Prefabrik karkas bina yapimi sözleşmesiYüklə 36,04 Kb.
tarix14.08.2018
ölçüsü36,04 Kb.
#70962


TEK KATLI PREFABRİKE BİNA İNŞAATI YAPIMI YAPIM İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

İŞİN TARİFİ
Uşak İli Fatih Mahallesi Ova Caddesi Üzeri’nde bulunan Halil Gedik Spor Kompleksi içerisinde idarenin belirleyeceği alan üzerinde prefabrik bina inşaatı yapılacaktır. Prefabrik binaya ait temel ve zemin kaplanması işleri ile gerekli altyapı imalatları idare tarafından yapılacaktır.

GENEL 1. Tüm bu şartname karşısındaki tüm işler TS500 ile belirtilen teknik şartnameler kapsamında yapılacaktır. İhaleyi alan yüklenicinin bu ihale kapsamındaki tüm imalatlarda yetkin ve hakim olduğu kabul edilecektir.
 1. Yüklenicinin yapacağı imalatlardaki bozukluklar (malzeme dahil) tamamen yüklenicinin sorumluluğunda olup, bu gibi imalatlar idarece söktürülür ve yenisi bedelsiz olarak yükleniciye yaptırılır. Geçici kabulde tüm mahaller kullanıma hazır halde temiz, tozsuz, lekesiz, pürüzsüz halde hemen kullanıma hazır bir şekilde, hiç bir inşaat pisliği ve tozu olmaksızın, ek bir temizliğe gerek kalmayacak şekilde teslime hazır olacaktır.
 1. Kullanılacak tüm malzemeler tercihen TSE ve/veya ISO belgeli olacaktır.
 1. İdarece kullanılması istenmeyen malzemeler iş başına getirilmeyecek getirilmesi halinde en kısa sürede iş yeri dışına yüklenici tarafından çıkarılacak bundan dolayı İdare asla sorumlu olmayacaktır.
 1. İşçilik, birinci sınıf olacak ve en kaliteli işçilik şartlarına uygun olacaktır. Teknik Şartnamelerdeki standartlara minimum uygunluk sağlanacaktır.
 1. İşin başlayışından bitişine kadar tüm iş ve işçi güvenliği yükleniciye ait olacaktır.
 1. “Malzeme” terimi, Yüklenici tarafından temin edilen ve işe göre, her cins ham, işlenmiş veya imal edilmiş bütün malzeme, teçhizat ve makine anlamına gelecektir. Yüklenici, tüm imalatlarda (inşaat, mekanik, elektrik) kullanacağı malzemeleri idareye, üretim veya şantiyede kullanmadan önce onaylatacaktır. Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuar yada kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini İdare onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her türlü alet, malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından sağlanacaktır.
 1. Malzemelerin seçimi esnasında Yüklenicinin sunacağı en az üç çeşit malzeme numunesinin birisini idare seçebilecektir.
 1. Kesin kabul yapılana kadar müteahhit malzemeden ya da yapım hatasından kaynaklanan her türlü sorunu gidermek ve malzemeyi değiştirmekle yükümlüdür.
 1. İhale kapsamındaki bütün işler Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki esaslara göre yapılacaktır. İhaleye giren her istekli Yapım İşleri Genel Şartnamesini kabul etmiş sayılır.
 1. Yüklenici firma oluşacak her türlü imalat ve montaj hatalarından sorumlu olacaktır. Montaj işi yüklenici tarafından işin ehli kişilere yaptırılacaktır. Oluşacak değişik imalat ve uygulama zorunluluklarında “Müteahhit” gerekli tüm yaklaşımlarını ve detay resimlerini “Kontrollük”e onay için sunacaktır. Onaylanan değişiklik isteklerinin getireceği tüm mali yükümlülükler “Müteahhit” tarafından yüklenilecektir.
 1. “Kontrolluk”un imalatı kontrol etmiş olması “Müteahhit”i sorumluluktan kurtarmaz. “Kontrolluk”un kontrollük teşkilatı imalattaki kusurlu işleri hemen veya kesin kabule kadar geçen zaman içinde reddetme hakkına sahiptir. Aksine bir talimat verilmedikçe son kontrollün yapılıp işin proje ve şartnamelere uygunluğu tespit edildikten sonra müsaade edilecektir.
 1. Kontrolluk”, “Müteahhit”in imalat sahasına serbestçe girip çıkabilecektir. İmalatın proje ve şartnameye göre yapılıp yapılmadığını kontrol edecek ve yapılan işten tatmin olabilmesi için “Müteahhit” kendisine gereken imkan ve kolaylığı sağlayacaktır. “Müteahhit” imalat sırasında yapılan işlerle ilgili bilgiyi “Kontrolluk”a kesintisiz verecektir.
 1. Nakliye ve nakliye sigortası bedeli belirtilen iş içerisindedir.
 1. Prefabrik bina malzemeleri kesit tayini yapılacaktır. Avam Projesi ilgili projesinde tarif edilen işin; Mimari, statik, mekanik ve elektrik projeleri işi alan kişi tarafından hazırlanacak ve idareye onaylattırılacaktır. Ruhsat işlemleleri idare tarafından tamamlanacaktır.
 1. Tüm bina elemanları ( Duvar panelleri ve birleşim elamanları, tavan kaplaması, tavan yalıtımı, çatı kaplaması v.b. imalatların tamamı ) yüklenici tarafından temin edilecek ve montajı tamamlanacaktır.
 1. İşin montajı, cam dahil kapı ve pencere doğramaları yüklenici tarafından yapılacaktır.
 1. Bina içi elektirk tesisatı malzeme ve uygulamaları ( Prizler, anahtarlar, sigortalar, floresan aydınlatma armatürleri, kablolama işlemeleri ) yüklenici tarafından yapılacaktır.
 1. Bina içi Sıhhi Tesisatı malzeme ve uygulamaları yüklenici tarafından yapılacaktır.
 1. İç ve Dış Tavan, Metal Aksam Boya ve Astarlama İşlemleri ( Birleşim elamanlarının kendi içinde silikolanması) yüklenici tarafından yapılacaktır.
 1. Teknik açıdan gerekli ise uygun nitelikte vinç temini yüklenici tarafından yapılacaktır.
 1. Ankraj çukurlarının verilen beton planına göre açılması ve beton ile doldurulması yapımı yüklenici tarafından yapılacaktır. ( İdare yardım edecektir.)
 1. Malzemelerin şantiyede kamyondan indirilmesi, malzemelerin şantiyede depolanması, malzemelerin şantiyede her türlü dış etkene karşı korunması işlemi ve bu işlemler sırasında oluşabilecek her türlü risk yükleniciye aittir.
 1. Bina zemin betonuna ankrajlarla ve çelik dübellerle tesbit edilecektir.


MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Sözkonusu prefabrik binaya ait dış duvar ısı iletim katsayısı min. 0,64 kcal/m²hc, iç duvar iletim katsayısı ise min. 0,60 kcal/m²hc olacaktır, çatı ısı iletim katsayısı ise min. 0,46 kcal/m²hc olacaktır. Şaşe yük kapasitesi ise min. 200 kg m2 yönetmeliklerine uyulacaktır. ( T.S. 498’e uygun ) olarak imal edilecektir. Bina ısı yalıtımında TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliği, Ses yalıtımında ise TS 187 ve TS 854 yönetmeliklerine, Binanın Yangına Dayanımı için ise; TS 1263, DIN 4102, TS EN 1350 – 1 ( Binaların Yangından korunması Hakkında Yönetmelik ) yönetmeliklerine uyulacaktır. Bina duvar yalıtımı 3. Iklim bölgesine, çatı yalıtımı ise 2. İklim bölgesine uygun olarak imal edilecektir.
TAŞIYICI SİSTEM
350 N / mm² akma mukavemetine sahip ( St52) galvaniz rula saçdan makineden çekilmiş panel karkası, çatı makasları ve aşıklar ile çarprazlardan oluşacaktır. Statik hesaplamalar neticesinde gerektiğinde profil et kalınlıkları ve genişlikleri değiştirilerek veya kolon takviyesi yapılarak sistem rijit duruma getirilecektir. Prefabrik yapı imalatları kar yükü 80 kg/m², rüzgar hızı 102 km/h, 1.derece deprem bölgesi için gerekli deprem yönetmeliği uygulamaları dikkate alınarak yapılacaktır. Çelik malzeme ST 52- Hesap kriteri : TS 648, TS 498, TS 11372

Betopan : TSEN 634-2, Cam Yünü: TS 901, DIN 18165- Polistren Köpük: TS 7316 olacaktır.


DIŞ VE İÇ DUVARLAR

Diş ve iç duvar kalınlığı min.8 cm. olacaktır ve panel yüksekliği ise 250 cm olacaktır. İç ve dış Duvarların her iki yüzeyi 8*1250*2500 mm ( fiber cement yanmaz desenli/düz levha - EN 13051-1 / A1 Sınıfı ) kaplanacaktır. Min. 64x50x1,2 mm ölçülerinde makineden çekilmiş ( ST 52 ) yüksek standartta çinko kaplanarak galvanize edilmiş C/U kesitli cold formed profil karkas yapı çeliği, statik hesaplamalar ve konstrüksiyon gereğine gore 0,8 – 2 mm arasında değişebilmektedir. Dış ve İç duvar panelleri 60 mm kalınlığında polistren köpük (EPS) yangın sınıfı B1 olan yalıtım malzemesi kullanılarak imal edilecektir.


Fibercement levhalar 250 cm yükseklikte,125 cm eninde ve 8 mm kalınlığında, yanmaz, su ve nemden etkilenmez, ısı-ses yalıtımına sahip malzemeden imal edilecektir. Bina Duvar Birleşimleri Cıvata Somun Bağlantılı olup, Duvar Birleşimlerinde Sızdırmazlık İçin PVC H yapı profilleri kullanılacaktır.

Dış duvarlar ahşap görünümlü fibercement levhalardan oluşacaktır. Renkler idare tarafından belirlenecektir.


ÇATI:
Beşik çatılı, 125 cm ara ile Yüksek standartta renkli galvaniz rulo saçtan üretilmiş C ve U kesitli 20 cm PVC saçaklı Çelik makaslarda profil kalınlıkları hesap sonuçlarına göre 0,8 – 2 mm arasında değişebilir. Çatı; Açılı omega kesitli (80x50x0,9 mm) galvaniz rulo saçtan C kesitli cold formed profil aşıklardan oluşacaktır. Saçak 20 cm. fibercement kaplamalı olacaktır. Çatı kaplaması; 8 27*200 ) mm hadve derinlikli ve 0,45mm boyasız galvanize trapez sac olaktır. Saçak altı ve mahya altında yalıtım için siyah sünger kullanılacaktır. Ayrıca havalandırmayı sağlamak için saçaklarda ( 150*150 ) mm makas alınlarında ise ( 150*300 ) mm pvc menfez imalatı yapılacaktır.
TAVAN:
6 mm fibercement yanmaz tavan malzemesi, galvaniz sacdan omega, PVC kılıf ve metal takviyeli PVC H profil ( Pas ve terlemeyi önlemek için) birleşim elemanları kullanılacaktır. Tavan yalıtımında 8 cm şilte cam yünü olacaktır.


DIŞ KAPILAR:

Dış ölçüleri min. K3 160/195 cm çift kanatlı sac kapı ( 1,0 mm üzeri film kaplı coil coating sistem ral 9002 hazır boyalı galvaniz sac kaplamanın içinde çift tarafı sunta EPS dolgulu)İÇ KAPILAR:

Dış ölçüleri min. K1 72/195 cm ve K2 80/195 cm mdf-lam pres kapı (ahşap karkaslı kraft dolgulu ) kanat kalınlığı 42 mm kullanılacaktır.PENCERELER:
Pencereler Min. P1 80/120 cm ebatlı tek kanatlı PVC pencere olacaktır, ( 4+9+4 ) mm çift ısı camlı olacaktır.
Vasistaslar 80/40 cm ebatlı ( +/- 3 cm ) tek kanatlı PVC ,( 4+9+4 ) mm çift camlı olacaktır.
DUVAR BİRLEŞİMLERİ:
Bina duvar birleşimleri cıvata somun bağlantılı olup, duvar birleşimlerinde sızdırmazlık için PVC H yapı prıfilleri kullanılacaktır.
AKSESUARLAR:
Kenar omegası, pano üstü omega, Z, alın kenar kaplama malzemesi, pencere körkasaları, saçak altı kaplama malzemesi PVC ‘dir. ( Pas ve Terlemeyi önlemek için )
TAVAN BİRLEŞİMLERİ :
6 cm fibercement tavan malzemesi, galveniz saçtan omega, boyalı alüminyum T profil ( Pas ve Terlemeyi önlemek için ) birleşim elemanları kullanılarak birleştirilecektir.
SIHHİ TESİSAT:

Planda belirtilen yerler için gerekli pis su ve temiz su tesisatlarında PVC borular sıva üstü tesisat olarak kullanılacaktır. Soğuk-Sıcak su tesisatlı, lavabodan çıkışlı bataryalar kullanılacaktır.

Lavabolar ; (40*50) cm duvar tipi ayaklı lavabo olacak

Lavabo ve duş mıslukları ; soğuk su tesisatlı lavabolarda musluklar duvara montajlı, sıcak su tesisatlı lavabolarda musluklar lavabodan çıkışlı.

Wc Taşı ;1 Adet Plastik rezervuarlı alaturka hela taşı ve 1 Adet plastik rezervuarlı klozet olacak.

Duş Teknesi ; ( 80*80 ) cm akrilik

Mutfak evyesi ; 50*100 cm evye krom malzemeden, alt ikili dolap suntalem yapılacaktır.

ELEKTRİK TESİSATI:
Tavanda döşenecek olan elektrik kablolaması için PVC kablo kanalı kullanılacaktır. Sıva üstü tesisat yapılacaktır. Tüm elektrik malzemeleri 1. sınıf ve TSE standartlarında olacaktır. Normal mekanlarda Floresan TMS Armatür, ıslak mekanlar ve dış kapı üstünde Glop-IP 44 armatür kullanılacaktır. TSE belgeli priz ve anahtarlar kullanılacaktır.
Kablo : NYM, 220 Volt, 50Hz

Priz Sortileri : (3*2,50) mm2 NYM, Priz Linyeleri ; ( 4*2,50) mm2 NYM

Aydınlatma Sortileri ; ( 2*1,50 ) mm2 NYM, Linyeleri; ( 3*1,50 ) mm2 NYM
Aydınlatma Armatürleri ;
- Normal Mekan ; Simit Floresan ; ( 2*36 ) W – ( 1*36 ) W – ( 2*18 ) W –

( 1*18 ) W Floresan TMS Armatür.

- Islak Mekan ve Dış Kapı Üstü ; Glop – IP 44
-Ayrıca; 1, 4, 5 ve 8 no’lu ofis odalarında min. ikişer adet diğer ofis odalarında ise min. birer adet telefon ve data kablosu ve çıkışı bulunacaktır.
BOYA:
Dış cephede 2 kat Silikonlu dış cephe boyası, İç cephede 2 kat Plastik esaslı iç cephe boyası kullanılacaktır. Galveniz dışı metal aksam ise; 1 kat rapit astar + dış yüzeylerde 2 kat yağlı boya olacaktır. Renk seçimi idare tarafından yapılacaktır.
GARANTİ SÜRESİ:
Malzemeler işçilik ve imalat hatalarına karşı 2 (İki) yıl garantili olacaktır.
Melih Tahsin KARAKOÇ Ekrem TAŞKESDİK

İnşaat Mühendisi Park ve Bahçeler Müd. V.


Bedii BEŞKAZALIOĞLU

Belediye Başkanı A.

Belediye Başkan Yrd.

Yüklə 36,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə