Plan notlari 1/1000 plan notuYüklə 85,45 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü85,45 Kb.
#15196

PLAN NOTLARI


1. 1/1000 PLAN NOTU


1.1. GENEL HÜKÜMLER1.1.1. TAMAMI 3. DERECE DOĞAL SİT ALANINDA KALAN BU PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİNDE YER ALMAYAN KONULARDA;

 • “3194 SAYILI İMAR KANUNU” VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ,

 • “2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU”,

 • 21.06.2005 TARİH VE 25852 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN “TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK “

 • “3621 SAYILI KIYI KANUNU” VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ,

 • “2863 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU”,

 • “2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER”

 • “644 SAYILI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME”

 • YAPILACAK OLAN UYGULAMALARDA ENGELLİLER İLE İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARTLARA UYULMASI ZORUNLUDUR.

 • 08.09.2013 TARİH VE 28759 SAYILI “PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

1.1.2. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 05.09.2012 TARİHLİ VE 413258 SAYILI YAZISI EKİNDE İŞARETLENEN GÖRÜŞ DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILACAKTIR. TAŞKIN ALANI OLARAK BELİRTİLEN VE KANAL İŞARETLENEN ALANLARDA; DSİ TARAFINDAN ÖNERİLEN STANDARTLARA UYGUN OLARAK TAŞKIN ÖNLEME TESİSLERİ YAPILIP TAŞKIN TEHLİKESİ GİDERİLDİKTEN SONRA İNŞAAT RUHSATI VERİLEBİLİR. ÖZEL MÜLKİYET SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN DERE VE KANAL GÜZERGÂHLARININ KAMUYA TERKİ YAPILMADAN İLGİLİ PARSELE İNŞAAT İZNİ VERİLEMEZ.

1.1.3. KARAYOLLARI KENARINDA YAPILMAK İSTENİLEN TESİSLERDE 2918 SAYILI” KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU”NUN 18. MADDESİ GEREĞİNCE ÇIKARTILAN “KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK” İLE ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI’NIN İLGİLİ TEBLİĞLERİNDE BELİRTİLEN HÜKÜMLER GEÇERLİDİR.

1.1.4. PLAN KAPSAMINDA İNŞAAT ALANI NET İMAR PARSELİ ÜZERİNDEN HESAPLANIR.

1.1.5. PARSELASYON PLANIYLA İMAR ADALARINDA OLUŞTURULACAK PARSELLERDEN EN FAZLA BİRİNİN ALANI MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE %10'U ORANINDA EKSİK VEYA FAZLA DÜZENLENEBİLİR.

1.1.6. KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI SINIRLARI İÇERİSİNDE BİR BÜTÜN OLARAK VEYA TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYGUN GÖRECEĞİ ETAPLAR HALİNDE 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 18. MADDESİNE GÖRE PARSELASYON PLANI YAPILMADAN İNŞAAT İZNİ VERİLMEZ.
1.1.7. BU PLAN KARARLARINA VE YAPILACAK İMAR PROGRAMLARINA GÖRE TEKNİK ALT YAPI SİSTEMİ YAPILMADAN VE BU SİSTEM BÖLGESEL ÖLÇEKLİ ŞEBEKEYE BAĞLANMADAN YAPILAŞMALARA İZİN VERİLEMEZ.

BUNA GÖRE; 1. ALANDA GEREKLİ KAPASİTE VE SAĞLIK NORMLARINA UYGUN İÇME SUYU, PİS SU ŞEBEKESİ VE ARITMA TESİSLERİNİN YAPILMASI ZORUNLUDUR.

 2. PİS SU (ENDÜSTRİYEL VE EVSEL ATIK SU) HİÇBİR ŞEKİLDE GÖL, AKARSU, KANAL, DERE VE TABİİ ARAZİYE DEŞARJ EDİLEMEZ.

 3. KANALİZASYON ŞEBEKELERİ VE ATIK SU ARITMA SİSTEMİNİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ YARATMAYACAK ŞEKİLDE VE İMAR PLANLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANDIĞI YEREL İDARE TARAFINDAN BELİRLENMEDİKÇE VE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ALINMADIKÇA O PROGRAM BÖLGESİ İÇERİSİNDE YAPILARA İNŞAAT İZNİ, SİSTEM FAALİYETE GEÇMEDEN DE YAPILARA KULLANMA (İSKAN) İZNİ VERİLEMEZ.

1.1.8. BU PLAN İÇERİSİNDE İNŞA EDİLECEK KAMPİNG ALANI, OTEL ALANI, RESMİ KURUM VE KURULUŞLARA AİT YAPILAR, TOPLU KONUT PROJELERİ, GÜNÜBİRLİK YAPILARI VE SAHİL ŞERİDİNİN İLK 50 M.SİNİ KAPSAYAN YEŞİL ALANLARIN VAZİYET PLANI, MİMARİ PROJELER VE PEYZAJ PROJELERİNİN BİRLİKTE HAZIRLANARAK UYGUN GÖRÜŞ ALINMAK ÜZERE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA BİRLİKTE SUNULMASI ESASTIR . SÖZ KONUSU YAPILARA AİT MİMARİ VE PEYZAJ PROJELERİ İÇİN İLGİLİ TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KOMİSYONU UYGUN GÖRÜŞÜ ALINMADAN ONAMA İŞLEMİ YAPILAMAZ. YAPILARA RUHSAT VERMEYE YETKİLİ İDARELER PROJELERİN KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN HÜKÜMLERİNE UYGUNLUĞUNDAN VE YERİNDE UYGULANMASINDAN VE HER HUSUSTA GEREKEN TÜM TEDBİRLERİ ALMAKTAN SORUMLUDUR.

1.1.9. YAPIYA İSKAN RUHSATI ALINMADAN ÖNCE PARSEL İÇERİSİNDEKİ AÇIK ALANLARIN DÜZENLEME VE BİTKİLENDİRİLMESİ İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI ZORUNLUDUR.

 • AÇIK ALAN DÜZENLEMESİNDE, PARSEL TOPLAMININ EN AZ %40'I KADAR ALAN HİÇ BİR YAPAY MALZEME İLE KAPLANMADAN DOĞAL TOPRAK ÖRTÜSÜ ÜZERİNE BİTKİLENDİRME VE DÜZENLEME YAPILARAK KORUNACAKTIR. BİTKİLENDİRMEDE YÖREYE UYGUN AĞAÇ TÜRLERİ İLE BİNAYI SAKLAYICI AMAÇLI DÜZENLEME ESASTIR.

 • SÖZ KONUSU TOPRAK SAHANIN HER 20 M2'Sİ İÇİN YÖRESEL BİTKİ ÖRTÜSÜNE UYGUN BİR AĞAÇ DİKİLMESİ ZORUNLUDUR. EĞER PARSELDE MEVCUT AĞAÇLAR VARSA BUNLAR GEREKLİ OLAN AĞAÇ SAYISINDAN DÜŞÜLÜR.

1.1.10. ÖN BAHÇE (ÇEKME) MESAFESİ BELİRTİLMEMİŞ KONUT ALANLARINDA ÖN BAHÇE MESAFESİ, OLUŞMUŞ CEPHE HATTI DİKKATE ALINARAK İLGİLİ İDARESİNCE BELİRLENİR.

1.1.11. SAHİL ŞERİDİNDE İLK 100 M’LİK ALANLARDA 03.08.1990 TARİH VE 20594 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK’İN 16.MADDESİ UYARINCA 11 TEMMUZ 1992 TARİHİNDEN ÖNCE YÜRÜRLÜKTEKİ PLAN VE/VEYA MEVZUATA UYGUN OLARAK YAPILMIŞ VEYA İNŞAAT RUHSATI ALINARAK EN AZ SU BASMAN SEVİYESİNE KADAR İNŞAATI TAMAMLANMIŞ YAPILARDAKİ MÜKTESEP HAKLAR SAKLIDIR. YAPILARIN EKONOMİK ÖMÜRLERİNİ TAMAMLAMASINDAN SONRA BU PLAN HÜKÜMLERİNE GÖRE UYGULAMA YAPILIR.

1.1.12. KOTLANDIRMAYA İLİŞKİN UYGULAMALARDA PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

1.1.13. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 22/01/2013 TARİHİNDE ONAYLANAN “BOLAYIR İLGİLİ İDARESİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜD RAPORU” NDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

1.1.14. PLANLAMA ALANI I. DERECE DEPREM BÖLGESİNDE YER ALMAKTADIR. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE KALAN HER TÜRLÜ YAPIYA İLİŞKİN MİMARİ PROJELERDE VE (TADİLATLARINDA) “DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK” İLE “AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.

1.1.15. KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİL EDİLMİŞ OLAN YAPILARIN BULUNDUĞU PARSELLER İLE BİTİŞİK PARSELLERE İLİŞKİN GERÇEKLEŞTİRİLECEK HER TÜRLÜ UYGULAMALARDA, YÜRÜLÜKTE OLAN, TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULUNUN 05.11.1999 GÜN / 660 VE 664 SAYILI İLKE KARARLARI DOĞRULTUSUNDA İLGİLİ KORUMA KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

1.1.16. ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ”NDE BELİRTİLEN EMNİYET MESAFELERİNE GÖRE UYGULAMA YAPILMASINI TEMİNEN TEİAŞ GÖRÜŞÜ ALINMADAN UYGULAMA YAPILMAYACAKTIR.

1.4.17. BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ GEÇERLİDİR.

1.2. ÖZEL HÜKÜMLER

1.2.1.KONUT ALANLARI

1.2.1.1. YERLEŞİK KONUT ALANI1.2.1.1.1. PLANDA YERLEŞİK KONUT ALANI KULLANIMLI İMAR ADALARINDA BİNA TABAN ALANLARI 75 M²'DEN KÜÇÜK YAPILAMAZ.

1.2.1.1.2. KONUT KULLANIMLI ALANLARDA ADA ÖLÇEĞİNDE VEYA BİR KAÇ ADANIN BİRLİKTE PROJELENDİRİLMESİ HALİNDE TOPLAM İNŞAAT ALANIN %5’İNİ AŞMAMAK ŞARTIYLA KENDİ KULLANIMINA DÖNÜK SOSYAL TESİS, GÜNLÜK TİCARET, SU DEPOSU-TRAFO VB. TEKNİK ALTYAPI, SPORTİF VE REKREATİF KULLANIMLAR YAPILABİLİR.

1.2.1.1.3. YERLEŞİK KONUT ALANLARINDA YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ BELİRTİLMEMİŞSE YAPILAR KARAYOLU KAMULAŞTIRMA SINIRINA 10 M, YOLLARA 5M, KOMŞU PARSEL SINIRLARINA EN AZ 3M YANAŞABİLİR.

1.2.1.1.4. KONUT KULLANIMLI İMAR ADALARINDA BİNANIN OTURUM ALANINI AŞMAMAK VE BAĞIMSIZ BÖLÜM OLUŞTURMAMAK KAYDIYLA 1 (BİR) BODRUM KAT YAPILABİLİR. BODRUM KATTA AYDINLATMA VE HAVALANDIRMA YOLA YÜZ VERMEYEN CEPHELERDEN EN FAZLA İKİSİNDE KRANGULEZ İLE ÇÖZÜLECEKTİR.

1.2.1.1.5. "BOLAYIR KÖY İÇİ YERLEŞİM SINIRI" İÇERİSİNDEKİ ALANLARDA KALAN PARSELLERDE BİRDEN FAZLA BAĞIMSIZ BİRİM YAPILABİLİR.

1.2.1.2. TİCARET-KONUT ALANI

1.2.1.2.1.TEK BAŞINA KONUT OLARAK KULLANILMAMAK KOŞULUYLA, TİCARET-KONUT TAMAMININ BİRLİKTE YER ALDIĞI ALANLARDIR. BU ALANLARDA PLANDAKİ KULLANIM KARARINA BAĞLI OLARAK KONUT YAPILMASI HALİNDE YOLDAN CEPHE ALAN ZEMİN VEYA BODRUM KATLARIN TİCARET VEYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN KULLANIMINDA OLMASI VE KONUT İÇİN AYRI BİNA GİRİŞİ VE MERDİVENİ BULUNMASI GEREKMEKTEDİR. ZEMİN VE BODRUM KATLARDA OLUŞTURULACAK OLAN TİCARİ BİRİMLERİN CEPHELERİ, PLAN ÜZERİNDE ŞEMATİK OLARAK GÖSTERİLEN TİCARİ CEPHE HATLARI DOĞRULTUSUNDA DÜZENLENECEKTİR.

1.2.1.3. GELİŞME KONUT ALANI

HER PARSELDE 1 (BİR) BAĞIMSIZ BİRİM YAPILABİLİR. ADA BAZI UYGULAMALARDA KONUT SAYISI ADANIN MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜNE BÖLÜMÜ İLE ELDE EDİLİR VE İKİ BİNA ARASI MESAFE 6.00M’DEN AZ OLAMAZ.

GELİŞME KONUT ALANLARINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI • A İŞARETLİ GELİŞME KONUT ALANLARINDA,

 • MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ= 500 M² , A-I LEJANTLI İMAR ADALARINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI TAKS=0.15, KAKS=0.30 VE ÖN BAHÇE MESAFESİ 5M, YAN BAHÇE MESAFESİ 3 M OLMAK ÜZERE 2 KATLI YAPILAR ÖNERİLMİŞTİR.

 • MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ= 500 M² , A-II LEJANTLI İMAR ADALARINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI TAKS=0.15, KAKS=0.45 VE ÖN BAHÇE MESAFESİ 5M, YAN BAHÇE MESAFESİ 3 M OLMAK ÜZERE 3 KATLI YAPILAR ÖNERİLMİŞTİR.

 • MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ= 500 M² , A-III LEJANTLI İMAR ADALARINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI TAKS=0.20, KAKS=0.40 VE ÖN BAHÇE MESAFESİ 5M, YAN BAHÇE MESAFESİ 3 M OLMAK ÜZERE 2 KATLI YAPILAR ÖNERİLMİŞTİR.

 • MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ= 500 M² , A-IV LEJANTLI İMAR ADALARINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI TAKS=0.20, KAKS=0.60 VE ÖN BAHÇE MESAFESİ 5M, YAN BAHÇE MESAFESİ 3 M OLMAK ÜZERE 3 KATLI YAPILAR ÖNERİLMİŞTİR.

 • MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ= 1000 M² , B-I LEJANTLI İMAR ADALARINDA YAPILAŞMA KOŞULU E=0.20 "Y(ENÇOK) "=6.50 M. (2 KAT) • MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ= 1000 M² , B-II LEJANTLI İMAR ADALARINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI TAKS=0.20, KAKS=0.60 VE ÖN BAHÇE MESAFESİ 5M, YAN BAHÇE MESAFESİ 3 M OLMAK ÜZERE 3 KATLI YAPILAR ÖNERİLMİŞTİR.
 • MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ= 1000 M² , B-III LEJANTLI İMAR ADALARINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI TAKS=0.15, KAKS=0.30 VE ÖN BAHÇE MESAFESİ 5M, YAN BAHÇE MESAFESİ 3 M OLMAK ÜZERE 2 KATLI YAPILAR ÖNERİLMİŞTİR. • MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ= 1000 M² , B-IV LEJANTLI İMAR ADALARINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI TAKS=0.20, KAKS=0.40 VE ÖN BAHÇE MESAFESİ 5M, YAN BAHÇE MESAFESİ 3 M OLMAK ÜZERE 2 KATLI YAPILAR ÖNERİLMİŞTİR.

 • MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ= 1000 M² , B-V LEJANTLI İMAR ADALARINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI TAKS=0.15, KAKS=0.45 VE ÖN BAHÇE MESAFESİ 5M, YAN BAHÇE MESAFESİ 3 M OLMAK ÜZERE 3 KATLI YAPILAR ÖNERİLMİŞTİR.
 • C İŞARETLİ GELİŞME KONUT ALANLARINDA,

MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ= 2000 M², E=0.15 "Y(ENÇOK)".= 6.50M.(2 KAT)

1.2.2.KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI

1.2.2.1. TİCARET ALANI

1.2.2.1.1. BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

 • MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ = 500 M²

 • YAPI NİZAMI = AYRIK DÜZEN

 • MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.50

 • MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ "Y(ENÇOK) "= 2 KAT

1.2.2.1.2. 15 METRE VE ÜZERİ OLAN ULAŞIM ARTERLERİ ÜZERİNDEKİ TİCARİ AMAÇLI YAPILANMALARDA; PARSELİN YOL KOTUNUN ALTINDA KOT ALMASI DURUMUNDA BU PARSELLERDE BİNALARA KOT YOLDAN VERİLİR. BU DURUMDA BİNANIN HER CEPHEDEN GÖRÜNEN YÜKSEKLİĞİ BODRUM KATLAR DAHİL 10.50 M’Yİ GEÇEMEZ.

1.2.2.1.3. TİCARET ALANLARINDA EN FAZLA 1 (BİR) BODRUM KAT YAPILABİLİR.

1.2.2.1.4. ASMA KAT YAPILABİLİR. ASMA KAT YAPILMASI HALİNDE "Y(ENÇOK) " DEĞERİNE 2.50 M EKLENİR.

1.2.2.1.5. TİCARET ALANLARINDA PLANDA BELİRTİLEN İNŞAAT EMSALİNİ AŞMAMAK, BAĞIMSIZ BÖLÜM OLUŞTURMAMAK KAYDIYLA VE İKİ BİNA ARASI MESAFE 6.00M’DEN AZ OLMAMAK KOŞULU İLE BİR PARSELE BİRDEN FAZLA YAPI YAPILABİLİR. BİNA BOYU VE "Y(ENÇOK) " DEĞERİNİ AŞMAMAK ÜZERE TEK KATTA ÇÖZÜLEBİLİR.

1.2.2.2. TERMİNAL (OTOGAR)

ULAŞIMA DÖNÜK TESİS VE YAPILARIN YER ALABİLECEĞİ ALANLARDIR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;


 • MAKSİMUM EMSAL (KAKS)=1.00

 • MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ Y(ENÇOK)= 3 KAT

1.2.2.3. KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI

1.2.2.3.1. İÇERİSİNDE LOKANTA, RESMİ SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLER VE ÇEVRE SAĞLIĞI YÖNÜNDEN TEHLİKE OLUŞTURMAYAN İMALATHANELER İLE PATLAYICI, PARLAYICI VE YANICI MADDELER İÇERMEYEN DEPOLARIN YAPILABİLECEĞİ KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARIDIR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR; • MAKSİMUM EMSAL (KAKS)=0.50

 • MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ YENÇOK: 3 KAT,

 • MAKSİMUM SU BASMAN KOTU 0,50 METRE VE MAKSİMUM PARAPET YÜKSEKLİĞİ +0.50 METRE'DİR. SU BASMAN VE PARAPET YÜKSEKLİĞİ MAKSİMUM BİNA YÜKSEKLİĞİNE DAHİL DEĞİLDİR.

1.2.2.3.2. BİR PARSELDE BAĞIMSIZ BÖLÜM OLUŞTURMAMAK KAYDIYLA VE ARALARINDAKİ MESAFE 10 METRE'DEN AZ OLMAMAK KAYDIYLA BİRDEN FAZLA YAPI YAPILABİLİR.

1.2.2.3.3.ÜST KATI İLE İÇTEN BAĞLANTILI VE DEPO OLARAK KULLANILAN VE BAĞIMSIZ BÖLÜM OLUŞTURMAYAN BİR BODRUM KAT YAPILABİLİR

1.2.2.3.4. MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 2000 M²'DİR.

1.2.2.4. PAZAR ALANI

PAZAR ALANLARI KAPALI VEYA AÇIK OLARAK DÜZENLENEBİLİR. KAPALI PAZAR -YAPILMASI DURUMUNDA

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;


 • MAKSİMUM EMSAL (KAKS) =0.40

 • MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ "Y(ENÇOK)": 5.50 METRE(1 KAT)

 • YAPILARIN YOLLARA YAKLAŞMA MESAFELERİ 10 METREDEN AZ OLAMAZ.

 • YÜKSEKLİĞİ 4.50 METREYİ AŞMAYAN BİR BODRUM KAT YAPILABİLİR.

1.2.2.5. RESMİ KURUM ALANI

GENEL, KATMA VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERLE, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE’YE VEYA BU KURUMLARCA SERMAYESİNİN YARISINDAN FAZLASI KARŞILANAN KURUMLARA, KANUNLA VEYA KANUNUN VERDİĞİ YETKİ İLE KURULMUŞ KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE AİT BİNA VE TESİSLERDİR.

RESMİ KURUM ALANLARINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI;


 • MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.80

 • MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ "Y(ENÇOK) "= 2 KAT

1.2.2.6. AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI

1.2.2.6.1. BU ALANLARDA AKARYAKIT İSTASYONU, LPG İKMAL İSTASYONU, SERVİS BİRİMLERİ, MARKET, LOKANTA, ÇAY SALONU VB. TESİSLER YAPILABİLİR. KONAKLAMA TESİSİ YAPILAMAZ.

1.2.2.6.2. AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI, 5576/5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU UYARINCA ÇIKARTILAN 17.06.2004 GÜN VE 25495 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK 01.01.2005 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GIREN “PETROL PIYASASI LİSANS YÖNETMELIĞI”NE 09.03.2001 TARIH 24337 SAYILI RESMI GAZETEDE REVIZE EDILMIŞ TS11939 “SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) IKMAL ISTASYONU-KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN- EMNIYET KURALLARI STANDARDINA UYULMASI ZORUNLUDUR.

1.2.2.6.3. KARAYOLLARI KENARINDA YAPILMAK İSTENEN TESİSLERDE 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUN 18. MADDESİ GEREĞİNCE ÇIKARTILAN “KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK” KOŞULLARI İLE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ İLGİLİ TEBLİĞLERİNDE BELİRTİLEN KOŞULLARA UYULACAKTIR.

1.2.2.6.4. AKARYAKIT VE LPG ISTASYONLARINDA YAPILACAK OLAN KANOPILERIN YÜKSEKLIĞI, HAZIRLANACAK MİMARİ PROJESINE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR; • MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.50

 • MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ Y(ENÇOK) = 2 KAT

 • MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ= 3000 M2

 • ASMA KAT YAPILABİLİR.

1.2.2.7. KÜÇÜK SANAYİ ALANI

1.2.2.7.1. KÜÇÜK ÖLÇEKTE SANAYİ İŞLETMELERİNİN YER ALDIĞI, DAHA ÇOK DOĞRUDAN KENTLİYE YÖNELİK HİZMET ÜRETEN, 1593 SAYILI “UMUMİ HIFZISIHHA KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ”NE UYGUN OLARAK, ÇEVRE VE SAĞLIK KOŞULLARI AÇISINDAN AYRILMALARI VE GRUPLAŞMALARI GEREKLİ GÖRÜLEN İŞ ÜNİTELERİNİN YER ALDIĞI ALANLARDIR.

1.2.2.7.2. KÜÇÜK SANAYİ ALANLARINDA GEREKSİNİME YÖNELİK OLARAK YÖNETİM VE İDARİ MERKEZLER YER ALABİLİR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR; • MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.50

 • MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ Y(ENÇOK) = 3 KAT

 • MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ= 500 M2

 • ASMA KAT YAPILABİLİR.

1.2.2.8. ASKERİ ALAN VE ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ

1.2.2.8.1.ASKERİ ALANLAR, ASKERİ YASAK VE ASKERİ GÜVENLİK BÖLGELERİNDE, “ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU VE BU KANUNA İLİŞKİN YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

1.2.2.8.2.PLANDA SAHİL ŞERİDİNİN BİRİNCİ BÖLÜMÜNE ( * ) İŞARETLİ ALANDA HERHANGİ BİR YAPI YAPILAMAZ. ANCAK, 3830/3621 SAYILI “ KIYI KANUNU VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 17. MADDESİNİN 2. FIKRASINDA BELİRTİLEN YAYA YOLLARI, GEZİNTİ VE DİNLENME ALANLARI, SEYİR TERASLARI VB. YAPILABİLİR. BU ALANLAR TÜMÜYLE AÇIK ALAN OLARAK DÜZENLENİR VE İNŞAAT EMSALİNE KONU EDİLEMEZ.

1.2.3.TURİZM ALANLARI

1.2.3.1. OTEL ALANI

1.2.3.1.1. OTEL ALANLARI OLARAK TANIMLANAN ALANLARDA; OTEL MOTEL, HOSTEL, BUTİK OTEL, TATİL KÖYÜ PANSİYON GİBİ TESİSLER YER ALABİLİR. TOPLUMUN YARARLANMASINA AYRILAN AÇIK ALANLAR VE TURİZM TESİSİ NİTELİĞİNDEKİ TESİSLER V.B. TESİSLER İLE BU TESİSLERE HİZMET EDECEK SOSYAL DONATI VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI YAPILABİLİR. "OTEL ALANI" OLARAK PLANLANMIŞ ALANLARDA YAPILAN TURİZM TESİS VE YAPILARI SONRADAN BAŞKA BİR AMAÇ İÇİN KULLANILAMAZ.TAPU KÜTÜĞÜNÜN BEYANLAR HANESİNE TOPLUMUN YARARLANMASINA AYRILAN YAPI VE TURİZM TESİSİ OLDUĞU YAZILACAKTIR. "TURİZM TESİSİ TEK BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK ONAYLANMIŞTIR. KAT MÜLKİYETLERİNE VE KAT İRTİFAKINA KONU EDİLEMEZ" ŞERHİ DÜŞÜLMEDEN YAPI RUHSATI VERİLEMEZ.

1.2.3.1.2. BU ALANLARDA “2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU” VE 21.06.2005 TARİH VE 25852 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN "TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK " HÜKÜMLERİ GEÇERLİ OLUP, YÖNETMELİK’TE BELİRTİLEN ŞARTLARA UYULMASI VE TURİZM İŞLETME BELGESİ ALINMASI GEREKMEKTEDİR.  

1.2.3.1.3. TESİSAT KATI YAPILMASI HALİNDE YÜKSEKLİĞİ MAKSİMUM 1.80 M’DİR. TESİSAT KATI KAT ADEDİNDEN SAYILMAZ. ANCAK MAKSİMUM BİNA YÜKSEKLİĞİNE DÂHİLDİR.

1.2.3.1.4. TESİSLERDE LOBİ YA DA RESEPSİYONUN YÜKSEK YAPILMASI HALİNDE YALNIZCA BU BLOKTA SAÇAK KOTUNA 1.00M İLAVE EDİLİR.BUNUN DIŞINDAKİ HALLERDE HİÇBİR ŞEKİLDE SAÇAK KOTU VE KAT SAYISI GEÇİLEMEZ.

1.2.3.1.5. İNŞAAT CEPHESİ VE İNŞAAT DERİNLİĞİ YÖRESEL MİMARİ VE YAPILAŞMA DOKUSU DİKKATE ALINARAK TASARLANACAKTIR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR; • MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ =1000 M² VE EN AZ YOL CEPHESİ 20 M²`DİR.

 • YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ PLANDA AKSİNE BİR DÜZENLEME YOKSA, YOLLARDAN VE KOMŞU PARSEL SINIRINDAN 5M’DİR.

 • PARSEL İÇERİSİNDE BİRDEN FAZLA BLOK YAPILMASI DURUMUNDA İKİ BLOK ARASINDAKİ MESAFE EN AZ 6.5 M`DİR.

 • MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.45,

 • MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ "Y(ENÇOK) "= 3 KAT

 • BLOK BOYU 30 M’Yİ, CEPHEDE DEVAMLILIK İSE 15 M’Yİ GEÇMEYECEKTİR.

 • YAPININ TABİİ ZEMİN ORTALAMA KOTU ÜSTÜNDE VE ALTINDA KALAN GÖRÜNEN KAT YÜKSEKLİĞİ (BODRUM KAT HARİÇ) TOPLAMI MAKSİMUM 10.50 M ’DİR. (3 KAT).

 • HER DURUMDA OLUŞAN BODRUM KAT BİNA İZDÜŞÜMÜNÜ GEÇEMEZ.

1.2.3.2. GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARI

1.2.3.2.1. BU ALANLARDA KAMPİNG VE KONAKLAMA ÜNİTELERİNİ İÇERMEYEN; DUŞ, GÖLGELİK, SOYUNMA KABİNİ, WC, KAFE-BAR, PASTANE, LOKANTA, ÇAYHANE, AÇIK SPOR ALANLARI, SPOR TESİSLERİ, GOLF ALANLARI, AÇIK GÖSTERİ EĞLENCE ALANLARI, LUNAPARK, FUAR SU OYUNLARI PARKI VE ÖZELLİK TAŞIYAN EL SANATLARI ÜRÜNLERİNİ 20 M² Yİ GEÇMEYEN SERGİ VE SATIŞ ÜNİTELERİNİ İÇEREN YAPI VE TESİSLER YER ALABİLİR .

1.2.3.2.2. SAHİL ŞERİDİNDE KALAN BU TÜRDEKİ KULLANIMLAR İÇİN 3830/3621 SAYILI “KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULUR.

 • MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.05

 • MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ "Y(ENÇOK) "=4.50M (1 KAT) ASMA KAT YAPILMASI HALİNDE "Y(ENÇOK) "=5.50 (1 KAT)

 • TOPLAM İNŞAAT ALANI NET İMAR PARSELİ ÜZERİNDEN HESAPLANIR.

 • BU ALANLARDA MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 1000 M² VE EN AZ YOL CEPHESİ 20 M’DİR.

 • YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ PLANDA AKSİNE BİR DÜZENLEME YOKSA HER YÖNDEN 5 METREDİR.

 • BLOK BOYU 20 M’Yİ, CEPHEDE DEVAMLILIK İSE 15 M’Yİ GEÇMEYECEKTİR.

1.2.4.KORUNACAK ALANLAR

1.2.4.1.BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMINI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR

1.2.4.1.1.TARIMSAL NİTELİKLİ ALANLAR

TARIM ARAZİLERİNDE YAPILACAK İFRAZ İŞLEMLERİNDE; 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU,TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİ İLGİLİ HÜKÜMLERİNCE İŞLEM YAPILACAKTIR.

TARIMSAL AMAÇLI FAALİYETLERİN GEREKTİRDİĞİ (HAYVANCILIK, SERACILIK GİBİ...) ÇİFTÇİNİN BARINABİLECEĞİ YAPILAR VE MÜŞTEMİLATLARI DIŞINDA TARIM ALANLARINDA BARINMA AMAÇLI YAPILARA İZİN VERİLMEZ.

BU ALANLARDA TARIMSAL AMAÇLI YAPILAR YAPILABİLİR. ÇİFTÇİNİN BARINABİLECEĞİ YAPI EMSAL HESABINA DAHİL OLUP, İNŞAAT ALANI 75 M²'Yİ GEÇEMEZ. TARIMSAL AMAÇLI YAPILAR İÇİN; • MAKSİMUM EMSAL= 0,05'DİR.

1.2.5.SOSYAL ALTYAPI ALANLARI

1.2.5.1.EĞİTİM TESİSLERİ ALANLARI

1.2.5.1.1. İLKOKUL ALANI – ORTAOKUL ALANI – LİSE ALANI

OKUL VE OKULA HİZMET VEREN YURT, YEMEKHANE VE SPOR SALONU GİBİ TESİSLER İÇİN UYGULAMA İMAR PLANINDA AYRILAN ALANLARDIR. ÖZEL EĞİTİM TESİSİ YAPILACAK ALANLAR BELİRLENMEDEN ÖNCE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TAŞRA TEŞKİLATININ UYGUN GÖRÜŞÜ ALINIR.

İLKOKUL ALANI – ORTAOKUL ALANI - LİSE ALANLARINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;


 • MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 1.00

 • MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ "Y(ENÇOK) "= 3 KAT

1.2.5.2.SAĞLIK TESİSLERİ ALANLARI

1.2.5.2.1. HASTANE - AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

HASTANE, SAĞLIK OCAĞI, AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, DOĞUMEVİ, DİSPANSER VE POLİKLİNİK, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ, ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ GİBİ FONKSİYONLAR VE BU FONKSİYONLARA HİZMET VEREN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE AYRILAN ALANLARDIR. ÖZEL SAĞLIK TESİSİ YAPILACAK ALANLAR BELİRLENMEDEN ÖNCE SAĞLIK BAKANLIĞININ TAŞRA TEŞKİLATININ UYGUN GÖRÜŞÜ ALINIR • MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 1.00

 • MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ "Y(ENÇOK) "= 3 KAT

1.2.5.3. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI

1.2.5.3.1. SOSYAL TESİS ALANI

SOSYAL YAŞAMIN NİTELİĞİNİ VE DÜZEYİNİ ARTIRMAK AMACI İLE TOPLUMUN FAYDALANACAĞI KREŞ, KURS, YURT, ÇOCUK YUVASI, YETİŞTİRME YURDU, YAŞLI VE ENGELLİ BAKIMEVİ, REHABİLİTASYON MERKEZİ, TOPLUM MERKEZİ, ŞEFKAT EVLERİ GİBİ FONKSİYONLARDA HİZMET VERMEK ÜZERE AYRILAN KAMU VEYA ÖZEL MÜLKİYETTEKİ ALANLARDIR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;


 • MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.40

 • MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ "Y(ENÇOK) "= 2 KAT

1.2.5.3.2. KÜLTÜREL TESİS ALANI

KÜTÜPHANE, SERGİ SALONU, MÜZE, SİNEMA VE TİYATRO, KREŞ, ANAOKULU, KURS, YURT, ÇOCUK YUVASI, YETİŞTİRME YURDU, YAŞLI VE ENGELLİ BAKIMEVİ, REHABİLİTASYON MERKEZİ, KADIN VE ÇOCUK SIĞINMA EVİ, ŞEFKAT EVLERİ GİBİ KULLANIMLARA AYRILAN KAMUYA VEYA ÖZEL ŞAHISLARA AİT TESİSLERİN TEK BAŞINA VEYA BİRKAÇININ BİR ARADA YAPILABİLDİĞİ ALANLARDIR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;


 • MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.40

 • MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ "Y(ENÇOK) "= 2 KAT

1.2.5.3.3. AÇIK SPOR TESİSİ ALANI

SPOR VE OYUN İHTİYACI KARŞILANMAK, SPOR FAALİYETLERİ YAPILMAK ÜZERE KENT BÖLGE VEYA SEMT ÖLÇEĞİNDE AYRILAN AÇIK SPOR TESİS ALANLARIDIR. BU ALANLARDA AÇIK OTOPARKLAR İLE SEYİRCİ VE SPORCULARA YÖNELİK TRİBÜN, WC, SOYUNMA KABİNİ, BÜFE, KAFETERYA V.B. VE SPOR FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ZORUNLU BİRİMLER YER ALABİLİR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;


 • MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.15

 • MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ "Y(ENÇOK) " = 1 KAT

1.2.5.3.4. KAPALI SPOR TESİSİ ALANI

SPOR VE OYUN İHTİYACI KARŞILANMAK, SPOR FAALİYETLERİ YAPILMAK ÜZERE KENT BÖLGE VEYA SEMT ÖLÇEĞİNDE AYRILAN KAPALI TESİS ALANLARIDIR. BU ALANLARDA AÇIK VEYA KAPALI OTOPARKLAR İLE SEYİRCİ VE SPORCULARA YÖNELİK TRİBÜN, WC, SOYUNMA KABİNİ, BÜFE, KAFETERYA V.B. VE SPOR FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ZORUNLU BİRİMLER YER ALABİLİR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;


 • MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.40

 • MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ "Y(ENÇOK) " = SERBEST

1.2.5.4.İBADET ALANLARI

1.2.5.4.1. CAMİ

YAPININ ÖZELLİĞİNDEN DOLAYI ÇEKME MESAFELERİ VAZİYET PLANI İLE BELİRLENİR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;


 • MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.60

 • MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ "Y(ENÇOK) "= SERBEST

1.2.5.5.AÇIK YEŞİL ALANLAR

1.2.5.5.1. PARK

MEVCUT AĞAÇ DOKUSU DİKKATE ALINARAK TABİİ ZEMİN VEYA AZ TESVİYE EDİLMİŞ TOPRAK ZEMİN ALTINDA KALMAK ÜZERE, AĞAÇLANDIRMA VE BİTKİLENDİRME İÇİN YETERLİ DERİNLİKTE TOPRAK ÖRTÜSÜ OLMASI VE STANDARTLARI SAĞLAMASI KAYDIYLA OTOPARK VE HAVUZ İLE AÇIK SPOR VE OYUN ALANI, ÇOCUK OYUN ALANI, UMUMİ HELA, SÖKÜLÜP TAKILABİLİR MALZEMEDEN YAPILMAK KAYDIYLA; AÇIK ÇAY BAHÇESİ BÜFE, PERGOLE, KAMERİYE, MUHTARLIK, GÜVENLİK KULUBESİ, SPORCU SOYUNMA KABİNLERİ, TAKSİ DURAĞI, TRAFO GİBİ TESİSLERİN YAPILABİLDİĞİ KENTTE YAŞAYANLARIN YEŞİL BİTKİ ÖRTÜSÜ İLE DİNLENME İHTİYAÇLARININ KARŞILANDIĞI ALANLARDIR. • MAKSİMUM TABAN ALANI KAT SAYISI (TAKS)= 0.03

 • MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ "Y(ENÇOK) " = 1 KAT

1.2.5.5.2. MEZARLIK ALANI

MEZARLIK ALANI İLE BUNLAR ÜZERİNDEKİ KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BÜFE, HELÂ, SU DEPOSU, TERFİ MERKEZİ, TRAFO MERKEZİ GİBİ TEKNİK ALTYAPI TESİSLERİ, ULAŞIM VE HABERLEŞME NOKTALARI, AYDINLATMA ELEMANLARI, ÇÖP KUTUSU, BANK, REKLAM VE BİLGİLENDİRME LEVHA VE PANOLARI GİBİ KENT MOBİLYALARI İLE PEYZAJ DÜZENLEMELERİ YAPILABİLİR.1.2.6. TEKNİK ALTYAPI ALANLARI

BU ALANLARDA; BELEDİYE ÇÖP AYRIŞTIRMA TESİSLERİ, KATI ATIK DEPOLAMA VE TASFİYE YERLERİ, HER TÜRLÜ SIVI ATIĞIN İLGİLİ MEVZUATTA BELİRTİLEN STANDARTLARI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE ARITILMASI VEYA BERTARAF EDİLMESİ İÇİN KURULAN ARITMA TESİSLERİ, TERFİ VE POMPA İSTASYONLARI, SU KUYULARI, SU DEPOSU, TRAFO BİNALARI, BAZ İSTASYONLARI VB. TEKNİK ALTYAPI TESİSLERİ YER ALABİLİR.BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

 • MAKSİMUM EMSAL (KAKS)=0.50

 • MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ Y(ENÇOK)= 2 KAT
Yüklə 85,45 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə