Informaţiile exceptate de la comunicare art. 12 din Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes publicYüklə 18,46 Kb.
tarix08.05.2018
ölçüsü18,46 Kb.
#50318

INFORMAŢIILE EXCEPTATE DE LA COMUNICARE

ART.12

din Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public


  1. ( 1 ) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii :
  1. informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii ;

Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate reglementează excepţiile de la comunicarea informaţiilor publice . Legea în discuţie se referă la informaţia clasificată, nu la documentele clasificate, în întregul lor. Ca urmare, dacă doar o parte dintr-un document reprezintă o informaţie publică, atunci documentul respectiv, cuprinzând informaţia de interes public, va fi comunicat fără părţile ce conţin informaţiile clasificate ( urmând ca acestea să fie acoperite printr-o modalitate omisivă din document ) .

  1. informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii ;

Activitatea de deliberare, discuţiile purtate între membrii completului de judecată în procedura de deliberare din camera de consiliu nu sunt supuse publicităţii, ci doar rezultatul acestor discuţii, respectiv hotărârea judecătorească .

  1. informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii ;

Informaţiile referitoare la procedura de faliment, prevăzută de Legea nr. 64/1995, nu pot fi date publicităţii. Judecătorul sindic nu are dreptul să elibereze informaţii cu privire la firmele care se află în stare de faliment, la contractele încheiate etc. Datele despre societăţi se pot solicita, de către cei interesaţi, direct de la firmă sau de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov . Litigiile care se judecă în camera de consiliu nu sunt publice, însă hotărârea judecătorească ajunge, totuşi, să fie publică .

  1. informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii ;

Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date reglementează această materie . Informaţiile privind datele personale referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă cuprind : nume, prenume, adresă, telefon, obiceiuri, orientare sexuală, stare de sănătate, originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, filozofice, apartenenţa sindicală .

Eliberarea informaţiilor cuprinzând date personale şi orice prelucrare de date cu caracter personal pot fi efectuate numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres, dacă există o obligaţie legală, când prelucrarea acestor date este necesară pentru protecţia vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii persoanei vizate ori a altei persoane etc .

Actele procedurale din dosarele instanţei ce au ca obiect acţiunile personale precum şi cele referitoare la viaţa intimă a persoanelor din proces nu pot fi date publicităţii.


  1. informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare ;

În vederea garantării principiului „ prezumţiei de nevinovăţie ” nu trebuie făcute publice anumite date personale ale celui faţă de care se desfăşoară urmărirea penală şi anume : locul de muncă, membrii familiei, pentru minori – unitatea de învăţământ şi persoanele în îngrijirea cărora se găseşte .

Informaţiile din sfera de activitate a instanţelor de judecată în cazul dosarelor penale aflate în stadiul de urmărire penală şi care ajung în această fază a procesului penal la instanţa de judecată pentru soluţionarea diverselor cereri formulate de cei implicaţi, ca de exemplu cererea de revocare a măsurii arestării preventive cu alte măsuri de siguranţă, nu pot fi date publicităţii ; identitatea sau alte date care conduc la identificarea unor martori dacă prin aceasta s-ar pune în pericol viaţa, sănătatea, integritatea corporală a acestora. Rechizitoriul parchetului, în care sunt menţionate persoanele care sunt trimise în judecată, faptele acestora, încadrarea juridică, încât prin publicarea unui asemenea act s-ar afecta prezumţia de nevinovăţie a inculpatului . Terţilor interesaţi în desfăşurarea unor procese penale li se asigură posibilitatea informării directe prin participarea la proces în condiţiile în care Codul de procedură penală instituie principiul publicităţii dezbaterilor care poate fi îngrădit numai în situaţiile de excepţie, stabilite prin lege şi temeinic justificate . După pronunţarea unor hotărâri definitive şi irevocabile se pot comunica informaţii din dosarele penale, deoarece procesul penal este guvernat de principiul oralităţii .  1. informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces ;

Nu poate fi dat publicităţii cuprinsul unei cereri de chemare în judecată, deoarece în aceasta sunt inserate date despre existenţa unui raport juridic, bunuri importante de împărţit, încât până la soluţionarea definitivă a unor astfel de cereri s-ar crea o imagine deformată asupra unora dintre părţi . Până la soluţionarea definitivă a cauzelor se impune a nu se da informaţii despre stadiul judecăţii, despre probele administrate şi cele ce urmează a fi administrate .

Consemnările din caietul grefierului nu pot fi date publicităţii . Părţile în dosar pot face această solicitare în şedinţă publică, la termenul de judecată stabilit de instanţă, partea adversă fiind de faţă, astfel încât să nu se aducă atingere principiului contradictorialităţii procesului .  1. informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor .

Nu pot fi făcute publice informaţiile referitoare la protecţia minorilor cu atât mai mult cu cât anchetarea presupune condiţii speciale ce nu pot fi date publicităţii, deoarece se desfăşoară în camera de consiliu . Conform art. 290 alin. 1 Cpp minorii sub 16 ani nu pot asista la şedinţa de judecată . Minorul poate fi ascultat ca martor . Până la vârsta de 14 ani ascultarea lui se face în prezenţa unuia dintre părinţi ori a tutorelui sau a persoanei căreia îi este încredinţat minorul spre creştere şi educare . Judecarea cauzei privind o infracţiune săvârşită de un minor se face în prezenţa acestuia, cu excepţia cazului când minorul s-a sustras de la judecată . Şedinţa în care loc judecarea infractorului minor se desfăşoară separat de celelalte şedinţe . Şedinţa nu este publică . Când inculpatul este minor sub 16 ani, instanţa, după ce îl ascultă, poate dispune îndepărtarea lui din şedinţă, dacă apreciază că cercetarea judecătorească şi dezbaterile ar putea avea o influenţă negativă asupra minorului ( art. 485 Cpp ) .
( 2 ) Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor aparţinând categoriilor prevăzute la alin. ( 1 ) revine persoanelor şi autorităţilor publice care deţin astfel de informaţii, precum şi instituţiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informaţiilor .
Dosarele şi registrele instanţei privitoare la activitatea de judecată sunt publice şi pot fi consultate de orice persoană solicitantă care justifică un interes legitim

( procurorul, părţile, experţii, interpreţii, avocaţii sau reprezentanţii părţilor ), precum şi de ziariştii acreditaţi în baza legii . Accesul la informaţiile solicitate de către cei care nu sunt părţi cu privire la litigiile civile, comerciale şi penale este limitat doar la informaţiile culese prin asistarea la şedinţele de judecată public şi la pronunţarea hotărârilor judecătoreşti . Informaţiile privind activitatea de judecată precum şi copii de pe actele procedurale solicitate de alte persoane decât părţile în proces nu pot fi transmise, întrucât, în acest mod, s-ar încălca prevederile art. 2 din Legea nr. 544/2001 şi, totodată, s-ar aduce atingere intereselor părţilor care, în egală măsură, beneficiază de garantarea drepturilor privind protecţia persoanelor .În scopul protejării magistraţilor şi a imaginii părţilor nu pot fi permise înregistrările video ale judecăţii sau publicarea numelor magistraţilor în mijloacele de informare în masă .

dreptul

Yüklə 18,46 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə