Okul öncesi ÖĞretmenliĞİ Lİsans programi ders iÇERİkleri yil dönem(GÜZ ) ders iÇERİĞİYüklə 67,95 Kb.
tarix30.04.2018
ölçüsü67,95 Kb.
#49849

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

1. YIL 1. DÖNEM(GÜZ ) DERS İÇERİĞİ

TDB1031 Türkçe 1 (2-0-0) (AKTS: 2)

Türkçenin yapısı ve temel dilbilgisi özelliklerinin kavranması, okunan metinlerin gerektiği gibi anlaşılması, öğrencilerin sözvarlığının genişletilmesi. Türkçe’nin tarihi ve temel kuralları, örnek edebi ve bilimsel metinlerin okunması.

MDB1051 İngilizce 1(3-0-3) (AKTS: 3)

Başlangıç düzeyinde okuma ve okuduğunu anlama alıştırmaları: Başlığı tahmin etme, metni tarayarak eksik cümleyi bulma, doğru- yanlış cümleler, özet cümlesi yazma, açık uçlu soruları cevaplandırma Temel yazma biçimleri konusunda bilgilendirici çalışmalar Kitaba ilişkin dinleme aktivitelerinde doğru/yanlış cümleleri bulma, çoktan seçmeli soruları yanıtlama, not alma alıştırmaları Dilbilgisi ve sözcük bilgisi çalışmaları

ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1(2-0-0) (AKTS:2)

Osmanlı devletinin klasik çağından başlayarak 1923 yılında Lozan Antlaşması’nın imzalanması ile sona eren tarihsel dönemin başlıca siyasal, ekonomik,sosyal ve kültürel olguları ve bunlar üzerine temel akademik yorumlar.BTO1811 Bilgisayar 1 (2-2-3) (AKTS: 4)

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablo oluşturma programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.EGT1011 Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3) (AKTS: 4)

Öğretmenlik mesleğinin özellikleri, sınıf ve okul çevresi, eğitimin bazı alanlarla ilişkisi (psikoloji, felsefe, hukuk) Türk Eğitim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmak.OKL1111 Okul Öncesi Eğitime Giriş (3-0-3) (AKTS: 6)

Erken çocukluk kavramı, Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları, okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu, okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri, okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemiOKL1121 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (3-0-3) (AKTS: 5)

Hücre, Dokular, Mitoz ve Mayoz bölünmeler, İnsan vücudu ve işleyişi hakkında temel bilgiler, Sinir sistemi, Hareket sistemi, Dolaşım sistemi, Sindirim sistemi, Solunum sistemi, Boşaltım sistemi, Endokrin sistem, Üreme sistemi, Duyu organları, Sistemlerin geliştirilmesinin 0-6 yaş dönemindeki önemi.OKL1031 Psikoloji (2-0-2) (AKTS: 4)

Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları, psikolojinin biyolojik temelleri, duyum ve algılama, bellek, zeka, davranış kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları, yaşam boyu gelişim, kişilik ve kişilik kuramları, psikoterapi.1.YIL 2.DÖNEM (BAHAR) DERS İÇERİĞİ

TDB1032 Türkçe-2(2-0-0) (AKTS: 2)

Örnek edebi ve güncel metinlerin okunması. Yazılı ve sözlü anlatım.OKL1112 Anne Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım (3-0-3) (AKTS: 12)

Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu, hamileliğin oluşumu, anne karnında çocuk gelişimi, hamilelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri, 0-6 yaş çocuklarının fiziksel gelişimi (diş, boy, kilo) ve takibi, 0-6 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklık sistemini etkileyen ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar vb.) ve korunma yöntemleri, aşılar, kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları, aile planlaması, kırık-çıkık, yanma, yaralanma, böcek sokması, zehirlenme, yabancı cisim yutma vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım.EGT1102 Eğitim Psikolojisi (3-0-3) (AKTS: 4)

Gelişimin tanımı, ilkeleri ve aşamaları; kişilik gelişim kuramları; bilişsel ve ahlaki gelişim kuramları; sosyal, dil ve mizah gelişimi; öğrenme ve öğrenme kuramları; gelişim ve öğrenme arasındaki ilişki.MDB1052 İngilizce II (3-0-3) (AKTS: 3)

Başlangıç düzeyinde okuma, okuduğunu anlama alıştırmaları: başlığı tahmin etme, metni tarayarak eksik cümleyi bulma, doğru- yanlış cümleler, özet cümlesi yazma, açık uçlu soruları cevaplandırma Temel yazma biçimleri konusunda bilgilendirici çalışmalar. Kitaba ilişkin dinleme aktivitelerinde doğru/yanlış cümleleri bulma, çoktan seçmeli soruları yanıtlama, not alma alıştırmaları Dilbilgisi ve sözcük bilgisi çalışmalarıBTO1812 Bilgisayar II(2-2-3) (AKTS: 4)

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2-0-0) (AKTS: 2)

1923 yılından günümüze uzanan tarihsel dönemin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları ve bunlar üzerine temel akademik yorumlar.EGT1052 Eğitim Felsefesi (2-0-2) (AKTS: 3)

Temel felsefi kavramlar, Temel Felsefi Ekoller, Felsefenin uğraş alanları (Ontoloji, Epistemoloji, Aksiyoloji), Eğitim ve Felsefe ilişkisi, İdealizm ve eğitim, Realizm ve eğitim, Pragmatizm ve eğitim, Varoluşçuluk ve eğitim, Eğitim Akımları: Esasicilik, Daimicilik, İlerlemecilik, Yeniden kurmacılık.2. YIL 1. DÖNEM (GÜZ) DERS İÇERİĞİ

SEC0001 Seçmeli 1(3-0-3) (AKTS: 5)

Seçmeli 1 kodlu derslerden herhangi birisinin içeriğidir. (Bakınız: Seçimlik Dersler)OKL2011 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I (3-0-3) (AKTS: 5)

0-8 yaşta bilişsel gelişim, bilişsel gelişim kavramları ve kuramları (Piaget, Vygotsky) , dil gelişimi ile ilgili kavramlar, dili oluşturan sistemler, dilin nörolojik ve fizyolojik temelleri, 0-8 yaş çocuklarının dil gelişimi, dil gelişimini etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler, dilin işlevi ve dil ile düşünce arasındaki ilişki, iki dillilik.OKL2021 Anne Çocuk Beslenmesi (2-0-2) (AKTS: 5)

Beslenmenin tanımı, önemi, besin öğeleri, besinler, besinlerin besin değerleri yönünden zenginleştirilmesi, hamile ve süt veren kadının beslenmesi, kötü beslenmenin zararları, çocuklarda beslenme sorunları, 0-6 yaş çocuğu için uygun besinler, okul öncesi dönemi için mönü oluşturma, besinlerin hazırlanmasında sağlık ve temizlik kuralları.OKL2031 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi (2-2-3) (AKTS: 4)

Yaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, yaratıcı düşünmeyi açıklayan farklı kuramlar, yaratıcılık ve zeka ilişkisi, yaratıcı kişilik özellikleri, yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılığı etkileyen toplumsal, kültürel, gelişimsel ve duygusal etmenler, yaratıcı problem çözme sürecinin ve beyin fırtınasının önemi, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıklarını geliştirme, öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve geliştirmeleri.OKL2141 Çocukta Oyun Gelişimi (2-0-2) (AKTS: 3)

Oyunun tarihsel gelişimi ve oyun kuramları, oyun ile ilgili temel kavramlar, erken çocukluk döneminde oyun ve çocuğun gelişimine bağlı oyun aşamaları, uyumsuz davranışların oyun ortamında eğitimi, farklı kültürlerde oyun, Türk kültüründe oyun ve oyuncak.EGT2011 Öğretim İlke ve Yöntemleri(3-0-3) (AKTS: 5)

Eğitim programını planlama ve geliştirme, program değerlendirme, yeni Türk eğitim programı, öğrenme stratejileri, metodları ve teknikleri.EGT2172 Eğitim Sosyolojisi (2-0-2) (AKTS: 3)

Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin alt dalları, eğitim sosyolojisinin tanımı, kapsamı ve gelişimi, toplumsallaşma süreci, eğitimin toplumsal işlevleri, yabancılaşma ve eğitim, toplumsal hareketlilik ve eğitim, göç, medya, küreselleşme ve bunların eğitim sistemine etkisi, toplumsal bir sistem olarak okul, okul-çevre ilişkisi, okul ve şiddet.2. SINIF 2. DÖNEM (BAHAR) DERS İÇERİĞİ

EGT2021 Türk Eğitim Tarihi (2-0-2) (AKTS:3)

Eski Türk Devletleri'nde eğitim, medreseler, sıbyan mektepleri, enderun mektebi, Osmanlı Devleti'nde eğitimde yenileşme hareketleri, modern Türkiye'de eğitimde gelişmeler, Türk eğitimine yön veren önemli şahsiyetler ve onların eğitim ile ilgili görüşleriEGT2022 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı(2-2-3) (AKTS:5)

Öğretim teknolojilerindeki tarihsel gelişim. İletişim sürecinde öğretim teknolojilerinin önem ve yeri Öğretimde kullanılan araç gereçler. Öğretimde sık kullanılan araçların özellikleri Kazanımlara uygun materyaller geliştirme Bilgisayar teknolojisini kullanarak öğretim materyalleri hazırlama.OKL2012 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II (3-0-3) (AKTS:5)

Erken çocukluk döneminde (0-8 yaş) sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi ve cinsel gelişim alanlarını tüm boyutlarıyla incelemek ve gelişim alanlarını etkileyen etmenleri analiz etmektir.OKL2022 Çocuk Edebiyatı (2-0-2) (AKTS:3)

Çocuğun hayatında kitabın yeri; okul öncesi dönemde dil ve edebiyat zevki; Türkiye’de ve dünyada çocuk edebiyatının gelişmesi; çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler; masal; fabl; destan/efsane; roman; hikaye; biyografi; şiir; tekerleme; bilmece; parmak oyunları; anı; dramaOKL2032 Matematik Eğitimi (3-0-3) (AKTS:4)

Matematiksel düşüncenin yeri ve önemi, matematiğin, zeka, cinsiyet, toplumsal değerler gibi değişkenlerle ilişkileri, okul öncesi dönemde matematiksel düşünmenin gelişimi ve geliştirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar, matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim programlarında dikkate alınması gereken temel öğretim ilkeleri, sezgisel matematiğin tanımı, okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlar (sayı sayma, çokluk, doğal sayılarla işlemler, ölçme ile ilgili kavramlar, temel geometrik şekiller vb.), bu bilgileri kullanarak etkinlik örnekleri oluşturma.OKL2042 Çocuk Ruh Sağlığı (3-0-3) (AKTS:4)

Ruh sağlığının tanımı, önemi, ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ruh sağlığı ile ilgili kuramlar, ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerin özellikleri, çocuklarda görülen davranış ve uyum problemlerinin kekemelik, konuşamamak (mutizm), alt ıslatma (enürezis), dışkı kaçırma (enkoprezis), parmak emme, tırnak yeme, saldırganlık, kıskançlık, tikler, inatçılık, uyku bozuklukları, beslenme alışkanlığı bozukluğu, korku, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul korkusu, hırsızlık, yalan söyleme] tanısı ve tedavisi, aile içindeki özel durumların (boşanma, üvey anne-baba, ebeveynin ölümü vb.) çocuğun ruh sağlığına etkileri.OKL2052 Drama(2-2-3) (AKTS:6)

Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama)farkı , çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.3. SINIF 1. DÖNEM (GÜZ) DERS İÇERİĞİ

EGT3111 Özel Öğretim Yöntemleri I(2-2-3) (AKTS:4)

Dil öğreniş gereksinimleri (örn.:durumsal, nesnel, öznel ve dil), gereksinim çözümlemesi (ihtiyaç analizi), hedef yazımı, ders izlencesi tasarımı, ders planı hazırlaması; değişik ders evreleri (sunum, alıştırma ve üretme), ders planlama ve geliştirme yaklaşımları; farklı izlence türlerini ve öğrenen gereksinimlerini, öğrenen yaşını, ders hedeflerini dikkate alan uygun izlence tipi seçim kriterleri; ölçüt-temelli öğretme; yeterlilik betimlemeleri, İngilizce yeterlilik ölçütleri ve yönergeleri, Avrupa Ortak Başvuru Metni ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası; ve kimlik.EGT3011 Sınıf Yönetimi (2-0-2) (AKTS:3)

Sınıf organizasyonunu sağlayarak sınıf ortamında sınıf içi iletişimin oluşması ve istenmeyen davranışların ortadan kaldırılması için gerekli bilgi ve yeterliliğe sahip olmak.EGT4011 Okul Deneyimi 1 (1-4-3) (AKTS:6)

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlamaOKL3011 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi (2-2-3) (AKTS:4)

Fiziksel etkinliklerin çocuk gelişiminde rolü, insan hareketlerinin kategorileri ve bu hareketlere uygun bireysel ve grup etkinlikleri, antrenman oyunları (motor özellikleri geliştirici, dayanıklılık, sürat, koordinasyon, kuvvet, esneklik gerektiren oyunlar) , bedensel etkinliklerle ilgili araç-gereç ve malzeme bilgisi ve kullanımı, araçlı oyunlar (ip, top, çember, kurdele vs. ), sınıf oyunları (eğitsel oyunlar, dikkat geliştirici, duyuları geliştirici, küçük kasları geliştirici oyunlar) , ritmik etkinlikler ve müzikli oyunlar (rondlar) , okul öncesi dönem çocuklarına hareket eğitimi etkinliğinde yaptırılabilecek hareketler ve bunların öğretilmesinde dikkat edilmesi gereken konular.OKL3121 Müzik Eğitimi I (1-2-2) (AKTS:3)

Ülkemizde ve dünyadaki müzik türlerinin ve çalgıların tanıtımı ve özellikleri, temel solfej eğitimi (nota öğretimi, değerler, tartım çalışmaları, ses aralıkları, majör-minör diziler, basit Türk müziği dizileri, ölçü, tempo, nüans kavramları, ses değiştirici işaretler) , sesi doğru kullanma ve doğru şarkı söyleme teknikleri, çocuk şarkıları üzerinde dikte ve deşifre çalışmaları, eşlik çalgısı eğitimi.OKL3131 Fen Eğitimi (2-2-3) (AKTS:3)

Fen ve doğanın önemi, okul öncesi dönemde temel fen kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri, bu tekniklere göre etkinlik ve materyal hazırlama, uygulama, okul öncesi eğitim programlarında fen eğitimi.OKL3041 Görsel Sanatlar Eğitimi (2-2-3) (AKTS:4)

Sanatın tanımı ve işlevi, temel sanat eğitimi, sanat eğitimi tarihi, çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve önemi, bir sanat eserini tanıyabilme ve değerlendirebilme, gelişim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri, sanat eğitiminin okul öncesi çocuğuna kazandırdıkları, okul öncesinde görsel sanat eğitimi yöntem ve teknikleri, kullanılan malzemeler, müze eğitimi.IST1922 İstatistik (3-0-3) (AKTS:3)

İstatistiğin Tanımı ve temel kavramlar, İstatistiksel araştırmanın niteliği, İstatistiksel veri türleri, Verilerin toplanması ve derlenmesi, Verilerin özetlenmesi Verilerin grafik yöntemlerle özetlenmesi, Merkezi Eğilim ve Dağılım ölçülerine giriş, analitik ortalamalar ve özellikleri, Hipotez Testlerine giriş ve temel kavramlar. Ana kütle ortalaması için hipotez testleri, Ki-kare dağılımına dayanan testler: Kontenjans tabloları. Bağımsızlık testi, Basit Regresyon ve Korelasyon3. SINIF 2. DÖNEM (BAHAR) DERS İÇERİĞİ

EGT4051 Özel Eğitim (2-0-2) (AKTS:3)

Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik ve otistik bozukluklar, öğrenme güçlükleri, işitme yetersizlikleri, dil ve konuşma bozuklukları, duygu ve davranış bozuklukları, görme yetersizlikleri, bedensel yetersizlikler, üstün zeka ve yetenek, kaynaştırma, erken eğitim, Dünyada ve Türkiye’de özel eğitim uygulamaları.EGT2012 Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3) (AKTS:5)

Eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kavramlar, ölçmede geçerlik ve güvenirlik, ölçme teknikleri, ölçme ve değerlendirme ile ilgili istatistiksel işlemler, Duyuşsal Alan Davranışlarının ölçülmesi, psiko-motor davranışların ölçülmesi ve performans değerlendirme, soru hazırlama teknikleri.OKL3012 Topluma Hizmet Uygulamaları-1 (2-0-2) (AKTS:4)

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.OKL3122 Müzik Eğitimi II (2-2-3) (AKTS:3)

Okul öncesi eğitimde müziğin önemi, müzik ve eğitim ilişkisi, 0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi ve müzikal becerileri, okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımı ve buna uygun repertuar oluşturma, çocuk şarkılarının tanıtımı ve analizi, çocuk şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler, okul öncesi çocuklarına şarkı öğretme teknikleri, okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı ve donanımın oluşturulması, dünyada okul öncesinde müzik eğitimi ile ilgili farklı yaklaşımlar.OKL3032 Materyal Geliştirme (2-2-3) (AKTS:5)

Okul öncesi çocuklarına yönelik çeşitli eğitici araçları (kukla, dolgu oyuncaklar, yap-boz vb.) tasarlama, geliştirme ve değerlendirme.OKL3142 Etkili İletişim (3-0-3) (AKTS:3)

Kişiler arası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar.OKL3052 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2-0-2)(AKTS:3)

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.OKL3062 Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2-3) (AKTS:4)

Okul öncesi eğitim ortamlarının incelenmesi, okul öncesi eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntemlerinin belirlenmesi (drama, oyun, şarkı, örnek olay, gösteri, gezi-gözlem, hikaye, soru-cevap, tartışma, proje) , materyallerin hazırlanması, daha önce hazırlanmış öğretim uygulamalarının izlenmesi, mikro öğretim uygulamaları.4. SINIF 1.DÖNEM (GÜZ) DERS İÇERİĞİ

EGT4021 Rehberlik (3-0-3) (AKTS: 4)

Rehberliğin tanımı, ilkeleri, amacı, yanlış anlayışlar, rehberlik- eğitim ilişkisi, meslek danışmanlığı yaklaşımları, gelişimsel yaklaşımlar, psikolojik danışma yaklaşımları, özel eğitimde rehberlik ve bireyi tanıma teknikleriEGT4012 Öğretmenlik Uygulaması 1 (2-6-5) (AKTS: 8)

Uygulama okulunda değişik sınıflarda öğretmenlik yaparak mesleğinin yeterliklerini geliştirebilme. Kendi alanının ders programını anlayabilme, ders kitaplarını değerlendirebilme, ölçme ve değerlendirme yapabilme. Öğretmenlik uygulaması sırasında kazanmış olduğu deneyimleri arkadaşları ve uygulama öğretim elemanı ile paylaşarak kendisini bu yönde geliştirebilme. Sınıf içinde sınıf yönetimi, öğretimin planlanması ve uygulanması konusunda yeterliklerini geliştirebilme.OKL4001 Anne Baba Eğitim (2-0-2) (AKTS: 4)

Sosyal yapı, kültür ve insanın sosyal gelişimi, ailenin tanımı, yapısı ve değerleri, aileye yönelik eğitim programları, modelleri ve projeleri, Türkiyede uygulanan aileye yönelik bazı program örnekleri, yetişkinin tanımı ve yetişkin öğrenmesi, yetişkin psikolojisi-yetişkinlik evreleri, aile kuramları; okul öncesi eğitimde aile katılımı.OKL4021 Araştırma Projesi I(1-2-2) (AKTS: 5)

Okul öncesi eğitim ile ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, yapılan çalışmaları raporlaştırma.SEC0002 Seçmeli 2 (2-0-2) (AKTS: 3)

Listede bulunan SEC2 kodlu derslerin herhangi birisinin içeriğidir. (Bakınız SEC.2)SEC0003 Seçmeli 3 (2-0-2) (AKTS: 6)

Listede bulunan SEC3 kodlu derslerin herhangi birisinin içeriğidir. (Bakınız SEC.3)4. YIL 2. DÖNEM ( BAHAR) DERS İÇERİĞİ

SEC0004 Seçmeli 4 (2-0-2) (AKTS:6)

Listede bulunan SEC4 kodlu derslerin herhangi birisinin içeriğidir. (Bakınız SEC.4)EGT3012 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2) (AKTS:3)

Türk eğitim sisteminin tarihsel ve düşünsel temelleri, eğitim sisteminin genel yapısı, yönetim ve okul yönetimi, Yönetim süreçleri. Okul örgütü, yönetimi ve okul yöneticiliği. Okul yönetiminde personel işleri. Okul yönetiminde eğitim-öğretim işleri. Okul işletmesinin yönetilmesi.Okul-çevre ilişkileri.OKL4012 İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programı(2-0-2) (AKTS:4)

Okula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler, ilköğretime hazırlığın boyutları (fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, dil, öz bakım becerileri) , okula hazır bulunuşluk yeterliliklerinin kazandırılmasına yönelik etkinlikler hazırlama, ilköğretim programlarının özellikleri ve okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması, okul öncesindeki okuma-yazmaya hazırlık becerileri ile ilgili etkinlikler hazırlama, okul öncesi dönem çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarını değerlendirme yöntemleri.OKL4022 Araştırma Projesi II (1-2-2) (AKTS:5)

Araştırma projesi I dersinde başlatılan (verileri toplanmış olan) projenin uygulanması, değerlendirilmesi, raporlaştırılması ve sunulması.OKL4032 Öğretmenlik Uygulaması II (2-6-5) (AKTS:6)

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlamaSEC0005 Seçmeli 5 (3-0-3) (AKTS:6)

Listede bulunan SEC5 kodlu derslerin herhangi birisinin içeriğidir. (Bakınız SEC.5)SEÇMELİ DERSLERİN DERS İÇERİĞİ

SEÇMELİ-1 DERSLERİ

OKL2061 Okul Öncesi Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar (3-0-3) (AKTS: 5)

Eğitimle ilgili önemli düşünürlerden; Rabelias, Montaigne, Ratke, Comenius, Locke, Fenelon, Rousseau, Pestalozzi, Salzman, Herbart, Fröbel, ve Dewey’nin hayatı ve görüşlerinin anlatılması, Montessori’nin hayatı ve görüşleri ile Montessori okullarının özelliklerinin anlatılması, Vygotsky ve Piaget’nin hayatı ve görüşlerinin anlatılması, Okul öncesi eğitimde Reggio Emilia yaklaşımının anlatılması, Okul öncesi eğitimde Bank Street programının anlatılması, Okul öncesi eğitimde Waldorf okullarının anlatılması, Okul öncesi eğitimde High/Scope yaklaşımının anlatılması, Okul öncesi eğitimde Head Start programının anlatılmasıOKL2071 Okul Öncesinde Değerler Eğitimi (3-0-3) (AKTS: 5)

Temel evrensel değerlerin belirlenmesi ve tanımlanması, temel evrensel değerler eğitimi, ahlak gelişimi, kişilik gelişimi, okul öncesi dönemde evrensel değerler eğitimi, temel evrensel değerler eğitiminde eğitimcilerin rolleri, ebeveynler ve evrensel değerler, dünyada uygulanan değerler-kişilik -karakter eğitimi programlarıOKL2081 Çocuk Yayıncılığı (3-0-3) (AKTS: 5)

Okul öncesi eğitimde kitabın yeri ve önemi, Türkiye’de ve dünyada çocuk edebiyatının gelişimi, okul öncesi dönem çocukları için hazırlanan yayınlarda bulunması gereken özellikler, Türkçe dil etkinliklerini planlama ve uygulama, masal, hikâye, şiir, tekerleme, bilmece, parmak oyunlarını gibi çocuk edebiyatı türleriSEÇMELİ-2 DERSLERİ

PDR4102 Meslek Etiği Ve Yasal Konular (2-0-2) (AKTS:3)

Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Alanının Bir Meslek Olma Özelliğinin İncelenmesi, Mesleğin Üyeleri Görev Ve Sorumlulukları, Üyelerin Yetiştirilmesi, Mesleki Örgütlenme, Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Mesleğinin Etik Kuralları Ve Etik Sorunlar, Ülkemizde Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Mesleğinin Belli Başlı Sorunları Ve Çözüm ÖnerileriSNF4071 Aile ve evlilik eğitimi (2-0-2) (AKTS:3)

Evlilik Problemleri, Mükemmel Eş, Mutlu Bir Evlilik kavramlarının öğretilmesi, Boşanma Nedenleri, Aile İçi İletişim, İyi Bir Evlilik, Mutlu Aile, Ergenlik döneminde çocuk eğitimi, Zihinsel engelli çocuk eğitimi gibi kavramlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.SNF4111 Sosyal Beceri Eğitimi (2-0-2) (AKTS:3)

Sosyal beceriyle ilgili temel kavramlar; sosyal zeka, sosyal yeterlik, Sosyal beceri modelleri: Motor sosyal beceri modeli, üretici sosyal beceri modeli, üç sistem yaklaşımı, kendini sunma yaklaşımı. Sosyal beceri öğeleri: Sözel, sözsüz, motor-jest öğeleri. Sosyal beceri ölçeklerinin tanıtılması ve bir sosyal beceri eğitim programının hazırlanması.SNF4081 Hayat Boyu Eğitim (2-0-2) (AKTS:3)

Hayat Boyu Öğrenme Nedir? Hayat Boyu Öğrenme Kavramının Tarihsel Süreci, Hayat Boyu Öğrenmenin Önemi, Hayat Boyu Öğrenmede Motivasyonun Önemi, Gençleri Motive Etmek İçin Neler Yapılabilir?, Hükümetlerin ve İşverenlerin Rolü, Ailenin ve Toplumun Rolü, Sağlıklı Beslenme, Bilinçli Tüketim, Atık Malzemelerin Değerlendirilmesi, On parmak Klavye Eğitimi, Görgü Kuralları, Ergenlik Eğitimi, İnsani Değerler Eğitimi.SEÇMELİ 3 DERSLERİ

OKL4131 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim ve Denetim (2-0-2) (AKTS:6)

Eğitim ve okul yönetiminin alanı, yönetim kuramlarının eğitim ve okul sistemi açısından incelenmesi, eğitim ve okul yöneticilerinin rolleri ve rol beklentileri Eğitim yönetiminde amaç yapı süreç ve iklim boyutları, Yönetimde yeni bakış açıları ve yaklaşımlar, Yönetim ve süreçleri, bir yönetim süreci olarak denetim ve işlevi. Çağdaş denetim kavramı, amaçları, öğeleri ve özellikleri. Denetim ilkeleri, türleri, süreçleri. Denetçilerin rolleri, denetimde insan ilişkileri ve genel değerlendirmeOKL4141 Okul Aile ve Çevre İşbirliği(2-0-2) (AKTS:6)

Okul-aile işbirliğinin tanımı, kapsamını, ve önemi, işbirliğini etkileyen etmenler, okul-aile işbirliğinin yasal dayanakları, okul-aile işbirliğinde okula, öğretmene ve aileye düşen görev ve sorumluluklar, eğitime ailenin katılımını kapsamı ve amaçları, ailenin eğitime katılımının çocuklara, ailelere ve okula sağladığı yararlar, aile katılımını engelleyen etmenler, okul-aile işbirliğinde okul atmosferi ve anne baba tutumlarının önemi, okul-çevre işbirliğinin kapsamı, okulun sosyal, ekonomik, politik ve yönetsel özellikleri, yönetim kuramları ve eğitim felsefeleri açısından okul çevre işbirliği, okul-çevre işbirliğini geliştirme, okul, aile ve çevre işbirliği etkinlikleri planlanma.OKL4161 Okul Öncesi Dönemde Farklı Eğitim Modelleri (2-0-2) (AKTS:6)

Okul Öncesi eğitim programının temel esasları; okul Öncesi eğitime temel olan kuramlar ve kuramcıların kısaca gözden geçirilmesi; yaygın okul öncesi eğitim programlarının kısaca gözden geçirilmesi: High Scope, Montessori, Bank Street, High Scope,Montessori, Bank Street, Reggio Emilia, Waldorf, Head Start; Avrupa, Uzak Doğu, Asya ve Amerika ülkelerinde okul öncesi eğitim programları ve özellikleri, Türkiye’de okul öncesi eğitim.SEÇMELİ-4 DERSLERİ

OKL4002 Davranış ve Öğrenme Sorunu Olan Çocukların Eğitimi (2-0-2) (AKTS:6)

Uygulamalı davranış analizinin temel kavramları, özellikleri ve ilkeleri; davranışsal amaçlar ve ölçme yöntemlerini belirleme; davranışı ölçme veya davranışa ilişkin veri toplama yöntemleri, uygun davranışı kazandırma, uygun davranışların artırılması ve pekiştirilmesi, uygun olmayan davranışların önlenmesi ve azaltılması, davranış değiştirme planı, Anektod ve ABC kaydıOKL4102 Okul Öncesi Dönemde Kişilerarası Problem Çözme Becerileri(2-0-2) (AKTS:6)

Bu ders süresince öğrenciler sosyal gelişimin temel kavram ve ilkelerini, problem çözme basamaklarını ve kişiler arası bilişsel problem çözme yeteneklerini öğreneceklerdir.OKL4122 Risk Altındaki Çocukların Eğitimi (2-0-2) (AKTS:6)

Risk altındaki çocuk grupları; sokak çocukları, çalışan çocuklar, boşanmış aile çocukları, tek ebeveynli çocuklar, korunmaya muhtaç çocuklar, suçlu çocuklar, sosyo-ekonomik yönden dezavantajli olan çocukların özellikleri ve eğitimleri.SEÇMELİ-5 DERSLERİ

OKL4191 Çocukla İletişim (3-0-3) (AKTS: 6)

İletişimin tanımı, önemi, iletişim sürecinin temel öğeleri, iletişimi etkileyen faktörler, iletişimi engelleyen bireysel tutum ve davranışlar, çocukla iletişim kurmanın önemi, çocuğu dinleme, çocukla konuşma, sen dili- ben dili, çocukla sağlıklı ve sağlıksız iletişim kurmanın çocuk üzerindeki etkileri, anne- çocuk, baba- çocuk, çocuk ve kardeşler arasındaki iletişim.OKL4171 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (3-0-3) (AKTS: 6)

Bilimin tanımı, işlevleri, temel nitelikleri, Bilimsel araştırmanın tanımı, aşamaları, temel nitelikleri, Bilimsel araştırmanın türleri, Araştırma problemi, amaç, önem ve sınırlılıkların anlatılması, Varsayımlar ve tanımların anlatılması, Araştırma modellerinin anlatılması, Evren ve örneklemin ve türlerinin anlatılması, Veri toplama araçlarının ve geliştirilmesinde dikkat edilecek konuların anlatılması, Veri toplama araçlarının geçerlilik ve güvenilirliğini sınama yöntemleri, Araştırma verilerinin çözümü, bulgular ve yorumun anlatılması, Bulgular ve yorum, özet, tartışma ve önerilerin anlatılması, Makale ve tez yazım kurallarının anlatılması,OKL4181 Temel Sağlık Bilgisi (3-0-3) (AKTS: 6)

Sağlık Kavramı, Kazalar ve İlk Yardım, İlk Yardım Girişimleri, Kanamalar ve Yaralanmalar, Sağlıklı Hayatın Temeli,, Kişisel Temizliğin Tanımı ve Önemi, Büyüme, Gelişme ve Ruh Sağlığı, Sağlığa Zararlı Alışkanlıklar, Aile Hayatı, Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığı, Bazı Kronik Hastalıklar Zehirlenmeler, Bulaşıcı Hastalıklar, Ülkemizde hizmet veren Sağlık kuruluşları, 1. Derece sağlık kuruluşları (sağlık ocakları) çalışmalarıOKL4142 Okul Öncesinde Demokrasi Eğitimi ve Çocuk Hakları (3-0-3) (AKTS: 6)

Öğrencilerin, okulöncesinde demokrasi eğitimi ve çocuk hakları ile ilgili gereken yeterliğe sahip olmalarını sağlamaktır. Çocuk haklarının önemi ve anlamı, Tarihte çocuk hakları, Çocuk hakları sözleşmesinin önemi ve ilkeleri irdelenerek, çocukların hukuki, ekonomik, sosyal, kültürel hakları, Risk altındaki çocukların hakları konuları yolu ile Çocuk haklarının farklı eğitim düzeylerinde öğretimiOKL4152 Çocukları Tanıma Teknikleri (3-0-3) (AKTS: 6)

Çocukları tanımanın amacı ve önemi, çocukları tanıma sürecinde göz önünde bulundurulması gerekli temel ilkeler, çocukları tanıma ve değerlendirme ile ilgili süreçler, çocukları tanıma ve değerlendirme teknikleri ve yöntemleriOKL4162 Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma (3-0-3) (AKTS: 6)

Kaynaştırmanın tanımı ve temel ilkeleri; kaynaştırma öğrencilerinin özellikleri; kaynaştırma öğrencilerinin sınıftaki durumları, diğer öğrencilerle olan sosyal ilişkileri ve öğretim durumları; kaynaştırma uygulamalarında öğretim programları, programın amaçları ve uygulanması; kaynaştırma programının bireyselleştirilmiş eğitim programları ile desteklenmesi; kaynaştırma eğitimine ilişkin yöntem ve teknikler; yarı zamanlı ve tam zamanlı kaynaştırma uygulamaları ve değerlendirme.OKL4072 Gelişim Kuramları (3-0-3) (AKTS: 6)

Çocukluk anlayışına tarihsel bakış ile başlayıp gelişimi etkileyen faktörlerin anlatımı. Doğum öncesi ve doğum sonrası gelişimi ayırarak inceleme. Doğum sonrası gelişimi bebeklik, erken çocuklu ve son çocukluk olarak üç evreye ayırma ve her evrede bilişsel, psikososyal, ahlak, dil, duygular, cinsiyet rolü gelişimini aktarmak.Aile sistemlerini ve çocuk yetiştirme sistemini aktarmak.Olumlu olumsuz davranışlardan söz etmek.Aile dışındaki kurumların çocuk gelişimi üzerinde etkisini belirtmek.OKL4182 Okul Öncesi Eğitimde Program Geliştirme (3-0-3) (AKTS: 6)

Okul Öncesi eğitim programının temel esasları; Direct instruction, Theme-based approach, Developmentally appropriate practice, High Scope, Montessori, Bank Street, Reggio Emilia, Waldorf, Head Start okul öncesi programlarının özellikleri; okul öncesi eğitim programı hazırlama (temel ilkeleri, hedefleri ve kazanımları, öğretmenin rolleri ve özellikleri, materyalleri ve eğitim ortamı, okul-aile-çevre işbirliği ile ilgili standartlar ve stratejiler geliştirme, programın değerlendirme yöntemleri.

Yüklə 67,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə