NevşEHİr haci bektaş veli ÜNİversitesi EĞİTİm faküLtesi İLKÖĞretim böLÜMÜ sinif öĞretmenliĞİ ana biLİm dali ders iÇERİkleriYüklə 71,15 Kb.
tarix15.01.2018
ölçüsü71,15 Kb.
#38272


NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
DERS İÇERİKLERİ

BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ DÖNEM


Temel Matematik-I  SÖ101A          Kredi (2:0)           AKTS Kredisi: 6 

Matematiğin tanımı, doğası ve yapısı; kümeler ve kümelerde işlemler (Kesişim, birleşim, kapsama, fark, v.b) doğal sayılarda dört işlem (Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme); çeşitli sayma sistemleri (Taban aritmetiği); tam sayıların yapısı ve özellikleri (Bölünebilme, kalanlı bölme, v.b); kesir kavramı ve rasyonel sayı kavramı; rasyonel sayılarda dört işlem; reel sayı kavramı; reel sayılar kümesi ve reel sayılarda işlemler (Kök, kuvvet vb.)

Genel Biyoloji-SÖ103A Kredi (2:0) AKTS Kredisi: 6 


Canlı ve cansız farkı, canlıların çeşitliliği, hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar, tek hücreliler, mantarlar, canlıların yapısı, hücreler, kalıtımla ilgili genel bilgiler, dokular, organlar ve organ sistemleri, insan vücudu

Uygarlık Tarihi-SÖ105A Kredi (2:0)           AKTS Kredisi: 5 


Geçmişten günümüze uygarlıkların gelişimi.

Yazılı Anlatım-TÜR107G Kredi (2:0) AKTS Kredisi: 2 


Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikâye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-TAR109G           Kredi (2:0)           AKTS Kredisi: 2 


İnkılâbın tanımı ve Türk inkılâbı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, milli mücadele dönemi, kongreler, milli mücadele döneminde yapılan savaşlar, batılı devletlerle ilişkiler ve yapılan anlaşmalar, Lozan Barış Anlaşması.

Bilgisayar I-SÖ111GK   Kredi (2:2) AKTS Kredisi: 3 


Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

Eğitim Bilimine Giriş-SÖ113MB Kredi (3:0) AKTS Kredisi: 3


Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sistemi’nin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

Yabancı Dil I- (İngilizce/Almanca)-YAD115G    Kredi (3:0) AKTS Kredisi: 3 


Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce/Almancayı takip edebilecekleri temel İngilizce/Almanca bilgileriyle donatılması; dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi. 

BİRİNCİ YIL - İKİNCİ DÖNEM


Temel Matematik-II-SÖ102A    Kredi (2:0) AKTS Kredisi: 4 


Denklem kavramı; birinci ve ikinci dereceden denklemler; basit çarpanlara ayırma; bağıntı ve fonksiyon kavramı ve örneklemler; ikili işlem kavramı; birinci ve ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyonların grafikleri (parabol, vb.); temel düzlem geometri bilgileri, temel uzay geometri bilgileri (küp, prizma, silindir, piramit, koni, vb.); temel trigonometri bilgileri; ölçü kavramı ve temel ölçü birimleri

Genel Kimya-SÖ104A    Kredi (2:0) AKTS Kredisi: 4 


Kimyaya giriş, maddenin özellikleri, maddedeki değişimler atomlar ve atom kuramı kimyasal bileşikler kimyasal reaksiyonlar sulu çözelti tepkimelerine giriş atomların elektronik yapısı gazlar sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler çözeltiler ve fiziksel özellikleri asitler ve bazlar elektrokimya çekirdek kimyası

Türk Tarihi ve Kültürü-SÖ106A Kredi (2:0)    AKTS Kredisi: 5 


İslam öncesi Türk Tarihi, İslami Dönem Türk tarihi. Türk kültür medeniyeti

Genel Coğrafya-SÖ108A               Kredi (2:0)           AKTS Kredisi: 4 


Coğrafyanın tanımı, tarihçesi, evren, dünyanın şekli boyutları, yer tayini

Bilgisayar II-SÖ110GK  Kredi (2:2) AKTS Kredisi: 3 


Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi

Sözlü Anlatım-TÜR112G        Kredi (2:0) AKTS Kredisi: 2 


Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe'nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları ve giderilmesi; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. Anlama teknikleri: Okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, okumanın diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi, okuma hızını ve verimliliğini arttırma, dinlediğini anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini arttırma, dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II-TAR114G     Kredi (2:0)   AKTS Kredisi: 2 


İnkılâbın tanımı ve Türk inkılâbı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, milli mücadele dönemi, kongreler, milli mücadele döneminde yapılan savaşlar, batılı devletlerle ilişkiler ve yapılan anlaşmalar, Lozan Barış Anlaşması.

Eğitim Psikolojisi-SÖ116MB    Kredi (3:0) AKTS Kredisi: 3 


Eğitim-psikoloji ilişkisi,  eğitim psikolojisinin tanımı, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramları, dil gelişimi, bilişsel gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi vb.) gelişimi etkileyen faktörler, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, etkili öğrenme

Yabancı Dil II-(İngilizce/Almanca)-YAD118G      Kredi (3:0) AKTS Kredisi: 3 


Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce/Almancayı takip edebilecekleri temel İngilizce/Almanca bilgileriyle donatılması; dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi. 

 

İKİNCİ YIL - BİRİNCİ DÖNEM


Türk Dili I-Ses ve Şekil Bilgisi-SÖ201A  Kredi (2:0)   AKTS Kredisi: 5 


Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; dilbilim; Türk dilinin gelişim evreleri; ses bilgisi, ünlüler, ünsüzler, ses olayları, Türkçe’nin ses özellikleri; yabancı kelimelerin Türkçeleştirilmesi; yapı bilgisi, kök, morfem, basit, türemiş ve birleşik kelimeler; kelime grupları, kelime çeşitleri, fiil, isim, zarf, sıfat, zamir, bağlaç, takı, ünlem; Türkçe’de kök kelimeler, isimden isim ve fiil yapma ekleri, fiilden isim ve fiil yapma ekleri, çekim eklerinin çeşitleri, kalıplaştırma

Genel Fizik-SÖ203A      Kredi (2:0) AKTS Kredisi: 5 


Fizik, ölçme, vektörler, hareket ve çeşitleri, madde, ısı-sıcaklık kavramları, hareket yasaları, iş-enerji, elektrik, elektriksel olaylar, manyetizma, evren, dünyamız, güneş sistemi

Müzik I-SÖ205A     Kredi (1:2) AKTS Kredisi: 3 


Eğitimde müzik, rolü ve içeriği; temel müzik bilgileri, nota yazmanın doğası ve amacı, çalgı ve ses eğitimine giriş, toplu çalma ve söyleme; yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme okuma ve yazma çalışmaları

Beden Eğitimi ve Spor Kültürü-SÖ207A    Kredi (1:2)     AKTS Kredisi: 2 


Beden eğitimi derslerini yürütebilecek düzeyde temel bilgi ve donanımı sağlayacak seçilmiş beden eğitimi ve spor konuları

Fen ve Teknoloji Lab. Uygulamaları I-SÖ209A        Kredi (0:2)           AKTS Kredisi: 3


Laboratuar güvenliği; Laboratuar malzemelerinin tanıtımı; İlköğretim için (4. sınıf) laboratuar aktiviteleri. Öğrencinin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlamak; öğrencilerin İlköğretim I. kademe Fen ve Teknoloji Derslerinde yer alan etkinlikleri yapabilir hale gelmesini sağlamak

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği-SÖ211A     Kredi (3:0)   AKTS Kredisi: 5 


Türkiye’nin fiziki ve beşeri özellikleri

Felsefeye Giriş-SÖ213GK        Kredi (2:0) AKTS Kredisi: 2 


Felsefeye ile ilgili temel kavramlar, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, felsefi akımlar, önemli düşünürlerin felsefi sistemlerinin ve eserlerinin incelenmesi, felsefi bakış açısı geliştirme

Sosyoloji- SÖ215GK    Kredi (2:0)      AKTS Kredisi: 2 


Sosyolojiye giriş,  temel kavramlar

Öğretim İlke ve Yöntemleri-SÖ217MB     Kredi (3:0) AKTS Kredisi: 3 


Öğretim ilke ve yöntemleri dersi, eğitim ve öğretimle ilgili kavramlar ve süreçler, öğretim ilkeleri ve öğretmen nitelikleri ile öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim etkinliklerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan bir derstir. Bu ders kapsamında şu konulara değinilecektir: Eğitim ve öğretim ile ilgili temel kavramlar, eğitim ve öğretim programlarının kapsamı, öğretme ve öğrenme ilkeleri, öğretme ve öğrenme stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim etkinliklerinin planlanması, öğretim hizmetlerinin niteliğine etki eden faktörler ve öğretmen yeterlikleri

Yabancı Dil III-YAD-İNG/ALM 201 GK Kredi (3:0) AKTS Kredisi: 3 


Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce/Almancayı takip edebilecekleri temel İngilizce/Almanca bilgileriyle donatılması; dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi. 

 

İKİNCİ YIL – İKİNCİ DÖNEM


Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi-SÖ202A Kredi (2:0)   AKTS Kredisi: 4 


Türkçe'de fiil çatıları ve bunların anlam bakımından incelenmesi; kelime öbekleri; cümle öğeleri ve cümle dışı öğeler; Türkçe'de cümle çeşitleri; basit cümle, birleşik cümle, şartlı birleşik cümle, iç içe birleşik cümle; çeşitli metinler üzerinde kelime ve cümle tahlilleri; Türkçe'de belirlilik, ad ve fiil cümlelerinde belirlilik; ad tamlamaların özellikleri; metin çalışmaları (metnin seçimi, metnin yaş grubuna göre güçlük derecesinin belirlenmesi, metnin iç ve dış yapısının incelenmesi).

Çocuk Edebiyatı-SÖ204A      Kredi (2:0) AKTS Kredisi: 4 


Çocuk edebiyatı ile ilgili kaynakların taranması ve tanıtımı; çocukların seviyelerine uygun kitap ve diğer materyallerin seçimi ve değerlendirilmesi; çocuk edebiyatına ilişkin örnekler ve incelenmesi; folklor, masal, mit ve efsaneler, gerçek hikâyeler, şiir, biyografi incelemesi

Çevre Eğitimi-SÖ206A   Kredi (2:0) AKTS Kredisi: 5 


Temel ekolojik kavram ve ilkeler; ekosistemler; besin zincirleri; besin ağı; habitat; rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşam; yaşamın devamı; toprak “biome” ları; enerji akışı; maddenin dolaşımı; nüfus artışı; ekolojik etki; erozyon; ormanların yok olması; kentsel çevreler; davranış kirliliği; çevre kirlenmesi; bataklıklar ve atık su; duyarlı insanların tepkisi; çevreyle ilgili karar verme; toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi; koruma; kültür ve ilkel yaşam; global bakış; ekolojik konu ve sorunlar, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığı ile ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar

Sanat Eğitimi-SÖ208A  Kredi (1:2) AKTS Kredisi: 2 


Sanat eğitimi alanında öğrenciye bilgi ve deneyim kazandırmak, sanat tarihi anlayışını geliştirerek tanınmış sanat olgularını tartışmak ve çocuğa aktarmak; çocukta yaratıcılık, gelişim evreleri ve çocuk resimlerinin incelenmesini sağlayabilmek; müze eğitimi vererek görsel açıdan zenginlik kazandırmak; sanat tarihi, sanat eleştirisi ve estetik disiplinlerinin kapsamlı bir ünite stratejisi halinde birleştirerek değerlendirmek

Fen ve Teknoloji Lab. Uygulamaları II-SÖ210A        Kredi (0:2)     AKTS Kredisi: 3 


Laboratuar güvenliği; laboratuar malzemelerinin tanıtımı; ilkokul için laboratuar aktiviteleri

Müzik Öğretimi-SÖ212A   Kredi (1:2) AKTS Kredisi: 3 


Müzik öğelerini tanıma, dinleme, seslendirme ve besteleme çalışmaları, müziğe tarihsel bakış, yabancı müzik kültürleri hakkında bilgi, müzik becerilerinin geliştirilmesi, çalgı, ses ve nota eğitimi, ünitelere uygun olarak oyunlu çocuk müzikleri

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi-SÖ214A  Kredi (1:2) AKTS Kredisi: 2 


Beden eğitimi derslerini yürütebilecek düzeyde temel bilgi ve donanımı sağlayacak seçilmiş beden eğitimi ve spor konuları

Güzel Yazı Teknikleri-SÖ216A Kredi (1:2)   AKTS Kredisi: 2 


Dik temel ve bitişik el yazısının öğretimi, doğru kullanımı ile okunaklı, süratli, işlek bir el yazısı becerisinin kazandırılması, blok düzenleme çalışmaları ve sınıf içi araç gereç materyallerinin hazırlanması, estetik ve dekoratif yazıların oluşturulması

Bilimsel Araştırma Yöntemleri-SÖ218GK    Kredi (2:0) AKTS Kredisi: 2 


Sosyal bilimlerde araştırma süreçlerini ele alan ve araştırmaya giriş niteliği taşıyan bu derste araştırma süreci, araştırma sorularının oluşturulması, veri toplama teknikleri ve araştırma raporu yazma aşamasını içeren konular yer almaktadır

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı-SÖ220MB Kredi (2:2)  AKTS Kredisi: 3 


Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim süreçlerindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi

Yabancı Dil  (İngilizce/Almanca) YAD IV 202 GK        Kredi (3:0) AKTS Kredisi: 3 


Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce/Almancayı takip edebilecekleri temel İngilizce/Almanca bilgileriyle donatılması; dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi. 

 

ÜÇÜNCÜ YIL – BİRİNCİ DÖNEM


Fen ve Teknoloji Öğretimi I-SÖ301A   Kredi (3:0) AKTS Kredisi: 4 


Fen bilimleri ve fen eğitimi; fen alanlarında düşünme ve öğrenme; bilişsel gelişim ve fen eğitimi; temel fen bilimleri kavramları, kavramsal sistemler ve kavrama; soru sorma teknikleri; öğretim modelleri; fen öğretimi araçlarını geliştirme ve kullanma; fen öğretiminde ölçme ve değerlendirme; bilimsel bilgi; kavramsal yaklaşım; bilimsel yöntem; süreç yaklaşımı

İlk Okuma ve Yazma Öğretimi-SÖ303A    Kredi (3:0)    AKTS Kredisi: 4 


Okuma ve yazmanın önemi, okuma prensipleri, okuma yazmaya hazırlık, okuma yazma öğretimi, ses temelli cümle yöntemi ve uygulama aşamaları, kelime hazinesinin önemi ve geliştirilmesi, görsel okuma ve sunu, okuma yazma öğretimi açısından çocukların gelişim özellikleri, okuma yazma materyalleri ve özellikleri, okuma yazmanın değerlendirilmesi

Hayat Bilgisi Öğretimi-SÖ305A    Kredi (3:0) AKTS Kredisi: 4 


Hayat bilgisi dersinde öğrenme etkinlikleri ve stratejileri; öğretim araç-gereçlerinin geliştirilmesi; aşamalı sınıflamaya uygun hedef ve davranış yazma; soru sorma becerileri; problem çözme yöntemini uygulama; yıllık, ünite, günlük ders planlarını yapma; öğretme; öğrenme, düşünme ve performansın değerlendirilmesi

Matematik Öğretimi I-SÖ307A    Kredi (3:0) AKTS Kredisi: 4 


Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; matematik öğretiminin kısa tarihçesi (Dünya'da ve Türkiye'de); matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme ve öğrenme stratejileri; ilkokul matematik programının kapsamı, kazanım ve özellikleri; belli başlı öğrenme kuramları ve matematik öğrenimi ile ilişkileri; matematik derslerinde ölçme ve değerlendirme; problem çözme (stratejiler, aşamalar, problem türleri, vb.); sayı kavramının gelişimi (sayma öncesi gelişmeler, ayırma, denklik, azlık, çokluk, vb.); doğal sayıların oluşumu ve yapısal özellikleri; doğal sayılarda dört işlemin öğretimi (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme)

İlköğretimde Drama-SÖ309A   Kredi (2:2) AKTS Kredisi: 4 


Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, yaratıcı drama, drama-oyun, drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş grupları ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi

Ölçme ve Değerlendirme-SÖ311MB     Kredi (3:0) AKTS Kredisi: 5 


Temel programları geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme

Sınıf Yönetimi-SÖ313MB    Kredi (2:0) AKTS Kredisi: 5 


Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve   öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler

 

ÜÇÜNCÜ YIL – İKİNCİ DÖNEMFen ve Teknoloji Öğretimi II-SÖ302A    Kredi (3:0) AKTS Kredisi: 4 
Elektrik devreleri; suyun özellikleri; öğrenme evreleri yaklaşımı; işbirlikli öğrenme modelleriyle fen öğretimi; fen öğretimine bütünleştirilmiş bir yaklaşım; tüketici ürünlerini deneme yaklaşımı; fen ve ergen öğrenci; bilim adamlarının çalışma yöntemleri; bilimsel yöntem; bilimsel verileri toplama, düzenleme ve yorumlama; bilimsel problem çözme ve karar verme; fen, teknoloji ve toplum ilişkileri

Türkçe Öğretimi-SÖ304A    Kredi (3:0) AKTS Kredisi: 4 


Hızlı okuma ve teknikleri, metin türleri ve çözümlenmeleri, metinler arası okuma, sorular ve türleri, dinleme, şiirler ve öğretimi, konuşma, yazılı anlatım, görsel okuma, okuma güçlükleri ve giderilmesi,  ilköğretim Türkçe dersi programı, Türkçe öğretim yöntemleri 

Sosyal Bilgiler Öğretimi-SÖ306A     Kredi (3:0) AKTS Kredisi: 4 


Sosyal bilgiler dersinde öğrenme etkinlikleri ve stratejileri; öğretim araç-gereçlerinin geliştirilmesi; aşamalı sınıflamaya uygun hedef ve davranış yazma; soru sorma becerileri; problem çözme yöntemini uygulama; yıllık, ünite, günlük ders planlarını yapma; öğretme; öğrenme, düşünme ve performansın değerlendirilmesi

Matematik Öğretimi II-SÖ308A Kredi (3:0) AKTS Kredisi: 4 


Kesir kavramının oluşumu ve gelişimi; kesir sayısı; rasyonel sayı kavramlarının oluşturulması ve öğretimi; rasyonel sayılarda dört işlemin öğretimi; bilgi toplama teknikleri; istatistik ve olasılığın başlangıç ilkeleri ve öğretimi; temel geometrik kavramlar, tanımlar, özellikler ve öğretimi; temel geometrik şekiller, cisimler ve öğretimi; ölçü kavramının oluşumu ve gelişimi; belli başlı ölçü birimlerinin öğretimi; ilkokulda bilgisayar destekli matematik öğretimi; örnek matematik etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Erken Çocukluk Eğitimi-SÖ310A     Kredi (2:0) AKTS Kredisi: 5 


0-8 yaş arası çocuklarda bilişsel gelişim, bilişsel gelişim ile ilgili teori ve kavramlar, dil gelişimi ile ilgili teori ve kavramlar, 0-8 yaş arası çocuklarda dil gelişimi, dil gelişimini etkileyen faktörler, dil ve düşünme arasındaki ilişki

Topluma Hizmet Uygulamaları-SÖ312GK  Kredi (1:2)  AKTS Kredisi: 5 


Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması

Okul Deneyimi-SÖ314MB    Kredi (1:4) AKTS Kredisi: 4 


Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde öğretmenlik uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem ve uygulama konuları: öğretimde soru sorma, yönerge ve açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları

 

DÖRDÜNCÜ YIL – BİRİNCİ DÖNEM


Görsel Sanatlar Öğretimi-SÖ401A     Kredi (1:2) AKTS Kredisi: 3 


Zihinsel ve duygusal açılardan görsel sanatlar eğitiminin işlevlerini tanıma, çocuk resmini okuma, programa uygun resim, grafik tasarımı, tekstil tasarımı, mimari tasarım ve geleneksel tasarımları uygulama, resim çizme, öğrenme ve yaratıcılığın gelişimi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi-SÖ403A     Kredi (2:0)           AKTS Kredisi: 3 


Temel kavramlar (din-kültür-ahlak); Müslümanlığın temel ilkeleri; İslamiyet ve diğer dinler; ahlak ve ahlakın birey ve toplumla ilgili esasları; ilkokul için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programının incelenmesi; öğretim yaklaşımları; öğrenmenin değerlendirilmesi

Trafik ve İlkyardım-SÖ405A      Kredi (2:0) AKTS Kredisi: 3 


Aile ve çocuk sağlığı, sanitasyon, sık rastlanan hastalıklar ve önleme yolları, sağlıklı yaşam, trafik kuralları, trafik ve toplum yaşamı, ilk yardım

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı-SÖ407A     Kredi (2:0)   AKTS Kredisi: 3 


Başlıca edebi türler; bu türlere ilişkin öğretici örnekler üzerinde incelemeler; Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetlerinden edebi türlere ait örnekler; metin çözümlemesi

Etkili İletişim Becerileri-SÖ409GK     Kredi (3:0) AKTS Kredisi: 4 


Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

Öğretmenlik Uygulaması I-SÖ411MB   Kredi (2:6) AKTS Kredisi: 6 


Haftada bir tam gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi ve iki saat öğretmenlik uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması)

Rehberlik-SÖ413MB      Kredi (3:0) AKTS Kredisi: 5 


Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ve ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amaca ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi

Özel Eğitim-SÖ415MB Kredi (2:0) AKTS Kredisi: 3 


Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, okul öncesi eğitimde özel eğitimin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar

 

DÖRDÜNCÜ YIL – İKİNCİ DÖNEM


Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim-SÖ402A    Kredi (2:0) AKTS Kredisi: 5 


Birleştirilmiş sınıf kavramı; birleştirilmiş sınıfları ortaya çıkaran nedenler; öğretim programı yapısı; 1, 2, 3, 4 öğretmenli birleştirilmiş sınıflar; yıl ünitesi kavramı ve özellikleri (A devresi 1. 2. 3. yıl üniteleri; B devresi 1. 2. yıl üniteleri); öğretme-öğrenme sürecinin planlanması (yıllık, ünite ve günlük planlar); öğretim yöntem ve teknikleri; birleştirilmiş sınıflarda ölçme ve değerlendirme; birleştirilmiş sınıf yöntemi

Türk Eğitim Tarihi-SÖ404GK      Kredi (2:0) AKTS Kredisi: 3 


Türk eğitim tarihi ne zaman başlar, hangi dönemlere ayrılır, hangi konuları kapsar? İslamiyet öncesi eğitim sistemi, Selçuklular ve Anadolu Beylikleri dönemi: Anadolu Selçukluları ve Anadolu Beylikleri dönemindeki başlıca medreseler, Osmanlılar: Kuruluştan yenileşme hareketlerine kadar eğitim ve öğretim (1299-1773), ilk yenileşme hareketleri dönemi eğitim ve öğretim (1773-1839), Tanzimat dönemi eğitim ve öğretim, Meşrutiyet dönemi eğitim ve öğretim, II. Meşrutiyet dönemi eğitim ve öğretim, milli mücadele dönemi eğitimi ve öğretimi, Türkiye Cumhuriyeti dönemi eğitim ve öğretim

İlköğretimde Kaynaştırma-SÖ406GK    Kredi (2:0) AKTS Kredisi: 4 


Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, Türkiye’de yetersizliği olan öğrencilerin tanılanma süreci, Türkiye’de ve dünyada yetersizliği olan bireyler için var olan eğitsel düzenlemeler, normalleştirme, bütünleştirme, birlikte eğitim, kaynaştırma kavramları, kaynaştırmanın unsurları, kaynaştırmayı başarıya ulaştıran etmenler, engel grupları (Zihin engelliler, işitme engelliler ve görme engelliler)

Öğretmenlik Uygulaması II-SÖ408MB     Kredi (2:6) AKTS Kredisi: 6 


Haftada bir tam gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi ve iki saat öğretmenlik uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması)

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi-SÖ410MB  Kredi (2:0)       AKTS Kredisi: 4 


Türk Eğitim Sistemi’nin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk Eğitim Sistemi’nin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım

Seçmeli (Diksiyon)-SÖ412A      Kredi (2:0) AKTS Kredisi: 4 


Konuşmanın toplumsal iletişimdeki yeri ve önemi, güzel ve etkili konuşma, seslerin oluşumu, konuşma organlarını doğru kullanma, Türkçede yer alan sesleri doğru çıkarma, cümle içerisinde durak, kavşak ve ulamaları doğru yapma, tonlama ve ezgiyi doğru yapma, ses ve ses yitimi olaylarını doğru kullanma becerisi

Seçmeli (İlkokulda Sorunlar ve Çözüm Önerileri)-SÖ414A  Kredi (2:0) AKTS Kredisi:4  


İlköğretime öğretmen yetiştirme, istihdam, okullaşma, fiziksel ve ekonomik sorunlar, öğretmen sorunları, okul-aile işbirliği, programlar, medya ve okul ilişkileri, okul ve çevre ilişkileri, ders araç-gereçleri ve temin edilmesi

Seçmeli (İnsan Hakları ve Demokrasi)-SÖ416A      Kredi (2:0)      AKTS Kredisi: 4 


İnsan haklarına genel giriş, insan haklarının dinî, ahlakî, sosyolojik, felsefî ve hukukî temelleri, hakların sınıflandırılması, insan hakları ile ilgili uluslar arası sözleşmeler ve hukuk metinleri, kurum ve kuruluşlar, demokrasi ve hukuk devleti, demokrasi ve diğer siyasî sistemler, kamu özgürlüklerinin sınırlandırılması ve korunması, Türkiye Cumhuriyeti’nde insan hakları ve sivil toplum örgütleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın insan hakları açısından nitelikleri, Türkiye’de demokrasi ve sorunları

Seçmeli (İlköğretimde Karşılaştırmalı Eğitim)-SÖ420MB        Kredi (2:0)          AKTS Kredisi:4 


Karşılaştırmalı eğitim ve gelişimi, amaçları, karşılaştırmalı eğitimde izlenen yöntemler, kabul edilen ortak kurallar, karşılaşılan sorunlar, gelişmiş farklı ülkelerin (ABD ve AB ülkeleri vb.) ilköğretim sistemlerinin organizasyon, yönetim, finansman, program geliştirme, öğretmen yetiştirme, eğitim kademeleri, öğrenci akışı, sınav vb. temel unsurları yönünden karşılaştırılması ve Türk Eğitim Sistemi açısından yorumlanması

Seçmeli (Avrupa Birliği Süreci ve Türkiye)-SÖ422MB         Kredi (2:0)           AKTS Kredisi:4 


Yeni paradigmalar, uygarlık çatışmaları ve küreselleşme, Avrupa Birliği düşüncesinin kökenleri, AB yolunda siyasî ve ekonomik oluşumlar, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri ve ilk adımlar, AB-Türkiye ortaklık ilişkisi ve Ankara Anlaşması, Gümrük Birliği, hedefleri, gerçekleşme aşamaları, Gümrük Birliği sonrası ilişkiler

Seçmeli (Yetişkin Eğitimi)-SÖ424MB        Kredi (2:0)   AKTS Kredisi: 4 


Kavramlar, tanımlar, yetişkin eğitiminin tarihi gelişimi, yetişkinlerin öğrenme özellikleri, yetişkin eğitiminde kullanılan yöntemler, öğrenme-öğretme stratejileri, yetişkinlerin psikolojileri, yetişkinlere rehberlik, yetişkin eğitimi programları, yetişkin eğitiminde eğitici personel, araçlar, problemler ve çözüm önerileri
Yüklə 71,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə