ÖzgeçMİŞ ve eserler listesi ÖzgeçMİŞ Adı SoyadıYüklə 63,84 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü63,84 Kb.
#20165

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Mehmet Baran

Doğum Tarihi: 10 Haziran 1973

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İnşaat Mühendisliği

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

1997

Y. Lisans

İnşaat Mühendisliği ABD

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

1999

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

İnşaat Mühendisliği ABD

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

2005

Doçentlik

İnşaat Mühendisliği

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

2014

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Fretli Kolonların En Az Sargı Donatısı Gereksinimi Üzerine Deneysel Bir Çalışma – Prof. Dr. Güney Özcebe

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Betonarme Çerçeveli Yapıların Sismik Güçlendirilmesi İçin Önüretimli Beton Panelli Dolgu Duvarlar – Prof. Dr. Tuğrul Tankut

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri


Yıl

Ar.Gör.

Mühendislik Fakültesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi

1997-2005

Dr.Ar.Gör.

Mühendislik Fakültesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi

2005-2005

Yar.Doç.Dr.

Mühendislik Fakültesi Kırıkkale Üniversitesi

2009-2013

Yar.Doç.Dr.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yıldırım Beyazıt Ün.

2013-2014

Doç.Dr.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yıldırım Beyazıt Ün.

2014-Halen

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

  • Rahim Babayani, “Delikli Çelik Levhalarla Güçlendirilmiş Tuğla Duvarların Tersinir Tekrarlanır Yükler Altındaki Davranış ve Dayanımı” başlıklı yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasım 2012 (Diğer Danışman: Doç. Dr. Sabahattin Aykaç)

  • Metin Kurtoğlu, “Önüretimli Beton Kiriş-Kolon Bağlantıları İçin Yapısal Çelik Elemanlarının Kullanıldığı Alternatif Bağlantıların Geliştirilmesi” başlıklı yüksek lisans tezi, Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2013 (Diğer Danışmanı: Doç. Dr. Eray Baran).

  • Merve Aktaş, “Sıvanmış Tuğla Dolgu Duvarların Beton/Betonarme Plakalarla Güçlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 2014 (Diğer Danışmanı: Doç. Dr. Sabahattin Aykaç).

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : -

Projelerde Yaptığı Görevler :

  • Araştırmacı,   TÜBİTAK ve NATO tarafından desteklenen “Mevcut Binalar İçin Güçlendirme Yöntemleri Geliştirilmesi” başlıklı proje, Proje No:101I004 (İÇTAG – I575), 2001-2005.

  • Yardımcı Araştırmacı,   TUBİTAK-Kariyer Geliştirme Programı tarafından desteklenen "Önüretimli Beton Kolon-Kiriş Bağlantıları İçin Yapısal Çelik Elemanların Kullanıldığı Alternatif Bağlantıların Geliştirilmesi" başlıklı proje, Proje No:110M587 (2011- 2013).

İdari Görevler :

  • Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı (2011-2013).

  • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanlığı (2014-Halen).

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

  • İnşaat Mühendisleri Odası (1997-Halen)

Ödüller : -

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2013

Güz

Mukavemet 1

3

0

92

Öngerilmeli Beton 1

3

0

30

Temel Mühendisliği 1

3

0

66

Yapı Stabilitesi

3

0

2

İlkbahar

Mukavemet 2

3

0

102

Şantiye Tekniği

3

0

17

İleri Matematik ve Sayısal Y.

3

0

9

2013-2014

Güz

-

-

-

-

İlkbahar

Calculus 1

6

0

72

Statik ve Mukavemet

2

0

112

Statik

3

0

35

Nümerik Analiz

4

0

16
Yaz

Calculus 1

6

0

162

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. M. Baran, T. Tankut, “Experimental Study on Seismic Strengthening of RC Frames by Precast Concrete Panels”, ACI Structural Journal, Vol. 108, No.2, March-April 2011, pp. 227-237.

A2. M. Baran, "Dolgu Duvarların Betonarme Çerçeveli Yapıların Davranışı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 2, 2012, sf. 275-284.

A3. M. Baran, T. Tankut, “Retrofit of Non-Ductile RC Frames with Precast Concrete (PC) Wall Panels”, Advances in Structural Engineering, Vol.14, No.6, December 2011, pp. 1149-1166.

A4. M. Baran, E. Canbay, T. Tankut, “Beton Panellerle Güçlendirme – Kuramsal Yaklaşım”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, Cilt 21, Sayı 1, Ocak 2010, sf. 4959-4978.

A5. T. Sevil, M. Baran, T.Bilir, E. Canbay, “Use of Steel Fiber Reinforced Mortar for Seismic Strengthening”, Construction and Building Materials, Vol. 25, Issue 2, February 2011, pp. 892-899.

A6. M. Baran, M. Süsoy, T. Tankut, “Strengthening of Deficient RC Frames with High Strength Concrete Panels: An Experimental Study”, Structural Engineering and Mechanics, Vol. 37, No.2, January 2011, pp. 177-196.

A7. M. Baran, D. Okuyucu, M. Süsoy, T. Tankut, “Seismic Strengthening of R/C Frames by Precast Concrete Panels”, Magazine of Concrete Research, Vol. 63, Issue 5, April 2011, pp. 321-332.

A8. M. Baran, T. Sevil, “Analytical and Experimental Studies on Infilled RC Frames”, International Journal of the Physical Sciences, Vol. 5, No. 13, October 2010, pp. 1981-1998.

A9. M. Baran, S. Dinçer, “Fretli Kolonlarla İlgili Deneysel Bir Çalışma”, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 2, 2011, sf. 389-400.

A10. M. Baran, R. Özçelik, T. Sevil, E. Canbay, “Modelling of Strengthened Hollow Brick Infills”, Magazine of Concrete Research, Vol. 65, No. 4, January 2013, pp. 257-271.

A11. S. Altın, Y. Kopraman, M. Baran, "Strengthening of RC Walls Using Externally Bonding of Steel Strips", Engineering Structures, Vol. 49, April 2013, pp. 686-695.

A12. M. Baran, M. Aktaş, “Occupant Friendly Seismic Retrofit by Concrete Plates”, Journal of Zhejiang University Science A, Vol. 14, No.11, November 2013, pp. 789-804.

A13. M. Baran, M. Aktaş, S. Aykaç, “Sıvanmış Tuğla Dolgu Duvarların Şerit Beton/Betonarme Panellerle Güçlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 1, 2014, sf. 23-33.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. M. Baran, M. Duvarcı, T. Tankut, U. Ersoy, G. Özcebe, “Occupant Friendly Seismic Retrofit (OFR) of RC Framed Buildings”, NATO Advanced Research Workshop on Seismic Assessment and Rehabilitation of Existing Buildings, Izmir, Turkey, May 13-14, 2003.

B2. T. Tankut, U. Ersoy, G. Özcebe, M. Baran, D. Okuyucu, ”In Service Seismic Strengthening of RC Framed Structures”, Seismic Assessment and Rehabilitation of Existing Buildings, International Closing Workshop, NATO Project SfP 977231, Istanbul, Turkey, May 30-June 1, 2005.

B3. E. Baran, M.Baran, M. Kurtoğlu, “An Experimental Study on a Hybrid Precast Concrete Beam-Column Connection”, 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, 17-19 October 2012 Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. M. Baran, M. Duvarcı, T. Tankut, U. Ersoy, G. Özcebe, “Occupant Friendly Seismic Retrofit (OFR) of RC Framed Buildings”,Seismic Assesment and Rehabilitation of Existing Buildings, NATO Science Series: IV: Earth and Environmental Sciences, 2003, Vol. 29, pp.433-456, DOI: 10.1007/978-94-010-0021-5_20.

C2. T. Tankut, U. Ersoy, G. Özcebe, M. Baran, D. Okuyucu, ”In Service Seismic Strengthening of RC Framed Structures”, Advances in Earthquake Engineering for Urban Risk Reduction, NATO Science Series: IV: Earth and Environmental Sciences, 2006, Vol. 66, pp. 47-62, DOI: 10.1007/1-4020-4571-9_4.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. M. Baran, D. Okuyucu, T. Tankut, “Betonarme Çerçeveli Yapıların Önüretimli Beton Panellerle Sismik Güçlendirilmesi”, International Journal of Engineering Research and Development (IJERAD), Cilt: 1, Sayı:1, 2009, sf. 63-68.

D2. M. Baran, T. Tankut, “Yetersiz Boydaki Bindirmeli Eklerin Betonarme Çerçeveli Yapıların Davranışına Etkileri”, International Journal of Engineering Research and Development (IJERAD), Cilt:1, Sayı: 2, 2009, sf. 72-76.

D3. T. Sevil, M. Baran, E. Canbay, “Tuğla Dolgu Duvarların B/A Çerçeveli Yapıların Davranışına Etkilerinin İncelenmesi; Deneysel ve Kuramsal Çalışmalar, International Journal of Engineering Research and Development (IJERAD), Cilt:2, Sayı: 2, 2010, sf. 35-42.

D4. M. Baran, T. Tankut, “Quasi-Static Testing of One-Bay Two-Storey R/C Frames”, International Journal of Engineering Research and Development (IJERAD), Cilt:3, Sayı: 1, 2011, sf. 62-71.

D5. M. Baran, “Fret Özelliklerinin Fretli Kolon Davranışına Etkileri”, International Journal of Research and Development (IJERAD), Cilt:3, Sayı: 2, 2011, 47-54.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. U. Akyüz, T. Tankut, U. Ersoy, G. Özcebe, F. Karadoğan, A. İlki, Ş. Özden, M. Baran, “Mevcut Hasar Görmemiş Binalar için Güçlendirme Yöntemleri Geliştirilmesi”, TÜBİTAK-Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı I, 39-43, Ankara, 2001.

E2. M. Baran, T. Tankut, U. Ersoy, G. Özcebe, “Önüretimli Beton Panellerle Güçlendirilmiş Dolgu Duvarlarının Deprem Davranış ve Dayanımına Katkısı”, Üçüncü Yapı Mekaniği Deneysel Araştırmalar Çalıştayı, Konya Selçuk Üniversitesi, 12-13 Haziran 2003.

E3. T. Tankut, U. Ersoy, G. Özcebe, M. Baran, “Betonarme Binaların Önüretimli Panellerle Güçlendirilmesi”, Prefabrikasyonda Tasarım Olanakları, Türkiye Prefabrik Birliği 11. Beton Prefabrikasyon Sempozyumu, İzmir, 20 Kasım 2004.

E4. S. Altın, Y. Kopraman, M. Baran, U. Resuloğulları, F. Dursun, “Kesmede Yetersiz Betonarme Perdelerin Çelik Şeritlerle Güçlendirilmesi”, 2011 Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Kocaeli, 14-15 Mayıs 2011.

E5. M. Baran, T. Tankut, Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı-2013, "İki Katlı Tek Açıklıklı BA Çerçeveler için Deney Düzeneği", Trabzon, Türkiye, Mayıs 2013.

E6. E. Baran, M. Baran, M. Kurtoğlu, Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı-2013, "Önüretimli Beton Kiriş-Kolon Bağlantıları İçin Alternatif Bağlantı Detayları Geliştirilmesi", Trabzon, Türkiye, Mayıs 2013.

E7. İ. Kalkan, B. Aykaç, M. Baran, R. Babayani, S. Aykaç, “Delikli Çelik Levhalarla Güçlendirilmiş Dolgu Duvarların Deprem Davranışı”, 5. Çelik Yapılar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13-15 Kasım 2013.

F. Diğer yayınlar :

F1. Gülkan, P., Özcebe, G., Sucuoğlu, H., Bakır, S., Çetin, Ö., Tankut, T., Akyüz, U., Yılmaz, T., Peköz, A., Bayılı, S., Aydoğan, V., Baran, M., Yazgan, U., “3 Şubat 2002 Sultandağı ve Çay Depremleri Mühendislik Raporu”, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi.

F2. E. Baran, M. Baran, M. Kurtoğlu, "Hibrit Bir Önüretimli Beton Kiriş-Kolon Bağlantısı", Beton Prefabrikasyon, Sayfa 16-27, Temmuz 2013.

Yüklə 63,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə