Întrebarea (a): Situaţia consolidată a rezultatului global şi a profitului nedistribuitYüklə 490 b.
tarix17.08.2018
ölçüsü490 b.Întrebarea (a): Situaţia consolidată a rezultatului global şi a profitului nedistribuit

 • Întrebarea (a): Situaţia consolidată a rezultatului global şi a profitului nedistribuit

 • Ar putea grupul să prezinte două situaţii (adică o situaţie consolidată a rezultatului global şi o situaţie consolidată a modificărilor capitalului proprii), în loc să prezinte situaţia consolidată a veniturilor şi cheltuielilor şi profitului nedistribuit?Întrebarea (a): Situaţia consolidată a rezultatului global şi a profitului nedistribuit

 • Întrebarea (a): Situaţia consolidată a rezultatului global şi a profitului nedistribuit

 • Ar putea grupul să prezinte două situaţii (adică o situaţie consolidată a rezultatului global şi o situaţie consolidată a modificărilor capitalului proprii), în loc să prezinte situaţia consolidată a veniturilor şi cheltuielilor şi profitului nedistribuit?

 • Da Para 3.17-3.18Întrebarea (b): Situaţia consolidată a rezultatului global şi profitului nedistribuit

 • Întrebarea (b): Situaţia consolidată a rezultatului global şi profitului nedistribuit

 • Cum s-ar fi modificat prezentarea situaţiei consolidate a veniturilor şi cheltuielilor şi profitului nedistribuit în cazul în care grupul a avut o activitate întreruptă în anul încheiat la 31 decembrie 20X2?Întrebarea (b):

 • Întrebarea (b):

 • Element-rând separat în situaţia venitului, care să prezinte totalul:

 • - Profit sau pierdere (P&L) după impozitare aferent activităţii întrerupte, plus

 • - Câştig sau pierdere din cedare sau reducerea valorii nete a activelor aferente activităţii întrerupte

 • Prezentat mai sus de profitul sau pierderea (P&L) pentru anul respectiv

 • Separat de profitul din activitatea continuăÎntrebarea (c): Situaţia consolidată a rezultatului global şi a profitului nedistribuit

 • Întrebarea (c): Situaţia consolidată a rezultatului global şi a profitului nedistribuit

 • Cum s-ar fi modificat prezentarea situaţiei consolidate a veniturilor şi cheltuielilor şi a profitului nedistribuit, în cazul în care grupul ar fi deţinut parţial filiala?Întrebarea (c): Situaţia consolidată a rezu

 • Întrebarea (c): Situaţia consolidată a rezu

 • ltatului global şi a profitului nedistribuit

 • Se prezintă separat în situaţia veniturilor şi cheltuielilor şi a profitului nedestribuit distribuirea P&L, atribuibile:

  • Cotelor de participație minoritare
  • Proprietarilor societăţii-mamă


Ilustrare pentru întrebarea (c)

 • Ilustrare pentru întrebarea (c)

 • Profit înainte de impozitare 654,95 457,147

 • Cheltuieli aferente impozitului pe profit (270,250) (189,559)

 • Profitul pe anul respectiv 384,706 267,588

 • Profitul nedistribuit la începutul anului 2,171,353 2,003,765

 • Dividende (150,000) (100,000)

 • Profitul nedistribuit la sfârşitul anului 2,406,059 2,171,353

 • Distribuirea profitului pe anul respectiv:

 • Proprietarii societăţii-mamă 339,673 239,476

 • Cotele de participație minoritare 45,033 28,112

 • Profitul pentru anul respectiv 384,706 267,588Întrebarea (d): Situaţia consolidată a rezultatului global şi profitului nedistribuit

 • Întrebarea (d): Situaţia consolidată a rezultatului global şi profitului nedistribuit

 • Ar putea grupul să opteze pentru prezentarea unei analize conform funcţiei cheltuielilor, în loc de o analiză conform naturii cheltuielilor?

 • Aduceţi exemple de cheltuieli conform funcţiei?Întrebarea (d):

 • Întrebarea (d):

 • Da. Dar, după ce entitatea a prezentat o analiză a cheltuielilor conform naturii cheltuielilor, pe baza SIRF pentru ÎMM, aceasta poate fi schimbată doar dacă entitatea ajunge la concluzia că după„funcţia cheltuielilor”informaţia este mai bună (vezi Secţiunea 10).

 • Exemple de cheltuieli conform funcţiei acestora:

  • Costul bunurilor vândute
  • Cheltuieli de vânzare
  • Cheltuieli de expediere
  • Cheltuieli administrative


Întrebarea (e): Situaţia consolidată a rezultatului global şi profitului nedistribuit

 • Întrebarea (e): Situaţia consolidată a rezultatului global şi profitului nedistribuit

 • Trebuie grupul să prezinte acest element rând „Profit înainte de impozitare”?Întrebarea (e): Situaţia consolidată a rezultatului global şi profitului nedistribuit

 • Întrebarea (e): Situaţia consolidată a rezultatului global şi profitului nedistribuit

 • Trebuie grupul să prezinte acest element rând „Profit înainte de impozitare”?

 • Nu este cerut de ¶5.5. De menţionată că, totuşi ¶5.9 cere ca o entitate să prezinte elemente-rânduri suplimentare, atunci când este relevant pentru a înţelege performanţa. În acest sens conducerea trebuie să ia o decizie.Întrebarea (f): Situaţia consolidată a poziţiei financiare

 • Întrebarea (f): Situaţia consolidată a poziţiei financiare

 • Ar putea acest raport să fie numit “Bilanţ” în loc de “Situaţia Poziţiei Financiare”?

 • Ce putem spune despre “Situaţia Valorilor Activelor și Pasivelor”?Întrebarea (f): Situaţia consolidată a poziţiei financiare

 • Întrebarea (f): Situaţia consolidată a poziţiei financiare

 • “Bilanţ” în loc de “Situaţia Poziţiei Financiare”?

 • ‘Bilanţ’ este OK: ¶3.22.

 • “Situaţia Valorilor Activelor și Pasivelor”?

 • Nu este bine. Sumele nu sunt valori.¶3.22 permite alte denumiri atâta timp cât acestea nu induc în eroare.Întrebarea (g): Situaţia consolidată a poziţiei financiare

 • Întrebarea (g): Situaţia consolidată a poziţiei financiare

 • Standardul SIRF pentru ÎMM interzice prezentarea situaţiei poziţiei financiare înainte de situaţia veniturilor şi cheltuielilor şi a profitului nedistribuit?Întrebarea (g): Situaţia consolidată a poziţiei financiare

 • Întrebarea (g): Situaţia consolidată a poziţiei financiare

 • Standardul SIRF pentru ÎMM interzice prezentarea situaţiei poziţiei financiare înainte de situaţia veniturilor şi cheltuielilor şi a profitului nedistribuit?

 • Nu. ¶3.22 cere doar ca toate situaţiile financiare să fie prezentate ca având importanţă egală. Consecutivitatea nu este prescrisă.Întrebarea (h): Situaţia consolidată a poziţiei financiare

 • Întrebarea (h): Situaţia consolidată a poziţiei financiare

 • Standardul SIRF pentru ÎMM solicită situaţia poziţiei financiare la începutul primei perioade comparative?Întrebarea (h): Situaţia consolidată a poziţiei financiare

 • Întrebarea (h): Situaţia consolidată a poziţiei financiare

 • Standardul SIRF pentru ÎMM solicită situaţia poziţiei financiare la începutul primei perioade comparative?

 • Nu. ¶3.14 solită o informaţie comparativă doar pentru perioada precedentă (deci, situaţia poziţiei financiare la sfârşitul fiecărei perioade).Întrebarea (i): Situaţia consolidată a poziţiei financiare

 • Întrebarea (i): Situaţia consolidată a poziţiei financiare

 • În loc să-şi prezinte activele circulante/datoriile curente separat de activele sale imobilizate/datoriile pe termen lung, grupul XYZ ar putea opta pentru prezentarea activelor şi datoriilor sale în ordinea lichidităţii lor (divizare pe termen scurt și lung)?Întrebarea (i): Situaţia consolidată a poziţiei financiare

 • Întrebarea (i): Situaţia consolidată a poziţiei financiare

 • Frupul XYZ ar putea opta pentru prezentarea activelor şi datoriilor sale în ordinea lichidităţii lor?

 • Conform SIRF pentru ÎMM nu este la libera alegere. Entitatea trebuie să ia o decizie şi să stabilească că prezentarea lichidităţii oferă o informaţie fiabilă şi mai relevantă decât divizarea pe circulante / pe termen lung. ¶4.4Întrebarea (j): Situaţia consolidată a poziţiei financiare

 • Întrebarea (j): Situaţia consolidată a poziţiei financiare

 • Atunci când o entitate îşi prezintă activele şi datoriile în ordinea lichidităţii lor, această ordine este în creştere sau descreştere?Întrebarea (j): Situaţia consolidată a poziţiei financiare

 • Întrebarea (j): Situaţia consolidată a poziţiei financiare

 • Atunci când o entitate îşi prezintă activele şi datoriile în ordinea lichidităţii lor, această ordine este în creştere sau descreştere?

 • Entitatea poate opta fie ordinea în creştere sau în scădere a lichidităţii.¶4.4.Întrebarea (k): Situaţia consolidată a fluxurilor de numerar

 • Întrebarea (k): Situaţia consolidată a fluxurilor de numerar

 • Această situaţie are un subtitlu “Fluxul de numerar, inclus în activităţile de investiţii” în cadrul “Fluxurilor de numerar din activităţi de exploatare”. De ce acest element este inclus aici?Întrebarea (k): Situaţia consolidată a fluxurilor de numerar

 • Întrebarea (k): Situaţia consolidată a fluxurilor de numerar

 • Sub titlul „Fluxurile de numerar incluse în activităţile investiţionale”: De ce?

 • Acest lucru nu este nici solicitat, dar şi nici interzis. El explică de ce câştigul din vânzarea de echipament a fost exclus din fluxul de numerar din activităţile operaţionale.Întrebarea (l): Situaţia consolidată a fluxurilor de numerar

 • Întrebarea (l): Situaţia consolidată a fluxurilor de numerar

 • Standardul SIRF pentru ÎMM solicită grupului XYZ să prezinte, în mod separat, valoarea costurilor de finanţare, plătite în numerar.Întrebarea (l): Situaţia consolidată a fluxurilor de numerar

 • Întrebarea (l): Situaţia consolidată a fluxurilor de numerar

 • Standardul SIRF pentru ÎMM solicită grupului XYZ să prezinte, în mod separat, valoarea costurilor de finanţare, plătite în numerar.

 • Da. ¶7.14 solicită o prezentare separată a fluxurilor de numerar din dobânzile şi dividendele primite şi plătite.Întrebarea (m): Situaţia consolidată a fluxurilor de trezorerie

 • Întrebarea (m): Situaţia consolidată a fluxurilor de trezorerie

 • Standardul SIRF pentru ÎMM solicită grupului să prezinte, în mod separat, valoarea impozitelor pe profit, plătite în numerar?Întrebarea (m): Situaţia consolidată a fluxurilor de trezorerie

 • Întrebarea (m): Situaţia consolidată a fluxurilor de trezorerie

 • Standardul SIRF pentru ÎMM solicită grupului să prezinte, în mod separat, valoarea impozitelor pe profit, plătite în numerar?

 • Da. ¶7.17 solicită prezentarea separată a fluxurilor de numerar care rezultă din impozitul pe profit.Întrebarea (n): Nota 2 Politici Contabile

 • Întrebarea (n): Nota 2 Politici Contabile

 • În cazul în care moneda de prezentare este diferită de moneda funcţională, ce informaţie suplimentară, dacă este cazul, Grupul XYZ ar trebui să dezvăluie?Întrebarea (n): Nota 2 Politici Contabile

 • Întrebarea (n): Nota 2 Politici Contabile

 • În cazul în care moneda de prezentare este diferită de moneda funcţională, ce ar trebui să dezvăluie:

 • Dacă moneda de prezentare diferă de moneda funcţională, se prezintă: Dacă valuta de prezentare este diferită de valuta funcţională, situaţiile financiare vor constata acest lucru şi vor prezenta moneda funcţională şi motivul pentru care s-a utilizat o monedă de prezentare diferită. (vezi 30.26)Întrebarea (o): Nota 2 Politici Contabile – Investiţii în Entităţile Asociate

 • Întrebarea (o): Nota 2 Politici Contabile – Investiţii în Entităţile Asociate

 • Ce alte baze de evaluare, după caz, ar putea Grupul XYZ să adopte drept politică contabilă pentru investiţii în entităţi asociate?Întrebarea (o): Note Entităţile Asociate

 • Întrebarea (o): Note Entităţile Asociate

 • În conformitate cu ¶14.4 opţiunile sunt:

   • Modelul costului în ¶14.5*;
   • Metoda punerii în echivalenţă. ¶14.8; or
   • Modelul valorii juste în ¶14.9.
 • *Trebuie de folosit FVTPL când se face referinţă la preţul cotat de piaţă.

 • Odată ce politica este adoptată, este posibil de a o modifica doar în cazul în care cerinţele secţiunii 10 sunt îndeplinite (mai multă informaţie relevantă)Întrebarea (p): Nota 2 Politici Contabile – Costurile Îndatorării

 • Întrebarea (p): Nota 2 Politici Contabile – Costurile Îndatorării

 • Ar putea grupul XYZ să-şi modifice politica contabilă privind costurile îndatorării, astfel încât costurile îndatorării care sunt direct atribuite achiziţiei, construcţiei sau producerii unui activ să facă parte din costul acelui activ (adică, poate grupul să contabilizeze costurile îndatorării în conformitate cu IAS 23 Costurile de Împrumut din SIRF complet)?Întrebarea (p): Nota 2 Politici Contabile – Costurile Îndatorării

 • Întrebarea (p): Nota 2 Politici Contabile – Costurile Îndatorării

 • Ar putea grupul XYZ să-şi modifice politica contabilă privind costurile îndatorări la capitalizare?

 • Nu. SIRF pentru ÎMMI solicită ca toate costurile de împrumut să fie recunoscute ca o cheltuială în profit sau pierdere în perioada în care acestea au fost suportate (vezi ¶25.2). Utilizarea selectivă a întregului SIRF nu este permisă.Întrebarea (q): Nota 2 Politici Contabile – Imobilizări Necorporale

 • Întrebarea (q): Nota 2 Politici Contabile – Imobilizări Necorporale

 • În cazul în care grupul XYZa achiziţionat o marcă comercială, viaţa utilă a căreia este considerată de conducere ca fiind nedeterminată, ar putea grupul să contabilizeze marca comercială la cost minus amortizarea cumulată şi orice pierderi din deprecierea cumulată?Întrebarea (q): Nota 2 Imobilizări Necorporale

 • Întrebarea (q): Nota 2 Imobilizări Necorporale

 • Evidența contabilă a mărcii achiziționate.

 • Da, toate activele necorporale achiziţionate sunt contabilizate la cost minus amortizarea cumulată şi pierderile din depreciere (vezi ¶18.18).

 • Amortizarea pe durata vieţii estimate. Dacă nu este posibil de a face o estimare fiabilă a vieţii, trebuie de folosit 10 ani.Întrebarea (r): Nota 2 Politici Contabile – Contracte de leasing

 • Întrebarea (r): Nota 2 Politici Contabile – Contracte de leasing

 • Deoarece unele garanţii oferite într-un contract de leasing, conducerii chiriașului îi este dificil să clasifice contractul de leasing ca fiind operaţional sau financiar. În cele din urmă, conducerea a decis să contractul este de leasing operaţional. Există cerinţe privind o dezvăluire specială?Întrebarea (r): Nota 2 Politici Contabile – Contracte de leasing

 • Întrebarea (r): Nota 2 Politici Contabile – Contracte de leasing

 • Informaţie suplimentară cu privire la contractele de leasing..

 • Posibil: Explicaţi raţionamentul privind modul de clasificare al contractelor de leasing.

 • (vezi ¶8.6 privind dezvăluirea/prezentarea informaţiei privind raţionamentele)Întrebarea (s): Nota 2 Politici Contabile – Beneficiile Angajaţilor – primele de vechime

 • Întrebarea (s): Nota 2 Politici Contabile – Beneficiile Angajaţilor – primele de vechime

 • Ar putea Grupul XYZ să aleagă o altă metodă de evaluare a datoriei sale privind beneficiul determinat, decât metoda unităţilor proiectate de credit?Întrebarea (s): Nota 2 Politici Contabile – Beneficiile Angajaţilor – primele de vechime Nu folosiţi metoda unităţilor de credit proiectate?

 • Întrebarea (s): Nota 2 Politici Contabile – Beneficiile Angajaţilor – primele de vechime Nu folosiţi metoda unităţilor de credit proiectate?

 • Nu este „o liberă alegere”. Dacă folosirea metodei PUC (unităţi de credit proiectate) ar solicita cost şi efort nesolicitat, entitatea poate să facă simplificări specificate la evaluarea obligaţiei privind beneficiul determinat. (¶28.19).Întrebarea (t): Nota 6 Câştiguri din vânzarea de echipament

 • Întrebarea (t): Nota 6 Câştiguri din vânzarea de echipament

 • Grupul XYZ niciodată până acum nu a cedat Imobilizări Corporale. Ar putea XYZ să prezinte acest câştig într-un element rând separat în situaţia consolidată a veniturilor şi cheltuielilor şi profitului nedistribuit, descris ca “Elemente Extraordinare – Câştig din vânzarea de echipament?”Întrebarea (t): Nota 6 Câştiguri din vânzarea de echipament

 • Întrebarea (t): Nota 6 Câştiguri din vânzarea de echipament

 • Elemente Extraordinare?

 • Nu. Folosirea termenului „element extraordinar” este interzisă. (¶5.10). Însă entitatea ar putea scoate în evidenţă câştigul, prezentându-l într-un element-rând separat, cu o descriere corespunzătoare.Întrebarea (u): Nota 10 Creanţe comerciale şi de altă natură

 • Întrebarea (u): Nota 10 Creanţe comerciale şi de altă natură

 • În loc de a prezenta în bilanţ, “creanţe comerciale şi de altă natură” într-un singur rând şi apoi să prezinte “Debitorii comerciale” şi “plăţile în avans” separat în note, ar putea XYZ să prezinte aceste două elemente ca elemente rânduri separate în bilanţ?Întrebarea (u): Nota 10 Creanţe comerciale şi de altă natură

 • Întrebarea (u): Nota 10 Creanţe comerciale şi de altă natură

 • Elemente-rânduri în situaţia poziţiei financiare?

 • Da. ¶4.2 doar enumeră elementele care sunt destul de diferite ca natură sau funcţie pentru a justifica o prezentare separată în situaţia poziţiei financiare. Subdivizarea ulterioară a acestor elemente-rânduri nu este interzisăÎntrebarea (v): Nota 15 Taxa amânată

 • Întrebarea (v): Nota 15 Taxa amânată

 • Nota 15 prezintă că XYZ are atât creanţe privind impozitul amânat cât şi datorii privind impozitul amânat. Totodată, situaţia poziţiei financiare arată doar creanţa privind impozitul amânat. De ce?Întrebarea (v): Nota 15 Taxa amânată

 • Întrebarea (v): Nota 15 Taxa amânată

 • Compensarea datoriilor privind impozitul amânat şi creanţelor privind impozitul amânat?

 • În baza ¶29.29, grupul trebuie să compenseze creanţele şi datoriile privind impozitul amânat numai atunci când are dreptul legal de compensare a valorilor şi

 • intenţionează fie să deconteze net, fie să realizeze activul şi să deconteze simultan datoria. În toate celelalte circumstanţe, grupul nu ar putea compensa aceste solduri (de ex., jurisdicţii diferite).Întrebarea (w): Nota 15 Taxa amânată

 • Întrebarea (w): Nota 15 Taxa amânată

 • Dacă o valoare materială/semnificativă a creanţei privind impozitul amânat este preconizată a fi primită în numerar în 20X3, poate grupul XYZ să prezinte suma a fi primită în 20X3 drept activ circulant în situaţia consolidată a poziţiei financiare la 31 decembrie 20X2?Întrebarea (w): Nota 15 Taxa amânată

 • Întrebarea (w): Nota 15 Taxa amânată

 • Poate o creanţă privind impozitul amânat care urmează a fi primită în decurs de 12 luni să fie prezentată ca activ circulant?

 • Nu. În baza ¶29.28, toate creanţele şi datoriile privind impozitul amânat sunt clasificate ca pe termen lung.Întrebarea (x): Nota 16 Overdraft bancar şi împrumuturi

 • Întrebarea (x): Nota 16 Overdraft bancar şi împrumuturi

 • În loc să prezinte numerarul (active circulante) separat din overdraft bancar (datorii curente), ar putea XYZ să aleagă prezentarea sumei nete (de ex., 20X2: 54,900 u.m.) drept datorii curente „numerar şi echivalente de numerar” în situaţia consolidată a poziţiei financiare (după cum este prezentată în situaţia consolidată a fluxurilor de numerar)?Întrebarea (x): Nota 16 Overdraft bancar şi împrumuturi

 • Întrebarea (x): Nota 16 Overdraft bancar şi împrumuturi

 • 2.52 interzice compensarea cu excepţia când este implicit cerut sau permis de către SIRF pentru ÎMM. În acest caz, SIRF nu prevede scutiri. Prin urmare, grupul nu poate prezenta numerar şi overdraft-uri net în situaţia consolidată a poziţiei financiare.Întrebarea (y): Nota 18 Provizion pentru obligaţiile privind garanţiile

 • Întrebarea (y): Nota 18 Provizion pentru obligaţiile privind garanţiile

 • Dacă garanţia ar fi fost pentru o perioadă mai lungă (de ex. de trei ani), care ar fi elementul rând suplimentar, după cazul, care ar putea fi inclus în prezentarea modificărilor în provizionul pentru obligaţiile de garanţie?Întrebarea (y): Nota 18 Provizion pentru obligaţiile privind garanţiile

 • Întrebarea (y): Nota 18 Provizion pentru obligaţiile privind garanţiile

 • Dacă garanţia ar fi fost pentru o perioadă mai lungă (de ex. de trei ani), care ar fi prezentarea suplimentară privind modificările în provizionul pentru perioada respectivă?

 • Evoluţia actualizării la calcularea valorii prezente ar putea fi prezentată separat. (¶21.14(ii)).Întrebarea (z): Nota 25 Evenimente ulterioare finalizării perioadei de raportare

 • Întrebarea (z): Nota 25 Evenimente ulterioare finalizării perioadei de raportare

 • O rambursare, în sumă de 16,000,în numerar a fost primită de la o companie de asigurări la 10 martie X3, până la aprobarea situaţiei poziţiei financiare. Deci este “virtual sigură”. De ce acest lucru nu este arătat, ca creanţă, în situaţia poziţiei financiare?Întrebarea (z): Nota 25 Evenimente ulterioare finalizării perioadei de raportare

 • Întrebarea (z): Nota 25 Evenimente ulterioare finalizării perioadei de raportare

 • De ce nu este nici o creanţă pentru rambursarea a celor 16,000 „aproape siguri” din partea companiei de asigurare?

 • Pierderea din inundaţii şi rambursarea aferentă sunt evenimente care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare. Ele nu sunt acumulate (¶32.6), însă dezvăluirea/prezentarea este obligatorie (¶32.10).Kataloq: EXTCENFINREPREF -> Resources -> 4152117-1275645279412 -> 7127240-1319553837676 -> 8226853-1319706863148
8226853-1319706863148 -> Întrebarea 1: Care dintre entitățile menționate mai jos ar putea adopta inițial sirf pentru imm-uri?
8226853-1319706863148 -> Secţiunea 23 combină subiectele abordate în mod separate în
8226853-1319706863148 -> Primul set de rapoarte financiare în care entitatea va face o “declarație explicită și fără rezerve de conformitate cu sirf pentru imm-uri”
8226853-1319706863148 -> Asigurarea pieţelor de capital integratoare mondiale cu un limbaj comun pentru raportare financiară
8226853-1319706863148 -> Un contract de leasing este un acord prin care locatorul transmite locatarului în schimbul unei plăți sau unei serii de plăți, dreptul de a utiliza un activ pentru o perioadă de timp convenită

Yüklə 490 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə