România judeţul alba oraşul cugir consiliul local minuta şedinţei ordinară a Consiliului Local al oraşului Cugir din data de 27. 06. 2018Yüklə 38 Kb.
tarix15.09.2018
ölçüsü38 Kb.
#82336


ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

ORAŞUL CUGIR

CONSILIUL LOCAL

MINUTA

şedinţei ordinară a Consiliului Local al oraşului Cugir din data de 27.06.2018

Domnul consilier local MORARIU MARIN, preşedinte de ședință, arată că la lucrările prezentei şedinţe participă un număr de 18 consilieri din totalul de 19 aleşi şi validaţi, astfel că şedinţa este legal constituită şi îşi poate începe lucrările. Lipsește motivat dl consilier local Kis Paul. Arată că s-a efectuat convocarea Consiliului Local în ședință prin Dispoziţia primarului nr. 444/21.06.1018.

Domnul primar Teban Adrian, lipseşte motivat de la şedinţă fiind plecat în delegație, însă este prezent dl. viceprimar FURDUI CĂLIN RĂZVAN, care îl înlocuieşte de drept. La ședință participă personal din aparatul de specialitate al primarului, reprezentanți mass-media.

Are cuvântul domnul viceprimar pentru a prezenta următorul

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :
Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinară a Consiliului Local Cugir din data de 30 mai 2018;

Redactat: Băluțiu Otilia, Secretarul Orașului Cugir


I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1.Rectificarea bugetului local al orașului Cugir pentru anul 2018.

Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 116/ 2018.

2.Aprobarea numărului de participanţi şi a cheltuielilor ocazionate de deplasarea unei delegații în oraşul Wasserburg am Inn, Germania în perioada 12.07.2018-16.07.2018.

Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 117/ 2018.

3.Desfăşurarea Festivalului Național de Dansuri și Tradițiii Populare, în perioada 29 iunie - 1 iulie 2018, ediția a VII-a, în Poiana cu Goruni, Cugir-Vinerea.Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 118/ 2018.

  1. Acordarea unui ajutor de urgență familiei dlui Farcaș Marian pentru acoperirea parțială a cheltuielilor efectuate cu transportul funerar al fiului.

Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 119/ 2018.

  1. Aprobarea Raportului anual al autorității tutelare aferent anului 2017, privind întreprinderile publice aflate în subordinea Consiliului Local Cugir.

Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 120/ 2018.

6.Aprobarea listei cu prețurile de pornire la licitaţie pentru partizile care se vor scoate la licitaţie de masă lemnoasă fasonată loco cioată stabilite în baza preţurilor de referinţă aprobate pentru producţia anului 2018.Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 121/ 2018.

7.Atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Tioc Ioan şi Tioc Maria a terenului aferent construcţiei-apartament situat în Cugir, str. Gheorghe Asachi, nr. 15, sc. C, ap. 3, jud. Alba.Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 122/ 2018.

8.Atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Todea Marius Gabriel şi Todea Dana Iuliana a terenului aferent construcţiei-apartament situat în Cugir, str. Gheorghe Asachi, nr. 13, sc. B, et. 2 ap. 12, jud. Alba.Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 123/ 2018.

9.Cererea de atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Kadar Andrei a terenurilor situate în Cugir, str. Colinei, jud. Alba.

Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 124/ 2018.

10.Completarea art.9 din HCL nr.109/2018 prin care s-a aprobat înființarea Centrului Cultural al orașului Cugir, structură cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Cugir.Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 125/ 2018.

11.Prelungirea contractului de închiriere nr.8329/06.06.2012 încheiat între Consiliul Local al Oraşului Cugir şi domnul Micu Silviu Claudiu.Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 126/ 2018.

12.Prelungirea contractului de închiriere nr. 9146/04.07.2011 încheiat între Consiliul Local al Oraşului Cugir şi doamna Mîrza Elena Mirela.Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 127/ 2018.

13.Prelungirea contractului de închiriere nr. 9144/04.07.2011 încheiat între Consiliul Local al Oraşului Cugir şi domnul Ciucur Ovidiu Ioan.Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 128/ 2018.

14.Modificarea, respectiv actualizarea art.1 pct.8 din Hotărârea Consiliului Local nr.2/2011 privind componenţa Comisiei Locale de Ordine Publică a Oraşului Cugir.Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 129/ 2018.

  1. Aprobarea modificării poziţiei de instalare a indicatoarelor rutiere de intrare/ieşire în/din oraşul Cugir şi localitatea Vinerea, judeţul Alba.

Consiliul local votează cu unanimitate de voturi pentru, adoptând HOTĂRÂREA NR. 130/ 2018.
II.Adresa nr.10141/20.06.2018 privind înaintarea Dispoziției nr.425/2018 privind decizia de expropriere a imobilelor proprietate privată care se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local ,,Dezvoltarea infrastructurii rutiere în localitatea Vinerea-oraş Cugir” și a Dispoziției nr.441/2018 privind constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate;

Prezintă: Ciulea Alexandru, consilier juridic

Consiliul Local a luat act.
III. Răspuns la Interpelarea adresată de dl consilier local Simu Mircea.

Prezintă: viceprimar Furdui Călin.

Consiliul Local a luat act.
IV.Întrebări, interpelări, declarații politice;
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi se trece la întrebări, interpelări, declarații politice, care sunt consemnate în procesul verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezenta minută.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ p.SECRETAR
CONSILIER jr. CIULEA ALEXANDRU

Dl. MORARIU MARIN

C.A./P.S.1ex/3pag.
Yüklə 38 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin