Întrebări și răspunsuri: propunerea Comisiei privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene Care este obiectivul acestei propuneri?Yüklə 21,53 Kb.
tarix08.01.2019
ölçüsü21,53 Kb.
#92102

Bruxelles, 12 septembrie 2012

Întrebări și răspunsuri: propunerea Comisiei privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

Care este obiectivul acestei propuneri?

Obiectivul propunerii Comisiei este de a spori vizibilitatea, recunoașterea, eficacitatea, transparența și responsabilitatea partidelor politice europene și a fundațiilor politice afiliate la acestea. În consecință, propunerea îmbunătățește cadrul de reglementare și de finanțare în temeiul căruia acestea își desfășoară activitatea.

Propunerea nu are implicații asupra bugetului UE și nici nu influențează în vreun fel deciziile viitoare privind sumele totale puse la dispoziție din bugetul UE pentru finanțarea partidelor și a fundațiilor politice.

Care este rolul partidelor politice europene și al fundațiilor politice afiliate la acestea?

Tratatele și Carta drepturilor fundamentale recunosc rolul fundamental al partidelor politice la nivel european, întrucât acestea contribuie la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței politice a cetățenilor Uniunii (articolul 10 din Tratatul privind UE și articolul 12 din Carta drepturilor fundamentale).

Partidele politice la nivel european sunt formate din partide naționale și regionale din statele membre, iar în majoritatea cazurilor cetățenii sunt primiți, de asemenea, în rândurile lor. Aceste partide sunt actori-cheie în ceea ce privește consolidarea democrației europene, întrucât se află într-o poziție privilegiată pentru a stabili legături cu cetățenii și a reduce decalajul care separă nivelul politic național de cel european. Prin promovarea dialogului politic transfrontalier, acestea contribuie la emergența unei sfere publice europene.

Există norme aplicabile partidelor politice europene?

Un set de norme este în vigoare din anul 2003 (Regulamentul nr. 2004/2003). Acestea reglementează, în principal, finanțarea partidelor politice europene și, ca urmare a unei modificări efectuate în 2007, finanțarea fundațiilor politice afiliate la acestea. În 2012 există 13 partide politice și 12 fundații politice la nivel european, care beneficiază în comun de o sumă totală de 31 de milioane EUR. Cu toate că partidele și fundațiile sunt recunoscute la nivel european și primesc finanțare de la bugetul UE, acestea sunt persoane juridice naționale.

Deși au uneori denumiri similare și aceiași membri, partidele politice europene sunt diferite de grupurile politice din Parlamentul European.

De ce este necesar un statut juridic la nivelul Uniunii pentru partidele politice europene?

Este vorba despre o solicitare a Parlamentului formulată de mult timp, care a fost reafirmată într-o rezoluție elaborată de dna Marietta Giannakou, deputat în Parlamentul European, și adoptată în luna aprilie a anului trecut.

Partidele politice europene au devenit actori-cheie în viața politică a Uniunii. Însă, dintr-o serie de motive, printre care se numără statutul lor de ONG-uri în sistemul juridic al unui stat membru, acestea nu au fost în măsură până în prezent să îndeplinească în întregime rolul care le revine în temeiul tratatelor.

Statutul juridic european va oferi partidelor politice europene recunoașterea de care au nevoie și le va ajuta să funcționeze în mod vizibil și eficient în Europa și în afara acesteia. Statutul respectiv reprezintă un progres substanțial în ceea ce privește consolidarea democrației în Uniunea Europeană.

Comisia speră să se ajungă rapid la un acord între colegislatori cu privire la noile norme, în vederea aplicării acestora în campaniile electorale pentru Parlamentul European din 2014.

Parlamentul solicită de mai mulți ani un statut la nivelul Uniunii pentru partidele politice europene. De ce Comisia nu a propus mai devreme un astfel de statut?

Crearea unui statut juridic pentru partidele politice europene este un pas ambițios, cu eventuale implicații extinse, care a necesitat o analiză atentă.

În 2007, atunci când au fost efectuate ultimele modificări ale normelor, Comisia a avut la dispoziție un termen foarte scurt și, în consecință, a optat în schimb să introducă în legislația existentă modificări cu un caracter limitat.

În prezent sunt întrunite toate condițiile pentru a prezenta o propunere ambițioasă, de instituire a unui cadru complet nou, în baza căruia partidele și fundațiile politice europene să se poată dezvolta, maturiza și adapta la provocările prezente și viitoare.Care este legătura dintre această propunere privind partidele politice europene și fundațiile politice europene, pe de o parte, și propunerea Comisiei din februarie 2012 privind statutul fundației europene, pe de altă parte?

În luna februarie, Comisia a adoptat o propunere legislativă privind un statut general al fundațiilor europene. Obiectivul acestei propuneri transversale este de a facilita activitățile paneuropene ale fundațiilor care își desfășoară activitatea în domenii de interes public, cum ar fi sănătatea, educația, știința sau drepturile fundamentale. Propunerea respectivă răspunde unei cereri formulate de mult timp de părțile interesate și de Parlamentul European în domeniul economiei sociale și al inovării sociale.

Propunerea privind partidele politice europene și fundațiile politice europene afiliate la acestea oferă organizațiilor respective un cadru juridic, financiar și de reglementare specific, adaptat necesităților lor.

Se propune un statut european atât pentru partidele politice europene, cât și pentru fundațiile politice europene. De ce acestea fac obiectul unor norme diferite în materie de finanțare?

Costurile suportate de partidele politice sunt de altă natură decât costurile suportate de fundațiile politice. Însăși natura partidelor politice, care au nevoie de flexibilitate pentru a se adapta și a reacționa la evoluții politice neprevăzute sau urgente, justifică instituirea unui regim special pentru acestea.

În schimb, fundațiile politice europene îndeplinesc sarcini și au cheltuieli similare celor ale altor fundații sau organizații nepolitice finanțate de programele UE. Prin urmare, nu există nicio justificare pentru eliminarea lor din actualul sistem de acordare a granturilor de funcționare.

Care vor fi exact criteriile de acces la statutul juridic european și la finanțarea UE?

Partidele politice și fundațiile care doresc să devină persoane juridice europene prin înregistrarea la nivelul Uniunii trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Printre acestea se numără reprezentarea într-un număr suficient de mare de state membre ale UE, respectarea principiilor activităților fără scop lucrativ și a valorilor pe care se întemeiază UE. În plus, Comisia propune ca partidele și fundațiile politice europene să aibă obligația de a respecta standarde înalte în materie de democrație internă, guvernanță, transparență și responsabilitate.

Sperăm și preconizăm că aceste condiții, care pot fi ușor îndeplinite de alianțele transnaționale organizate și implicate ale partidelor politice și ale cetățenilor, vor încuraja apariția periodică a unor partide politice europene noi.

Pentru a beneficia de finanțarea publică acordată de UE, înregistrarea ca partid politic european sau ca fundație politică europeană este un prim pas necesar. Cu toate acestea, având în vedere valoarea limitată a fondurilor UE disponibile în acest scop, Comisia este de părere că un partid trebuie să demonstreze, de asemenea, că dispune de un grad suficient de ambiție europeană și că beneficiază de sprijinul unui număr suficient de cetățeni ai UE, reprezentând, așadar, punctele de vedere și opiniile acestora. Prin urmare, și ca recunoaștere a rolului de reprezentare în mod direct a cetățenilor Uniunii pe care îl îndeplinește Parlamentul European, accesul la finanțarea UE este posibil doar dacă un partid politic european a câștigat cel puțin un loc de deputat în alegerile pentru Parlamentul European.

Performanța electorală este o modalitate obiectivă de a stabili atât existența unei ambiții europene, cât și recunoașterea unui partid politic european, iar această cerință suplimentară ar trebui să fie considerată ca un stimulent pentru a participa pe deplin la viața democratică europeană la cel mai înalt nivel posibil.

Ce înseamnă respectarea valorilor pe care se întemeiază UE? Partidele politice eurosceptice vor fi penalizate?

Toate partidele și fundațiile politice europene trebuie să respecte drepturile fundamentale și principiile de bază. Printre acestea se numără respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului și ale minorităților.

Normele actuale sau viitoare nu vizează în niciun fel să împiedice o dezbatere constructivă și democratică privind viitorul UE.

Partidele politice europene pot să participe la referendumurile naționale în cazul în care acestea se referă la aspecte legate de UE?

Nu. Finanțarea referendumurilor naționale, chiar și a celor privind aspecte legate de UE, este o chestiune care trebuie să fie abordată în continuare în conformitate cu legislația națională.Ce măsuri au fost luate în vederea asigurării cetățenilor că fondurile acordate de UE și de sfera privată vor fi utilizate în scopuri legitime?

Comisia propune o creștere semnificativă a transparenței, a responsabilității și a cadrului de control. Conform noilor norme, de exemplu, Parlamentul European ar avea obligația să facă publice informații detaliate referitoare la procedurile de recunoaștere și de finanțare, inclusiv situațiile financiare anuale, listele de donatori, membrii partidelor, sau referitoare la documentele și statutele prezentate Parlamentului European în cadrul procesului de înregistrare.

În plus, propunerea prevede un sistem cuprinzător de monitorizare a modului în care sunt primite și utilizate atât fondurile UE, cât și cele private. Acest demers va necesita instituirea unei coordonări și efectuarea unui schimb de informații între actorii relevanți din UE și autoritățile naționale competente.

Comisia propune, de asemenea, înființarea unui regim robust de sancțiuni, care, în funcție de încălcare, ar merge de la amenzi minore până la pierderea statutului european.

În plus, pentru a preveni utilizarea abuzivă a normelor în materie de finanțare, propunerea clarifică faptul că numărul deputaților în Parlamentul European va fi luat în calcul pentru stabilirea sumei care revine partidului lor din finanțarea UE numai dacă rămân în partidul politic european la care este afiliat partidul lor național sau regional. Acest fapt ar trebui să asigure, de asemenea, o mai mare responsabilitate și transparență în raport cu cetățenii și alegătorii din UE.

Statutul european pentru partidele politice europene are consecințe asupra condițiilor de angajare a personalului partidelor?

Nu. Nici dreptul muncii și nici legislația fiscală nu se încadrează în domeniul de aplicare a articolului 224 din Tratatul privind funcționarea UE.

Cu toate acestea, în scopul de a promova autofinanțarea partidelor și a fundațiilor politice europene, Comisia propune ca donațiile transfrontaliere să se acorde conform aceluiași tratament fiscal favorabil ca cel aplicat în statele membre.

De ce propunerea Comisiei privind statutul este completată de un document de lucru al Comisiei privind Regulamentul financiar? De ce nu există două propuneri legislative formale?

Regulamentul financiar face în prezent obiectul unei revizuiri. Deși există deja un acord formal între colegislatori, regulamentul modificat nu este încă în vigoare și, prin urmare, nu i se mai pot aduce amendamente.

Cu toate acestea, documentul de lucru atașat la propunere a fost aprobat de Comisie. Acesta va deveni în mod oficial propunere legislativă după adoptarea Regulamentului financiar revizuit.

Aceste două documente ar trebui să fie considerate ca făcând parte dintr-un pachet.MEMO/12/660


Yüklə 21,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə