Proces verbal încheiat azi 26 Martie 2015 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului OradeaYüklə 91,97 Kb.
tarix17.08.2018
ölçüsü91,97 Kb.

PROCES VERBAL
Încheiat azi 26 Martie 2015 cu ocazia şedinţei extraordinare a

Consiliului Local al Municipiului Oradea

Participă următorii consilieri: d-l Bârsan Ioan, d-l Bonchiş Ioan, d-na Bunea Doina, d-l Câmpan Ioan, d-na Coste Marina Adelina, d-l Dan Octavian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Felea Adrian Ioan, d-l Filimon Teofil Laviniu, d-l Huszar Istvan Eric, d-l Lascu Tudor Sebastian, d-l Manea Mihai, d-l Mălan Mircea, d-l Negrean Daniel Dumitru, d-l Popa Dan Lucian, d-l Ritli Laszlo Csongor, d-l Stângă Adrian, d-l Tau Ioan, d-ra Vig Hajnalka Ildiko, d-l Vulcu Daniel Sorin.

Lipsesc motivat: d-na Debelka Boglarka Lilla, d-l Kis Gabor Ferenc, d-l Mohan Aurel George, d-l Sarkozi Zoltan, d-l Szabo Jozsef.
Invitaţi: d-l Eduard Florea – city-manager, d-na. Eugenia Borbei – director executiv Direcţia Juridică, d-nul Beltechi Cristian – director executiv A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Aurelia Tenţ - Direcţia Tehnică, d-nul Marius Moş – director executiv D.M.P.F.I., d-na Arina Moş – director A.S.C.O., reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.
Dl. Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea

Bună ziua, v-aş ruga înainte de a intra în protocolul deschiderii şedinţei să vă anunţ că, va trebui să alegem acuma, pentru această şedinţă, un preşedinte de şedinţă deoarece preşedintele titular dl. Kis Gabor este plecat într-o delegaţie şi sigur nu putem să ne desfăşurăm activitatea fără preşedinte de şedinţă conform uzanţelor şi legilor în vigoare. Dau cuvântul dlui viceprimar Huszar pentru a face propuneri, vă rog dle viceprimar.


Dl. Huszar Istvan Eric – viceprimar al Muncipiului Oradea

Mulţumesc dle secretar, l-aş propune pe dl. Ritli ca şi preşedinte interimar.


Dl. Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea

Acceptaţi dle Ritli?


Dl. Ritli Ladislau Csongor – consilier local

Da accept.


Dl. Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea

Vă rog


Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Mulţumim, poftiţi dle preşedinte.

Şedinţa consiliului de astăzi, joi 26 martie, o şedinţă extraordinară a fost convocată în condiţiile legii. Vă informez că, din totalul de 26 de consilieri în funcţie sunt prezenţi acum 21, lipsesc motivaţi următorii consilieri: Debelka Lilla, Mohan Aurel, Kis Gabor, Szabo Josef, Szarkozi Zoltan. În aceste condiţii şedinţa noastră este legal constituită, putându-se adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Dau cuvântul preşedintelui de şedinţă nou ales, poftiţi dle Ritli.
Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Mulţumesc frumos dle secretar, atunci începem cu supunerea la vot a ordinii de zi asa cum a fost publicată, dle primar.


Dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea

Stimaţi consilieri, pe ordinea de zi au fost cuprinse câteva materiale care n-au reuşit să treacă ieri în comisiile de specialitate, sunt materialele legate de proiectele europene pe care efectiv le-am lucrat pe ultima sută de metri şi vă rog să înţelegeţi care este raţiunea. Chestiunile legate de pista de biciclete de exemplu, cele legate de Pasajul Vulturul Negru, materialele privind etapa de termoficare care presupune reţele suplimentare de aproximativ 20 de km. Trebuie să le introducem pe această şedinţă pentru că trebuie să demarăm licitaţii şi intenţia este să nu mai avem o altă şedinţă decât după Paşti, am fi pierdut practic 30 de zile. Vă rog să acceptaţi această situaţie pe care încercăm să o evităm în viitor, mulţumesc.


Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Mulţumim, cu precizările făcute supun votului dvs. borderoul cu cele 36 de materiale.Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Vă mulţumesc, începem atunci.


Pct.1 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Aplicaţiei de Finanţare pentru implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice – Etapa II” şi a documentelor suport aferente acesteia.

Discutii dacă sunt, dacă nu atunciCine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?
CAPITOLUL I. DIRECŢIA ECONOMICĂ

Pct.2 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2015.

Observaţii dacă aveţi, dacă nu supun la vot.Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.3 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea.

Observaţii dacă aveţi, dacă nuCine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.4 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea SA având ca obiect actualizarea listei bunurilor concesionate operatorului la 31.01.2015

Discuţii dacă sunt, dacă nuCine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.5 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind modificarea H.C.L. nr. 562/2014 în vederea completării Strategiei pentru alipirea Comunei Sânmartin la Municipiul Oradea.

Comentarii dacă sunt, da dna Coste.Dna Adelina Coste - consilier local

Mulţumesc dle preşedinte, aş avea şi eu câteva întrebări ţinând cont că în Oradea există 4 zone prin care se diferenţiază impozitarea aş dori să întreb în care zonă se va înscrie Sânmartin, Băile Felix şi Băile 1 Mai.Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Dl. FloreaDl. Eduard Florea - city manager

Bună ziua, zonarea fiscală este cel puţin la nivelul Municipiului Oradea în funcţie de indicatori, indicatorii aferenţi acelui areal. În principiu şi în toate estimările noastre zonele echivalente din arealul care ar dobândi rangul I sunt C respectiv D din municipiul Oradea, deci 3 şi respectiv 4.Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Dna Coste.Dna Adelina Coste - consilier local

Mulţumesc şi ati facut un calcul, presupun că primăria are o situaţie referitoare la impozitul pe care îl va plăti oradeanul situat în zona care aţi spus dvs. şi impozitul pe care îl va plăti un locuitor din aceste localităţi care se vor uni.Dl. Eduard Florea - city manager

În raportul de specialitate este un tabel, e adevărat într-o sinteză, a influenţelor acestor impozite pentru locuitori, de aceea apare la un moment dat creştere de 2 pâna la 4 ori pentru că dacă este zona C ar fi de 2 ori dacă ar fi zona D de 4 ori sau invers. Deci sunt în material astfel de precizări şi echivalarea cu zonele din Oradea.Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Dna consilier.Dna Adelina Coste - consilier local

Mulţumesc dle preşedinte, de ce întreb - pentru că în urma analizei scrie clar şi în material, în raport faptul că se va majora impozitul pentru locuitorii din comunele care se lipesc numai după 15 ani ori nu există o prevedere legală în acest sens. Aş vrea să îmi spuneţi cum se va legifera acest lucru ţinând cont că, la nivel naţional, nu există o prevedere legală de acest gen.Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Dnul primar.Dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea

Deci, având în vedere că procedura de fuziune presupune apariţia unei legi aprobate în Parlamentul României privind fuziunea, această strategie, dacă referendumul va fi validat, va fi cuprinsă în lege. Deci aspectele care ţin de taxe şi impozite, care stabilesc rangul localităţilor vor fi cuprinse în prevederile legii şi atunci aceea va fi baza prin care această politică de eşalonare a integrării fiscale a localităţii Sânmartin şi a staţiunilor Băile Felix şi 1 Mai în rangul de municipiu ar urma să se facă etapizat în 15 ani, deci în legea respectivă. Altminteri sigur că consiliul ar putea să revină să schimbe, nu ştim ce va fi din 2016, din 2020, din 2024 dar aceasta este propunerea.Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Mai sunt alte discuţii? Dle consilier Bonchiş.Dl. Ioan Bonchiş – consilier local

Mulţumesc dle preşedinte, vreau şi eu să întreb, de fapt am discutat şi înainte de şedinţă, dacă nivelul de impozitare a firmelor în special cele din Băile 1 Mai şi Băile Felix va fi la acelaşi nivel cu nivelul de impozitare al societăţilor din municipiul Oradea.Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Dle primar.Dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea

Deci în momentul de faţă impozitul pe clădiri la persoanele juridice are cote diferite în Oradea şi Sînmartin, noi avem o cotă de 1% aşa cum ştiţi şi dvs. aprobată de consiliu, în Sînmartin cota este de 1,5%. Odată cu fuziunea, cota la persoanele juridice va fi aceiaşi pe întreg teritoriul Oradiei mari, de 1%, deci toate persoanele juridice din Oradea şi din fosta comună Sînmartin ipotetic, ar urma să plătească această cotă de 1 %, pentru cei din Sînmartin este un avantaj pentru că ar însemna să le scadă cu aproximativ 33%. Din câte reţin în material este o prevedere sau în referat parcă este explicat în tabel. Le-ar scădea impozitele, la SCT Felix de exemplu de la o valoare de 200 de mii euro le-ar scădea cu 33%, ar plăti vreo 150 de mii de euro ipotetic, la o pensiune mică sigur scăderea va fi mult mai mică, în termeni efectivi.Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Dle consilier.Dl. Ioan Bonchiş – consilier local

Încă o întrebare aş vrea să mai pun, în cazul fuziunii celor 2 localităţi, care din punctul meu de vedere este binevenita, cu amendamentele care le-am spus mai înainte şi eu şi colega, cum se va face împărţirea administrativă a noului Oradea mare?Dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea

Din punct de vedere administrativ Sînmartinul va deveni cartier al municipiului Oradea, staţiunile Băile 1 Mai şi Băile 1 Felix vor ramâne în continuare staţiuni, dar tot cu rang de cartier a municipiului Oradea iar satele celelalte vor ramâne sate aparţinătoare municipiului, lucru prevăzut în legislaţie. Aceasta pentru că am considerat din două raţiuni, în termeni reali satele Cordău de care am discutat având o distanţă totuşi destul de mare de Oradea, va avea probabil un număr bun de ani un caracter preponderent agricol pe de-o parte, pe de altă parte în mod evident rămânerea la acest statut nu va însemna niciun fel de creştere a impozitelor pentru persoanele fizice.Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Mulţumim, mai sunt alte discuţii? Dna consilier Coste.Dna Adelina Coste - consilier local

Da, mai aveam încă o întrebare referitor la situaţia oamenilor care vor să acceseze fonduri europene, în ghidurile existente se spune că pentru activităţile nonagricole cei care locuiesc în sate aparţinătoare oraşelor nu vor mai putea accesa fonduri europene şi ţinând cont de activitatea turistică din zonele respective oamenii care au pensiuni nu vor mai putea accesa fonduri europene. Vreau să ştiu daca s-a ţinut cont de acest lucru în strategia care s-a facut şi ce măsuri s-au luat în acest sens.Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Dle primar.Dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea

Odată cu trecerea de la statutul de comună la statutul de oraş în cazul în care ghidurile nu vor fi schimbate, faptul că eşti pe teritoriul unei staţiuni nu are niciun fel de efect asupra eligibilităţii pe partea de staţiuni balneoclimaterice, e adevărat că are efect pe componenta de agricultură. Acest lucru însă este compensat cu capacitatea incomparabil mai mare de a accesa fonduri europene datorită statutului de municipiu. Având în vedere statutul de pol de dezvoltare pe care îl are municipiul Oradea, coroborat cu capacitatea administrativă incomparabil mai mare pe care oraşul a confirmat-o în aceşti ani prin volumul de fonduri europene contractate, câştigurile vor fi cel puţin de 10 ori mai mari faţă de posibilele pierderi la proiecte de agricultură intensivă care ar putea fi caştigate. Vom face o analiză punctuală să vedem câte proiecte pe agricultură au fost câştigate, cele pe staţiuni, vorbesc de pensiuni, nu sunt afectate aşa cum noi am câştigat proiectul pentru Aquapark pentru că avem pe teritoriul oraşului Oradea o zonă care are acest statut şi de aceea am fost elibigili. Noi păstrăm statutul de staţiuni deci toţi cei care vor depune aplicaţii pentru pensiuni vor fi în continuare eligibili dacă bineînţeles prevederile din ghiduri se respectă, dacă vor fi anumite schimbări care însă nu ne sunt nouă imputabile, mă gândesc la schimbări nefavorabile. De exemplu una din schimbările bune care se fac în ghiduri este aceea că noi vom putea deconta în mod cert lucrări pe care le-am executat din banii noştri. Dacă astăzi de exemplu nu vom reuşi să includem podul din centrul oraşului pe finanţarea din această sesiune pe care o încheiem, o vom putea depune pe sensiunea viitoare după ce este gata lucrarea. Deci s-a schimbat, cel puţin ghidul pe POR este schimbat în sensul că se simplifică lucrurile, aşa cum este şi în ghidul pe transfrontalier.Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Mulţumim, alte discuţii dacă mai sunt, dacă nu atunci supun la vot materialul aşa cum a fost prezentat în borderou.Cine este pentru? 14 voturi pentru

Împotrivă?

Abţinere? 7 voturi abţinere

Mulţumesc.Pct.6 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2015 a S.C. Plastor SA Oradea.

Discuţii dacă sunt.Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.7 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2015 a SC ROMCOM INVEST SRL.

Discuţii dacă sunt.Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.8 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2015 a SC WEST FRUTA SRL.

Discuţii dacă sunt.Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.9 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2015 a SC GALASSINI GROUP SRL.

Discuţii dacă sunt.Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.10 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe clădiri, pe anul 2015, investiţii de natura locuinţelor, a SC REZIDAN SRL.

Discuţii dacă sunt.Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.11 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe clădiri, pe anul 2015 investiţii de natura locuinţelor, a SC BLOC 10 ARED SRL.

Discuţii dacă sunt.Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.12 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe clădiri, pe anul 2015 investiţii de natura locuinţelor, a SC EURO MAX INVESTMENT SRL.

Discuţii dacă sunt.Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.13 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe clădiri, pe anul 2015 investiţii de natura locuinţelor, a SC Compania de Construcţii Rezideţiale AG SRL.

Discuţii dacă sunt.Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.14 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe clădiri, pe anul 2015 investiţii de natura locuinţelor, a SC COMPACT INVEST SRL.

Discuţii dacă sunt.Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?
CAPITOLUL II. A.I.O.

Pct.15 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea modificării şi completării HCL nr. 693/10.09.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum şi unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii: „Reabilitarea faţadelor imobilului situat în Oradea, Aleea Emanuil Gojdu, nr. 5”.

Discuţii dacă sunt.Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.16 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind modificarea HCL nr. 53/30.01.2014 pentru aprobarea listei finale, privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, construite prin programul ANL, din fondul special constituit conform HCL nr. 597/2008, cereri depuse în perioada 15.11.2013 – 15.12.2013

Discuţii dacă sunt.Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.17 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind modificarea HCL nr. 605/2014 privind aprobarea unor măsuri administrative în vederea funcţionării în bune condiţii a Centrului Social cu destinaţie multifuncţională CANDEO – Oradea, Bihor, str. Iuliu Maniu, nr. 20, respectiv a Centrului Social cu destinaţie multifuncţională DIGNITAS – Oradea, Bihor, str. Eftimie Murgu, nr. 9.

Discuţii dacă sunt.Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.18 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind trecerea unor imobile din proprietatea publică a municipiului Oradea, în proprietatea privată a municipiului Oradea.

Discuţii dacă sunt.Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.19 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea acualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002.

Discuţii dacă sunt.Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.25 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea unor familii din locuinţele situate în Oradea, str. Voltaire nr. 2 şi 2 /A.

Discuţii dacă sunt, dacă nuCine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.26 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea asigurării logisticii necesare desfăşurării în bune condiţii a Campionatului European de Baschet Feminin 2015 la Sala Sporturilor „Antonio Alexe”, prin Administraţia Imobiliară Oradea în perioada 11 – 17 iunie 2015.

Discuţii dacă sunt, dl. viceprimar Huszar.Dl. Huszar Istvan Eric – viceprimar al Muncipiului Oradea

Mulţumesc dle preşedinte, stimaţi colegi în urma discuţiilor avute cu colegii de la AIO acest material datorită şi importanţei evenimentului care urmează a fi organizat de municipalitatea noastră împreună cu colegii din Ungaria, este prezentat materialul ca atare însă nu renunţăm la idea de a efectua o analiză în următoarea săptămână să vedem ce ar însemna achiziţionarea acestor produse de mobilier, echipamente IT, de sonorizare, samd. Ca atare, s-ar putea ca luna următoare să revenim asupra acestui material. Deocamdata este promovat sub forma aceasta pentru a nu împiedica achiziţia dacă va fi necesar, mulţumesc.Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Mulţumesc, atunci cu observaţiile făcute de dl. viceprimar, alte discuţii dacă mai sunt - supun la vot materialul.Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?
CAPITOLUL III. A.S.C.O.

Pct.20 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin HCL nr. 497/2012 – modificat şi completat prin HCL nr. 808/2014.

Discuţii dacă sunt, dacă nuCine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.23 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului Local de acţiune pentru anul 2015, privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.

Discuţii dacă sunt.Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?
CAPITOLUL IV. DIRECŢIA TEHNICĂ

Pct.21 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului Oradea şi abrograrea HCL nr. 600 din 30.08.2011, HCL nr. 186/2012 şi HCL nr. 386/2009.

Discuţii dacă sunt, dacă nuCine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.22 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr. 106588/22.01.2008, prin introducerea străzilor modernizate în perioada 15.10.2014 – 13.03.2015, pentru prestarea activităţii de salubrizare stradală. – conform Anexei.1

Discuţii dacă sunt, dacă nuCine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.24 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Parcelare, extindere Cimitirul Municipal, alei interioare, alimentare cu apă şi iluminat”.

Discuţii dacă sunt, dacă nuCine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?
CAPITOLUL V. D.M.P.F.I.

Pct.27 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea cofinanţării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 – 2018 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II”.

Imi cer scuze, este greşit în borderou, perioada este 2009 – 2028.

Discuţii dacă sunt, dnul consilier.
Dl. Ioan Bonchiş – consilier local

Mulţumesc dle preşedinte, vroiam numai să fac o remarcă în completarea celei spuse de dnul. primar înainte de începerea şedinţei, vreau să vă spun că noi înţelegem importanţa acestor proiecte pentru municipiul Oradea aşa că le vom vota pentru, cu amendamentul şi rugămintea de fapt spuse şi de ceilalţi colegi şi în şedinţele anterioare ca materialele să fie puse din timp, în termenul legal pe site ca să le putem şi noi analiza la comisiile de specialitate, nu numai la direcţia de implementare pe fonduri internaţionale ci şi la celelalte direcţii din cadrul Primăriei. Mulţumesc.Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Mulţumim alte discuţii, observaţii. Supun la vot materialul aşa cum a fost prezentat.Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.28 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice Etapa II”.

Discuţii dacă sunt, dacă nuCine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.32 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind punerea la dispoziţia proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II” a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia.

Discuţii dacă sunt, dacă nuCine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.33 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie „reabilitare a unei piste de biciclişti – tronsonul III”, în cadrul proiectului „Construcţia unei piste de biciclete între Berettyoujfalu şi Oradea”.

Discuţii dacă sunt, dacă nuCine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.34 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele măsuri pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea de habitate naturale de floră spontană şi specii de arbori protejaţi pe Dealul Ciuperca – Oradea şi în Korosszegapati – Hajdu-Bihor” – îmi cer scuze era fără diacritice.

Dnul consilier Bonchiş.Dl. Ioan Bonchiş – consilier local

Dacă aveţi nelămuriri dle consilier să veniţi la o consultare după şedinţă, cu denumirile. Mulţumesc.Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Mulţumesc frumos dle consilier, alte discuţii dacă mai aveţi, dacă nu supun la vot.Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.35 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul tehnic revizuit aferent obiectivului:„Reabilitarea Pasajului Vulturul Negru (sistem de canalizare și pavaj interior) și iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatări turistice și a înscrierii acestui monument în circuitul european al Secessionului” - proiect care a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană – Poli de dezvoltare urbană.

Discuţii dacă sunt, dacă nuCine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?

Pct.36 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul tehnic aferent obiectivului: „Reabilitarea pavajului curții interioare a Palatului Vulturul Negru”.

Discuţii dacă sunt, dacă nuCine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?
CAPITOLUL VI. DIRECŢIA JURIDICĂ

Pct.30 Proiect de Hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare desfăşurării referendumului local din data de 10.05.2015 pentru modificarea limitei administrative a unităţii administrativ-teritoriale Oradea.

Discuţii dacă sunt, dna consilier Coste.


Dna. Adelina Coste - consilier local

Mulţumesc dle preşedinte noi prin acest material votăm programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare desfăşurării referendumului. La ptc.3 este începerea campaniei pentru referendum 15.04.2015, vă întreb dacă nu este încălcat acest regulament ţinând cont că în tot oraşul sunt prisme electorale în care scrie Spuneţi Da pentru referendum. Întrebarea mea este dacă acest material se poate vota sau este regulamentar.Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Dnul primar.Dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea

E adevărat că sunt aceste prisme, am anunţat în momentul în care prismele au început să fie montate că suntem în situaţia în care, fiind o acţiune care nu este într-un ciclu electoral pe care populaţia Oradiei, s-a constatat în timpul sondajului de opinie, că nu o cunoaşte, să procedăm la două etape. O etapă de informare până în data de 15 aprilie şi noi considerăm că suntem în această etapă de informare.şi o etapă de campanie care va însemna întâlnirile electorale şi toate acţiunile electorale, nu sunt întâlniri, tot de mobilizare la vot, ar urma să aibă loc după data de 15. Aceasta este interpretarea pe care o dăm, dar trebuie să fim cât se poate de realişti, e foarte greu ca în termen de o lună de zile să faci ca toată populaţia Oradiei să ia cunoştinţă de chestiunile care ţin de referendum. Referendumul în sine poate s-a auzit de el dar nu aveau cunoştinţe care sunt efectele, care sunt mizele, şamd.Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Mulţumim, alte discuţii, dna Coste.Dna. Adelina Coste - consilier local

Bun, atunci întrebarea este de ce nu se complează acest program calendaristic şi cu partea premergătoare începerii, să apară totuşi, votăm acest lucruDl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Dna director Borbei.Dna. Eugenia Borbei - director

Campania efectivă electorală pentru referendum începe în 15 aprilie, de fapt campania de informare a început deja la momentul când Consiliul local a aprobat data referendumului. Este de fapt o campanie de informare nu putem să aprobăm printr-o hotărâre adoptată astăzi ceva retroactiv.Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Mulţumim, alte discuţii, dna Coste.Dna. Adelina Coste - consilier local

Eu înteleg că este campanie de informare dar trebuia să ramână simplă de informare fără acel îndemn electoral - Spune DA pentru referendum.Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Alte discuţii?Dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea

Dna Coste pot să admit că e o chestiune discutabilă dar cred că puteţi să admiteţi că era nevoie să informăm orădenii că nu se întâmplă foarte des astfel de referendumuri de fuziune, oricum este primul organizat în România după 1989. Da puteam să scoatem Spune Da, Vezi că este referendum dar în rest nu sunt cred că nişte lucruri care ies în decor şi candidaţii când începe o campanile electorală îşi anunţă candidatura cu 3 luni de zile înainte, mai fac întâlniri dar nu sunt în campanie, în campanie efectiv conform legii sunt o lună de zile.Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Alte discuţii dacă mai sunt, dacă nu, atunci supun materialul votului dvs.Cine este pentru? 14 voturi pentru

Împotrivă?

Abţinere? 7 voturi abţinere
Dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea

Dacă s-a votat acest material aş vrea să iau cuvântul pentru că, aşa cum vedeţi există un termen care înseamnă sfârşitul lunii aprilie până la care trebuie să constituim birourile secţiilor de votare. Conform acestei propuneri şi conform legii doar partidele care sunt parte în Consiliul municipal au dreptul legal de a avea reprezentanţi în birourile secţiilor de votare. Ca atare birourile urmând să fie formate din patru reprezentanţi plus preşedinţii de sectii de votare, rugămintea ar fi adresată grupurilor de consilieri care au intrat în acest consiliu este ca fiecare partid membru în Consiliu să pregătească nominalizarea unui reprezentant. Asta înseamnă că fostul PDL un reprezentant, fostul sau actualul PNL un reprezentant, PSD un reprezentant, UDMR un reprezentant. De asemenea, aşa cum ştiţi încep înscrierile pentru preşedinţii secţiilor de votare jurişti independenţi, rugăm partidele din municipiu să pregătească listele cu reprezentanţii pentru toate secţiile de votare. Am să îl rog pe dl. secretar Vila ca în cursul lunii aprilie să aibă o întâlnire cu reprezentanţii partidelor ca să stabilească detaliile, unde se comunică, cine comunică, fiind o chestiune atipică nefiind o chestiune uzuală, să putem să organizăm condiţiile normale de votare.Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Mulţumim frumos dle primar, va lua măsurile corespunzătoare dnul secretar.


CAPITOLUL VII. AIO TERENURI

Pct.31 Proiect de Hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere din domeniul public al statului, administraţia Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale Căi Ferate CFR SA, în domeniul public al Municipiului Oradea, a suprafeţei totale de 16.937 mp., în vederea realizării lucrării de interes public local privind „Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea – Biharkeresztes”.

Discuţii dacă sunt, dacă nuCine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţinere?
CAPITOLUL VIII. DIVERSE

Pct.29 Informare privind raportul de control şi decizia nr. 4/09.03.2015 întocmite/emise de Camera de Conrturi ca urmare a controlului efectuat la Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Oradea cu tema „Controlul legalităţii contractării sau garantării, utilizării precum şi rambursării finanţărilor rambursabile la nivelul unităţilor administrativ teritoriale pe anii 2013 – 2014.
Discuţii dacă sunt, dacă nu are nimeni nimic altceva, atunci vă rog frumos să îmi permiteţi, în acest proces verbal scrie că în termen de 10 zile calendaristice de la depunerea procesului verbal trebuia să fie prezentat acest proces verbal Consiliului local, despre această informare va trebui să anunţăm în scris Curtea de Conturi, am să rog executivul să ia măsurile corespunzătoare.

La capitolul Diverse daca mai sunt alte proiecte, dnul primar.


Dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea

Stimaţi consilieri în cazul în care nu vor fi probleme urgent, în principal chestiuni care sunt legate de fonduri europene, să mai emitem hotărâri care să deblocheze anumite aspecte atunci următoarea şedinţă de consiliu va fi organizată cel mai probabil în data de 30 aprilie. În cazul în care nu ne mai vedem până atunci vă urez tuturor Sărbători fericite şi să ne vedem cu bine.


Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Mulţumim frumos, la capitolul DIVERSE dnul Puşcaş.


Dl. Cristian Puşcas - consilier local

Mulţumesc frumos, profit de prezenţa dlui. director Pop de la OTL aş avea o rugăminte pentru dvs. din partea locuitorilor din zona Ioşia privind traseul autobusului 2. Se plâng foarte mulţi de faptul că trebuie să schimbe de două ori până să ajungă la piaţa sau de trei ori până să ajungă în Nufărul. Dacă s-ar putea modifica eventual măcar pentru deservirea Pieţei mari un singur circuit de autobus, doar ieri am apucat să vorbesc cu ei deci nu ştiu concret dacă e posibil sau nu dar vă rog eventual să vă ocupaţi puţin de subiectul asta. Mulţumesc.


Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Mulţumim, alte discuţii dacă mai sunt, dnul consilier Stângă.


Dl. Adrian Stângă - consilier local

Bună ziua aş dori să îi rog pe colegii de la AIO dacă ne pot ajuta cu o situaţie privind loturile disponibile din cartierul Tineretului, din cele 370 şi ceva câte au mai rămas disponibile, câte pot fi date tinerilor şi cam când ar fi următoarea etapă. Mulţumesc.


Dl. Ritli Ladislau Csongor – preşedinte de şedinţă

Mulţumesc frumos, pentru şedinţa următoare va fi o informare am înţeles. Alte discuţii dacă mai aveţi, dacă nu atunci doresc şi eu să vă urez Sărbători fericite şi închidem şedinţa de astăzi. Vă mulţumim frumos.


Preşedinte de sedinţă Secretar al Municipiului Oradea

Ritli Ladislau Csongor Ionel Vila


Întocmit Ligia Oala

Yüklə 91,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə