Ömerler yeralti iŞÇİ hamamlari onarimi iNŞaat iŞleri tekniK ŞartnamesiYüklə 57,38 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü57,38 Kb.
#24579ÖMERLER YERALTI İŞÇİ HAMAMLARI ONARIMI

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1

Her türlü iç sıva sökülmesi

Her türlü iç sıvanın sökülmesi, molozların bir yere toplanması, atılması inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve İdarece gösterilecek yere atılması işleridir.

Kavlamış yüzeylerde ve sökülen duvar granit kaplamaları altında uygulanacaktır.2

Her türlü dış sıva sökülmesi

Her türlü dış sıva sökülmesi, molozların bir yere toplanması, atılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve İdarece gösterilecek yere atılması işleridir.

Kavlamış yüzeylerde uygulanacaktır3

Kiremit sökülmesi,toplanması ve istiflenmesi

Tüm çatı yüzeyinde uygulanacaktır.

4

Sac vb. çatı kaplaması sökülmesi

Hamam binası bitişiğinde mevcut puantaj saatlerinin bulunduğu alanda uygulanacaktır. Sökülen malzeme tartılarak İdarenin hurdalık sahasına teslim edilecektir.

Yaklaşık 150 m2’dir.5

Seramik,fayans,vb. kaplama sökülmesi

Mevcut tüm duvar ve zemin seramik kaplamaları için uygulanacak ve moloz, İdarece gösterilecek yere atılacaktır.

6

Kiremitle çatı örtüsü yapılması işçiliği

Sökülen kiremitlerden sağlam olanlar ayrılacak, kırık olanlar İdarece gösterilecek yere atılacak ve kırık olanların yerine şantiye mahallinde İdarece teslim edilecek sağlam kiremitler Yüklenici tarafından döşenecektir.

7

Renksiz beton kiremitle mahya yapılması

Renksiz sırlı beton mahya kiremit'i ve 0,006 m³ harç (Poz No: 10.042-10.042/MK) ile projesine uygun olarak mevcut renksiz beton kiremit üzerine mahya yapılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil işlerdir.

Hamam binası beşik çatı ile giriş ve görevli odası kısmı kırma çatı kısımlarında uygulanacaktır.8

Kiremit altına bitümlü karton serilmesi

Kumlu bitümlü kartonun (l,00 Kg/m² lık) ek yerleri en az 10 cm bindirmeli olacak şekilde, aralıksız döşenmiş kiremit altı tahtası üstüne serilmesi, 5 adedi alttaki katta 5 adedi de üstteki katta olacak ve üsttekiler alttakilerin ortalarına gelmek üzere metre tulde toplam 10 adet galvanizli iri başlı özel bitümlü karton çivisi ile çakılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil işlerdir.

Tüm kiremit altı çatı yüzeylerde uygulanacaktır.9

Çelik kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac ile çatı örtüsü yapılması

Mevcut çelik kiriş üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac levhaların döşeme işlemine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak ve birbiri üzerine şartnamesine uygun olarak en az enden 10 cm ve boydan 15 cm bindirilerek, oluk­lu levhalar matkapla delindikten sonra, madeni pul ve lastik conta kullanılarak kepli kancalı vidalarla , çelik veya ön yapımlı betonarme kirişe uygun şekil verilerek, bu kirişlere monte edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil işlerdir.

Hamam binası bitişiğinde mevcut puantaj saatlerinin bulunduğu alanda uygulanacaktır.

Yaklaşık 150 m2’dir.


10

Lamine levha kaplamalı iç kapılara ait masif kasa ve pervaz yapılması ve yerine takılması

Projesine göre l. sınıf beyaz çamdan, temizi en az 45 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 22 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, bitüm ya da benzeri bir maddeye batırılarak, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi gerektiğinde, pervaz ya da kasa kenarına çıta konulması suretiyle lamine levha ile kaplama yapılması ve yerine konulması işleridir.

11

Lamine levha kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması

Projesine göre tek, çift veya daha fazla kanatlı beyaz çam kerestesinden, temizi en az 42 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatkı arasına 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 4 mm orta sert levha (MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü lamine levha kaplanması ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamın yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştırılması işleridir.

12

12 no'lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti

12 no.lu çinko levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıştan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitümlü karton konması, galvanizli tel veya çinkodan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma dahil işlerdir.

Hamam binası beşik çatıda binanın uzun kenarları boyunca ile giriş ve görevli odası kırma çatı kısımlarında da binaya dayalı olmayan üç cephede uygulanacaktır.13

12 No.lu çinko levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması

Projesine göre 12 no.lu çinko levhanın altına bitümlü karton döşenmesi, ek yerlerinin lehimlenmesi işleridir. Giriş ve görevli odası kısımları çatısı ile hamam binası kesişiminde uygulanacaktır.

14

Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tespiti

PVC'den Ø100 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçalan, malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil işlerdir.

Sökülen kısım kadar yapılacaktır.15

Demir imalatın bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması

Demir imalat yüzeylerinin temizlenmesi, raspa edilmesi, zımparalanması, 0,100 kg 1 kat, antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması işleridir.

Yeni imal edilecek kanal ızgaraları için projede gösterildiği kadar ve puantaj saatleri cephesinde yaklaşık 26 m2 miktarda yapılacaktır.16

Çıplak beton veya ince sıva üzerine astar çekilerek akrilik esaslı kalın cephe malzemesi ile istenilen renkte kaplama yapılması

Hazırlanmış olan iç ve dıştaki beton veya ince sıva üzerine 0,100 kg astar sürüldükten sonra 1.katına 0,600 kg, 2.katına 0,500 kg isabet edecek şekilde istenilen renkte akrilik esaslı kalın cephe malzemesinin kestirme yerlerine fırça ile yüzeylere ise rulo ile sürülmesi veya tabanca ile atılması suretiyle kaplama yapılmasıdır.

Dış cephedeki tüm duvar yüzeylerinde uygulanacaktır.

Giriş kısmı hariç hamam binasının tamamında cephe yüksekliği 4,70 m.’dir.


17

Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere astar çekilerek iki kat su bazlı yarımat plastik boya yapılması

Eski plastik veya sentetik boyalı yüzeylerin raspa edilmesi, (tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi), gerekli alçı tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,150 kg su bazlı şeffaf astar sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat yarı mat su bazlı plastik boya yapılması işleridir.

Granit kaplama haricindeki tüm duvar yüzeylerinde uygulanacaktır.18

Camlı kapı verniklenmesi

Vernik yapılacak yüzeylerin zımparalanması, tozların temizlenmesi, 0,125 kg ahşap koruyucu astar ile boşlukların kapatılması ve 0,100 kg ahşap koruyucu sentetik astar sürülmesi, istenilen parlaklık elde edilinceye kadar 0,150 kg vernik sürülmesidir.

Projedeki ahşap kapılar için uygulanacaktır.19

33x33 cm ebadında düz yüzeyli, her renk ve desende, sırlı porselen (mat granit) karolar ile fugalı döşeme kaplaması yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile)

Mevcut şap ve benzeri düzgün satıh üzerine fayans ve seramik yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi 33 x 33 cm ebadında düz yüzeyli, her renk ve desende, sırlı porselen (granit) karoların mastarında ve tesviyesinde, projesine uygun olarak minumum 3 mm derz araları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil işlerdir.

Projede mevcut tüm seramik kaplı yüzeylerde aynı mahallerde ve mevcut tüm mozaik yüzeylerde uygulanacaktır.20

33x33 cm ebadında düz yüzeyli, her renk ve desende, sırlı porselen (parlak granit) karolar ile fugalı duvar ve cephe kaplaması yapılması(Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile)

Mevcut ince sıva veya benzeri düz satıh üzerine fayans ve seramik yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi 33 x 33 cm ebadında düz yüzeyli, her renk ve desende, sırlı porselen (granit) karoların duvar yüzeyine projesine uygun olarak minumum 3 mm derz araları bırakılarak kaplanması, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil işlerdir.

Projede mevcut tüm seramik kaplı yüzeylerde aynı mahallerde ve yüksekliklerde uygulanacaktır.21

Kireç harçlı düz sıva yapılması (İç sıvalarda)

1 m³ dişli kuma 0,330 m³ sönmüş kireç hamuru katarak hazırlanan harçla (Poz no:10.031-10.031/MK) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 0,330 m³ sönmüş kireç hamuru katarak hazırlanan harçla (Poz no:10.032-10.032/MK) 0,8 cm ka­lınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeylerinin temizlenmesi, gerektiğinde sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil işlerdir.

Yeni örülecek duvar yüzeylerinde uygulanacaktır.22

Dışta ve içte tamir gerektiren sıva veya çıplak beton yüzeylere çimento esaslı kuru karışım tamir ve düzeltme sıvası (ince) ile 4 mm kalınlıkta sıva yapılması (Duvar ve tavan yüzeylere)

Sıvanacak yüzeyler iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra çimento esaslı kuru karışım tamir ve düzeltme sıvasının (ince), karışım suyu ile karıştırılarak elde edilen harçla ortalama 4 mm kalınlığında sıva yapılması, sıva yaş iken sıva filesinin dış yüzeye yakın olacak şekilde sıva içine gömülmesi ve sıva yüzeyinin düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil işlerdir.

Dışta ve içte kavlamış tavan-duvar yüzeylerinde uygulanacaktır.23

Kireç çimento karışımı harçla düz sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı)

1 m³ dişli kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan (Poz no:10.041/A1) harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.042/A1) ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil işlerdir.

İçte sökülen seramik kaplama duvar yüzeylerinde uygulanacaktır.24

Her ebatta çinko, boru, oluk, dere sökülmesi

Sökülmesi gereken her ebatta çinko oluk ,dere ve düşey yağmur borularının bağlı bulundukları ahşap ve kâgir aksama zarar vermeden sökülmesi , küçük parçalar halinde aşağıya indirilmesi ve tartılarak İdarenin hurda sahasına teslimidir.

Yağmur olukları, boruları ve duvar dipleri için uygulanacaktır.25

Eğimli yüzeylerde bitümlü karton sökülmesi

Mevcut kiremit altındaki tahrip olmuş iki kat bitumlu kartonun sökülmesi ve İdarece gösterilecek alana atılmasıdır.

Kiremit kaplamaların altındaki tüm yüzeylerde uygulanacaktır.26

Ahşap Oturma Çatı Onarımı Yapılması

Mevcut ahşap oturtma çatının onarım gerektiren, kaplama tahtası, lata, mertek, aşık, dikme, kuşak vb. çatı kerestesinin yenilenmesi için gerekli malzeme, işçilik ve nakliyedir.

27

135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması

Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil işlerdir.

Yeni örülecek duvar imalatında uygulanacaktır.28

Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması

Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil işlerdir.

Projede gösterilen kanal ızgaraları için 30x3 mm köşebentle çepeçevre çerçeve ve 5 cm aralıklarla 20x3 mm silmelerle imalat yapılacak ve yerine konulacaktır.29

Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre yapılan sert PVC profillerden plastik doğramalar ve aksesuarları ve cam çıtaları her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. PVC den mamul ana profil(Standardına göre et kalınlığı sınıfı "A" olan ve görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,8 mm,görünmeyen yüzeylerde ise 2,5 mm olmalıdır.) kesitlerinde gerek ısı gerekse ses izolasyonu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanmış ön odacık sistemi olacaktır. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanacaktır. Metal takviye profilleri, sıcak daldırma metodu ile yapılmış galvanizle pasa karşı korunmuş, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalınlığı kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayıtda da 2 mm den fazla olmayacaktır. (Ancak çok geniş kayıt ve kanatlarda yapılan hesaplama sonucu atalet momenti yukarıda belirtilen sac kalınlıklarından yüksek çıkarsa çıkan sonuca uyumlu kalınlıkta sac kullanılmalıdır.) Metal takviyeli PVC profiller plastik köşe kaynağı, vida, kanat bağlaması vesair imkanlarla birleştirilerek yardımcı doğrama profilleri, levhalar ve diğer profiller yardımı ile her çeşit pencere doğraması, kapı, camekan ve benzeri imalat yapılır. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalınlıklardaki camın takılması, cam çıtaları yardımı ile olur. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diğer usullerle sağlanacaktır. Her pencere kanat çerçevesi (doğraması) doğrama kasasına en az 2 (iki)) kapı kanat çerçevesi ise en az 3 (üç)menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve dizaynında olacaktır. Plastik doğrama kasa ve kanat bileşimleri 45 derece kesilerek imalatı yapılan plastik doğramanın kargir aksama, kenet ve dübellerle gerektiğinde demir konstrüksiyona (kör kasa) paslanmaz vida kullanılarak bu iş için geliştirilmiş makinelerle kaynatılmak suretiyle tespiti yapılacaktır. Su, hava, ses geçirmeyecek şekilde sızdırmazlığın sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak contaların sisteme uygun olarak yerlerine tespiti işleridir.

Kapı ve pencereler için tüm madeni aksam ve tüm pencere açılır kanatları için alüminyum çıtalı sineklik; her kapı için birer takım kilit,kol,ayna,stop ile menteşeler) ve PVC lambriler dahildir.30

Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması

4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çıtanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma dahil işlerdir.

31

PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması

4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma dahil işlerdir.

32

Diğer Hususlar

  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında ilgili mevzuata uygun çalışılmasından doğrudan ve tek sorumlu, Yüklenicidir.

  • Nakliyeler, iskeleler ve malzemelerin korunması taahhüt kapsamındadır.

  • Granit ve boya ile ilgili renk ve desenler İdarenin beğenisine sunulacaktır.


Yüklə 57,38 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin