ÖzgeçMİŞ Adı Soyadı : Handan Bülbül Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu : DoktoraYüklə 71,56 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü71,56 Kb.
#83240


ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı : Handan Bülbül

2. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.

3. Öğrenim Durumu : Doktora

4. Çalıştığı Kurum : Giresun Üniversitesi


Derece

Alan

Üniversite


Yıl

Lisans

Resim-İş Öğretmenliği

Gazi Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Resim-İş Öğretmenliği

Gazi Üniversitesi

2003

Doktora

Resim-İş Öğretmenliği

Gazi Üniversitesi

2013


5. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 21/02/2014

Doçentlik Tarihi :

Profesörlük Tarihi :

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Dotora Tezleri:

6.1. Yüksek Lisans Tezleri:

6.2. Dotora Tezleri:
7. Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

BÜLBÜL, H. (2012). Primary School Student’s Perception of Images Transferred by Visual Culture and Form of Reflection on Their Paintings, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 47(903-907) 


7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Bülbül, H. ve Özsoy V. (2016). 4MAT Öğretim Modelinin Güzel Sanatlar Lisesi 9. Sınıf İki Boyutlu Sanat Atölye Dersinde Uygulanması, Bartin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi- International Refereed Journal, 5(1), 83-105.

Bülbül, Handan & Özsoy Vedat (2015). Student Views on the 4MAT Teaching Model Application in the Two Dimensional Art Studio Classes in the Fine Arts High School, AJESI- Anadolu Journal of Educational Sciences International, Art Education Special Issue, 242-265.

Bülbül, H. ve Özsoy V. (2015). Güzel sanatlar lisesi iki boyutlu sanat atölye dersinde 4MAT öğretim modelinin uygulanması, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(5), 99-118.

Bülbül, H. (2010). Görsel Kültür Çalışmalarının Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Sanat Eserleri İnceleme Dersine Etkisi, e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), Cilt: 6, Sayı: 1, (1057-1071).

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Bülbül, H. (2009). Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi İle İlköğretim 5. Sınıf Müze Bilinci Öğrenme Alanına Yönelik Bir Etkinlik Planı Önerisi. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (1–3 Ekim 2009), Trakya Üniversitesi. Kongre Kitabı, 362-365

Bülbül, H. (2009). Umutsuz Bir Aşkın Sarmalında Yetenek, İsyan ve Çaresizliğin Kavgası: Camilla Claudel. 2. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak “Kadın” Edebiyat, Dil ve Kültür Çalışmalarında Kadın Sempozyumu (27-29 Nisan 2009) Adnan Menderes Üniversitesi Kongre Kitabı, 2. Cilt s. 133- 139

Bülbül, H. (2008). Zamanda ve Mekânda Sanat İmgesi Olarak Kadın. 1. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak “Kadın” Uluslararası Sempozyumu (29 Nisan- 02 Mayıs 2008) Anadolu Üniversitesi. Gülen Ofset s. 144-149


7.4.  Yazılan uluslararası ve ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

Bülbül, H. (2016). Görsel sanatlar eğitiminde alternatif bir öğretim ortamı olarak Second Life, Ed. Serkan Dinçer, Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, ss 993- 1006, Ankara: Pegem.


7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Bülbül, H. (2008). Pedagojik Eleştiri Yöntemiyle Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (Resim Bölümü) Öğrencilerinin Sanat Eleştirisi Yapabilme Başarımları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı 17/4 s. 373-380


7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Bülbül, H. (2012). Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Resim Alanı “Sanat Kültürü” İçerikli Derslerin Okutuldukları Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması III. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu (16–17 Nisan 2012), Marmara Üniversitesi. Sempozyum Bildiri Kitabı, s. 49-50

Bülbül, H. (2010). Görsel Kültür Çalışmaları ile İlköğretim Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Bir Etkinlik Planı Önerisi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20–22 Mayıs 2010), Fırat Üniversitesi. Sempozyum Bildiri Kitabı, s. 362-365

Bülbül, H. (2007). Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Öğrencilerinin Estetik Beğeni Durumları. III. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu (19–21 Kasım 2007), Gazi Üniversitesi Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. s.569-581

Bülbül, H. (2007). Görsel Sanatlar Eğitimine Yönelik Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (5–7 Eylül 2007), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Detay Yayıncılık 3. Cilt. s.546-548

Bülbül, H. (2005). Sınıf Öğretmenlerinin Resim-İş Dersinin Amaçlarına Ulaşma Durumlarına İlişkin Deneysel Bir Çalışma. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (28–30 Eylül 2005), Pamukkale Üniversitesi, Anı Yayıncılık 2. Cilt. s.1119-11217.7. Uluslararası veya ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özet kitabında yayınlanan bildiriler

Bülbül, H. (2016). Yozgat Etnografya Müzesi örneği ile yaşayan kültürün aktarımı. Uluslararası Bozok Sempozyumu (5-7 Mayıs 2016), Bozok Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı, s.174-175.

Bülbül, H. ve Yayman Ataseven S. (2016). Görsel sanatlar eğitimi yoluyla Hattuşaş’a zamanda yolculuk. Uluslararası Dün, Bugün, Yarın, Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu (28-30 Nisan, 2016), Hitit Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı, s.

Bülbül, H. (2016). Sanal müzeler yoluyla ortaokul öğrencilerinde kültürel ve sanatsal miras bilinci oluşturma, The 5th International Symposium on Social Studies Education (USBES V) (28-30 April 2016), Pamukkale Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı, s.161-162.

Bülbül, H. (2016). Görsel sanatlar eğitiminde alternatif bir öğretim ortamı olarak Second Life. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (21-24 Nisan, 2016), İstanbul Kültür Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı, s.

Bülbül, H. (2011). Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi ile İlköğretim 3. Sınıf Görsel Sanat Kültürü Öğrenme Alanına Yönelik Bir Uygulama Önerisi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (5–7 Mayıs 2011), Cumhuriyet Üniversitesi. Bildiri Özetleri Kitabı, s. 55

Bülbül, H. (2010). Görsel kültür çalışmalarının Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi II Boyutlu Sanat Atölye dersine etkisi. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (16–18 Eylül 2010), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. Bildiri Özetleri Kitabı, s. 173

Bülbül, H. (2006). Sanat tarihi öğretimine ilişkin farklı iki eğitimsel yaklaşımın karşılaştırılması. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (13–15 Eylül 2006), Muğla Üniversitesi, (Bildiri Özeti) Nobel Yayın Dağıtım. s. 1797.8. Diğer yayınlar

8.  Projeler

8.1. BAP Projesi

2016-2017 “Çevremdeki Endemik Bitkileri Tanıyorum ve Resimlerini Çiziyorum” (Yrd. Doç. Dr. Banu Çiçek SEYHAN ile birlikte) Eğitim Fakültesi/ Giresun Üniversitesi, (Devam ediyor).8.2. Doktora Sonrası Araştırma Projesi

2014-2015 Using Second Life Virtual World to Develop Intercultural Dialogue” (Prof. Dr. Mary Stokrocki ile birlikte) The School of Art/ Arizona State University.9. Yurtdışı Bilimsel Toplantılar

2015- National Art Education Association 2015 NAEA National Convention “The Art of Design- Form, Function, and the Future of Visuals Art Education”, March 26-28, New Orleans- Louisiana/USA (Dinleyici)

2014- Arizona Art Education Association Annual Fall Conference “The Value of Art”, November 6-8, Tempe- Arizona/USA (Dinleyici)

10. Ulusal ve Uluslararası SergilerKurum, Kuruluş Adı


Sergi-Etkinlik


Tarih

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Giresunlu Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Sergisi

24-30.11.2016

(Değerlendirmede)Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED), Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü

Görsel Sanatlar Eğitimcileri Karma Sergisi

24-30.11.2016

(Değerlendirmede)Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

10. Çizgi Film Festivali ve I. Uluslararası Çizgi Fil-animasyon Sempozyumu ve Sergisi

04-14.05.2016

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Karadeniz’in Renkleri Karma Resim Sergisi

15-21.04.2016

Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Karadeniz’in Renkleri Karma Resim Sergisi

15-21.04.2016

Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri Sempozyum Sergisi

08-10.04.2016

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararası Karma Sergisi

08-15.03.2016

Giresun Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği

(Serüven Cafe ve Kitap)Karma Resim Sergisi

14-21.02.2016

Giresun Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği

Renklerin Yansıması” Temalı Karma Resim Sergisi

12-27.12.2015

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Öğretim Elemanları “Öğretmenler Günü “Temalı Resim Sergisi

24.11.2015

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

International Fine Arts Symposium

12-13.11.2015

Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED),

Üyeleri Karma Resim Sergisi Gallery Kaas/ INSBURG-AVUSTURYA

2007

Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

24 Kasım Öğretmenler Günü” Karma Resim Sergisi/ ANKARA

2007

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

24 Kasım Öğretmenler Günü” Karma Sergisi/ MALATYA

2007

Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED), Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

Karma Resim Sergisi İSTANBUL

2007

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

24 Kasım Öğretmenler Günü” Karma Resim Sergisi/ MALATYA

2006

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

24 Kasım Öğretmenler Günü” Karma Resim Sergisi/ MALATYA

2005

Malatya Valiliği

Çevre Konulu Resim Yarışması” Karma Sergisi/ MALATYA

2001

Malatya Yeni Karamürsel Mağazası


Karma Sergi/ MALATYA

2000

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Resim Anasanat Öğrencileri Mezuniyet Sergisi/ ANKARA

1998

11. Diğer Etkinlikler (Çalıştay, Seminer, Festival ve Panel)

2015, “Turkish- Ottoman Miniature Art Painting”, Arizona Adult Literacy Week, Fabuary 24, Rio Salado College, Southern- Arizona/USA (Workshop sunumu)

2009, “Yeşilden Maviye Ulusal 1. Sanat Gönleri Festivali” Trabzon Valiliği/TRABZON

2008, “Nitel Araştırmalar Ve Nitel Araştırmada N- VIVO Bilgisayar Programı İle Veri Analizi” Seminer ve Çalıştay- Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi ve Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği/ANKARA12.    İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı(2015-)

Farabi Koordinatörlüğü

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anabilim Dalı

(2015-)13.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

GÖRSED (Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği)/TÜRKİYE

Giresun Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (GRHD)

NAEA (National Art Education Association)/ USA14.  Ödüller

2014 TUBİTAK Doktora Sonrası Yurdışı Araştırma Bursu (1 yıl süreli)2001 “Malatya Valiliği Çevre Konulu Resim Yarışması” Sergileme Ödülü

15. Dergi Hakemlikleri

1. (2016-) Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergi/GÜMÜŞHANE

2. (2016-) Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi/ TOKAT

3. (2015-) AJESI- Anadolu Journal of Educational Sciences International/ ESKİŞEHİR

4. (2015-) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi/ ANKARA

5. (2010-) e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA)/ ELAZIĞ

16. Verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

Arkeoloji

2

0

44

Görsel Sanatlar Öğretimi

1

2

33

Öğretmenlik Uygulaması-I

2

0

3

Eğitim Bilimine Giriş (Pedagojik Formasyon)

2

0

63

Eğitim Bilimine Giriş (Pedagojik Formasyon)

2

0

65

Öğretim İlke ve Yöntemleri (Pedagojik Formasyon)

2

0


50

İlkbahar

Araştırma Projesi II

1

2

7


Özel Öğretim Yöntemleri (Pedagojik Formasyon)

2

2

54

Öğretmenlik Uygulaması (Pedagojik Formasyon)

2

0

13

2016-2017

Güz

Temel Tasarım I

4

4

10

Desen I


2

2

10

Resim Teknikleri


2

0

30

Görsel Sanatlar Öğretimi


1

2

36

Sanat ve Estetik


2

0

38

İlkbahar

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.Yüklə 71,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə