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve eğitimsel işlevleri-işgörüleri; Müzik kültüründe katmanlar; müzik türleri, çeşitleri ve eserleri; Müzikte ses kaynakları; doğa, insan ve çalgılar; sesin oluşumu ve özellikleri; Müzikte ses sistemleri, aralıklar, diziler, uygular; Müziğin temel gereçleri:Ses ve devinim; Müziğin temel öğeleri:Ritim, ezgi, uyum, yapı; Müzikte niteliğin belirleyicileri:Tür-çeşit, hız, gürlük, oturtum, örgü/doku, seslendirim-yorumlanım, üslup, ölçü, ton/makam, öz-biçim, akustik çevre/ortam. Müzik olgusu, müzik yazısı, müzik dili ve müziksel iletişim; Müzik yapma, yaratma, yönetme, dinleme, düşünme, anlama-anlatma, öğrenme-öğretme; İnsanın müziksel yaşamı, müziksel çevresi ve müziksel ortamı; Müzik kurum, kuruluş, topluluk ve etkinlikleri; Geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe Türk müzik kültürü; Türkiye ve Dünya müzik kültürlerinde başlıca değişim, gelişim, dönüşüm ve yönelimler.


FELSEFEYE GİRİŞ

Bu  derste , felsefenin  tanımı , işlevleri , diğer  disiplinlerle  ilişkileri , yöntemleri  ve  değişik felsefi  ekoller  incelenmektedir.TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM

Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.


ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.


YABANCI DİL I

İngilizcenin temel zaman kavramlarını,cümleyi kurmayı konuşulanı anlayarak cevap vermeyi, kendi konularında ingilizce kaynakları okuyarak anlamalarını sağlamak üzere geliştirilmiş bir derstir.


II. YARIYIL
MÜZİKSEL İŞİTME – OKUMA – YAZMA II

İkişerli ve üçerli ölçüler, iki diyez ve iki bemollü majör, minör tek ve çok sesli tonlarda ezgi okuma, yazma yaratma, pentatonik diziler, tek ve iki sesli dikte çalışmaları. Hüseyni ve karcığar dizilerinde düzeye uygun ezgi okuma – yazma yaratma çalışmalarını kapsar. Üç sesli akor çalışmaları.


PİYANO II

Temel piyano tekniklerinin çalışılması, başlangıç düzeyi piyano eğitimi repertuarından seçilmiş örneklerin tanınması ve seslendirilmesi. Legato tekniğini geliştirme, staccato tekniğini tanıma, cümleleme, iki elin koordinasyonu, temel gürlük terimlerini tanıma ve uygulama, deşifraj çalışmalarını geliştirme.


BİREYSEL ÇALGI II
Keman II: 1.Konumda dört telin kullanımına ilişkin sağ ve sol eldeki gerekli teknik, bilgi ve becerilerin kazanılması. Aynı ve farklı teller üzerinde parmak-yay geçişlerini yapabilme, detaşe ve legato yay tekniklerini doğru olarak uygulayabilme, basit çift ses çalışmalarını uygulayabilme, dört teli kapsayan dizi çalışmalarını yapabilme, düzeye uygun ulusal ve evrensel boyuttaki küçük ölçekli eserleri icra edebilme.
Viyola: I. Konumda dört telin kullanımına ilişkin sağ ve sol eldeki gerekli teknik, bilgi ve beceriler, aynı ve farklı teller üzerinde parmak-yay geçişleri, detaşe ve legato yay tekniklerini doğru olarak uygulama, basit çift ses çalışmaları, dört teli kapsayan dizi çalışmaları, düzeye uygun ulusal ve evrensel boyuttaki küçük ölçekli eserlerin icrası.
Viyolonsel: Viyolonselde I. Pozisyonda 4 telin kullanılmasına ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanılmasını kapsar
Kontrabas: Kontrabasta I. Pozisyonda 4 telin kullanılmasına ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanılmasını kapsar
Bağlama II: Bağlamada orta ve üst tel kullanımı, üçerli tezene vuruşları, aksak ölçülerin çalınması ve bunlara ilişkin tezene vuruşlar.
Flüt II: Birinci ve ikinci oktav seslerinin öğretilmesi, bağlı ve dilli çalışmaların farklı artikülasyonlarla çalıştırılması, uzun ses ve gam çalışmalarının yapılması. Birinci ve ikinci oktavda doğru ve temiz ses üretebilme. Bunlara uygun eserleri seslendirebilme.
Klarinet: Birinci ve ikinci oktav seslerinin öğretilmesi, bağlı ve staccato çalışmaların farklı artikülasyonlarla çalıştırılması, uzun ses ve gam çalışmalarının yapılması. Birinci ve ikinci oktavda doğru ve temiz ses üretebilme. Bunlara uygun eserleri seslendirebilme
Ud: I Pozisyonda çalınan Çargah, Aşkefza, Acemaşiran, Mahur, Nihavend, Kürdi, Buselik gibi çeşitli makamlar ve örnek alıştırmaların çalınması, II. Pozisyona geçiş ve Seğah perdesinin öğretilmesi.
BİREYSEL SES EĞİTİMİ II

Konuşmada ve şarkı söylemede doğru solunum, sesi doğru bir entonasyonla doğru yerde üretme ve yayma, açık ve anlaşılır konuşma, müziksel duyarlılığı geliştirmeye yönelik eğitim materyalleri üzerinde çalışmalar.


OKUL ÇALGILARI II

(Bu ders şubelere göre dönüşümlü olarak gitar, bağlama ve blokflüt olarak okutulmaktadır.)


Bağlama : Bağlama çalgısının genel olarak tanıtılması. Bağlamada basit alıştırmalarla sağ ve sol el tutuşlarının kavratılması. Kolay ve basit ezgilerin öğretilmesi. Halk müziğinde çok kullanılan hüseyni ve uşşak ezgilerden başlamak üzere diğer makamlarla da ilgili örneklerin öğretimi. Okul müziğinde kullanılan ezgilerin öğretilmesi.
Gitar:Gitar çalgısının genel kullanım özelliklerini tanıyabilme, gitarla doğru oturuş ve tutuş pozisyonunu alabilme, gitarın akordu ve basit arpejleri yapabilme. Küçük ölçekli ezgileri çalabilme. Okul şarkılarını solo olarak çalabilme. I. pozisyondaki temel akorları tanıyabilme. Okul şarkılarına akorla eşlik edebilme.
Soprano Blokflüt: Çalgının tanıtımı, yapılışı ve aile içindeki konumu, ses alanı ve olanakları. Okul müzik eğitiminde kullanılma nedenleri, tutuş, üfleme ve ses üretme teknikleri. Küçük ölçekli ezgileri çalabilme. Şarkı, türkü, marş ve çeşitli eğitim müziklerinde uygulamalı olarak öğretilmesi.
KORO I

Koroda seslerin sınıflandırılması, koro ve koroda ses sağlığının korunması için genel bilgiler, toplu ses eğitimi kapsamında sesi doğru yerde üretme, yayma ve solunumu denetleme alıştırmaları, gevşeme hareketleri, dil ve konuşma çalıştırmaları, stil ve yorum özelliklerine göre düzeye uygun tek sesli, iki sesli, kanon yada çok sesli yapıtların deşifreleri ve yorumlamalarıyla bir koro repertuarı oluşturulması ve repertuarın eğitim sürecinin sonunda bir konsere dönüştürülmesi.


GENEL MÜZİK TARİHİ I

Müzik kültürü ve eğitiminde müzik tarihinin yeri ve önemi, müzik tarihinin temel kavramları, ilkçağ uygarlıkları, ortaçağ, Gotik çağ ve Rönesans ve Barok dönemlerinin tarihi ve müziksel özellikleri ve bu konuda seçilmiş örnekler.


TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe'nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları ve giderilmesi; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar.


ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II

Siyasi alanda yapılan devrimler, Siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, Hukuk alanında yapılan devrimler, Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, Ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri- Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik-Bütünleyici ilkeler.


YABANCI DİL II

İngilizcenin ileri düzeyde zaman kavramlarını, cümleyi kurmayı konuşulanı anlayarak cevap vermeyi, kendi konularında ingilizce kaynakları okuyarak anlamalarını sağlamak üzere geliştirilmiş bir derstir.


EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Psikoloji ve eğitim psikolojisinin tanım ve işlevleri, çocuk ve ergen gelişimi, fiziksel, sosyal, bilişsel, duygusal ve ahlaki gelişim; öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler, günümüzdeki öğrenme kuramları (Davranışçı, bilişsel kuramlar özellikle yapılandırmacı, beyin temelli öğrenme kuramları vb.), etkili öğretim ve etkili öğretimi etkileyen faktörler; motivasyon, bireysel farklılıklar ve öğrencilerin grup içindeki davranışları.

Yüklə 252,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə