Încheiat azi, 7 august 2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Sighișoara



Yüklə 98,66 Kb.
tarix30.12.2018
ölçüsü98,66 Kb.
#88336

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 7 august 2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Sighișoara.

Lucrările ședinței sunt deschise de doamna consilier juridic Cristea Andra Bianca care anunță că doamna Bizo Anca, secretarul Municipiului, lipsește, iar dânsei îi sunt delegate sarcinile de a o înlocui.

Anunță că la ședință sunt prezenți un număr de 15 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali în funcție. Nu cunoaște motivul absenței sau întârzierii domnilor consilieri locali Marcu Gheorghe, Burghelea Bogdan – Ioan, Duma Felix – Lucian și a doamnei consilier local Stoica Dorina.

În continuare, atrage atenția domnilor consilieri în legătură cu necesitatea respectării prevederilor art. 76 și 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la existența unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese a aleșilor locali în situația adoptării unor hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței, consilierii având obligația să anunțe, înainte de a se intra în discuții, acest aspect.

Anunță că în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sighișoara, ședința de astăzi va fi condusă de domnul consilier local Ștefănescu Constantin, căruia îi dă cuvântul.

Președintele de ședință, anunță că la ședință participă ca invitați domnul Oprea Mircea - Ţonu, directorul S.C. Apă Termic Transport S.A., domnul Maior Gheorghe, director al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., domnul Raclaru Cristian, comandantul Poliţiei Sighișoara, domnul Nerișanu Nicușor Dorian, Serviciul Public Poliția Locală Sighișoara, doamna Hantău Corina, responsabil Biblioteca Municipală Sighișoara, domnul Stanciu Mihai, delegatul sătesc al satului Hetiur şi şefii serviciilor publice din cadrul Primăriei şi a unităţilor direct subordonate. De asemenea, la ședință mai participă și reprezentanți ai locatarilor A.N.L.

Președintele de ședință anunță că ordinea de zi a ședinței, așa cum a fost ea difuzată, cuprinde 11 proiecte de hotărâre și un punct suplimentar ce urmează a fi inclus pe ordinea de zi, dacă va fi votat, respectiv proiectul de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale.

Intervine domnul primar și anunță că retrage de pe ordinea de zi proiectul cu numărul 9, respectiv proiectul de hotărâre privind desfășurarea evenimentului ”Zilele Maghiare” și punerea la dispoziție Asociației Homo Novus Sighișoara, cu titlu gratuit, a Sălii de Cultură ”Mihai Eminescu” și a terenului aparținând domeniului public din: Piața Cetății, Piața Muzeului, străzile adiacente din Cetatea Medievală, Piața Octavian Goga și str. Morii pentru desfășurarea evenimentului, deoarece, între timp, reprezentanții Asociației Homo Novus Sighișoara au depus o adresă prin care ne anunță că vor organiza ”Zilele Maghiare” 2018 în parcarea magazinului Kaufland.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan – Iulian spune că, înainte de ședință a discutat cu cei de la Asociația Homo Novus Sighișoara și a înțeles că aceștia au discutat personal și cu domnul Primar și au spus că au depus acea adresă, ca în cazul în care nu le trece nici azi proiectul, să organizeze evenimentul ”Zilele Maghiare” în parcarea magazinului Kaufland, deci nu își retrag proiectul, dar nu mai pot să amâne de la săptămână la săptămână, de la lună la lună.

Domnul primar spune că i-a așteptat, a crezut că vor fi prezenți la debutul ședinței și își vor spune punctul de vedere și că trebuie luată în considerare ultima adresă pe care aceștia au depus-o.

Intervine domnul viceprimar și spune că cei de la Asociația Homo Novus Sighișoara ne anunță că vor organiza evenimentul acolo (parcarea magazinului Kaufland).

Domnul consilier local Sîrbu Ioan – Iulian spune să nu se înțeleagă greșit, dar lucrurile sunt destul de clare din punctul acesta de vedere, de 3, 4 ședințe nu le-a trecut proiectul.....

Intervine președintele de ședință și anunță că, având în vedere că domnul primar retrage punctul 9 de pe ordinea de zi, rămân 10 proiecte de hotărâre plus unul suplimentar.

Se supune la vot, împreună cu punctul suplimentar, respectiv: Proiect de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale, următoarea:

ORDINE DE ZI :



  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ – teritoriale pe anul 2018

  2. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri mobile și imobile din domeniul public al Municipiului Sighișoara în domeniul public al Județului Mureș

  3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru chiriașii din locuințele A.N.L. aflate în stare necorespunzătoare de întrebuințare, în ceea ce privește chiria

  4. Proiect de hotărâre privind suspendarea plății chiriei de către locatarii din blocurile A.N.L. situate pe teritoriul municipiului Sighișoara și a căror apartamente nu pot fi folosite din cauza problemelor fie la nivelul construcției, fie la spațiile comune ce afectează și degradează interiorul apartamentelor

  5. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 48/16.03.2018 privind aprobarea manifestărilor cultural – artistice, sociale și educative organizate de către Municipiul Sighișoara în anul 2018

  6. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere

  7. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere de alimentație publică

10. Proiect de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a Sălii de Sport ”Radu Voina” de către Asociația Clubul Sportiv ”Pro Tineret” Sighișoara pentru antrenamente și desfășurarea etapelor din liga a II-a de fotbal în sală și a etapelor din cadrul campionatului național de juniori sub 19 ani

11. Proiect de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a sălii de sport a Școlii Gimnaziale ”Aurel Mosora” Sighișoara, de către Asociația Sportivă ”Hara Club Sighișoara
Se aprobă cu unanimitate de voturi (15 voturi ”pentru”) ordinea de zi, așa cum a fost ea difuzată, împreună cu punctul suplimentar și cu eliminarea punctului 9.

La punctul 1 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului primar, pentru a prezenta referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ – teritoriale pe anul 2018.

Se dă cuvântul doamnei Marian Adriana - Paula, șef birou, pentru a prezenta Raportul de specialitate al Biroului Buget, Contabilitate, Salarizare.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de buget pentru prezentarea avizului. Avizul se va da prin vot.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de urbanism pentru prezentarea avizului. Avizul se va da prin vot.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de comerț pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul președintelui comisiei sociale pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul președintelui comisiei juridice pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se trece la discuții.

Domnul consilier local Coman Meluș - Florian spune că înțelege necesitatea rectificării bugetare, grupul P.N.L. va vota pentru rectificarea bugetară, având în vedere necesitatea plății salariilor pentru Direcția de Asistență Socială, a cheltuielilor de funcționare pentru spital și, luând în considerare și creșterea prețurilor la gaz metan, la energie electrică, la combustibil. Arată că rectificarea nu schimbă modalitatea de întocmire, și anume: cheltuielile de capital cu care în continuare nu sunt de acord și propun ca revizuirea modului de întocmire a bugetului să se facă pentru bugetul următor.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi ”pentru” și 3 voturi ”împotivă” ale domnilor consilieri locali Ciotloș Ioan, Pop Claudiu, Sîrbu Ioan – Iulian și se adoptă hotărârea nr. 160/7 august 2018 privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ – teritoriale pe anul 2018.

La punctul 2 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului primar, pentru a prezenta referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind transmiterea unor bunuri mobile și imobile din domeniul public al Municipiului Sighișoara în domeniul public al Județului Mureș.

Se dă cuvântul domnului Moldovan Victor, inspector, pentru a prezenta Raportul de specialitate al Serviciului Tehnic, Investiții – Urmărire Contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de buget pentru prezentarea avizului. Avizul se va da prin vot.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de urbanism pentru prezentarea avizului. Avizul se va da prin vot.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de comerț pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul președintelui comisiei sociale pentru prezentarea avizului. Avizul este nefavorabil.

Se dă cuvântul președintelui comisiei juridice pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se trece la discuții.

Domnul consilier local Pop Claudiu spune că, proiectul este a treia oară pe ordinea de zi, ultima oară domnul viceprimar Toth Tivadar promițând că nu o să îl mai regăsim pe ordinea de zi. Arată că a citit și procesul-verbal și așa este.

Domnul viceprimar arată că s-a primit o adresă de la Consiliul Județean.

Domnul consilier local Pop Claudiu spune că a vorbit ieri cu colegii din Consiliul Local de la Reghin, au avut acum o săptămâna același proiect pe ordinea de zi și l-au retras:” Nu vă mai zic de ce și cum, sunați dumneavoastră, cine votează își asumă”.

Intervine domnul viceprimar și spune că cine votează își asumă. De asemenea dorește să propună un amendament. În adresa de la Consiliul Județean și în Hotărârea nr. 153/26.11.2015, ni s-a solicitat inclusiv terenul aferent stației de sortare. De aceea propune acest amendament: să se treacă pe lista bunurilor mobile și imobile care fac obiectul transferului și terenul aferent stației de sortare.

Domnul primar precizează că, în data de 31.07.2018 a venit această adresă, există la dosar, este pentru Municipiul Sighișoara. Reghinul a primit una la fel, precum și Râciu. Arată că prin aceasta ni se solicită să procedăm de îndată la informarea consilierilor, respectiv să supunem aprobării acestora cele solicitate și să comunicăm actele administrative adoptate până cel târziu în data de 10 august 2018. În caz contrar revenindu-ne întreaga responsabilitate.

Domnul consilier local Pop Claudiu intrvine arătând că: ”Consiliul Local Sighișoara nu este subordonat Consiliului Județean. Deci să facă ce vor cu adresa.....”

Domnul primar spune că, după părerea dânsului, dacă nu se aprobă proiectul de hotărâre, va urma un proces. E vorba de bani europeni, de niște convenții pe care județul le-a semnat, și Sighișoara le-a semnat.....

Domnul consilier local Pop Claudiu spune că, cine a semnat să-și asume: ”Ei nu ne pot arunca nouă în spate povestea asta, decât dacă noi votăm acum, atunci probabil...”

Domnul primar spune că, există și prevederi legislative, respectiv Legea nr. 101 (n.n. Legea nr. 101/2006).

Intervine președintele de ședință și cere domnului viceprimar să formuleze amendamentul.

Domnul viceprimar spune că amendamentul propune ca lista bunurilor mobile și imobile aparținând domeniului public al Municipiului Sighișoara transmise în domeniul public al Județului Mureș să se completeze cu un nou punct 12, care se referă la transmiterea în domeniul public al Județului Mureș inclusiv a terenului aferent stației de sortare.

Domnul consilier local Pop Claudiu dorește să adauge că, vorbind ieri cu un coleg de la Reghin, i-a spus aceeași chestiune care le-o transmite și lor: ”ADI Ecolect este un birou la Târgu – Mureș care are 3 sau 4 angajați. Noi le dăm lor domeniul public, cu teren cu tot, cadou. Ei o să-l concesioneze contra unei sume, deci, practic indirect, creăm un prejudiciu bugetului local, le dăm un cadou pe care ei îl închiriază și încasează bani.”

Intervine domnul viceprimar și spune că, aceasta este interpretarea dânsului (n.n. a domnului consilier local Pop Claudiu). Acei bani pe care o să-i încaseze ADI Ecolect, intră la ADI Ecolect unde Municipiul Sighișoara e asociat. La fel ca și cu Aquaserv-ul.

Domnul consilier local Pop Claudiu spune că, părerea dânsului este că nu intră toată suma la bugetul local, ci intră doar o mică parte.

Se supune la vot amendamentul formulat de domnul viceprimar. Sunt 9 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” al domnului consilier local Ștefănescu Constantin și 5 ”abțineri” ale domnilor consilieri locali Ciotloș Ioan, Colceriu Iosif – Dan, Coman Meluș – Florian, Pop Claudiu și Sîrbu Ioan – Iulian. Nu se aprobă amendamentul.

Nemaifiind alte discuții se supune la vot proiectul de hotărâre. Cu 9 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” ale domnilor consilieri locali Colceriu Iosif – Dan și Coman Meluș – Florian și 4 ”abțineri” ale domnilor consilieri locali Ciotloș Ioan, Pop Claudiu, Sîrbu Ioan – Iulian, Ștefănescu Constantin, nu se aprobă proiectul de hotărâre și nu se adoptă nici o hotărâre în acest sens, nefiind întrunit numărul necesar de voturi în acest sens, respectiv numărul de 13 voturi ”pentru”.

La punctul 3 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului primar, pentru a prezenta referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru chiriașii din locuințele A.N.L. aflate în stare necorespunzătoare de întrebuințare, în ceea ce privește chiria.

Se dă cuvântul doamnei Carmen Morar, director, pentru a prezenta Raportul de specialitate al Arhitectului Șef și al Direcției Administrarea Patrimoniului.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de buget pentru prezentarea avizului. Avizul se va da prin vot.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de urbanism pentru prezentarea avizului. Avizul se va da prin vot.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de comerț pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul președintelui comisiei sociale pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul președintelui comisiei juridice pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se trece la discuții.

Președintele de ședință spune că, are câteva observații legate de acest proiect de hotărâre, și anume: la Art. 2: se aprobă refacturarea chiriilor pentru locatarii din apartamentele afectate din blocurile A.N.L. situate pe teritoriul Municipiului Sighișoara, strada Panseluțelor nr. 12, 14, 16, 18 și 20, la valoarea chiriei scăzute proporțional cu partea bunului de care locatarul a fost lipsit.

Intervine o locatară A.N.L. care spune că, în blocul nr. 14 s-a identificat cauza infiltrațiilor, este o gaură mare în acoperiș pe unde plouă. Apartamentul de deasupra dânsei, ap. nr. 17, este în mare parte deteriorat, în acel apartament chiar nu se poate locui. Arată că și apartamentul dânsei e afectat și cel de sub dânsa la fel, și se va extinde pentru că inclusiv pe holuri au apărut pete, încă nu au ajuns la stadiul de mucegai ca la aceasta în apartament, dar cu siguranță acolo se va ajunge dacă nu se iau măsuri cât mai repede. E ok suspendarea sau reducerea chiriei, dar arată că nu asta este dorința chiriașilor. Spune că aceștia doresc să se poată muta cât mai repede în apartamente. Este o soluție provizorie reducerea chiriei, dar....

Intervine domnul primar care precizează că, au primit o adresă de la constructor, prin care acesta se obliga ca până în data de 30 august să rezolve toate problemele pe care aceștia le au.

Doamna Simo Ana intrebă: ”Cum puteți dumneavoastră hotărî câtă cotă-parte a imobilului este afectată, din moment ce o scară întreagă, blocul nr. 16, nu a avut canalizare trei luni de zile ? Câtă cotă-parte este reducere? Cum o să puteți lămuri?”

Domnul primar spune că, dacă nu s-a putut locui, probabil că diminuarea va fi de 99,99%, poate chiar 100%.

Doamna Simo Ana spune că, pentru acest lucru au venit de fiecare dată, deja situația este penibilă, vin în fiecare săptămână pentru același lucru: ”Trebuie să faceți ceva. Pentru niște bani efectiv puțini pentru Primăria Sighișoara, noi nu putem să ne mutăm. Toată lumea vine, se uită, face poze și atât. Este absurd să venim în fiecare săptămână să ne rugăm pentru același lucru. Deci, cum puteți rezolva problemele? Aș vrea să văd o persoană dintre dumneavoastră care nu își permite o locuință particulară, să stea intr-o chirie dintre acestea. Oare puteți? Acum s-a rezolvat parțial problema canalizării, pentru că trapele acelea se închid, dar nici nu mai iese nimic din subsolul blocului până ce apele nu se retrag. Vă rugăm să găsiți o rezolvare!”

Intervine o locatară A.N.L. care întreabă dacă constructorul este obligat până în data de 30 august.....

Domnul primar precizează că, se obligă el să vină până în data de 30.

Locatara A.N.L. întreabă ce se întâmplă dacă nu își respectă promisiunea.

Domnul primar spune că, ”s-a făcut împreună cu domnul Oprea un deviz cu ce ar însemna din punct de vedere financiar acele reparații, aproximativ 150.000 de lei, inclusiv cele care ar trebui și la care se obligă constructorul să le facă. Mi-au promis că săptămâna viitoare vin și se apucă de lucru, sper să o facă. Nu avem nici o pârghie să-l obligăm, îl sunăm în fiecare zi, dar el zice că vine.”

Doamna Simo Ana spune că, nici măcar iluminat stradal nu au. În ultima săptămână s-au spart 3 mașini, este sesizare la Poliție.

Domnul primar spune că, ”azi am aflat și noi acest lucru, probabil că mâine sau cel târziu poimâine, vom instala și iluminatul stradal.”

Președintele de ședință precizează că, revenind la art. 2 (n.n. din proiectul de hotărâre), ar vrea să se aibă în vedere faptul că există apartamente care nu sunt deteriorate în proporție de 100%, dar în care locatarii nu pot locui din cauza faptului că în băi, în debarale, pereții sunt plini de mucegai și, în consecință, și în cazul acelor apartamente va trebui să fie redusă chiria substanțial, până la 100%. Confirmă și spune că ar vrea să facă un amendament, în sensul ca să se introducă un articol suplimentar, articolul 4 să devină articolul 5, iar articolul 4 să sune în felul următor:” prin ordinul Primarului Municipiului Sighișoara, în termen de 3 zile de la data adoptării prezentului proiect de hotărâre, se înființează Comisia mixtă ce va întocmi rapoartele individuale pentru fiecare apartament afectat și un raport referitor la spațiile comune afectate. ”

Doamna consilier juridic Cristea Andra Bianca spune că, această comisie este prevăzută la Art. 1 și la Art. 3 (n.n. din proiectul de hotărâre).

Președintele de ședință precizează că, va face atunci un amendament prin care se spune că:” în termen de 3 zile se înființează Comisia mixtă ce va întocmi.....există deja?”

Intervine domnul primar și spune că, există comisie.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan – Iulian spune că: ”ați ridicat niște probleme foarte interesante care se regăsesc chiar în proiectul depus de noi (grupul de consilieri locali U.I.P.S.), în care noi nu discutăm de cote-părți, procente, pentru că este absurd să discutăm de procente dacă cineva are un perete ud sau cu mucegai, e în regulă că e bună bucătăria, dar apartamentul este cu o cameră. Prin Legea nr. 114, legea locuințelor, există clar stabilite cerințele minimale în care se poate da o locuință spre închiriere, iar noi în acest moment nu am respectat deloc clauzele contractuale cu chiriașii, pentru că s-au încasat chirii fără dreptul de a fi încasate. Noi nu putem discuta despre diminuări pentru că, Legea nr. 114 din 1996 printre cerințele minimale spune așa: spațiu de odihnă – dacă dormitorul nu se poate utiliza și bucătăria se poate utiliza, există spațiu de odihnă? Am avut voie legal să le luăm chirii? Nu. Ce cote-părți? Suntem în afara legii, eu asta încerc să vă explic. Noi tot inventăm chestii pe lângă lege ca să ....... După aceea – spațiu pentru prepararea hranei.....”

Intervine președintele de ședință și întreabă: ”vă asumați faptul că proiectul acesta este pe lângă lege?”

Domnul consilier local Sîrbu Ioan – Iulian spune că, își asumă că acest proiect este pe lângă lege. Mai arată că: ”Vă asumați să votați un proiect pe lângă lege? Spațiul pentru prepararea hranei, la fel discutăm de o locuință cu un dormitor. Dormitorul e în regulă, dar nu se poate utiliza spațiul pentru prepararea hranei. Despre ce cote-părți? Grup sanitar – nu poate folosi grupul sanitar, dar e ok.....”

Președintele de ședință îi mulțumește domnului consilier local Sîrbu Ioan – Iulian că, confirmă ceea ce a spus mai devreme.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan – Iulian spune că, domnul președinte de ședință a spus bine, dar îl invită să voteze proiectul de la punctul următor, pentru că acela reglementează tot ce a solicitat.

Președintele de ședință spune că, ”dacă ați fi fundamentat legal......., din proiect rezultă Legea 215 și cam atât.”

Domnul consilier local Sîrbu Ioan – Iulian spune că, ar fi bine să se uite la Raportul A.T.T., Raportul de Specialitate, în care se menționează toate aceste lucruri.

Președintele de ședință precizează că, toate aceste lucruri trebuiau invocate în ședința trecută.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan – Iulian spune că: ”au fost în materialele de ședință, este a patra ședință în care aveți materialele.”

Președintele de ședință spune că, a înțeles punctul dânsului de vedere.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan – Iulian arată că dorește să mai continue: ”mai este un aspect care răspunde exact doamnei Simo, ultimul punct din cerințe minimale spune așa: acces la enegia electrică și apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate și reziduurilor menajere, aspecte de care dânșii nu au beneficiat. Deci, practic, aici se regăsesc marea majoritate a locuințelor A.N.L., în proiectul depus de noi care reglementează clar gratuitate până la remediere. Pentru că altfel veți crea un haos, cei de la A.T.T. vor trebui să identifice și să măsoare pereți și construcții, dar de fapt noi vorbim despre bani pe care îi încasăm fără bază legală. Noi încălcăm legea locuințelor.”

O locatară A.N.L. întrebă: ”dacă există bază legală, de ce nu s-a aplicat până acum? De ce s-a pierdut așa mult timp?”

Domnul consilier local Sîrbu Ioan – Iulian spune că, proiectul pe care U.I.P.S.-ul l-a depus nu spune altceva decât haideți să respectăm legea.

Aceeași locatară A.N.L. spune că baza legală există. Un domn avocat i-a sfătuit să apeleze la instanță pentru că vor avea câștig de cauză 100%.

Domnul viceprimar se adresează domnului Oprea, referitor la Raportul de Specialitate și spune că în ședința trecută i-a adresat o întrebare doamnei consilier juridic de la S.C. A.T.T. S.A. cu privire la legalitatea acelui proiect de hotărâre (cel aparținând U.I.P.S.). ”Ce mi-a răspuns? E adevărat că mi-a spus că e oportună, dar nu e legală?”

Domnul Oprea Mircea Țonu răspunde că, așa este.

Domnul viceprimar : ”Vă mulțumesc. Conform procesului – verbal de data trecută puteți vedea ce s-a spus.”

Domnul consilier local Sîrbu Ioan – Iulian se adresează domnului viceprimar spunându-i că face presiuni pe personal....

Domnul viceprimar spune că, nu face presiuni, doar a întrebat ce a spus doamna jurist.

Domnul consilier local Ciotloș Ioan spune că, dânsul crede că se fac că nu înțeleg mesajul oamenilor. ”Acești oameni vor să-și rezolve problemele, nu să-i ținem aici ca într-o sală de tribunal. Sunt trei principii de drept așa cum le-am înțeles eu: în primul rând, legile se fac pentru oameni și nu oamenii pentru legi; doi - în orice situație Statul nu are voie să piardă; trei – cei vinovați vor plăti prejudicile. În aceste trei condiții, noi trebuie să găsim soluția de rezolvare a acestor probleme. Oamenii aceștia au primit o locuință, conform legii locuinței nu întrunesc condițiile, ca atare plătesc în afara legii chiria, așa cum zicea colegul Sîrbu Ioan – Iulian. Oamenii s-au mutat acolo din mai multe motive, în primul rând nu aveau unde să stea, în al doilea rând, că, dacă îi mai țineam mult, ajung la 50 de ani și au pus cererea la 20 de ani, între timp au copii, au familie, și noi ne facem că nu știm cum să rezolvăm problema. Noi am fost trimiși aici să rezolvăm probleme. Cum nu se poate rezolva într-un buget în care noi avem și nu realizăm programul de investiții și de reparații de nu știu câte miliarde sunt acolo, milioane pardon, și nu găsim 150 de mii să rezolvăm problema asta și apoi să-i recuperăm de la cei vinovați. Juriștii noștri nu înțeleg treaba asta? Sunteți juriști ai Primăriei care ați venit aici să rezolvați problemele oamenilor și nu a Primăriei în primul rând.”

Nemaifiind alte discuții se supune la vot proiectul de hotărâre. Cu 12 voturi ”pentru” și 3 voturi ”împotrivă” ale domnilor consilieri locali Ciotloș Ioan, Pop Claudiu, Sîrbu Ioan – Iulian, nu se aprobă proiectul de hotărâre și nu se adoptă nici o hotărâre în acest sens, nefiind întrunit numărul necesar de voturi în acest sens, respectiv numărul de 13 voturi ”pentru”.

La punctul 4 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul grupului de consilieri locali ai U.I.P.S., pentru a prezenta proiectul de hotărâre privind suspendarea plății chiriei de către locatarii din blocurile A.N.L. situate pe teritoriul municipiului Sighișoara și a căror apartamente nu pot fi folosite din cauza problemelor fie la nivelul construcției, fie la spațiile comune ce afectează și degradează interiorul apartamentelor.

Se dă cuvântul donmului Oprea Mircea Țonu, director, pentru a prezenta Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de buget pentru prezentarea avizului. Avizul se va da prin vot.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de urbanism pentru prezentarea avizului. Avizul se va da prin vot.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de comerț pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul președintelui comisiei sociale pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul președintelui comisiei juridice pentru prezentarea avizului. Avizul este nefavorabil.

Se trece la discuții.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan – Iulian spune că, având în vedere că acest proiect se află a patra oară pe ordinea de zi, dorește să prezinte un aspect important și pe care l-au sesizat și locuitorii sau cei care au primit repartițiile, dar nu locuiesc în aceste blocuri. La momentul când au depus acest proiect, la un interval de 10 zile au depus un alt proiect, strict legat de acesta, prin care au solicitat alocarea de bani din bugetul local pe baza devizelor întocmite de către A.T.T. pentru rezolvarea acestor probleme. Arată că astăzi aflăm că, constructorul s-ar putea să înceapă lucrările de reparație până la finalul lunii și că proiectul în continuare nu se află pe ordinea de zi. ”Ce se întâmplă cu acel proiect? Dacă nu începe constructorul lucrările nici la finalul lunii, așa cum eu tind să cred că se va întâmpla? Indiferent ce vom vota azi, diminuări sau reducerea de tot a chiriei care se încasează ilegal în acest moment, problema nu este rezolvată. Nu cred că încântă pe nimeni să nu plătească chirie sau să plătească chirie mai puțin pe un perete, dar să-i plouă în continuare în casă. Ce veți face? Va fi acest proiect pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna august? Pentru că altfel, dacă o tot lungim, eu știu ce se face de fapt, trageți de timp la maxim până se face recepția finală, constructorul se acoperă și vă acoperiți toți cu adrese și cu hârtii și faceți corespondență, dar deja trebuiau rezolvate lucrurile. Astăzi a fost și o rectificare bugetară pe ordinea de zi, puteau fi cuprinși bani în buget.”

Domnul consilier local Ciotloș Ioan spune că, ”A.T.T. –ul este o societate comercială, cred că e suficient.”

Domnul primar spune că, devizele de la A.T.T. au intrat cu ziua de astăzi.

Domnul consilier local Coman Meluș – Florian precizează că, a avut discuții și înainte de ședința trecută și după ședință, în ordine cu domnul primar, cu domnul viceprimar, cu domnul Oprea Mircea Țonu, cu stimata doamnă aici de față (locatara A.N.L.): ”am fost, am văzut și blocul unde locuiește și apartamentele. Vreau să vă spun că acest proiect de hotărâre nu va fi votat de către grupul P.N.L. pentru că este incomplet și nu face referire decât la Legea 215, omite să facă referire în conținutul său la Legea 152 și la Legea 114 care sunt definitorii. În al doilea rând, apelul făcut la cheltuirea unor bani de către A.T.T. care este societate comercială, este A.T.T. S.A., încalcă prevederile bugetare pentru că acest lucru ar însemna deturnare de fonduri cu consecințe deosebit de grave. Dacă cineva își poate permite să semneze acte ale Administrației Publice Locale și să consimtă deturnarea de fonduri, eu nu o voi face pentru că urmările vor fi de lungă durată și, în paranteză, vă pot spune că am semnat mii de acte, mii de acte ale Administrației Publice Centrale, cu respectarea legii.”

Intervine locatara A.N.L. și spune că, dacă fiecare partid, la fiecare proiect de hotărâre se pune unul împotriva celuilalt....... atunci o să mai vină la încă zece ședințe. Arată că dânsa nu mai e dispusă să mai vină la nici o ședință, pentru că a venit, a adus poze, și-a expus punctul de vedere, dar nu renunță. Arată că aici nu mai vine, dar nu renunță. Și în momentul în care va renunța, suspendă total contractul. Legea îi obligă să plătească chirie pentru că au semnat un contract, trebuiau să nu-l semneze și atunci nu aveau nici o obligație. În schimb, completează că, legea obligă și pe cel care le-a închiriat, pe proprietar, să își asume responsabilitățile, adică să vină să facă reparații la zece zile de la notificare. Spune că dânsa a făcut notificarea acum trei săptămâni aproximativ și până acum au fost doar discuții. Un partid dacă vrea binele orașului se adună și susține proiectul. Precizează că: ”Eu nu am unde să stau, stau la socrii mei, patru persoane într-o cameră. Și pentru asta să plătesc 400 de lei chirie? Nu se poate. Când ni s-a dat repartiție ni s-a spus ”calul de dar nu se caută la dinți”. Dacă era gratis poate nu-l căutam la dinți, dar, nefiind gratis, avem drepturi și eu și toți locatarii din apartamente. Chiar în stadiul acesta să ajungem, un partid să fie contra celuilalt și noi să fim în defavoare tot timpul. Mi-am pierdut zile întregi să studiez legi, mi-am pierdut zile întregi să contactez avocați și până la urmă.....aveți legi, aveți bază care să vă acopere și nu se poate. Nu contează cine propune proiectul de hotărâre, contează ca toți să votați pentru binele nostru.”

Domnul consilier local Grabcev Adrian intervine și întreabă: ”credeți că eu am ceva împotriva chiriașilor A.N.L., domnul Coman are ceva împotriva chiriașilor, domnul Colceriu, doamna Cioanta? Nu vă dați seama că sunteți victima populismului independenților? Sunteți victimele lor doamnă, uitați-vă la noi, nu avem nimic împotriva dumneavoastră, dar nu susținem niște lucruri care nu se pot face. Tot ce se poate face legal vă propune domnul Primar, nu cădeți în plasa mincinoșilor doamnă.”

Domnul consilier local Sîrbu Ioan – Iulian se adresează domnului consilier local Grabcev Adrian spunându-i să se controleze, pentru că domnul primar nu a făcut nimic, de aceea s-a ajuns aici.

Domnul primar spune că, a propus un proiect de hotărâre la punctul 3 care avea și suport legal.

Domnul consilier local Sîrbu Ioan – Iulian întreabă: ”care e suportul legal?”

Intervine o altă locatară A.N.L. care spune că, este ilegal să se suspende chiriile, dar nu este ilegal să se elibereze facturi continuu pentru chirie și aceștia să nu poată locui?

Domnul consilier local Grabcev Adrian se adresează locatarilor A.N.L. spunându-le că pot conta pe sprijinul Primarului oricând, restul fiind minciuni.

Intrevine președintele de ședință și dă cuvântul domnului viceprimar.

Domnul viceprimar spune că, e de acord cu ce a spus domnul consilier local Coman Meluș – Florian, a spus și în ședința trecută, fiind perfect conștienți că acestea trebuie rezolvate, dar nu în condiții ilegale, din acest motiv au venit cu proiectul numărul 3 pentru a face ceva legal. 12 oameni au considerat că este legal și se pare că au nevoie de încă un om pentru a putea trece un astfel de proiect de hotărâre. ”Din păcate nu s-a reușit, deci 12 oameni care au zis că e bine ce facem, trebuie să facem, nu au fost suficienți. Vă spun încă o dată, din ce am discutat și data trecută, vorbim de un proiect de hotărâre care să rezolve problema nelegalității punctului 4.”

Domnul consilier local Pop Claudiu spune că, ”dacă dumneavoastră considerați că nu este legal, oricum trimiteți proiectele de hotărâre la Prefectură, să-l dea Prefectul în contencios administrativ, să decidă o instanță dacă e legal sau nu.”

Nemaifiind alte discuții se supune la vot proiectul de hotărâre. Cu 3 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” ale domnilor consilieri locali Colceriu Iosif – Dan, Coman Meluș – Florian, Toth Tivadar și 9 ”abțineri” ale doamnelor consiliere locale Buzogany Erzsebet, Cioanta Minerva, Tudoran Geta - Mariana și ale domnilor consilieri locali Gall Erno, Grabcev Adrian, Lazăr Dumitru – Florin, Matei Ovidiu – Daniel, Șoneriu Mihai – Marcel, Ștefănescu Constantin, nu se aprobă proiectul de hotărâre și nu se adoptă nici o hotărâre în acest sens, nefiind întrunit numărul necesar de voturi în acest sens, respectiv numărul de 13 voturi ”pentru”.

Domnii consilieri locali Sîrbu Ioan – Iulian, Pop Claudiu și Ciotloș Ioan părăsesc ședința.

Domnul consilier local Coman Meluș – Florian iese din sală.

La punctul 5 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului primar, pentru a prezenta referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 48/16.03.2018 privind aprobarea manifestărilor cultural – artistice, sociale și educative organizate de către Municipiul Sighișoara în anul 2018.

Se dă cuvântul domnișoarei Oana Sitea, director, pentru a prezenta Raportul de specialitate al Direcției Relații Publice și Comunicare.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de buget pentru prezentarea avizului. Avizul se va da prin vot.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de urbanism pentru prezentarea avizului. Avizul se va prin vot.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de comerț pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul președintelui comisiei sociale pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul președintelui comisiei juridice pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Cu 11 voturi ”pentru” nu se aprobă proiectul de hotărâre și nu se adoptă nici o hotărâre în acest sens, nefiind întrunit numărul necesar de voturi în acest sens, respectiv numărul de 13 voturi ”pentru”.

La punctul 6 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului primar, pentru a prezenta referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere.

Se dă cuvântul doamnei Carmen Morar, director, pentru a prezenta Raportul de specialitate al Arhitectului Șef și al Direcției Administrarea Patrimoniului.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de buget pentru prezentarea avizului. Avizul se va da prin vot.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de urbanism pentru prezentarea avizului. Avizul se va da prin vot.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de comerț pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul președintelui comisiei sociale pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul președintelui comisiei juridice pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Nu sunt discuții.

Domnul consilier local Coman Meluș – Florian revine în sală.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Cu 12 voturi ”pentru” nu se aprobă proiectul de hotărâre și nu se adoptă nici o hotărâre în acest sens, nefiind întrunit numărul necesar de voturi în acest sens, respectiv numărul de 13 voturi ”pentru”.

La punctul 7 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului primar, pentru a prezenta referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere.

Se dă cuvântul doamnei Carmen Morar, director, pentru a prezenta Raportul de specialitate al Arhitectului Șef și al Direcției Administrarea Patrimoniului.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de buget pentru prezentarea avizului. Avizul se va da prin vot.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de urbanism pentru prezentarea avizului. Avizul se va da prin vot.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de comerț pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul președintelui comisiei sociale pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul președintelui comisiei juridice pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Cu 12 voturi ”pentru” nu se aprobă proiectul de hotărâre și nu se adoptă nici o hotărâre în acest sens, nefiind întrunit numărul necesar de voturi în acest sens, respectiv numărul de 13 voturi ”pentru”.

La punctul 8 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului primar, pentru a prezenta referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere de alimentație publică.

Se dă cuvântul doamnei Carmen Morar, director, pentru a prezenta Raportul de specialitate al Arhitectului Șef și al Direcției Administrarea Patrimoniului.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de buget pentru prezentarea avizului. Avizul se va da prin vot.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de urbanism pentru prezentarea avizului. Avizul se va da prin vot.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de comerț pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul președintelui comisiei sociale pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul președintelui comisiei juridice pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Cu 12 voturi ”pentru” nu se aprobă proiectul de hotărâre și nu se adoptă nici o hotărâre în acest sens, nefiind întrunit numărul necesar de voturi în acest sens, respectiv numărul de 13 voturi ”pentru”.

Punctul 9 a fost retras de pe ordinea de zi.

La punctul 10 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului primar, pentru a prezenta referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a Sălii de Sport ”Radu Voina” de către Asociația Clubul Sportiv ”Pro Tineret” Sighișoara pentru antrenamente și desfășurarea etapelor din liga a II-a de fotbal în sală și a etapelor din cadrul campionatului național de juniori sub 19 ani.

Se dă cuvântul doamnei Carmen Morar, director, pentru a prezenta Raportul de specialitate al Arhitectului Șef și al Direcției Administrarea Patrimoniului.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de buget pentru prezentarea avizului. Avizul se va da prin vot.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de urbanism pentru prezentarea avizului. Avizul se va da prin vot.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de comerț pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul președintelui comisiei sociale pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul președintelui comisiei juridice pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Cu 12 voturi ”pentru” nu se aprobă proiectul de hotărâre și nu se adoptă nici o hotărâre în acest sens, nefiind întrunit numărul necesar de voturi în acest sens, respectiv numărul de 13 voturi ”pentru”.

La punctul 11 al ordinii de zi, așa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului primar, pentru a prezenta referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a sălii de sport a Școlii Gimnaziale ”Aurel Mosora” Sighișoara, de către Asociația Sportivă ”Hara Club Sighișoara”.

Se dă cuvântul doamnei Carmen Morar, director, pentru a prezenta Raportul de specialitate al Arhitectului Șef și al Direcției Administrarea Patrimoniului.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de buget pentru prezentarea avizului. Avizul se va da prin vot.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de urbanism pentru prezentarea avizului. Avizul se va da prin vot.

Se dă cuvântul președintelui comisiei de comerț pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul președintelui comisiei sociale pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul președintelui comisiei juridice pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Cu 12 voturi ”pentru” nu se aprobă proiectul de hotărâre și nu se adoptă nici o hotărâre în acest sens, nefiind întrunit numărul necesar de voturi în acest sens, respectiv numărul de 13 voturi ”pentru”.

În continuare președintele de ședință, prezintă punctul suplimentar de pe ordinea de zi, respectiv referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale.

Se dă cuvântul doamnei Carmen Morar, director, pentru a prezenta Raportul de specialitate al Arhitectului Șef și al Direcției Administrarea Patrimoniului.

Domnul consilier local Coman Meluș – Florian spune că, ar dori să știe dacă în cadrul documentației sunt cuprinse toate elementele din ampriza drumului, adică apostamentul, rigole și eventual zona de siguranță, să nu fie nevoie să se întabuleze de două ori. Rigolele sau șanțurile trebuie să fie proprietate publică.

Nemaifiind alte discuții se supune la vot proiectul de hotărâre. Cu 12 voturi ”pentru” nu se aprobă proiectul de hotărâre și nu se adoptă nici o hotărâre în acest sens, nefiind întrunit numărul necesar de voturi în acest sens, respectiv numărul de 13 voturi ”pentru”.

Domnul viceprimar precizează că, acel document de însușire a acestei lucrări este un document esențial, eleminatoriu în depunerea proiectului de finanțare pentru iluminat. Termenul de depunere este foarte apropiat, azi dimineață s-a primit de la executant lucrarea, din cauza aceasta fiind supus spre dezbatere acest proiect suplimentar: ”Dacă noi trebuie să atașăm lucrarea aprobată acelui dosar, atunci până marți va trebui să facem o altă ședință să fim toți, dacă nu, am pierdut 5 milioane de euro. Asta am vrut să vă anunț. Ține de partea de extindere a sistemului, care este obligatoriu, unde trebuia să demonstrăm dreptul de proprietate.”

Se trece la diverse.

Domnul Stanciu Mihai, delegatul sătesc al satului Hetiur, spune că, săptămâna trecută a fost inundație la Hetiur: ”Domnule viceprimar, am discutat acum aproximativ două ședințe, ați spus că începeți ceva lucrări la șanțuri, măcar dalate partea tardegului. Putem lua asemenea măsuri? Poate tuburile schimbate, pentru că foarte multe tuburi sunt subdimensionate pentru debitele de apă.......”

Domnul consilier local Coman Meluș – Florian întreabă ce dimensiune are șanțul.

Domnul Stanciu Mihai, delegatul sătesc al satului Hetiur, spune că, la momentul de față are aproximativ 40-50 de centimetri, având în vedere că preia din tot satul apa...., se inundă la o ploaie torențială.

Domnul viceprimar spune că, a fost luni la fața locului, s-a uitat cu domnul Maior Gheorghe, a identificat niște probleme cauzate de lipsa șanțurilor, respectiv a traversării, a colmatării acestora inclusiv cu vegetație în fața porților, și, cum a promis, a fost pus pe lista de lucrări pe luna august.
Nemaifiind alte discuții, președintele de ședință declară închise lucrările ședinței.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR,



Ștefănescu Constantin Bizo Anca


Întocmit/Redactat: Stretea Bianca Maria
Kataloq: portal -> mures -> sighisoara -> 2018 -> hotarari.nsf
sighisoara -> Încheiat azi 27 aprilie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara
sighisoara -> Încheiat azi, 27 februarie 2014, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Sighişoara
sighisoara -> Încheiat azi 28 septembrie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara
sighisoara -> Încheiat azi 27 octombrie 2016, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara
sighisoara -> Încheiat azi, 28 iulie 2016 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Sighişoara
sighisoara -> I descrierea localităŢii aşezare geografică Relief Climă 4 Reţeaua hidrografică 5
sighisoara -> Domnului adrian năstase
hotarari.nsf -> Încheiat azi 26 aprilie 2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara
hotarari.nsf -> Încheiat, azi 31 iulie 2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Sighișoara

Yüklə 98,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə