Normal – Times New Roman 11 ptYüklə 372,68 Kb.
səhifə16/18
tarix31.10.2017
ölçüsü372,68 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

7.Recomandări și concluzii


Pentru a se conforma cu cerințele de alocare a 30 % din fondurile pentru PNDR privind schimbările climatice, aproximativ 1.179 milioane € din suma propusă de 3.930 milioane de € va trebui să aibă relevanță pentru îmbunătățirea semnificativă a climatului.

Evaluarea a constatat faptul că la un nivel minim, gestionarea durabilă a pădurilor de producție suplimentată de împădurire ar contribui în mod pozitiv la eliminarea emisiilor de CO2. Creșterea intensității de management este de natură să conducă la eliminarea mai mare de CO2 și ar trebui să fie evaluată în continuare de către ICAS odată ce sunt disponibile informații de la RNP. O concluzie similară poate fi constatată pentru gestionarea durabilă a zonelor protejate.

Condițiile instituționale și economice care facilitează SFM trebuie să fie puse în aplicare pentru a se asigura că măsurile propuse pentru ciclul de programare viitor vor avea relevanță pentru un climat pozitiv. Dacă SFM care îmbunătățește rezistența la schimbările climatice este profitabilă, va exista probabil o creștere a nivelului de conformitate cu cerințele planului de management și de utilizare durabilă a resurselor forestiere.

Dacă vor fi implementate în mod corespunzător, multe dintre măsurile propuse de guvern vor avea beneficii pentru un climat pozitiv. Acest lucru va face ca mai mult de 30 % din fondurile să îndeplinească cerințele UE privind schimbările climatice. Această secțiune prezintă pe scurt fiecare dintre măsurile propuse și oferă recomandări calitative cu privire la modul de a spori rezultatul unui climat îmbunătățit prin aplicarea acestor măsuri. Recomandările de asemenea au scopul de a ajuta la adaptarea măsurilor prin recunoașterea faptului că sumele solicitate depășesc cu mult resursele financiare care ar fi disponibile pentru acest sector.
7.1Recomandări privind măsurile guvernamentale

Îmbunătățirea accesibilității


Măsura privind îmbunătățirea drumului de acces va fi fundamentală pentru asigurarea faptului că pădurile contribuie la atenuarea schimbărilor climatice, datorită beneficiilor nete pentru SFM. Reabilitarea și extinderea infrastructurii rutiere poate avea beneficii economice semnificative. De exemplu, analiza unui proiect din 2006 al Băncii Mondiale, inclusiv reabilitarea drumurilor, a constatat faptul că rata economică internă de rentabilitate (REIR) a investițiilor în reabilitarea drumurilor ajunge la 107 % pentru întregul program de drumuri. Principalele beneficii au fost:

 • Costuri mai mici de recoltare;

 • Creșterea accesibilității pădurilor care, altfel, ar fi inaccesibile pentru recoltare;

 • Daunele minore cauzate mediului determinate de drumurile prost întreținute, și,

 • Creșterea accesibilității pentru alte resurse forestiere și ne-forestiere, cum ar fi ciuperci, fructe de pădure, miere și pășuni montane

Drumurile bune facilitează gestionarea incendiilor, o mai mare eficiență în utilizarea echipamentelor de gestionare a pădurilor, monitorizare crescută pentru focare de boli și dăunători, și gestionare a pădurilor în general eficientă. Drumurile pot avea de asemenea un rol de forță de compensare, pentru recoltarea excesivă, mai ales în cazul în care aceasta este ilegală, deoarece drumurile bune facilitează punerea în aplicare. Drumurile sunt, de asemenea, importante pentru reducerea costurilor de management (de exemplu incendiu și gestionarea dăunătorilor) și de monitorizare (inclusiv monitorizarea dăunătorilor). Toate aceste activități sunt importante pentru starea de sănătate a pădurilor.

Bazându-se pe experiențele din ciclul de programare anterior, punerea în aplicare eficientă a acestei măsuri va necesita definirea cu atenție a criteriilor de eligibilitate pentru resursele financiare. În ciclul de programare 2007-2012, criteriile de selecție pentru proiectele de drumuri acordă 15/100 puncte pentru categoria beneficiarului, punctajul maxim fiind asociat cu proprietarii de păduri privați și asociațiile acestora și cel mai mic scor de 5 fiind asociat cu Romsilva. Acest punctaj a dezavantajat Romsilva în momentul depunerii proiectelor (Banca Mondială, 2011). Descrierea beneficiarilor, de asemenea, nu include DFP, ceea ce le face ne-eligibile pentru resursele financiare (Banca Mondială, 2011).

Pentru a asigura în mod efectiv rezultatele pozitive ale climatului prin această măsură va fi important: • Să se asigure că drumurile care sunt reabilitate și noile drumuri construite îmbunătățesc contribuția pădurilor la reținerea carbonului, prin asigurarea criteriilor de eligibilitate ale tuturor entităților care gestionează păduri și necesită o indicație clară de potențialul de reducere a GES ca urmare a proiectului;

 • Finanțarea acordată pentru drumuri forestiere trebuie să se bazeze pe raționamentul economic și contribuția directă și indirectă la atenuarea schimbărilor climatice (inclusiv bazate pe estimări aproximative de captare a carbonului sau acumulare pe termen mediu) - investițiilor făcute prin intermediul acestei măsuri ar trebui să conducă la beneficii care să nu fi apărut fără existența măsurii;

 • Luați în considerare distribuția actuală a piețelor și capacitatea de recoltare și prelucrare a lemnului; și

 • Creșteți gradul de sensibilizare cu privire la posibilitatea de sprijin financiar pentru reabilitarea drumurilor, întreținere și construcție, inclusiv folosind rețelele disponibile pentru asociațiile forestiere.

Cererea de finanțare actuală de 700 milioane €, deși aparent semnificativă, (folosind date din perioada de programare anterioară) ar permite reabilitarea a aproximativ 7500 km de drumuri. Acest lucru ar spori lungimea drumurilor reabilitate prin 2.5m/ha de pădure de producție sau 1.15m/ha în ansamblu. Acest plus aduce încă România cu mult sub nivelurile de accesibilitate întâlnite în alte state membre EU28 comparabile. Este nevoie de o analiză mai detaliată pentru a determina cât de mult din fondurile totale disponibile pentru acest sector ar trebui să fie realocate pentru această măsură, în același timp, fiind încă posibil să se pună în aplicare.

Măsura privind drumurile forestiere trebuie să fie asumată pe termen scurt și mediu pentru a atinge în mod eficient obiectivul de a facilita gestionarea durabilă a pădurilor

Investițiile în noi tehnologii


Măsura de investiții în noile tehnologii, marketing și prelucrare este bine justificată, pentru că ajută companiile forestiere care nu și-au modernizat tehnologia, să îmbunătățească SFM și să aibă un impact pozitiv asupra solului si eficienței de management. Aceasta va crește, de asemenea, eficiența și va îmbunătăți valoarea suplimentară și veniturile din aceste produse. Pentru a se asigura că această măsură oferă beneficii pozitive, agenția ar trebui:

 • Să acorde prioritate co-finanțării tehnologiilor ecologice;

 • Să se asigure că, în cazul în care tehnologiile sunt " importate", se acordă sprijin pentru a le adapta la condițiile în care IMM-urile funcționează în România;

 • Încurajează dezvoltarea de noi tehnologii în România, și

 • Furnizează informații privind implicațiile "ecologice";

Adoptarea imediată a noilor tehnologii este importantă pentru a accelera îmbunătățirea gestionării durabile a pădurilor și pentru a face practica mai viabilă economic.


Natura 2000 și împădurirea


Amploarea gradului de proprietate privată a pădurilor necesită măsuri de politici și stimulente adecvate pentru proprietarii de terenuri împădurite mici și mari privați pentru a respecta obiectivele naționale de gestionare a resurselor forestiere. Acest lucru este în special valabil pentru zonele de protecție care sunt desemnate ca situri Natura 2000, dintre care 36% sunt pe terenuri private. Înainte de finalizarea măsurii pentru Natura 2000, este necesar să se evalueze oportunitatea de a folosi compensații pentru a îmbunătăți conformitatea cu cerințele Natura 2000. Utilizarea de compensații ar trebui să fie comparată cu utilizarea legislației forestiere pentru atingerea obiectivelor Natura 2000 (așa cum se face în alte părți din Europa), și posibilitatea de a utiliza fondurile pentru a cumpăra terenuri private, care sunt desemnate pentru Natura 2000. Mai mult decât atât, fezabilitatea compensării ar trebui să fie examinată deoarece reglementările UE necesită articularea clară a elementelor suplimentare pentru conformitate cu cerințele Natura 2000 pentru a justifica acordarea de compensații. În cazul în care o măsură de compensație este implementată, ea ar trebui să implice un mecanism simplu și direct pentru furnizarea de compensații. Fondurile ar trebui să fie accesibile tuturor grupurilor interesate, iar procesul de selecție trebuie să fie cuprinzător.

Există date limitate pentru a evalua oportunitatea alocării fondurilor solicitate (2,5 miliarde €) pentru această măsură. Pe baza datelor din 2009, o alocare de 150 de milioane € ar oferi tuturor proprietarilor de terenuri privați cu situri Natura 2000 o compensare la nivelul din 2009. Determinarea nivelului de finanțare adecvat pentru această măsură necesită estimări actualizate ale costurilor de administrare și monitorizare a activităților Natura 2000, costul pentru împădurirea terenurilor degradate, crearea de perdele forestiere, precum și asigurarea de plăți compensatorii.

Având în vedere conștientizarea crescută a programului Natura 2000, există o probabilitate mai mare ca sectorul să fie capabil să asigure prin această măsură rezultate mai eficiente în timpul acestui ciclu de programare. Creșterea gradului de conștientizare, cu toate acestea, trebuie să se facă pentru proprietarii de terenuri mici, care ar fi eligibili pentru plățile compensatorii folosind tehnologia curentă. De asemenea, trebuie luată în considerare o campanie de promovare a utilizării măsurii pentru inovare și colaborare pentru a promova la scară mică și medie asociațiile de societăți forestiere. Asociațiile, dintre care unele sunt deja existente și operează în mod eficient, ar putea crește economiile de scară. Acest lucru este extrem de important, având în vedere faptul că majoritatea proprietarilor de terenuri forestiere private au parcele care sunt mai mici decât 10 ha.

Pentru a avea succes în punerea în aplicare a măsurilor propuse și pentru a atinge obiectivul declarat, sectorul va trebui să:  • obțină resurse suplimentare pentru a implementa un cadastru forestier național (acest lucru ar putea, de asemenea, să fie implementat ca parte a unui cadastru național general) și, ca o condiție minimă, pentru a completa inventarul forestier national curent. Datele complete generate prin inventarul de cadastru și forestier ar ajuta la prioritizarea zonelor geografice pentru activități finanțate de PNDR, direcționarea plăților compensatorii, și identificarea modalităților pentru a facilita gestionarea durabilă a pădurilor  • Abordarea problemelor instituționale care au limitat administrarea eficientă a măsurilor privind împăduririle și Natura 2000 în timpul ultimului ciclu de programare.  • Determinarea oportunității de a folosi un mecanism de compensare. În cazul în care un mecanism de compensare este justificat, este necesară o analiză pentru a înțelege nivelul plăților compensatorii pentru costul de oportunitate pentru conformitatea cu cerințele de management ale Natura 2000 bazate pe valorile serviciilor de ecosistem sau bazate pe o evaluare mai robustă a valorii intrinseci a unor anumite habitate

Măsura pentru Natura 2000, împădurirea, perdelele forestiere, ar trebui să fie dezagregate și împădurirea, activități de creare a perdelei forestiere ar trebui să fie realizate în comun cu prima împădurire a terenurilor agricole. Utilizarea de fonduri pentru proiectele de împădurire trebuie să fie alocate cu prioritate pentru zonele geografice în care activitatea poate genera beneficii multiple, cum ar fi combaterea deșertificării și ameliorarea terenurilor degradate. De exemplu, unele zone din sud-estul României sunt mai potrivite pentru împădurire și ar putea beneficia în mod semnificativ de astfel de investiții. O altă abordare ar fi să se determine în ce zone să se asigure suport pentru investițiile în împădurire în funcție de beneficiul lor potențial pentru adaptarea agriculturii la variabilitatea climei.

Prima împădurire a terenurilor agricole


Măsura primei împăduriri a terenurilor agricole, de asemenea, poate ajuta de asemenea la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice prin facilitarea reținerii CO2 și prin contribuția la rezistența la schimbările climatice. Finanțarea solicitată pentru această măsură (250 milioane €) ar putea permite împădurirea a aproximativ 38.000 ha - 100.000 ha (în funcție de locul în care sunt puse în aplicare proiectele). Acesta este un obiectiv ambițios, și va necesita stabilirea și utilizarea eficientă a serviciilor de sprijin existente (din sectorul public sau privat), cum ar fi disponibilitatea materialului săditor de bună calitate și sprijin pentru extindere. În plus, este necesară:

 • Acordarea de prioritate proiectelor de împădurire în funcție de zonele cu potențial ridicat și co-beneficii notabile;

 • Păstrarea aplicației și cerințelor de eligibilitate clare și simple;

 • Adoptarea de criterii cuprinzătoare de eligibilitate;

 • Asigurarea că o parte semnificativă din costurile inițiale sunt acoperite de această măsură;

 • Îmbunătățirea modalităților de implementare pentru această măsură, bazându-se pe lecțiile încercărilor anterioare de a implementa împădurirea; și

 • Creșterea gradului de conștientizare.

Impactul măsurilor forestiere necesită timp. Ar trebui luate măsuri pe termen scurt pentru a implementa sistemele de sprijin necesare, pentru a se evita orice întârzieri suplimentare (de exemplu măsurile de împădurire vor necesita inițial o capacitate ridicată de producție a puieților). Această realitate subliniază importanța inițierii măsurii la începutul ciclului de programare pentru a obține rezultatele dorite și impactul preconizat asupra emisiilor de GES.


Instruire, lanț valoric, asigurare și suport pentru inovare și colaborare


Există date limitate pentru a stabili dacă măsurile care oferă instruire, suport pentru lanțul de valoare, asigurări și sprijin pentru inovare și colaborare pentru proprietarii de păduri vor avea un impact pozitiv sau negativ asupra absorbțiilor de CO2. Aceste măsuri nu sunt măsuri fără regrete, deoarece, chiar dacă măsurile nu contribuie în mod direct la o creștere a reținerii CO2, acestea nu provoacă emisii în exces.

Indiferent de beneficiile climatice, există alte justificări pentru menținerea acestor măsuri. De exemplu , ele vor contribui în mod pozitiv la procesul de dezvoltare a sectorului și îmbunătățire a capacității de adaptare la schimbările climatice a acestuia, prin asigurarea faptului că fondurile sunt accesibile tuturor părților interesate și că procesul de selecție a inclus toate elementele. În plus, au existat solicitări din partea asociațiilor forestiere pentru programe de formare pentru proprietarii de companii forestiere sau angajați în practici "prietenoase cu mediul" (inclusiv utilizarea de noi tehnologii), și modul în care să se integreze schimbările climatice în planificarea gestionării pădurilor

Va fi important să se suplimenteze prioritățile măsurilor de inovare și de formare cu celelalte măsuri ale PNDR. Punerea în aplicare a măsurii de inovare și formare ar trebui să se concentreze pe construirea de resurse umane și de cercetare pe subiecte / probleme care ar putea ajuta în utilizarea eficientă a noilor fonduri pentru împădurire, drumuri forestiere, noua tehnologie, care sprijină întreprinderile mici și mijlocii. Aceasta ar putea include dezvoltarea de metode adecvate pentru proiecte de prioritizare, abordări inovatoare pentru satisfacerea cerinței privind puieții pentru împădurire, precum și creșterea capacității disponibile de a pune în aplicare măsurile.Yüklə 372,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə