T. C. İStanbul valiLİĞİ İl Milli Eğitim MüdürlüğüYüklə 26,69 Kb.
tarix03.01.2019
ölçüsü26,69 Kb.
#89013

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Protokol No :2016/

Protokol Tarihi : …/…/2016

PROTOKOL
1- GENEL HÜKÜMLER:
Bu Protokol; İstanbul İli , ……… İlçesinde, Bağışçı …………………………. tarafından yaptırılacak ….. derslikli ……………………………………… binaları yapımı ile ilgili olarak, Bağışçı ile İstanbul Valiliği - Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen protokoldür.

TARAFLAR:

Madde 1-

a) İDARE : Milli Eğitim Bakanlığı Adına İstanbul Valiliği-Milli Eğitim Müdürlüğü

Adres : Hırkai Şerif Mah.Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad) No.64 Kat 2. (İl Özel İdaresi Binası) Fatih/İSTANBUL

Tel : 0212 455 78 14

Faks:0212-455 50 15

b) BAĞIŞÇI :

Adres :

Tel-Faks :TANIMLAR:

Madde 2- Bu Protokolün uygulanmasında ;

İDARE :İstanbul Valiliği-İl Milli Eğitim Müdürlüğü

BAĞIŞÇI : ……………………………

olarak anılacaktırKONUSU VE KAPSAMI:

Madde 3 – İstanbul İli, ……………… İlçesi, …………….. Mahallesinde, Mülkiyeti…………………….. ait olan , ………… Pafta , …… Ada ve……… Parsel sayılı taşınmaz üzerinde, bağışçı ………………….tarafından anahtar teslimli …… derslikli bir …………………………….. tasdikli projesine uygun bir şekilde yaptırılarak mülkiyeti …………………………’ne ait olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına devredilecektir.
İDARENİN MÜKELLEFİYETLERİ:

Madde 4

 1. Okul inşaatı için gerekli tip projeyi temin etmek,

 2. Bağışçı arzu ettiği takdirde özel proje yaptırıp , idare onayını müteakip uygulayabilir.

 3. İnşaatın başlangıç ve yürütülmesi için gerekli elektrik ve su bağlantılarının yazışmalarını ve sözleşmelerini yapmak,

 4. İnşaat bittikten sonra okulun araç ve gereçlerini ve demirbaşlarını temin etmek ve sınıfların tefrişini sağlamak, (Masa, sıra, tahta, bilgisayar, makam odaları, Atatürk Köşesi, kantin, tepegöz, laboratuar donanımları vb..)

 5. İnşaatın bitiminden sonra , idare adına yapılacak daimi su, elektrik , doğalgaz , vb. bağlantıları için gerekli işlemleri yapmak , bağlantılarla ilgili giderleri karşılamak.


İDARENİN HAKLARI:

Madde 5

İnşaatın Kontrollük hizmetleri ……………………………….. teknik elemanları tarafından yürütülecektir.


BAĞIŞÇININ MÜKELLEFİYETLERİ:

Madde 6:

 1. Bağışçı inşaat işini yaparken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Şartnamesi , Özel Teknik Şartnameleri , kontrol yönetmeliklerine, sığınak yönetmeliğine, binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe, binaların enerji performansı yönetmeliğine, deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmeliğe, engellilerle ilgili standartlara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürürlükteki diğer mevzuatına uygun olarak okul inşaatını yapmak zorundadır.

 2. Tespit edilecek projelere göre vaziyet planını yaptırmak,

 3. Altyapı projesini yaptırmak, Zemin etüdü yaptırmak.

 4. Tip projeye ve zemin etüdüne uygun statik projelerini, itfaiye ve sivil savunma yönetmeliklerine uygun mekanik ve elektrik tesisat projelerini yaptırmak ve ilgili birimlere onaylattırmak, inşaatın yapı ruhsatını almak.

 5. İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan her türlü sorumluluk bağışçıya aittir.

 6. İşin yapılması için müteahhit firma ile anlaşma, gerekli personel istihdamı ve bu personelle

veya müteahhit firma ile bağışçının ilişkisi idarenin sorumluluk alanı dışında olup, tamamen bağışçıyla kendi istihdam ettiği personeli veya müteahhit firmayı ilgilendirir.
g) Bağışçının işi yaptırdığı müteahhit firmanın istihdam ettiği personelinin her türlü alacağından

bağışçı sorumludur.

h) Bağışçı, kendisi veya işi yaptırdığı müteahhit firma veya istihdam ettiği personel tarafından

işin yapılması sırasında idareye veya herhangi bir üçüncü kişiye verilecek zararlardan da

sorumlu olacaktır. Bağışçı bu sözleşme gereği yerine getirmeyi taahhüt ettiği işin ifası

sırasında işyerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği hükümleri bakımından gerekli her türlü tedbiri

bizzat almaya mecburdur. Bu görevin yerine getirilmemesinden kaynaklanan iş kazası ve

meslek hastalıklarından bağışçı sorumlu olacaktır.

ı) Bağışçı ; inşaatı projelerine ve teknik şartname ile mahal listelerine uygun olarak yapmakla

yükümlüdür. 1. Bağışçı ; inşaatın yürütülmesinde görevli teknik uygulama sorumlusunu ve şantiye şefini tayin edip idareye bildirilecektir.

 2. Bağışçı inşaatın amacını, yapı denetim firmasını, bağışçıyı, inşaata başlama ve bitim tarihini gösteren bilgilendirme levhasını inşaat sahasına asmakla yükümlüdür.

 3. İnşaat için gerekli şantiye elektriği, şantiye suyu bağlantı giderleri bağışçıya aittir.

 4. Bağışçı ; taahhüt ettiği bu okul inşaatına ait iş programını idareye bildirmekle yükümlüdür.

 5. İnşaatın hafriyatını bağışçı yaptıracaktır. Ancak toprağın atılmasında belediye yer gösterecektir.

 6. İnşaatta çalıştırılan işçi ve ustaların, mesleğinin erbabı olduğuna dair sertifika ve kullanılan malzemelerin TSE uygunluk belgelerini idareye onaylattıracaktır.

 7. Proje değişikliklerinde ve tadilatlarında idare onayı alınacaktır.

 8. İdarece yer teslimi yapılmadan inşaata başlanmayacaktır.


BAĞIŞÇININ HAKLARI:

Madde 7

 1. İnşa edilecek okula, bağışçının istediği “……………………..” adı verilecek ve bu ad okul var olduğu sürece değiştirilemeyecektir.

 2. Gerektiğinde ve idarece uygun görülmesi halinde ek bir protokolle okulun fiziki kapasitesi bağışçı tarafından büyütülebilecektir.

İŞ KAZALARI SORUMLULUK:

Madde 8 – İnşaat sırasında meydana gelebilecek iş kazalarından idare sorumlu değildir. İnşaat mahallinde iş güvenliği ; bağışçının veya işi yaptırdığı müteahhit firmanın şantiye şefi tarafından üstlenilecektir.
UYGULANACAK PROJE

Madde 9 - Bu protokol ile bağışçı tarafından yaptırılacak okul inşaatı için Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenmiş MEB ………. nolu tip proje veya özel proje esas alınacaktır. Bu projede ekli teknik şartnameye uygun ilave ve tadilatlar, idarece kabul edilmek şartıyla ve karşılıklı mutabakat var ise uygulanabilecektir.
OKULUN ADI:

Madde 10 – 02.04.1993 tarihli 21540 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad verme Yönetmeliğindeki haklar saklı kalmak kaydıyla ; Bağışçı tarafından yaptırılacak olan okula “………………………………….adı verilecek ve bu ad okul var olduğu sürece değiştirilmeyecektir.
PROJENİN SÜRESİ:

Madde 11 – Bu protokolün onaylandığı tarih , proje çalışmaları için başlangıç tarihi olarak kabul edilecek ve 3 (üç) ay içerisinde proje çalışmaları tamamlanarak , yapı ruhsatı alındığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içinde idarenin tayin ettiği Kontrol elemanları tarafından yer teslimi yapılarak inşaata başlanacaktır.

Madde 12 – Bağışçı inşaata başlama tarihinden itibaren en geç …………. sonra taahhüt ettiği okul inşaatını projesine ve işbu sözleşme hükümlerine uygun biçimde bitirerek teslim edecektir. İnşaatın taahhüt edilen süresinde bitirilememesi halinde inşaata mani mücbir sebepler de göz önüne alınarak uygun zamanlarda bağışçıya en az 3 kez uygun sürelerde tebligat yapılacaktır. Bağışçı bu uyarılara rağmen inşaatı tamamlamadığı takdirde, protokol tek taraflı olarak iptal edilecek ve isim hakkı geri alınacaktır.

Madde 13 – İnşaatın bitiminde İstanbul Valiliği ile Bağışçı arasında işbirliği içerisinde okulun açılış töreni düzenlenecek ve inşaatın geçici kabulü addedilecektir.
HARCAMALARIN KARŞILANMASI VE UYGUNLUK BELGESİ:
Madde 14 – İnşaatın yürütülmesi için gerekli nakit, mal ve hizmet şeklindeki tüm harcamalar bağışçı tarafından karşılanacaktır.

Madde 15 – Bu harcamalara karşılık (istenildiğinde) Bağışçıya Uygunluk Belgesi verilecektir.


II- ÖZEL HÜKÜMLER

Madde 16 - Özel hüküm bulunmamaktadır.
Madde 17 – İş bu protokol 5 sahife ve 17 Maddeden ibaret olup, (…../…../…..) tarihinde taraflarca okunup mutabakata varılmak suretiyle imza altına alınmıştır.

Bağışçı

Ömer Faruk YELKENCİ

Milli Eğitim Müdürü

OLUR
../…/2016
Vasip ŞAHİN

ValiYüklə 26,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə