PredgovorYüklə 3,29 Mb.
səhifə48/135
tarix23.01.2018
ölçüsü3,29 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   135


1.

Marohnić, Viktor. Smanjivanje dimenzijske složenosti otkrivanja znanja u skupovima podataka. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 7.7.2005., 80 str., voditelj: Bogunović, Nikola.

2.

Pek, Edgar. Formalna verifikacija komunikacijskih protokola u raspodijeljenim sustavima. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 3.11.2005, 150 str., voditelj: Bogunović, Nikola.Diplomski radovi


1.

Djerasimović, Petar. Automatizirano otkrivanje znanja temeljeno na knjižnici komponenata. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 23.6. 2005., 80 str., voditelj: Bogunović, Nikola.

2.

Hofman, Dario. Sigurnost u virtualnim privatnim mrežama. Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 22.12.2005., 55 str., voditelj: Bogunović, Nikola.Elaborati, izvještaji i studije


1.

Vojnović, Božidar. Karakterizacija složenih elektroničkih signala, 2005. (elaborat)Međunarodni ugovori


Gamberger, D.: Intelligent Data Analysis, Hrvatsko-slovenski bilateralni program suradnje u području znanosti i tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija

Odličja i nagrade


ZLATNA MEDALJA I PRIZNANJE MEĐUNARODNOG SAJMA INOVACIJA U ŽENEVI, 2005. (M. Stipčević, B. Medved-Rogina)

QRBG121 kvantni generator slučajnih brojeva


Dr. sc. Branka Medved-Rogina
ZLATNA ARCA, 3. MEĐUNARODNA IZLOŽBA INOVACIJA, NOVIH IDEJA, PROIZVODA I TEHNOLOGIJA, ZAGREB, 2005. (M. Stipčević, B. Medved-Rogina).

QRBG121 kvantni generator slučajnih brojeva


Dr. sc. Branka Medved-Rogina

Dodiplomska i poslijediplomska nastava


Dodiplomska nastava
OPTIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE

Radiokomunikacije i profesionalna elektronika, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Voditelj(i): Medved-Rogina, Branka; Šipuš, Zvonimir

Predavač(i): Medved-Rogina, Branka


POLICIJSKE OPERATIVNE TEHNIKE

Sveučilišni studij kriminalistike, Policijska akademija, Zagreb

Voditelj(i): Medved-Rogina, Branka

Predavač(i): Medved-Rogina, BrankaPoslijediplomska nastava
ALGORITMI U BIOINFORMATICI

Poslijediplomski doktorski studij, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Voditelj(i): Ristov, Strahil

Predavač(i): Ristov, Strahil
http://www.irb.hr/hr/str/zfk
ZAVOD ZA FIZIČKU KEMIJU

DIVISION OF PHYSICAL CHEMISTRY
Predstojnik: dr. sc. Aleksandar Sabljić

Tel. ++385 1 4561 089, e-mail: sabljic@irb.hrUstroj zavoda:
Laboratorij za kemijsku kinetiku i atmosfersku kemiju, dr. sc. Dunja Srzić, voditeljica laboratorija
Laboratorij za radiokemiju, dr. sc. Nada Filipović-Vinceković, voditeljica laboratorija
Grupa za teorijsku kemiju, dr. sc. Tomislav Živković, voditelj laboratorija
Laboratorij za kemijsku i biološku kristalografiju, dr. sc. Marija Luić, voditeljica laboratorija
Laboratorij za magnetske rezonancije, dr. sc. Boris Rakvin, voditelj laboratorija
Laboratorij za analitičku kemiju, dr. sc. Ivan Habuš, voditelj laboratorija
Tajništvo, Albina Baruškin, tajnica

Program rada:

Sintetitizirana je nova vrsta dvostruko ciklopaladiranih kompleksa azobenzena i 4-aminoazobenzena u kojima su molekule otapala (dimetilformamida ili dimetilsulfoksida) vezane na paladij preko atoma kisika u trans položaju prema Pd-C vezi. Eksperimentalni strukturni rezultati dobiveni na osnovi 1H, 13C NMR te kemijske i kristalne strukturne analize racionalizirani su kvantno-kemijskim računima. Vrlo jednostavna sinteza s visokim iskorištenjem dvostrukopaladiranih azobenzena, te prisutnost dvije labilne molekule otapala koje se mogu lako izmijeniti s drugim dušikovim ligandima, čini ove komplekse idealnim građevnim blokovima za dizajniranje organometalnih polimera i metalomezogena (spojeva sa svojstvima tekućih kristala).

U kristalu L-alanina po prvi puta su određena hiperfina i kvadrupolna cijepanja dušikove jezgre odcjepljene amino skupine u stabilnom paramagnetskom centru uz pomoć impulsne ESR spektroskopije i dvodimenzionalne metode detekcije, 2D-HYSCORE (Chem. Phys. Lett. 415 (2005) 161). Dobiveni rezultati otvaraju nove mogućnosti za razumijevanje i modeliranje stabilnog paramagnetskog centra u L-alaninu koji pored svoje biološke važnosti je i osnova za ESR-dozimetriju. 

Samoorganizacijom amfifilnih molekula u vodi nastaju različite supramolekule. Bolje razumijevanje odnosa struktura molekule/reaktivnost omogućuje kontrolu morfologije supramolekula, a time i kontrolu njihovih fizičko-kemijskih i primjenskih svojstva. Za pripravu micela, vezikula i/ili tubica optimalnih svojstava za specifičnu primjenu koriste se dva načina. Jedan je priprava novih površinski aktivnih tvari (PAT) variranjem strukturnih dijelova molekule, a drugi je variranjem stanja u vodenoj otopini. Pripravljena je serija novih nesimetričnih dimernih PAT s različitom duljinom fleksibilnog poveznika. Kraći poveznici doprinose manjoj zakrivljenosti supramolekula, te nastaju izdužene crvolike micele, dok dulji poveznici doprinose većoj zakrivljenosti supramolekula i nastaju sferoidne micele. Drugim načinom, koji se oslanja na promjenu sastava otopine, pripravljene su divovske vezikule kod određenog molnog omjera kationske PAT i biopolimera suprotnog naboja ili u katanionskim smjesama.

Ispitivane su reakcije petnaesteročlanog dioksa-diaza makrocikla i niza natrijevih soli NaX (X = pikrat, ClO4, BF4, PF6, SCN i BPh4) u metanolu. Istraživanja su pokazala da ne dolazi do stvaranja natrijevih kompleksa već nastaju soli s protoniranim makrocikličkim ligandom. Odnos makrocikla i protona ovisi o anionu natrijeve soli i određuje položaj protona unutar ili izvan makrocikličke šupljine. Sustav vodikovih veza koji stabilizira smještaj protona u tim spojevima studiran je pomoću rendgenske strukturne analize i spektroskopskih mjerenja.

Research programme:

Palladocycles are one of the most popular and investigated classes of cyclometalated compounds due to their extensive application in organic synthesis, catalysis, photochemistry and in the design of new metallomesogenes. We have prepared the first examples of doubly cyclopalladated azobenzenes and structures were determined by X-ray analysis and NMR spectroscopy. Quantum-chemical calculations indicated that these structures are indeed the most stable among all isomers conceivable by varying the solvent heteroatoms coordinated to the palladium atom and relative positions of solvent molecules and chlorine atom (M. Ćurić, et al. Inorg. Chem. 2005, 44, 5975). Two metalated phenyl rings and two easily replaceable solvent ligands make these complexes excellent building blocks for designing wide variety of metallomesogens, organometallic polymers and even more elaborate supramolecular systems.

The two-dimensional hyperfine sublevel correlation (2D-HYSCORE) spectra of the L-alanine γ-irradiated crystal were measured to detect possible contribution of 14N hyperfine splitting to the spectrum of stable radical centers. The 14N hyperfine and quadrupole tensors are evaluated and assigned to abstracted NH3 molecule, which is a product of the first stable radical formation. The obtained results can be used as potential new elements for description of the environment of the first stable L-alanine radical in the crystal lattice (B. Rakvin, N. Maltar-Strmečki, Chem. Phys. Lett. 2005, 415, 161).

The self-assembly process of amphiphilic molecules in water results in the formation of a wide range of supramolecules. To design micelles, vesicles and tubules of optimal performance for specific application two approaches have been used: (i) synthesis of new surfactants by altering their structural elements and (ii) modification of conditions in aqueous solution. The second approach enables formation of giant vesicles and tubules at proper molar ratio of the cationic surfactant and oppositely charged biopolymers or oppositely charged surfactants in catanionic mixtures (V. Tomašić, et al. J. Colloid Interf. Sci. 2005, 285, 342). Investigated structures are promising novel systems for drug and gene delivery, cosmetic formulations, templates for microscale metal tubules for electronic and magnetic materials, etc.The chemistry of mixed-donor macrocycles has attracted continuous attention due to their ability to bind selectively different chemical species. Diffusion of proton in the dioxa-diaza heteromacrocyclic compound was investigated by crystallographic and spectroscopic studies. Transfer of proton either inside or outside the macrocyclic cavity imposes different hydrogen bond networks which stabilize the binding site of the proton in the protonated macrocyclic species (Lj. Tušek-Božić, Polyhedron, 2005, 24, 97).

Znanstvenoistraživački projekti MZOŠ-a i njihovi voditelji


0098030

SVOJSTVA I PONAŠANJE ATMOSFERSKIH MIKROKONSTITUENATA, Tomislav Cvitaš

0098031

POVRŠINSKI AKTIVNE TVARI, PROCESI U OTOPINAMA I NA MEĐUPOVRŠINAMA, Nada Filipović-Vinceković

0098032

REAKTIVNOST I REAKCIJSKI MEHANIZMI, Dunja Srzić

0098033

ISTRAŽIVANJA KEMIJSKE REAKTIVNOSTI I FEMTOSEKUNDNIH PROCESA, Aleksandar Sabljić

0098034

RAZVOJ I PRIMJENA MODELA U KEMIJI I BIOINFORMATICI, Nenad Trinajstić

0098035

STRUKTURNA I BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NOVIH KOMPLEKSNIH SPOJEVA, Ljerka Božić

0098036

STRUKTURA I SVOJSTVA (BIO)MOLEKULA, Biserka Kojić-Prodić

0098037

BIOFIZIKA MEĐUDJELOVANJA LIPOPROTEINA I AKTIVNIH TVARI, Greta Pifat-Mrzljak

0098038

ELEKTRONSKA SPINSKA REZONANCIJA U SUSTAVIMA S PARAMAGNETSKIM ČESTICAMA, Boris Rakvin

0098039

MODELIRANJE NOVIH UGLJIKOVIH MATERIJALA, Ante Graovac

0098040

MEĐUDJELOVANJE BIOMEMBRANA S AMINO KISELINAMA I PEPTIDIMA, Vesna Nöthig-Laslo

0098041

MULTIDISCIPLINARNA SEDIMENTOLOŠKA ISTRAŽIVANJA, Halka Bilinski

0098042

MATERIJA U EKSTREMNIM UVJETIMA, Slobodan Bosanac

0098043

OPIS I PONAŠANJE KVANTNIH SISTEMA U INTERAKCIJI, Tomislav Živković

0098142

RAZVOJ ANALITIČKIH METODA I KOMBINATORNE KEMIJE U SINTEZI BIBLIOTEKA PEPTIDA, Ivan Habuš


Yüklə 3,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   135
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə